Uusimmat viitteet

 • Energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilan testaukset käyttöönottoa varten 

  Virtala, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa koepoltto Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla ja mahdollisuuksien mukaan korjata havaittuja puutteita. Koepoltolle asetettiin ...
 • Omakotitalon energiakatselmointi 

  Paatsola, Jesse-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohde on omakotitalo, jossa öljylämmityksestä haluttaisiin luopua tai vuotuista öljynkulutusta pienen-tää. Talo on 1973 rakennettu omakotitalo, joka on pinta-alaltaan 170 m². Lähes koko talossa on patteriverkosto, ...
 • Terässiilojen ja -säiliöiden suunnittelijan mitoitustyökalu 

  Mirzayeva, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja oli Insinööritoimisto Comatec Oy. Tehtävänantona oli tehdä suunnittelijalle mitoitustyökalu siilojen ja säiliöiden laskemiseen. Mitoitustyökalun teko perustui standardeihin SFS-EN 1991-4, ja SFS-EN ...
 • SAVUKAASUPESURIN KANNATTAVUUDEN TARKASTELU TOIVALAN BIOLÄMPÖKESKUKSELLA 

  Partanen, Valtteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka kannattavaa olisi rakentaa savukaasupesuri Toivalan Bio-lämpökeskukselle. Lisäksi selvitetään lämpöpumpulla varustetun savukaasupesurin kannattavuus ...
 • Jäteveden esikäsittelylaitoksen esisuunnitelma 

  Peräoja, Akseli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kemira Operon Oy, joka tuottaa kokonaispalveluja sekä ratkaisuja vesilai-toksille ja jätevedenpuhdistamoille. Opinnäytetyö tehtiin Kemira Operon Oy:n asiakkaan jäteveden esikäsittely-laitoksesta. ...
 • Planned Annual Inspections & Maintenance Of BFB Boiler 

  Sevtsenko, Leo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Bubbling fluidized bed boilers are applications that are utilized in the energy industry sector. Commonly, these applications are used to produce steam, heat or electricity. Steam powers many other industrial processes ...
 • Energiatutkimuskeskuksen sähkösuodattimen käyttöönotto 

  Repo, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Työ käsittelee sähkösuodattimen käyttöönottoa Savonia-AMK:n Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksessa. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ja saada ...
 • Energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi 

  Ruohoaho, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen yhteyteen valmistuvan energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi. Energiantut ...
 • Strategic Approach to Expanding Wind Energy Operation and Management Business to Finland 

  Kemppainen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this final thesis was to find out whether it is reasonable for ABO Wind AG (ABO Wind) to open Operation & management (O&M) department office in Finland. The main topics in the thesis are O&M departmental tasks, ...
 • Ammoniakinsyöttöjärjestelmä leijupetikattilaan 

  Lahti, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ammoniakinsyöttöjärjestelmän rakentamista ja testausta leijupetikattilaan Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksella. Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa ...
 • Dekantterilingon soveltuvuus sellutehtaan sekalietteen kuivaukseen 

  Purhonen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Aquaflow Oy:n projektia, jossa uusittiin erään hienokartonkitehtaan lietteenkäsittelylaitteistoa. Työssä selvitettiin pääperiaatteet, joiden avulla laitoskohtaisesti sopivat laitteet pyritään ...
 • Lämmönsiirtimien ja laitteistojen testausasema 

  Hendolin, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty GEBWELL Oy:lle. Työssä suunnittelin lämmönvaihtimien ja komponenttien painehäviöiden testausaseman. Tämä työ sisältää prosessin mitoituksen, pumpun mitoituksen, prosessiputkiston mitoituksen ja ...
 • Allaspeittaus 

  Puittinen, Riku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruostumaton teräs on rautaseos, johon on seostettu vähintään 10,5 % kromia ja enimmillään 1,2 % hiiltä. Seostamisen ansiosta ruostumattoman teräksen pinnalle muodostuu itsekorjautuva kromista rikastunut kerros, joka suojaa ...
 • Compound-putkien pituuden optimointi 

  Vänttinen, Lari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Andritz Oy:n Varkauden KRP-divisioonan suunnitteluosastolle. Opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää varastoon tilattavien compound-putkien optimaallinen pituus. Tällä pyritään vähentämään ...
 • Soodakattilan prosessiputkistojen estimointityökalu 

  Markkanen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Andritz Oy:n KRP-divisioonalle. Työssä perehdyttiin talteenoton prosesseihin, prosessiputkistoihin liittyviin standardeihin ja prosessiputkistojen painojen ja pituuksien jakautumiseen erikokoisissa ...

Näytä lisää