Uusimmat viitteet

 • Neuvolaikäisen lapsen seksuaalisuuden kehittyminen - opas vanhemmille 

  Korhonen, Noora; Antila, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää 0-6 vuotiaan lapsen vanhemmille opas, joka kertoo lapsen seksuaalisuuden kehitysvaiheista sekä siitä, kuinka vanhemmat voivat kohdata lapsen kehittyvän seksuaalisuuden sen erityispiirteineen. ...
 • Omahoitajuuteen liittyvät vastuut ja haasteet psykiatrisessa osastotyössä 

  Rantanen, Nea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää omahoitajuutta aikuispsykiatrisella osastolla. Omahoitajina toimivat sairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat ja lähihoitajat. Tavoitteena oli kuvata omahoitajuuden sisältöä. ...
 • Ykköstyypin diabetes- lasten ilmaisemaa tietoa sairaudesta 

  Sandin, Emilia; Siivonen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lasten tietoisuutta sairaudestaan eli ykköstyypin diabeteksesta. Tavoitteena oli kerätä haastatteluiden avulla tutkimustuloksia Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys ry:lle, jonka ...
 • Kaatumisen ennaltaehkäisy kirurgian vuodeosastolla 

  Koivisto, Hely; Vogt, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) potilasturvasuunnitelmassa 2017-2018 keskeiset potilasturvallisuutta ylläpitävät yhtenäiset toimintamallit ovat painehaavojen, kaatumisten ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ...
 • Loimaan kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden omaisten ja työnteki-jöiden välinen yhteistyö – omaisten kokemana 

  Lähdemäki, Taina; Pietilä, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Loimaan kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden omaisilta, miten he kokevat tällä hetkellä yhteistyön toimivan heidän ja kotihoidon työntekijöiden välillä, mitä haasteita he ...
 • Eristys syöpäpotilaan kokemana 

  Korkea-aho, Sofia; Torkki, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka syöpäpotilaat kokevat eristyksen. Opinnäytetyön tavoitteena oli syöpäpotilaiden eristyksen parantaminen ja kehittäminen. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksesta johdatettiin ...
 • Metsärentoutuksen hyvinvointivaikutukset 

  Haapala, Mirka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia metsärentoutukseen osallistuneet henkilöt kokevat. Työ tehtiin yhdessä metsärentoutus ja jooga tunteja järjestävän yrittäjän kanssa, ja tutkimuksen ...
 • Oulunkylän Kuntoutussairaalan henkilökunnan kokemuksia työhyvinvoinnista 

  Kivimäki, Ella; Lippo, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Oulunkylän kuntoutussairaalan henkilökunnan kokemuksia työhyvinvoinnista. Lisäksi työssä pyrittiin saamaan selville, kuinka kokemukset työhyvinvoinnista eroavat iältään vanhempien ...
 • Ahdistuksen omahoito-ohjelman käyttökokemuksia 

  Saarenpää, Jari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Mielenterveystalo.fi:n ahdistuksen omahoito-ohjelman käyttökokemuksia. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, kokevatko ohjelman käyttäjät hyötyvänsä ahdistuksen omahoito-ohjelmasta. ...
 • Potilaan tunnistamiseen liittyvät vaaratilanteet 

  Antikainen, Mari; Kataja, Kati (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa potilaan tunnistamiseen liittyviä vaaratilanteita. Kartoitus toteutettiin hyödyntämällä vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron ilmoituksia. Aineistona olleet ilmoitukset ...
 • Kastee- ilmankosteutusjärjestelmällä varustetun saunan koetut terveysvaikutukset 

  Rantanen, Heta; Paajanen, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Kastee Relax Oy:n kanssa. Kastee ilmankosteutusjärjestelmä on kiukaaseen asennettava laite, jonka avulla saunan kosteutta voidaan säädellä. Saunominen on iso osa suomalaista identiteettiä, ...
 • Hyvinvointipäivä Mäntymäen koululla 

  Roos, Katariina; Hyttinen, Riikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on järjestää Hyvinvointipäivä Mäntymäen koulun 4.-, 5.- ja 6.-luokkalaisille. Opinnäytetyö asettaa tavoitteita tämän opinnäytetyön tekijöille, Hyvinvointipäivään osallistuville ...
 • Ohjaustilanteessa annettu emotionaalinen tuki - estävät ja edistävät tekijät perhehoitotyön ohjauksessa Jorvin L1 osastolla 

  Wahlroos, Julia; Korhonen, Maria; Järvi, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Jorvin L1 osaston kanssa. Opinnäytetyö on osa Laurean Ohjaus hoitotyössä –hanketta, jonka tavoitteena on kehittää hoitotyön henkilökunta-, opiskelija- ja potilasohjausta. ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden digiosaamisen haasteet 

  Kivimäki, Paula; Koskelainen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa millaisia tietoteknisiä haasteita opiskeli-jat kohtaavat opintojensa aikana, sekä antaa tukea ja neuvoja niihin liittyen ja parantaa näin opintojen sujuvuutta. Opinnäytetyö ...
 • Lasten kokemukset ja toipuminen päiväkirurgisen nielu- ja kitarisaleikkauksen jälkeen 

  Wendelin, Emmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lasten kokemuksia sekä toipumista kotona päiväkirurgisen nielu- ja kitarisaleikkauksen jälkeen. Lapset on rajattu alle 16-vuotiaisiin, lapsiin ja nuoriin. Tämän tutkimuksen ...

Näytä lisää