Uusimmat viitteet

 • Intervallihoito omaishoitajan tukena 

  Myrttinen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää intervallijakson vaikutusta omaishoitajan hyvinvointiin. Tässä opinnäytetyössä Intervallihoitoa tarkasteltiin iäkkään omaishoitajan näkökulmasta. Tavoitteena oli saada käsitys ...
 • Lastenpsykiatrian poliklinikan arviointijakson prosessikuvaus 

  Sakkara, Paula; Järvenkylä, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lastenpsykiatrian poliklinikan potilaan hoidon tarpeen arviointijakson prosessia kuvaamalla nykytilanne näkyväksi ja poimia esiintulleet kehitysehdotukset mahdollista ...
 • Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät lasten ja nuorten hoitotyössä 

  Kekkonen, Sandra; Aittolampi, Nonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin tietoa lasten ja nuorten sairaanhoidossa käytettävistä lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä. Tavoitteena oli, että lääkkeetöntä kivunhoitoa tultaisiin ...
 • Haavanhoito-ohjeistuksen malli 

  Asukka, Teemu; Kervinen, Jaakko; Ojala, Joona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yliopistosairaalan ortopedian vuodeosaston työntekijöiden kokemuksia siitä, että millainen haavanhoito-ohjeen malli palvelisi työntekijöitä parhaiten. Tutkimus toteutettiin ...
 • Hiilihydraattipelin käsikirjoitus lastentautien poliklinikalle 

  Tarvonen, Teemu; Kainulainen, Kristian (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hiilihydraattipelille käsikirjoitus. Tarkoituksena oli kartoittaa nykyistä ohjaustapaa ja selvittää millainen hiilihydraattipelin käsikirjoituksen tulisi olla kohderyhmänä oleville ...
 • Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus lasta odottavan perheen hyvinvoinnin tukena -Kirjallisuuskatsaus 

  Björklund-Karhulahti, Erika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata lasta odottavien perheiden kokemuksia laajasta terveystarkastuksesta ja tuottaa tietoa, jonka avulla äitiysneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat pystyvät paremmin tukemaan ...
 • Töölön teho-osaston historiikki 

  Muukkonen, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa Töölön sairaalan teho-osaston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistä laadunkehittämishanketta. Se on toteutettu yhteistyössä Töölön sairaalan teho-osaston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ...
 • Ensiaputunti kuudesluokkalaisille 

  Lentonen, Jere; Kallio, Alex (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Vuoniityn ala-asteen kuudesluokkalaisille ensiaputunti tajuttoman ja elottoman henkilön hoidosta sekä tuottaa ala-asteen opettajille opetusmateriaalia ensiavusta. Opinnäytetyön ...
 • Lasten hyvinvointiin liittyvät tekijät uusperheissä : Lasten hyvinvointiin liittyvät tekijät uusperheissä 

  Jokimies, Senni-Tuulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uusperheet ovat 1980-luvulta yleistynyt perhemuoto, joka on vakiintunut yhtenä perheen ilmentymänä. Suomalaisista lapsiperheistä uusperheitä on noin 10 %. Tilastollisesti uusperhetermi kattaa vain ne perheet, joissa lapsi ...
 • Päivystystalon raajavammanavigaattori osana Terveyskylän sähköisten palveluiden kehittämistä 

  Lipponen, Marja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raajavammanavigaattori on oirenavigaattori, joka toimii internetissä ja sen tarkoituksena on aut-taa palvelunkäyttäjää selvittämään, onko oire tai vamma päivystyksellistä hoitoa vaativa. Raajavammanavigaattori toimii ...
 • Obesiteettilasten ja heidän perheidensä ohjauskäyntien kehittäminen lasten ajanvarauspoliklinikalla 

  Perttilä, Jenni; Sopanen, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvaus siitä, miten obesiteettilasten ohjauskäyntejä voitaisiin kehittää lasten ajanvarauspoliklinikalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää obesiteettilasten ohjauskäyntejä ...
 • Opiskelijaohjaus kotihoidossa 

  Perälä, Annika; Numminen, Roosa; Ryytty, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kotihoidon kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimintamalli onnistuneesta opiskelijaohjauksesta kotihoidon kontekstissa. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Tehohoitotyön perehdytysohjeiden yhtenäinen sisältörunko 

  Kettunen, Susanna; Djoukaeva, Madina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tunnistaa ja kuvailla tehosairaanhoitajien perehdytyksen yhteisiä sisältöjä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) ATeK:n teho-osastojen hoitotyön perehdytysohjeita käyttäen. ...
 • Muistitalkoot : Muistikerho porvoolaisille senioreille 

  Lindfors, Laura; Huttunen, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen tarkoituksena oli edistää ennalta ehkäisevästi porvoolaisten senioreiden muistiterveyttä muistiharjoitusten ja muistiin liittyvän terveystiedon avulla Kansallisen muistiohjelman ...
 • Hoitajien kokemuksia etähoidon toimivuudesta Helsingin kotihoidossa 

  Kauppila, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kotihoidon hoitajien näkökulmasta, saako etähoidon asiakas tarvitsemaansa hoitoa ja miten kotihoidon hoitajat ovat kokeneet etähoidon toimivuuden. Tarkoituksena oli kerätä sähköisen ...

Näytä lisää