Uusimmat viitteet

 • Märän kierrätyspolttoaineen polttaminen leijupetikattilassa 

  Tontti, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena oli selvittää millä tavoin märkää ylijäämäpolttoainetta, joka koostuu kuoresta, kantohakkeesta ja jätevedenpuhdistamolietteestä, voidaan ...
 • Alkalikertymä leijupedissä käytettäessä luonnonhiekkaa ja granuloitua masuunikuonaa petimateriaaleina 

  Pitkänen, Tuomo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee VTT Expert Services Oy:n tutkimusta granuloidun masuunikuonan käytöstä FBC-tekniikassa. Kokeet suoritettiin Varkaudessa Savonia-ammattikorkeakoulun energiatutkimuskeskuksessa sijaitsevalla 300 ...
 • Impulssiputken taivutuksen perusteet 

  Hynninen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä päättötyö on tehty Elpro Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli laatia instrumentoinnin impulssiputken taivuttamista käsittelevä teos. Päättötyön tietopohjana toimi päättötyöntekijän oma työkokemus alalta. Tässä ...
 • Talotekniikkapaneelin valmistettavuusanalyysi 

  Miettinen, Ossi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö tehtiin Gebwell Oy:n toimeksiannosta keväällä 2017. Gebwell Oy on leppävirtalainen kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden toimittaja. Opinnäytetyö käsittelee kyseisen yrityksen ...
 • Energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilan testaukset käyttöönottoa varten 

  Virtala, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa koepoltto Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla ja mahdollisuuksien mukaan korjata havaittuja puutteita. Koepoltolle asetettiin ...
 • Omakotitalon energiakatselmointi 

  Paatsola, Jesse-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohde on omakotitalo, jossa öljylämmityksestä haluttaisiin luopua tai vuotuista öljynkulutusta pienen-tää. Talo on 1973 rakennettu omakotitalo, joka on pinta-alaltaan 170 m². Lähes koko talossa on patteriverkosto, ...
 • Terässiilojen ja -säiliöiden suunnittelijan mitoitustyökalu 

  Mirzayeva, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja oli Insinööritoimisto Comatec Oy. Tehtävänantona oli tehdä suunnittelijalle mitoitustyökalu siilojen ja säiliöiden laskemiseen. Mitoitustyökalun teko perustui standardeihin SFS-EN 1991-4, ja SFS-EN ...
 • SAVUKAASUPESURIN KANNATTAVUUDEN TARKASTELU TOIVALAN BIOLÄMPÖKESKUKSELLA 

  Partanen, Valtteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka kannattavaa olisi rakentaa savukaasupesuri Toivalan Bio-lämpökeskukselle. Lisäksi selvitetään lämpöpumpulla varustetun savukaasupesurin kannattavuus ...
 • Jäteveden esikäsittelylaitoksen esisuunnitelma 

  Peräoja, Akseli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kemira Operon Oy, joka tuottaa kokonaispalveluja sekä ratkaisuja vesilai-toksille ja jätevedenpuhdistamoille. Opinnäytetyö tehtiin Kemira Operon Oy:n asiakkaan jäteveden esikäsittely-laitoksesta. ...
 • Planned Annual Inspections & Maintenance Of BFB Boiler 

  Sevtsenko, Leo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Bubbling fluidized bed boilers are applications that are utilized in the energy industry sector. Commonly, these applications are used to produce steam, heat or electricity. Steam powers many other industrial processes ...
 • Energiatutkimuskeskuksen sähkösuodattimen käyttöönotto 

  Repo, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Työ käsittelee sähkösuodattimen käyttöönottoa Savonia-AMK:n Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksessa. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ja saada ...
 • Energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi 

  Ruohoaho, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen yhteyteen valmistuvan energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi. Energiantut ...
 • Strategic Approach to Expanding Wind Energy Operation and Management Business to Finland 

  Kemppainen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this final thesis was to find out whether it is reasonable for ABO Wind AG (ABO Wind) to open Operation & management (O&M) department office in Finland. The main topics in the thesis are O&M departmental tasks, ...
 • Ammoniakinsyöttöjärjestelmä leijupetikattilaan 

  Lahti, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ammoniakinsyöttöjärjestelmän rakentamista ja testausta leijupetikattilaan Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksella. Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa ...
 • Dekantterilingon soveltuvuus sellutehtaan sekalietteen kuivaukseen 

  Purhonen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Aquaflow Oy:n projektia, jossa uusittiin erään hienokartonkitehtaan lietteenkäsittelylaitteistoa. Työssä selvitettiin pääperiaatteet, joiden avulla laitoskohtaisesti sopivat laitteet pyritään ...

Näytä lisää