Uusimmat viitteet

 • Sanomat selkeeks : integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman luominen pienikokoiselle palveluyritykselle 

  Noko, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii laadullisin menetelmin integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman suunnitteluprosessia palveluyritykselle ja kuinka saada se osaksi yrityksen jokapäiväistä viestintää. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Vakuutusehtojen tulkinta ja soveltaminen yksityistapaturmavakuutuksissa 

  Oinonen, Milla-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vakuutusehtoja tulisi tulkita ja soveltaa lainsäädännön, oikeuskäytännön ja sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella. Vakuutusehtojen tulkintaa on työssä tarkastelu ...
 • Rekrytointiprosessin kipukohdat työntekijän näkökulmasta : case: Yritys X 

  Silfverberg, Anna-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona henkilöstöpalvelualla toimivalle Yritys X:lle ja sen kohteena on eräs yrityksen kampanjarekrytointiprosessi, jossa etsitään asiakasyritykselle uusia työntekijöitä ulkoisen haun ...
 • Bannerimainonnan näkyvyys internetin keskustelupalstoilla 

  Kotiniemi, Miko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee bannerimainonnan tavoittavuutta ja näkyvyyttä internetissä sijaitsevilla keskustelupalstoilla. Toimeksiantajana toimiva yritys on tätä ennen mainostanut internetissä todella vähän ja markkinointi ...
 • Uuden liiketoiminta-alueen kehittäminen 

  Korander, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma HauHelp-yrityksen käyttöön. HauHelp on erikoistunut ongelmakoirien koulutukseen, tottelevaisuuskoulutukseen sekä ihmisen ja koiran välisen yhteistyön parantamiseen. ...
 • Yhdistystoiminnan kehittäminen : case: Espoon Yrittäjät 

  Hallikas, Mikke (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Espoon Yrittäjien toimeksiannosta. Prosessin päätarkoituksena oli selvittää paikallisyhdistyksen jäsenyyden vuonna 2013 päättäneiden yrittäjien päätökseen johtaneita taustatekijöitä ja mielipiteitä. ...
 • Rahastosäästämisen myynnin kehittäminen pankin päivittäispalvelukonttorissa 

  Piirainen, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaiset ovat perinteisesti olleet ahkeria talletustileille säästäjiä, joita sijoittajina on parhaiten kuvannut vähäinen riskinottohalukkuus ja maltillisuus. Viimeisimmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ...
 • Asiakasymmärryksen hyödyntäminen palvelun kehittämisessä 

  Levisalo, Sini; Johansson, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli keksiä tapoja kehittää ResQ Club -palvelua hyödyntäen kehitysprosessissa asiakasymmärrystä. Työn toimeksiantaja toimi ResQ Club Oy, jonka ResQ Club -sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden ...
 • Onnistu muutoksessa Case: Sävelsirkku-palvelu 

  Haapala, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli muutoksen johtaminen. Työn toimeksiantajana toimi Sentina Oy, joka tuottaa Sävelsirkku-äänipalvelua hoitokodeille asukkaiden viriketoimintaa varten. Palvelun käyttöönotossa ja sen juurruttamisessa ...
 • ISAE 3402:n noudattaminen palkanlaskennan osalta yrityksessä X 

  Bulando, Irina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten ISAE 3402:ta noudatetaan palkanlaskennan osalta yrityksessä X. Opinnäytetyön tutkimus oli toimeksianto yritykseltä X, joka toimii taloushallinnon, HR:n ja palkanlaskennan ...
 • Henkilöstöhallinnon asiakirjojen arkistointisuunnitelma Case: Sodexo Oy 

  Majola, Mathias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Sodexo Oy:lle arkistointisuunnitelma. Sodexo Oy toimii Suomessa eri tilapalveluiden tarjoajana näitä ovat esimerkiksi ruokailu- ja kiinteistöpalvelut. Sodexo on yksi maailman suurimmista ...
 • Kauppakeskuksen mobiilisovelluksen asiakastyytyväisyystutkimus 

  Lainio, Aleksi; Rémy, Anton (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kauppakeskuksen mobiilisovelluksen kanta-asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kanta-asiakkaiden tyytyväisyyttä mobiilisovelluksen ...
 • Mentorointi osana urapolun kehittymistä 

  Kyrkkö, Amanda; Kyrkkö, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee mentorointia osana korkeakoulutettujen urapolun kehittymistä. Korkeakoulutetuilla tarkoitetaan tässä työssä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
 • Syklinen malli luotonvalvonnan ohjeiden kehittämiseksi : case: Onninen Oy 

  Eklund, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Onninen Oy:lle toimivat luotonvalvonnan ohjeet. Olemassa oleva ohjeistus oli vanhentunut, joten se oli käyttökelvoton. Kehittämistyö tuli siis tarpeeseen. Onnisella tapahtunut ...
 • Myyntilaskujen maksuajat ja luottotappioiden ennaltaehkäisy Yritys X:ssä 

  Nieminen, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kannattava liiketoiminta ja yrityksen positiivinen tulos perustuvat myyntiin ja myyntisaamisiin, jonka vuoksi on tärkeää tehdä myyntilaskutusprosessista tehokasta. Myyntilaskutusprosessi on yrityksen liiketoiminnan lisäksi ...

Näytä lisää