Uusimmat viitteet

 • Sosiaalinen media & Itsetunto - peli mielenterveyden edistämiseksi 

  Vauhkonen, Emmi; Toivonoja, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli edistää nuorten mielenterveyttä tukemalla nuorten itsetuntoa. Näkökulmana opinnäytetyössä oli sosiaalinen media itsetuntoon vaikuttavana tekijänä. Mielenterveyttä tuetaan tässä opinäytetyössä ...
 • Uuden asukkaan vastaanoton toimintamalli palveluasumisyksikössä 

  Soukka, Laura; Salo, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Lohjan kaupungin kuntoutus- ja hoivapalveluille toimintamalli uuden asukkaan tuloprosessiin, jossa otettiin huomioon yksilöllisyys sekä asukkaan ja läheisten toiveet. Tavoitteena ...
 • Hoitotyön harjoitteluihin liittyvät eettiset ongelmat ja opiskelijan kaltoinkohtelu 

  Benzerara, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, kuinka hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujaksoilla kokema kaltoinkohtelu vaikutti heidän opiskelumotivaatioonsa ja tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Lisäksi etsittiin keinoja harjoittelujen ...
 • ABCDE-työkalun käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidossa, ohje kotihoidolle 

  Tölli, Ilkka; Niemelä, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli kehittämistyö ABCDE-työkalun käyttämisestä sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidossa, josta tuotoksena on ohje kotihoidon hoitotyöntekijöille. Työn tarkoituksena oli saada tutkimalla tietoa erään ...
 • Saattohoitovaiheen kivunhoidon kehittäminen Helsingin kotisairaaloissa 

  Peltola, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää kotona toteutettavaa saattohoitotyötä kivunhoidon näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa nykytilan kuvaus saattohoitopotilaan kivunhoidosta kotisairaalan työntekijöille ja täten ...
 • Maahanmuuttajien asumisapu ja vertaistukiryhmä kotoutumisen edistäjänä : Opas vertaisryhmän ohjaajalle 

  Lahtinen, Rosanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin keväällä 2018. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien vertaisryhmän ohjaajille. Oppaassa kuvataan 12 teemaa vertaisryhmän tapaamisille, ...
 • Kotihoidon työntekijöiden ensiapuvalmiuksien kehittäminen 

  Baffour, Wendy; Tiesmäki, Jutta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin erään eteläsuomalaisen kaupungin kotihoidon työntekijöille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon työntekijöiden ensiapuosaamista teoria-aineiston ja haastattelun kautta. ...
 • Kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutus lapsen psyykkiseen ja fyysiseen kehitykseen 

  Mattila, Jenny; Koivunen, Viljami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta lapsen kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja sen vaikutuksesta psyykkiseen kehitykseen. Tavoitteena oli laatia tiivistetty opas lapsen kilpirauhasen vajaatoiminnasta ...
 • Kävelyn lisäämisen terveysvaikutukset: Potilasohje katkokävelypotilaille Terveyskylä.fi verkkopalveluun 

  Kantonen, Sari; Christa, Eklöf; Rouvali, Maarit (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa sähköinen ohje katkokävelypotilaille Terveyskylä.fi -verkkopalveluun. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää ja ylläpitää katkokävelypotilaan elämänlaatua. ...
 • Tervetuloa harjoitteluun! - Perehdytyskirje opiskelijoille Espoon kouluterveydenhuoltoon 

  Riihimäki, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää nykyistä käytössä olevaa Espoon kaupungin kouluterveydenhuollon perehdytyskirjettä. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia uusi ja tarpeen mukainen perehdytyskirje, joka toimisi ...
 • Hoitotyön perehdytyskansio Palvelukeskus Mäntyrinteelle 

  Broberg, Henrietta; Hakkarainen, Jenna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli työelämän kehittämistarve. Opinnäytetyön tuotos eli perehdytyskansio on suullinen toimeksianto Palvelukeskus Mäntyrinteen palvelupäälliköltä. Toimeksiantona oli tehdä päivitetty hoitotyöhön ...
 • Hyvää yötä ja huomenta: Unettomuuden lääkkeetön hoito 

  Kärkkäinen, Taina; Tikkanen, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa unettomuuden syistä ja lääkkeettömästä hoidosta terveysalan ammattilaisille asiakkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen tukemiseksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ...
 • Potilaan palvelukokemus haavanhoidosta 

  Kaipainen, Emma; Melentjeff, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haavanhoidosta potilaille syntyviä palvelukokemuksia Hyvinkään sairaalan kirurgisella vuodeosastolla. Tavoitteena oli palvelumuotoilun menetelmää hyödyntäen kerätä asiakasymmärrystä ...
 • Virikkeellistä sisältöä hengityshalvauspotilaan arkeen äänipalvelulla 

  Fagerström-Alho, Christine (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla valitun hengityshalvauspotilaan arkea ja selvittää, soveltuuko alun perin iäkkäille muistisairaille kehitetty äänipalvelu Sävelsirkku tuomaan lisää virikkeellisyyttä potilaan ...
 • Työajankäytön seuranta Kauniston palvelukeskuksessa 

  Liimatainen, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työajankäytön seuranta Kauniston palvelukeskuksessa Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten hoitohenkilöstön työaika jakautuu välittömän hoitotyön ja välillisen hoitotyön tehtäviin sekä muihin tehtäviin. Lisäksi ...

Näytä lisää