Uusimmat viitteet

 • Koulutusopas Moroccanoil-konsulenteille 

  Lemmetyinen, Annamaria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja koostaa koulutusopas Moroccanoil-brändin konsulenteille, jotka toimivat IdHAIR Finland Oy:n palveluksessa. Työssä käytiin läpi konsulentin työssä menestymisen kannalta ...
 • Ihon mikrobiomiin vaikuttavat ainesosat herkän ihon tasapainottamisessa 

  Mutta, Karita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko mikrobiomiin vaikuttavilla ainesosilla, probiooteilla ja prebiooteilla, vaikuttaa suotuisasti herkän ihon tasapainoon. Työn toimeksiantajana toimi KiiltoClean Oy. ...
 • Imagotutkimus, case: Lumene 

  Rinta-Kauhajärvi, Merituulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suomalaisen kosmetiikkabrändin, Lumenen, imagoa sekä kokonaisuudessaan että värikosmetiikkamerkkinä. Tutkimuksen tarkoitus oli vertailla näitä kahta imagoa ja tarjota Lumenelle ...
 • Hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen kauneuden verkkokauppaan 

  Suomalainen, Kati (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä tuottamaan korkealaatuista, kauneuden verkkokaupan kohderyhmää palvelevaa sisältöä huomioiden Googlen hakukonerobottien toimintatavat. Tavoitteena oli nostaa ...
 • Omnian hius- ja kauneudenhoitopalveluiden kehittäminen 

  Hietanen, Maiju (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kehitysehdotuksia Omnian hius- ja kauneudenhoitopalveluiden parantamiseksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Omnian hius- ja kauneudenhoitopalveluja toteutetaan opiskelijatyönä ...
 • Lasten kosmetiikka ja alaikäisille suunnattu markkinointi 

  Ebrahim, Fiona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miksi lapsille suunnattua kosmetiikkaa valmistetaan ja miten se poikkeaa aikuisille suunnatusta kosmetiikasta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millainen lapsen ihon ...
 • Luksus palvelualalla 

  Tuominen, Camilla; Ylikopsa, Miia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia luksuksen merkitystä palvelualalla, ja sitä miten kuluttajat kokevat luksuksen. Teoriaosuuden pohjalta luotiin luksusetiketti toimeksiantajalle. Työn toimeksiantajana toimi ...
 • Estenomiyhdistyksen perustaminen 

  Määttä, Linda; Lehtosaari, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietopaketti yhdistyksen perustamiseen ja ylläpitoon liittyvistä toimista estenomiyhdistyksen perustamista varten. Työn tavoitteena oli perustaa yhdistys, jonka avulla kasvatetaan ...
 • Tarvelähtöisyys osana myymäläkierron suunnittelua ja toteutusta, case: Hairmail Oy 

  Saarela, Anna; Heiskanen, Vilma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa hius- ja kauneusalan tukkumyymälän tuotteiden uudelleensijoittelu. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Hairmail Oy. Opinnäytetyö jaettiin teoreettiseen viitekehykseen ...
 • Boost your beautybusiness - konsultaatiopajat kauneudenhoitoalan yrityksille 

  Liimatainen, Marja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kauneudenhoitoalojen yrityksille tarkoitetun yrityskonsultointikonseptin rakentaminen ja testaaminen. Tavoitteina oli kartoittaa konsultaatiopalveluiden tarvetta kauneudenhoitoalalla, ...
 • Markkinoinnin lainsäädäntö 

  Tolonen, Terhi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua kuluttajansuojalakiin ja katsoa sitä kosmetiikka-alan näkökulmasta. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutusohjelman kanssa. ...
 • Kauneudenhoitoalan taitajana ammattiopistossa - opas kilpailuvalmennukseen 

  Nevalainen, Nea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Taitaja-ammattitaitokilpailut ovat suuren suosin kerännyt kilpailutapahtuma ammattiin opiskeleville nuorille. Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Taitaja-ammattitaitokilpailuihin liittyvä valmennusopas ...
 • Etanavoiteesta harsonaamioihin- eteläkorealainen kosmetiikka ja sen markkinat 

  Yli-Opas, Milja; Ojalammi, Iris (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä laajakatseinen tutkielma eteläkorealaisesta kosmetiikasta sekä sen markkinoista ja trendeistä. Kyselytutkimuksen avulla opinnäytetyössä kartoitettiin eteläkorealaisen kosmetiikan ...
 • Kuluttajien tietoisuus kosmetiikkapakkausten merkinnöistä 

  Aakkula, Assi; Jääskeläinen, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin kuluttajat tuntevat kosmetiikan pakkausmerkintöjä, ja ovatko he kiinnostuneita saamaan niistä lisää tietoa. Samalla selvitettiin, kiinnittävätkö kuluttajat ...
 • Sunkissed-brändin asema itseruskettavien kosmetiikkatuotteiden markkinoilla Suomessa 

  Vuojolainen, Sanna; Hedström, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Sunkissed -itseruskettavan kosmetiikkabrändin asema Suomen markkinoilla. Työn toimeksiantajana toimi Sunkissed-brändin jakelija Satoki Partners Oy. Työn tarkoituksena oli koota ...

Näytä lisää