Uusimmat viitteet

 • Tuoksujen koulutus myyntihenkilöstölle 

  Lindh, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää tehokkain tapa kouluttaa tuoksuja myyntihenkilöstölle ja pohtia voiko tuoksuja kouluttaa verkossa tai videokoulutuksena. Teoriassa käytiin läpi tuoksujen tyypit, tuoksuperheet, ...
 • Opiskelumotivaatio kosmetologikoulussa 

  Tuominen, Iida; Kivinen, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Suomen Diakoniaopiston SKY-opiston kampuksen kosmetologiopiskelijoiden motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten elämänhallintataitoja. Opinnäytetyön teoreettinen ...
 • Markkina-analyysi kosmetiikan verkkokaupalle 

  Leinimaa, Riina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota kohdeyritykselle tietoa verkkokaupan yleistilanteesta Suomessa muun talouden kasvuun verrattuna sekä suomalaisista kosmetiikkamarkkinoista ja kulutustottumuksista. Kohdeyritys ...
 • Maahantuontiyrityksen tapahtumapäivän järjestäminen 

  Randelin, Karoliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää tapahtumapäivä kauneudenhoitoalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Toimeksiantajana tälle työlle on suomalainen kosmetiikan maahantuontiyritys. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Kampanja vegaanisen kosmetiikan myynnin tehostamiseksi 

  Juuso, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä vegaanisen kosmetiikan myyntiä pohjoismaalaisessa kosmetiikan verkkokaupassa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Eleven Finland Oy. Tarkoituksena oli järjestää kampanja, jonka keskiössä ...
 • Parturi-kampaamoketju Hairlekiinin tuote- ja lisäpalvelumyynnin kehittäminen johtajuudella 

  Lukula, Riikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kehityksen kohteita parturi-kampaamoketju Hairlekiinin tuo-te- ja lisäpalvelumyyntiin esimiestyön avulla. Yhteistyökumppani oli Tormenta Oy, jonka omistuksessa on 47 Hairlekiini-liikettä. ...
 • Uusasiakashankinnan kehittäminen kampaamotukussa 

  Kivisalo, Pilvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kannattavia menetelmiä Yritys X:n uusasiakashankintaan ja samalla myynnin kehitykseen. Työn teoreettisessa viitekehyksessä selvitettiin myyntistrategian tärkeimpiä osa-alueita ...
 • Työskentely Australiassa maahanmuuttajan näkökulmasta 

  Vehkaperä, Mervi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön sen tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksista työllistyä ja työskennellä Australiassa maahanmuuttajana. Tutkimuksella oli tavoitteena selvittää suomalaisten keinoja saada viisumi ja työpaikka Australiaan ...
 • Kauraöljy kosmetiikassa 

  Sundberg, Enikö (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Fazer Myllyn valmistamaa kauraöljyä, Fazer Aurora Oat Oil Purea, Fazer Myllyn pyynnöstä. Tutkimuksissa selvitettiin kauraöljyn ominaisuuksia kosmetiikkakäytössä, kuten säilyvyyttä ja ...
 • Koulutussuunnitelma vuodelle 2018: Lush Finland Oy 

  Kultalahti, Amiira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli toimeksianto kosmetiikkayritykseltä Lush Finland Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistella koulutussuunnitelma yritykselle kalenterivuodelle 2018. Koulutussuunitelman tavoitteena oli vastata ...
 • Tuoteoppaan toteuttaminen UNANI-tuotesarjalle 

  Kaikkonen, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa tuoteopas espanjalaisesta UNANI- luonnonkosmetiikka sarjasta. Työn tarpeellisuus tuli toimeksiantajalta, jona toimi yritys Long Lasting Beauty Oy. ...
 • Parturi-kampaamon brändäys ja markkinointi sosiaalisessa mediassa 

  Pham , Oanh (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella parturi-kampaamolle, Yritys X:lle, sisältökalenterit, joissa hyödynnettiin brändäyksen ja sisällöntuotannon teorioita. Brändäys on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on ...
 • Vanhempien motiivit lasten kosmetiikkatuotteiden valinnassa 

  Ojanperä, Riina; Hassel, Sarita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitkä motiivit ohjaavat vanhempia, kun he valitsevat lapsilleen kosmetiikkatuotteita. Lasten kosmetiikalla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, jotka ovat kosketuksissa ihon pinnan, ...
 • Kuluttajan ostokäyttäytyminen jakelukanavasuunnittelun tukena 

  Harinen, Saija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuluttajien ostokäyttäytymistä apteekeissa. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka merkittävä jakelukanava apteekki olisi luonnonkosmetiikalle. Työn toimeksiantaja oli helsinkiläinen ...
 • Asiakastyytyväisyyden kehittyminen luonnonkosmetiikan verkkokaupassa 

  Koskiahde, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia luonnonkosmetiikan verkkokaupan asiakastyytyväisyyttä. Työn toimeksiantaja oli Helsingin seudulla sijaitseva laadukkaita luonnonkosmetiikkatuotteita tarjoava verkkokauppa, josta ...

Näytä lisää