Uusimmat viitteet

 • Yrityksen prosessien suunnittelu Taloushallintoliiton toimialastandardin mukaan 

  Korpela, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on laatia Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenenä toimivalle Yritys X Oy:lle ohjeistus yrityksen toimintatavoista noudattaen liiton luomaa ohjeistusta. Suomen Taloushallintoliitto ry on julkaissut ...
 • Psykologisten soveltuvuuskokeiden tulevaisuus markkinoinnin näkökulmasta 

  Tukkinen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää muuttuneiden opiskelijavalintaperusteiden vaikutusta psykologisten soveltuvuuskokeiden tulevaisuuteen markkinoinnin näkökulmasta. Opinnäytetyö tehtiin asiantuntijayritykselle, ...
 • Sosiaalisen median strategia kasvuyritykselle 

  Anttonen, Enni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda sosiaalisen median strategia suomalaiselle rakennusalan kasvuyritykselle. Tavoitteena oli löytää yritykselle sopivat sosiaalisen median kanavat sekä auttaa yritystä löytämään keinot ...
 • Altian kotimaan lähetystoimintojen automatisointi 

  Taipale, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää toimintoja Altian kotimaan lähetystoiminnoissa, joka käsittää Alkon ja tukkujen tilaukset Altian logistiikkakeskuksessa Rajamäellä. Tavoitetilana on poistaa tehtävästä nykyinen henkilömäärä ...
 • Ammattimaisen johtamisen mallin toteutuminen esimiestyössä : case: Kansaneläkelaitos 

  Pöllönen, Roosa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata toteutuuko Kelassa määritellyn ammattimaisen johtamisen malli esimiesten osaamisessa ja johtamisessa. Tutkimuksella haluttiin selvittää, kuinka tyytyväisiä Kelassa ollaan lähiesimiehen ...
 • Tiimien välisen yhteistyön ja tiedon kulun edistämisen keinot : case: Pelago 

  Hartikainen, Kimmo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä keinoja tiedon kulun parantamiseksi ja tiimien välisen yhteistyön lisäämiseksi Pelago MFG Oy:llä. Tiedon kulun parantaminen ja tiimien yhteistyötä tukevien keinojen löytäminen ja niiden ...
 • Kryptovaluutat sijoittajalle tutuksi 

  Reilly, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kryptovaluutat rynnistivät suurien massojen tietoisuuteen vuonna 2017. Niiden kurssi nousi vuoden aikana yli 2000%. Kasvun ansiosta kryptovaluutat alkoivat kiinnostaa laajempaa yleisöä, jonka osaaminen ja tietopohja olivat ...
 • Vantaan Tulkkikeskus Oy:n asiakastyytyväisyyskysely 

  Pesonen, Vilma; Autere, Janni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä toimeksiantajana oli Vantaan Tulkkikeskus Oy ja työn aiheena oli asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää Vantaan Tulkkikeskus Oy:n asiakkaiden tyytyväisyyttä koskien muun ...
 • Nonprofit-organisaation varainkeruu tapahtuman avulla : case: Porla juoksu 

  Salmela, Karoliina; Tanninen, Joel (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää varainkeruutapahtuma Pro Porla ry:lle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pro Porla ry, joka on lohjalainen voittoa tavoittelematon yhdistys. Pro Porla ry ...
 • RESTO2018-tapahtuman hyödyt yhteistyökumppaneille 

  Saari, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten RESTO2018-tapahtuman yhteistyökumppanit hyötyivät tapahtumasta. RESTO-tapahtuma on vuosittain järjestettävä kilpailu restonomiopiskelijoille. Toimeksiantajana toimi ...
 • Sometaduuniin! Työnantajatutkimuksen suunnittelu ja toteutus 

  Vehmanen, Jutta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työnantajien toiveita ja ideoita virtuaalisista kohtaamisista sekä kartoittaa sitä, millainen toimiva virtuaalinen kohtaamispaikka olisi heidän mielestään. Työn tavoitteena ...
 • Tekijänoikeuslain 60 a §:än hakemuksiin perustuva oikeuskäytäntö 

  Rekola, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteenani opinnäytetyössäni on selvittää millaisia ovat tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuvat hakemukset ja millaista siihen liittyvä oikeuskäytäntö on. Opinnäytetyössäni kerron tekijänoikeuksista, tekijänoikeuslaista, ...
 • Yritysvakuutusmyyjän työkalut asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksessa 

  Huttunen, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yritysvakuutusmyyjän asiakkuudenhallintajärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet yritysasiakkaiden ostokäyttäytymisen murroksessa. Digitalisaatio vaikuttaa ...
 • Vapaus ja Vastuu - Party for Pride -tapahtuman suunnittelu 

  Demirbas, Dakota (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toimeksiantajajärjestö HeSetan varainhankinnan kehittäminen. Työn aihe syntyi, kun pohdimme HeSetan toiminnanjohtaja Aaro Horsman kanssa, miten voittoa tavoittelemattoman järjestön toiminnan ...
 • Arki ostoreskontratiimissä 

  Rantala, Oona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata kymmenen viikon ajan taloushallinnon työntekijän päivittäisiä työtehtäviä yrityksen X ostoreskontratiimissä. Päivittäisten työtehtävien raportoinnin lisäksi työntekijä ...

Näytä lisää