• The Accessibility of Cultural Attractions for All Senses in Kerava 

   Toivanen, Mila; Laine, Aino (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   This Bachelor‟s thesis examines whether the cultural attractions of Kerava are visitor friendly for all senses with or without a helper. The authors present the research process and findings of the accessibility of seven ...
  • Accessibility of the Lake Tuusulanjärvi's culture destinations 

   Timoskainen, Paula; Käppi, Toni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   The research subject in this thesis is the general state of accessibility in the Lake Tuusulanjärvi area and in the culture destinations surrounding it. The main purpose of the study is to give the reader a realistic picture ...
  • Accessibility of the Public Transport in Helsinki Metropolitan Area 

   Asp, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this Bachelor's thesis was to find out, test and analyze the level of accessibility in the public transport in metropolitan Helsinki. The accessibility and signalization of the transport platforms and stations ...
  • Accessible Sports Tourism : The Challenges in Travel Planning for Disabled Athletes 

   Suursalmi, Joanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Despite the growing trend of accessibility in tourism, disabled people still face a multitude of challenges when traveling abroad. Disabled athletes encounter all the same challenges as disabled travelers who are not ...
  • Accessible Tourism : A Study of accessibility in Hotel Chains,Public Transport and Ferry Companies in Helsinki 

   Khatri, Kumar; Shrestha, Rajkumar; Mahat, Ujjwal (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This Bachelor’s thesis was prepared for the fulfillment of the educational standard of Laurea University of Applied Sciences. This thesis is aimed to achieve a main goal which is to explore accessible service and product ...
  • All inclusive -matkojen vastuullisuus matkanjärjestäjien näkökulmasta 

   Paulamäki, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee all inclusive –matkoja ja niiden vastuullisuutta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen: ovatko all inclusive –matkat vastuullista matkailua? All inclusive lomat ovat viime vuosina kasvattaneet ...
  • Analysis of Sicily’s Tourism Industry and Destination Marketing 

   Sgroi, Manuela (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The central subject of this thesis is the analysis of the tourism industry in Sicily and of its marketing strategy. It primarily aims to give an overall vision on the sector in the region, its brand, identity and, through ...
  • The Applicability of Disc Golf for Finnish Tourism Industry 

   Okkonen, Anssi; Eskelinen, Otto (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   The Applicability of Disc Golf for Finnish Tourism Industry The aim of this bachelor’s thesis was to find out whether disc golf would be an applicable feature for domestic tourism in Finland. Disc golf ...
  • Asennetutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhtautumisesta venäläisyyteen, vapaa-ajan järjestö-toimintaan ja Suomi-Venäjä-Seuraan 

   Repo, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö. Työ on tutkielma, jonka päätarkoitus on selvittää kyselylomakkeen avulla nuorten suhtautumista venäläisyyttä, järjestötoimintaa ja ...
  • Asiakaslähtöisyys historiallisissa matkakohteissa Case: Ehrensvärd-seuran historianelävöittämisristeily 

   Boström, Johan (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa Suomenlinnassa toimivan Ehrensvärd-Seura ry:n historianelävöittämisristelyn kehittämiseen. Historianelävöittämisristeily on osa Ehrens¬värd-seuran ja Suomenlinnan telakan ...
  • Asiakassegmentoinnin toteutuminen kohdeyrityksessä 

   Söderström, Tytti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä tutkimus on tehty case-pohjaisena kohdeyritykselle, turvaistuimien ja lastenvaunujen maahantuojalle Britax Pohjolan Lapset Oy:lle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakas-segmentoinnin toteutumista kohdeyrityksessä ...
  • Asiakastutkimus - Chalong Sea Sport 

   Linnolahti, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle, Phuketissa toimivalle suomalaiselle sukelluskeskus Chalong Sea Sportille, käyttökelpoista tietoa yrityksen asiakkaista. Tulosten avulla Chalong Sea Sport voisi ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus kansalaisjärjestö Art in Tanzanialle 

   Sorasalmi, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä asiakastyytyväisyystutkimus kansalaisjärjestö Art in Tanzanian asiakkaille. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa kansalaisjärjestölle tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä palveluihin ja ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus kaupunkikiertoajelusta 

   Porubenskaja, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiakkaan ja hänen tarpeidensa ymmärtäminen ja toteuttaminen ovat jokaisen organisaation olemassaolon peruskysymys. Tavoitteena on saada asiakas tuntemaan itsensä tyytyväiseksi, täyttää tai jopa ylittää hänen odotuksensa. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus- Allianssin kansainväliset vapaaehtoistyöleirit Suomessa 

   Kangastie, Hanna; Halmetoja, Riina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asiakastyytyväisyyttä Allianssin Nuorisovaihdon kansainvälisillä vapaaehtoistyöleireillä Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu vapaaehtoistyöleirien isännistä, jotka järjestävät Allianssin ...
  • Audiovisual Documentation of an International Seminar : Case: LIME 

   Tikkanen, Kirsti; Rönnberg, Mira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   The aim of this Bachelor’s thesis is to create a documentary video of an international seminar held in Kerava, Finland, in June 2013. The seminar was called Learning on Immigration and Multicultural Education (LIME) and ...
  • Automatkalla Norjassa – Ehdotuksia käyntikohteiksi 

   Mäkinen, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tietopaketti Norjan nähtävyyksistä ja käyntikohteista kolmen eri reitin varrella eri puolilla Norjaa. Työn toimeksiantajana toimii Autoliitto, jonka verkkosivuilla ...
  • Barrier-Free Oslo 

   Liu, Ziqi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Disability is a global issue and aging people form a large part of it, with the development of human rights and anti-discrimination, attention is paid on accessibility and universal design for disabled people. As a growing ...
  • Bosnia ja Hertsegovinan teemamatkailun kehittäminen 

   Wallenius, Laura; Teliö, Teija-Marja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä selvitetään Bosnia ja Hertsegovinan tämänhetkisiä matkailun näkymiä sekä maan teemamatkailullista potentiaalia. Tavoitteena on selvittää Bosnia ja Hertsegovinan matkailun nykytilaa, Bosnia ja Hertsegovinan ...
  • Business Plan a Vietnamese Coffee Shop in Helsinki 

   Do Tu, Linh (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nowadays, economy is more and more developing. In consequence, startups have become a trend. Nonetheless, starting an own business is not an easy task, and become an entrepreneur also require many skills. Planning a ...