Uusimmat viitteet

 • Energiatutkimuskeskuksen sähkösuodattimen käyttöönotto 

  Repo, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Työ käsittelee sähkösuodattimen käyttöönottoa Savonia-AMK:n Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksessa. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ja saada ...
 • Energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi 

  Ruohoaho, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen yhteyteen valmistuvan energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi. Energiantut ...
 • Strategic Approach to Expanding Wind Energy Operation and Management Business to Finland 

  Kemppainen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this final thesis was to find out whether it is reasonable for ABO Wind AG (ABO Wind) to open Operation & management (O&M) department office in Finland. The main topics in the thesis are O&M departmental tasks, ...
 • Ammoniakinsyöttöjärjestelmä leijupetikattilaan 

  Lahti, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ammoniakinsyöttöjärjestelmän rakentamista ja testausta leijupetikattilaan Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksella. Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa ...
 • Dekantterilingon soveltuvuus sellutehtaan sekalietteen kuivaukseen 

  Purhonen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Aquaflow Oy:n projektia, jossa uusittiin erään hienokartonkitehtaan lietteenkäsittelylaitteistoa. Työssä selvitettiin pääperiaatteet, joiden avulla laitoskohtaisesti sopivat laitteet pyritään ...
 • Lämmönsiirtimien ja laitteistojen testausasema 

  Hendolin, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty GEBWELL Oy:lle. Työssä suunnittelin lämmönvaihtimien ja komponenttien painehäviöiden testausaseman. Tämä työ sisältää prosessin mitoituksen, pumpun mitoituksen, prosessiputkiston mitoituksen ja ...
 • Allaspeittaus 

  Puittinen, Riku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruostumaton teräs on rautaseos, johon on seostettu vähintään 10,5 % kromia ja enimmillään 1,2 % hiiltä. Seostamisen ansiosta ruostumattoman teräksen pinnalle muodostuu itsekorjautuva kromista rikastunut kerros, joka suojaa ...
 • Compound-putkien pituuden optimointi 

  Vänttinen, Lari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Andritz Oy:n Varkauden KRP-divisioonan suunnitteluosastolle. Opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää varastoon tilattavien compound-putkien optimaallinen pituus. Tällä pyritään vähentämään ...
 • Soodakattilan prosessiputkistojen estimointityökalu 

  Markkanen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Andritz Oy:n KRP-divisioonalle. Työssä perehdyttiin talteenoton prosesseihin, prosessiputkistoihin liittyviin standardeihin ja prosessiputkistojen painojen ja pituuksien jakautumiseen erikokoisissa ...
 • Polttoaineensyöttölaitteiston käyttöönotto 

  Piiroinen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee polttoaineensyöttölaitteiston käyttöönottoa Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksella. Varkauden tutkimuskeskuksen polttoaineensyöttölaitteistoon kuuluvat ...
 • Käyttöohjepohja haihduttamoprojekteihin 

  Hakkarainen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen Word-pohja haihduttamon käyttöohjeelle (Operation manual), jota voidaan käyttää tulevissa haihduttamoprojekteissa. Lisäksi kehitystarpeet kartoitettiin ja käyttöohjetta ...
 • Radiografisen tarkastuksen korvaaminen vaiheistetulla ultraäänitarkastuksella 

  Hämäläinen, Nestori (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kahta volymetristä NDT-menetelmää, radiograafista- ja ultraäänitarkastusta. Työ tehtiin yhteistyössä Nordic Power Service Inspection Oy:n kanssa. Tavoitteena oli, tutkia voidaanko vaiheistetulla ...
 • Kaasuantureiden käyttöönotto energiatutkimuskeskuksessa 

  Räihä, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli kaasuantureiden käyttöönotto. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön savukaasumittarit ja saada ne toimimaan Savonia-AMK:n Varkauden ...
 • Sahala Works Oy:n toimintajärjestelmän ISO 9001:2008 uusiminen ISO 9001:2015 version mukaiseksi 

  Astikainen, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Sahala Works Oy:n laatujärjestelmän ISO 9001:2008 version päivittämistä vastaamaan uudistettua ISO 9001:2015 versiota. Tämä päivitys rakennettiin suoraan uudelle Sahala Works Oy:n käyttöönottamalle ...
 • Lämpölaitosten ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma 

  Matala, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelmat Keminmaan Energia Oy:n lämpölaitoksille. Keminmaan Energia Oy:llä ei ole ollut aikaisemmin käytössään kunnossapitosuunnitelmia, joten niiden ...

Näytä lisää