Uusimmat viitteet

 • Ikääntyneen omaishoitajan psyykkinen tuki 

  Surakka, Aaron; Schneider, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, millaista on ikääntyneen omaishoitajan psyykkinen tuki ja mitkä ovat omaishoitajan psyykkisen tuen eri ulottuvuudet. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhteen ja kuvata olemassa ...
 • Palvelupolkumalli omaishoidon tukea vailla olevien lapsiperheiden ohjaukseen 

  Jantunen, Moona; Paakkola, Katri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ammattihenkilöiden ohjaustyötä helpottava palvelupolkumalli omaishoidon tukea vailla oleville perheille. Mallin oli tarkoitus kohdistua perheisiin, jotka saivat omaishoidon tuen ...
 • Syöpäpotilaan kivunhoidon toteutuminen medisiinisellä poliklinikalla 

  Peippo, Ninni; Hyväri, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Saimme opinnäytetyön aiheen Hyvinkään sairaalalta. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Hyvinkään sairaalan medisiinisen poliklinikan kanssa. Opinnäytetyössä käsitellään syöpäpotilaan kipua, sen arviointia sekä kivunhoitoa. Tämän ...
 • Terveydenhoitajien ja perheohjaajien yhteistyö Vantaan neuvolatyössä 

  Ojala, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Vantaan kaupungin neuvoloissa työskentelevien terveydenhoitajien ja perheohjaajien kokemuksia heidän välisestä yhteistyöstä. Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa siitä miten Vantaan ...
 • Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen terveysasemalla 

  Savander, Kati (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sitä, tehdäänkö puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi ja puhelujen kirjaaminen terveysasemalla hoidon tarpeen arvioinnista laissa ja asetuksissa annettujen ohjeiden ...
 • Hyvä kuolema. Opas hyvään kuolemaan saattamisesta hoitohenkilöstölle 

  Lankinen, Marja; Koivunen, Anu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas avuksi saattohoitoprosessiin yhteistyökumppanin hoitohenkilöstön käyttöön. Oppaan tarkoituksena on antaa menetelmiä henkilöstölle potilaan hyvään kuolemaan saattamisessa. ...
 • Intervallihoito omaishoitajan tukena 

  Myrttinen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää intervallijakson vaikutusta omaishoitajan hyvinvointiin. Tässä opinnäytetyössä Intervallihoitoa tarkasteltiin iäkkään omaishoitajan näkökulmasta. Tavoitteena oli saada käsitys ...
 • Lastenpsykiatrian poliklinikan arviointijakson prosessikuvaus 

  Sakkara, Paula; Järvenkylä, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lastenpsykiatrian poliklinikan potilaan hoidon tarpeen arviointijakson prosessia kuvaamalla nykytilanne näkyväksi ja poimia esiintulleet kehitysehdotukset mahdollista ...
 • Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät lasten ja nuorten hoitotyössä 

  Kekkonen, Sandra; Aittolampi, Nonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin tietoa lasten ja nuorten sairaanhoidossa käytettävistä lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä. Tavoitteena oli, että lääkkeetöntä kivunhoitoa tultaisiin ...
 • Haavanhoito-ohjeistuksen malli 

  Asukka, Teemu; Kervinen, Jaakko; Ojala, Joona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yliopistosairaalan ortopedian vuodeosaston työntekijöiden kokemuksia siitä, että millainen haavanhoito-ohjeen malli palvelisi työntekijöitä parhaiten. Tutkimus toteutettiin ...
 • Hiilihydraattipelin käsikirjoitus lastentautien poliklinikalle 

  Tarvonen, Teemu; Kainulainen, Kristian (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hiilihydraattipelille käsikirjoitus. Tarkoituksena oli kartoittaa nykyistä ohjaustapaa ja selvittää millainen hiilihydraattipelin käsikirjoituksen tulisi olla kohderyhmänä oleville ...
 • Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus lasta odottavan perheen hyvinvoinnin tukena -Kirjallisuuskatsaus 

  Björklund-Karhulahti, Erika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata lasta odottavien perheiden kokemuksia laajasta terveystarkastuksesta ja tuottaa tietoa, jonka avulla äitiysneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat pystyvät paremmin tukemaan ...
 • Töölön teho-osaston historiikki 

  Muukkonen, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa Töölön sairaalan teho-osaston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistä laadunkehittämishanketta. Se on toteutettu yhteistyössä Töölön sairaalan teho-osaston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ...
 • Ensiaputunti kuudesluokkalaisille 

  Lentonen, Jere; Kallio, Alex (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Vuoniityn ala-asteen kuudesluokkalaisille ensiaputunti tajuttoman ja elottoman henkilön hoidosta sekä tuottaa ala-asteen opettajille opetusmateriaalia ensiavusta. Opinnäytetyön ...
 • Lasten hyvinvointiin liittyvät tekijät uusperheissä : Lasten hyvinvointiin liittyvät tekijät uusperheissä 

  Jokimies, Senni-Tuulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uusperheet ovat 1980-luvulta yleistynyt perhemuoto, joka on vakiintunut yhtenä perheen ilmentymänä. Suomalaisista lapsiperheistä uusperheitä on noin 10 %. Tilastollisesti uusperhetermi kattaa vain ne perheet, joissa lapsi ...

Näytä lisää