Uusimmat viitteet

 • Perehdytysopas : Kirpputori Kukkaro 

  Lehtonen, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tähän opinnäytetyöhön valittiin aiheeksi perehdytysoppaan luominen Kirpputori Kukkarolle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa kohdeyritykselle kirjallinen perehdytysopas, sillä perehdyttäminen on yrityksessä tällä ...
 • Sitouttamisen kehittäminen siivousalan yrityksessä 

  Nissilä, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten siivousalan yritys voisi parantaa työntekijöiden sitouttamista yritykseen. Opinnäytetyössä käytetään tietopohjana henkilöstöjohtamisen kirjallisuutta. Mahdollisten ...
 • Vaiheittainen brändin kehittäminen : case: LeKi 

  Mattila, Rami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli vaiheittainen brändin kehittäminen. Brändi on olennainen osa yrityksen pääomaa. Kohdeyrityksenä oli LeKi Hockey Oy, jääkiekkoseura Suomen toiseksi korkeimmalta sarjatasolta. Keskeisenä syynä ...
 • Tuotannon KPI-mittarin kehittäminen : case: PostNord Scanning Oy 

  Visuri, Elmo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kohdeorganisaatioksi valitun digitalisointipalveluja tarjoavan PostNord Scanning Oy:n käytössä olevaa KPI-mittaria eli suorituskykyilmaisinta sekä kehittää yrityksen käyttöön uusi ...
 • Ostolaskuprosessin tehostaminen : case: Yritys X 

  Lesonen, Taru (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää miten Yritys X voisi tehostaa ostolaskuprosessiaan. Työn tarkoituksena oli selvittää, mikä tämän hetkistä ostolaskuprosessia hidastaa ja miten sitä voitaisiin tehostaa. Lisäksi ...
 • Urheilu- ja sponsorimarkkinoinnin kehittäminen 

  Teliö, Matias; Reichmuth, Markus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia urheilu- sekä sponsorimarkkinoinnin nykytilaa Suomessa ja etsiä keinoja etenkin seurojen ja yksilöurheilijoiden sponsorimarkkinoinnin tehostamiseen ja sponsoreiden hankintaan. ...
 • Neuromarkkinoinnin mahdollisuudet rakennusalan yritykselle 

  Minkkinen, Leeni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vielä vuonna 2017:kin neuromarkkinointia voidaan pitää melko tuoreena tieteenalana, sillä ensimmäisen kerran termiä “neuromarketing” käytettiin vasta vuonna 2002. Vuosien saatossa neuromarkkinoinnista sekä sen mahdollisista ...
 • Viestintäsuunnitelma oppilaitospapin työlle Laurea Tikkurilassa 

  Torri, Noora; Lehto, Taru (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee viestintää ja viestintäsuunitelman laatimista oppilaitospappi Hanna Similälle Laurea-ammattikorkeakoulussa, Tikkurilan kampuksella. Opinnäytetyö on tehty asiakkaan, Hanna Similän, ja Vantaan ...
 • Vastuullisuus julkisissa elintarvikehankinnoissa 

  Naakka, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Meira Nova Oy:lle ja työn tarkoituksena oli selvittää vastuullisuuden merkitystä, toteutumista ja haasteita julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa. Elintarvikehankintoja tutkittiin ...
 • Ovatko käräjäoikeudet yhteiskunnan ääniä? : rangaistuskäytännön yhtenäisyys henkirikoksissa 

  Jaatinen, Essi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä henkirikoksissa käräjäoikeuden, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden välillä. Opinnäytetyössä tuotiin esille se, muuttuvatko taposta annetut rangaistukset ...
 • Osamaksusopimusten tilitysprosessi ulosotossa 

  Kaurahalme, Sonja; Puhtimäki, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on osamaksutilityksien prosessi ulosotossa. Tarkoitus oli selvittää, millainen tilitysprosessi on tällä hetkellä ja kuinka tehokkaasti nykyinen käytäntö toimii. Opinnäytetyön tavoite oli kehittää ...
 • Hakukoneoptimoinnin kehittäminen : case: Helsingin KTK Oy 

  Räsänen, Simo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on hakukoneoptimoinnin kehittäminen toimeksiantajayrityksessä. Tavoitteena on selvittää toimintamalleja, joilla voidaan kehittää toimeksiantajayrityksen hakukoneoptimointia. Työn toimeksiantajana ...
 • Ruoan verkkokaupan asiakaskokemus 

  Grönholm, Tony (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena tutkia ruoan verkkokaupan luomaa mielikuvaa asiakkaiden näkökulmasta. Tavoite on selvittää, miten asiakkaat näkevät ruoan verkkokaupan. Toimeksiantajana toimii pk-seudun kauppiaat niminen ...
 • Asiakkaan ostopolun kaupallisesti tärkeimmät vaiheet 

  Mäenpää, Niklas; Tammela, Alex (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Otaniemi Liiketalouden koulutusohjelma Alex Tammela ja Niklas Mäenpää Asiakkaan ostopolun kaupallisesti tärkeimmät vaiheet Vuosi 2017 Sivumäärä 29 Opin ...
 • Markkinointiviestinnän nykytila-analyysi : case: Mandy Fashion 

  Lohtari, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Mandy Fashion naistenvaateliikkeen markkinointiviestinnän kartoitus ja analyysi. Tutkimuksen kautta haettiin vastauksia kuinka hyvin nykyinen markkinointiviestintä tavoittaa asiakaskunnan ...

Näytä lisää