Uusimmat viitteet

 • Kuluttajan ostokäyttäytyminen jakelukanavasuunnittelun tukena 

  Harinen, Saija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuluttajien ostokäyttäytymistä apteekeissa. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka merkittävä jakelukanava apteekki olisi luonnonkosmetiikalle. Työn toimeksiantaja oli helsinkiläinen ...
 • Asiakastyytyväisyyden kehittyminen luonnonkosmetiikan verkkokaupassa 

  Koskiahde, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia luonnonkosmetiikan verkkokaupan asiakastyytyväisyyttä. Työn toimeksiantaja oli Helsingin seudulla sijaitseva laadukkaita luonnonkosmetiikkatuotteita tarjoava verkkokauppa, josta ...
 • Mistä on luonnonkosmetiikan meikit tehty? – opetusmateriaali estenomiopiskelijoille 

  Salonen, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa luonnonkosmetiikan meikkien raaka-aineita käsittelevä opetusmateriaali Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan opiskelijoiden käyttöön. Luonnonkosmetiikka on alalla jo ...
 • Brändi-imagon vahvistaminen sosiaalisen median avulla 

  Riikonen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Brändi-imagolla on suuri merkitys brändin menestykselle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten brändi imagoa voidaan sosiaalisen median avulla vahvistaa. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin aluksi ...
 • Kuluttajatutkimus kosmetiikan merkityksestä 

  Markkanen, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää suomalaisten kuluttajien käsityksiä kosmetiikasta ja mielipiteitä sen vaikutuksesta hyvinvointiin. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä ominaisuuksia kuluttajat arvostavat ...
 • Tapahtuman jälkimarkkinointiopas 

  Sinkkonen, Tiina-Maija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tapahtuman jälkimarkkinointi on tapahtuman aikana alkava prosessi, jonka tarkoituksena on lunastaa tapahtuman aikana luvatut lupaukset sekä oppia uusien kokemuksien kautta ymmärtämään, kuinka seuraavasta tapahtumasta voidaan ...
 • Koulutusopas Moroccanoil-konsulenteille 

  Lemmetyinen, Annamaria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja koostaa koulutusopas Moroccanoil-brändin konsulenteille, jotka toimivat IdHAIR Finland Oy:n palveluksessa. Työssä käytiin läpi konsulentin työssä menestymisen kannalta ...
 • Ihon mikrobiomiin vaikuttavat ainesosat herkän ihon tasapainottamisessa 

  Mutta, Karita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko mikrobiomiin vaikuttavilla ainesosilla, probiooteilla ja prebiooteilla, vaikuttaa suotuisasti herkän ihon tasapainoon. Työn toimeksiantajana toimi KiiltoClean Oy. ...
 • Imagotutkimus, case: Lumene 

  Rinta-Kauhajärvi, Merituulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suomalaisen kosmetiikkabrändin, Lumenen, imagoa sekä kokonaisuudessaan että värikosmetiikkamerkkinä. Tutkimuksen tarkoitus oli vertailla näitä kahta imagoa ja tarjota Lumenelle ...
 • Hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen kauneuden verkkokauppaan 

  Suomalainen, Kati (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä tuottamaan korkealaatuista, kauneuden verkkokaupan kohderyhmää palvelevaa sisältöä huomioiden Googlen hakukonerobottien toimintatavat. Tavoitteena oli nostaa ...
 • Omnian hius- ja kauneudenhoitopalveluiden kehittäminen 

  Hietanen, Maiju (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kehitysehdotuksia Omnian hius- ja kauneudenhoitopalveluiden parantamiseksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Omnian hius- ja kauneudenhoitopalveluja toteutetaan opiskelijatyönä ...
 • Lasten kosmetiikka ja alaikäisille suunnattu markkinointi 

  Ebrahim, Fiona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miksi lapsille suunnattua kosmetiikkaa valmistetaan ja miten se poikkeaa aikuisille suunnatusta kosmetiikasta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millainen lapsen ihon ...
 • Luksus palvelualalla 

  Tuominen, Camilla; Ylikopsa, Miia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia luksuksen merkitystä palvelualalla, ja sitä miten kuluttajat kokevat luksuksen. Teoriaosuuden pohjalta luotiin luksusetiketti toimeksiantajalle. Työn toimeksiantajana toimi ...
 • Estenomiyhdistyksen perustaminen 

  Määttä, Linda; Lehtosaari, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietopaketti yhdistyksen perustamiseen ja ylläpitoon liittyvistä toimista estenomiyhdistyksen perustamista varten. Työn tavoitteena oli perustaa yhdistys, jonka avulla kasvatetaan ...
 • Tarvelähtöisyys osana myymäläkierron suunnittelua ja toteutusta, case: Hairmail Oy 

  Saarela, Anna; Heiskanen, Vilma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa hius- ja kauneusalan tukkumyymälän tuotteiden uudelleensijoittelu. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Hairmail Oy. Opinnäytetyö jaettiin teoreettiseen viitekehykseen ...

Näytä lisää