Uusimmat viitteet

 • Atooppisen ihottuman rasvaushoidon ohjaaminen lapselle 

  Peltoperä, Tuija; Korpiaho, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää atooppisen ihon rasvauksen ohjauksen keskeiset haasteet ja kehittää lasten atooppisen ihottuman omahoidon ohjaamista lasta kiinnostavammaksi ja motivoivammak ...
 • Äidin raskaudenaikaisen stressin yhteydet lapsen psykososiaaliseen terveyteen 

  Tuomikoski, Anu; Kokkoniemi, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äidin raskaudenaikaisella stressillä (maternal prenatal stress) on todettu olevan yhteys syntyvän lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tiedon lisäämisellä voidaan tukea odottajien kanssa työskenteleviä ammattilaisia ennaltaehkäisevässä ...
 • Perioperatiivisen sairaanhoitajan työssä jaksaminen 

  Paavola, Irma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa perioperatiivisten sairaanhoitajien työssä jaksamisesta, työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä. Työtä voidaan käyttää perioperatiivisten hoitajien työssä jaksamisen, ...
 • Kuvallinen ohje lapsen valmistamisesta verinäytetoimenpiteeseen Kätilöopiston lasten psykiatrisen osaston henkilökunnalle 

  Piippo, Marika; Munck, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvallinen ohje Kätilöopiston lastenpsykiatriselle hoito-osastolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potilasohjausta lastenpsykiatrisella hoito-osastolla 31. Opinnäytetyön ...
 • Vanhempien motivoituminen elintapamuutokseen, kun lapsella on tyypin II diabeteksen riskitekijöitä 

  Eskelinen, Emmi; Mykkänen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat vanhempien elintapamuutokseen motivoitumiseen, kun lapsella on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. ...
 • Lääkehoidon haittatapahtumat kardiologian osastolla 

  Leinonen, Kalevi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailla vuoden 2016 aikana kardiologian osastolla tapahtuneita lääkehoidon haittatapahtumia. Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea kardiologian osaston lääkehoidon kehittämistä. Kansalliset ...
 • Terveyttä ilon kautta kuudesluokkalaisille 

  Pörsti, Anna; Kaihlamäki, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuudesluokkalaisille teemapäivä ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Tulevina hoitotyön ammattilaisina päätös muokata teemapäivästä hyvinvointipäivä ...
 • Pleuradreenihoidon perehdytysvideo 

  Itkonen, Suvi; Fabritius, Gabriella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa perehdytysvideo pleuradreenihoidosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden valmiuksia toteuttaa pleuradreenihoitoa. Perehdytysvideo on ...
 • Tekonivelpotilaan postoperatiivinen haavanhoito - kirjallisuuskatsaus 

  Neophytou, Evridiki; Levijoki, Riina; Pälvilä, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Käsittelemme opinnäytetyössämme polven ja lonkan tekonivelleikkauksia, haavan paranemisen vaiheita, postoperatiivista hoitotyötä sekä potilasohjausta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Yliopistosairaalan ortopedisen ...
 • Nykytilankuvaus lapsiastmapotilaan hoitoprosessista Porvoon sairaalassa 

  Haapatalo, Erika; Pakala, Jenny (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Porvoon sairaalassa käynnistyi uuden lastenyksikön toiminnan kehittämisen projekti. Projektista nousi tarve opinnäytetyölle toiminnan kehittämiseksi. Projektin osatavoitteena oli lyhentää lapsiastmapotilaan hoitoonpääsyaikaa. ...
 • Muslimipotilaan erityispiirteet saattohoidossa 

  Abdi, Nadia; Mahamud, Mona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hengelliset tarpeet ja uskonto korostuvat muslimipotilaalle kuoleman lähestyessä. Aiheenvalintaan vaikutti ajankohtaisuus ja opinnäytetyöntekijöiden oma mielenkiinto, sillä muslimipotilaita kohdataan yhä enemmän terveydenhuollon ...
 • Muistelu työmenetelmänä vanhustyössä 

  Ellilä, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni tutkin kirjallisuuskatsauksen avulla muistelun teoriaa ja keinoja, miten muistelua voi hyödyntää vanhustyössä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta muistelutyön keinoista ja hyödyistä. Viitekehykseksi on ...
 • Liikunta keuhkojen terveydeksi - "Ei astma oo semmonen sairaus, jonka kuuluis rajoittaa meit millään" 

  Güldenkoh, Margit (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata astmaa sairastavan henkilön kokemuksia liikunnasta ja liikunnan vahvistavista sekä heikentävistä tekijöistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa liikkumisen tärkeydestä ...
 • Huolehdi kaverista : Käsikirjoitus lapsille suunnattuun epilepsiakohtauksen ensiapuvideoon Terveyskylä.fi - verkkopalveluun 

  Kovalainen, Salla; Alanko, Jonna; Ronikonmäki, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun Ohjaus hoitotyössä-hanketta, ja sen tarkoituksena oli tuottaa lasten ja nuorten toimintaa lapsen epilepsiakohtauksen aikana ohjaavan videon käsikirjoitus Terveyskylä.fi-verkkopalvelun ...
 • Skitsofreniaa sairastavan näkökulmia diabeteksen omahoitoon 

  Linna, Hanna-Kaisa; Ojala, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia kokemuksia skitsofreniaa sairastavilla mielenterveyskuntoutujilla on diabeteksen omahoidosta. Tavoitteena oli saada tietoa diabeteksen omahoitoon liittyvistä ajatuksista ...

Näytä lisää