Uusimmat viitteet

 • Nuorten kokema osallisuus nuorisokodissa 

  Alatalo, Tuuli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa nuorisokodissa asuvien nuorten kokemuksia osallisuudesta. Nuorilta haluttiin selvittää, miten nuoret kokevat voivansa vaikuttaa ja osallistua nuorisokodin päivittäisessä toiminnassa ...
 • "Monia pelottaa ehkä ihan turhaa" : Vanhempien ajatuksia lastensuojelun tehostetun perhetyön alkaessa 

  Latvanen, Henriikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lastensuojelun tehostetun perhetyön asiakasperheiden vanhempien ajatuksia työskentelyn alkaessa, heidän toiveitaan perhetyölle ja sosiaaliohjaajille sekä mikä heitä voisi auttaa/ ...
 • Vapaaehtoisena tukihenkilönä toimiminen eroperheen lapselle 

  Lintunen, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää vapaaehtoisten tukihenkilöiden kokemuksia tukihenkilönä toimimisesta eroperheen lapselle. Tavoitteena oli tuottaa tietoa vapaaehtoisesta tukihenkilötoiminnasta lasten eroauttamisen ...
 • Varhaiskasvatuksen aloitus - opas vanhemmille 

  Immonen, Pauliina; Vedenoja, Sara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa aloituskäytäntöjä helpottava opas Silkkiniityn päiväkodille. Opas on tarkoitettu uusille varhaiskasvatuksessa aloittaville perheille. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa Aistimattoa hyödyntämällä 

  Sassi, Mirka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työväline nimeltä Aistimatto, jonka avulla yksi- ja kaksivuotiaat lapset pääsisivät paremmin osallisiksi päiväkodin vuoden 2018 teemaan. Tavoitteena oli valmistaa työväline lasten ...
 • "Paras päiväkotipäivä ikinä!" : Seikkailukasvatus esiopetusryhmässä 

  Suutari, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka seikkailukasvatuksella voidaan vastata Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 asettamiin tavoitteisiin. Seikkailukasvatukseen on yhdistetty elementtejä ...
 • Pikkusiilien satumatka 

  Keski-Honkola, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee sadutusta ja siihen virittäviä taidetyöpajoja. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö ja kohderyhmänä erään helsinkiläisen päiväkodin pienryhmä. Ryhmän jäsenet koostuivat kuudesta 4-vuotiaasta ...
 • Mahdollistavat tekijät erityislasten osallistumisessa urheiluseuratoimintaan hyvinkääläisten urheiluseurojen kokemana 

  Verkama, Olli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää mahdollistavia tekijöitä erityislasten ja -nuorten osallistumisessa urheiluseuratoimintaan hyvinkääläisten urheiluseuratoimijoiden kokemana. Aihetta on tutkittu Suomessa aikaisemmin ...
 • Missä seisot? : Etuoikeuskävely -draamatyöpajan kehittäminen 

  Hanhela, Kerttu; Huuhtanen, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhdenvertaisuutta tukeva draamatyöpaja etuoikeuskävely -harjoitteen ympärille. Työpaja ja sen kehittäminen toteutettiin työelämälähtöisesti yhteistyössä alakulttuurikeskus Loukon ...
 • Tukiperhetoiminta : yksinhuoltajaäitien henkireikä 

  Nokelainen, Marianne; Ryyppö, Jasmina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Vantaan kaupungin tukiperhetoimintaa ja asiakkaiden kokemuksia siitä. Tavoitteena oli kartoittaa, millainen merkitys tukiperhetoiminnalla on ollut tuettavien perheiden elämään ja ovatko ...
 • "Lähde ihmeessä mukaan, se antaa monin kerroin enemmän kuin ottaa" : Tutkielma vapaaehtoistyön merkityksestä eläkeikäisille vapaaehtoisille 

  Vesa, Heidi; Urbsoo, Reet (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin vapaaehtoistyön merkitystä eläke ikäisille vapaaehtoisille. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hyvinkään seurakunta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa vapaaehtoistoiminnan ...
 • Kieltä kieputellen : Kielen kehityksen tukeminen liikunnan avulla varhaiskasvatuksessa 

  Papula, Sanna-Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on integroida liikuntaa ja kielen oppimista varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Idea aiheeseen syntyi kiinnostuksesta varhaiskasvatusikäisten liikuntaa kohtaan sekä opinnäytetyön ...
 • Työhyvinvointi sosiaalialalla 

  Pylkkänen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työhyvinvoinnin tilaa sosiaalialalla. Tavoitteena oli tarkastella työhyvinvoinnin vaikutusta työtyytyväisyyteen ja työssäjaksamiseen. Työssä selvitettiin työhyvinvoinnin mahdollisia ...
 • Varhaiskasvattajien opas viisivuotiaiden lasten tunnekasvatuksesta 

  Kemppainen, Anniina; Sundman, Klaara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Omakohtaisten kokemustemme mukaan varhaiskasvatuksessa ei jää tarpeeksi aikaa lapsen tunteiden huomioinnille ja käsittelylle yhdessä lapsen kanssa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi varhaiskasvattajille suunnattu opas, jonka ...
 • "Ihan chilli mesta" : kokemuksia Lystimäen avohuollon sijoituksesta videolla 

  Anttila, Jonathan; Heino, Jenna; Demir, Merve (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Lystimäen avohuollon sijoitusosaston kanssa. Kehittämishankkeen tavoitteena oli kokemuksellisen videon tekeminen. Videon avulla on tarkoitus parantaa asiakassuhteen aloittamisen ...

Näytä lisää