Uusimmat viitteet

 • Perehdytysoppaan laatiminen siivousalan yritykselle 

  Hokkinen, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on laatia perehdytysopas toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimii Yritys X, Uusimaalla toimiva siivousalan yritys. Perehdytysoppaan tarkoituksena on helpottaa ja sujuvoittaa toimeksiantajan ...
 • Skidit Festarit -kävijäkysely 

  Kemppainen, Anette (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Skidit Festarit -tapahtumalle toteutettu kävijäkysely. Skidit Festarit järjestää vuosittain lasten festivaalin heinäkuussa Helsingin Kalliossa. Tämä kävijäkysely oli ensimmäinen Skidit Festareille ...
 • Persoonakortit hotellin vastaanoton lisämyynnin tueksi Case: GLO Hotel Sello 

  Fagerlund, Sara; Sós, Dóra (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa persoonakortit tukemaan asiakaspalvelua ja lisämyyntitilanteita. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli lifestyle-hotelli GLO Hotel Sello. GLO Hotel Sellossa lisämyynnin ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen mobiilipankkipalvelussa 

  Mörsky, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja tavoitteena oli tuottaa kehitysehdotuksia toimeksiantoyritykselle. Kehitysehdotuksissa keskityttiin palvelun asiakaskokemuksen kehittämiseen tunnuslukusovelluksen käytössä. Tarkoituksena ...
 • ”Ketä oikeesti kiinnostaa noin paljon sun työasiat?” — Työntekijälähettilyys verkoston näkökulmasta 

  Lehtonen, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työntekijälähettilyys ilmiönä on ihastuttanut ja vihastuttanut kotimaisia digitaalisen median ja markkinoinnin asiantuntijoita jo joidenkin vuosien ajan. Työntekijälähettiläiden motiiveja ja toiminnan hyötyjä yritykselle ...
 • Markkinointisuunnitelma majatalo Juukalle 

  Paavilainen, Mirkka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinointisuunnitelma aloittavalle yritykselle, majatalo Juukalle. Työn toimeksiantajana toimi majatalo Juuka, jolla ei vielä ollut markkinointsuunnitelmaa. Tavoitteena oli, ...
 • Digi ja deittailu - mikä on muuttunut? Case:Tinder 

  Åkerblom, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia digitalisaation aiheuttamia muutoksia deittailukulttuuriin, keskittyen mobiilideittailusovellus Tinderiin. Ilmiönä Tinder sekä vastaavat deittailupalvelut ovat melko uusia. Työssä ...
 • Tapahtuma osana työhyvinvoinnin edistämistä 

  Ojalammi, Sanni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työhyvinvointitapahtuma, jonka avulla voitiin parantaa yrityksen henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Työn toimeksiantajana toimi yritys, jota tässä raportissa kutsutaan ...
 • Tapahtuman markkinointiviestintä : Case: Innoguide Roadshow Finland 

  Hyttinen, Aleksandra (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa markkinointiviestintä Innoguide Roadshow Finland -tapahtumalle, joka oli osa Euroopan komission rahoittamaa Erasmus+ -projektia. Tavoitteena oli tapahtumaan liittyvän markkinointiviestinnän ...
 • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia - Case Personaria Oy 

  Pulkkanen, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on henkilöstöpalvelualalla toimivan yrityksen tunnettuuden edistäminen sosiaalisen median avulla. Lisäksi tarkoituksena on löytää sopivimmat sosiaalisen me-dian kanavat, joita yritys voi ...
 • Asiakaskokemuksen vaikutus myynninedistämisessä 

  Björkman, Siri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee myynninedistämistä ja sen keinojen käyttöä myymäläympäristössä sekä asiakkaan kokemuksen vaikutusta myynnin kasvattamisessa. Opinnäytetyö toteutettiin Espoon Matinkylän Siwassa ja sen ...
 • BarLaurean elintarvikkeiden ja non-food-tuotteiden hankintaprosessi 

  Heinonen, Maiju (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa hankintaprosessi koskien elintarvikkeita sekä non-food–tuotteita Laurea-ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimivalle ammattikeittö BarLaurealle. Työn tarkoitus oli tuottaa ...
 • Huoltokirjan teko-ohjeen laatiminen Granlund Oy:lle 

  Henttonen, Atte (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli varmistaa Granlund Oy:n huoltokirjojen tasalaatuisuuden pysyvyys pidemmällä aikavälillä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehtiin lopputuotoksena huoltokirjan laatimisen ohjetiedosto, jonka ...
 • Kohti yrittäjämäistä toimintaa ammattikorkeakouluopinnoissa 

  Ollilainen, Sara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Laurea-ammattikorkeakoulun opettajien näkemyksiä yrittäjäyhteisö Laurea Entrepreneurship Society ry:n toiminnasta. Tavoitteena oli luoda ehdotus siitä, kuinka jatkossa kehitettäisiin ...
 • Merellisen Espoon ja Kirkkonummen kehittäminen matkailukohteena asiakkaan näkökulmasta 

  Myller, Anni; Juntunen, Eerika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa kehitysehdotuksia Espoo Marketing Oy:lle merellisen Espoon ja Kirkkonummen kehittämiseksi matkailukohteena. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda uusia ajatusmalleja, joita Espoo Marketing ...

Näytä lisää