Uusimmat viitteet

 • Tuotekehitys TradeAway-opetuspelin projektisykleissä 

  Koivisto, Waltteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koostaa sekä kommentoida TradeAway-opetuspelin neljän ensimmäisen peliprojektin projektisyklin toteutusta tuotekehityksen näkökulmasta. Projektisyklit toteutettiin syksyn 2015 ja kevään ...
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma 

  Siltanen, Sini; Eriksson, Essi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pro-Source Oy, joka on suomalainen rekrytointi-, konsultointi- ja suorahakuyritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma toimeksianta ...
 • Digitaalisen palvelun kehittäminen vakuutusyhtiöiden matkavakuutusliiketoiminnalle 

  Horttanainen, Arto; Latvala, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia palveluita matkavakuutuksen omaava henkilö kokee tarvitsevansa helpottaakseen oikean hoidon löytämistä matkan aikana. Tavoitteena oli kehittää tapa, joka helpottaa ...
 • Paperisen markkinoinnin hyödyntäminen nykypäivänä : case: Helsingin Kaupunginteatteri 

  Eklund, Mariel (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Helsingin Kaupunginteatterin toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia paperisen ja digitaalisen markkinoinnin eroja sekä Helsingin Kaupunginteatterin asiakaslehden printtiversion ...
 • Kuinka onnistua asuntosijoittajana 

  Mikkola, Noora; Orava, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutustua asuntosijoittamiseen aloittelevan sijoittajan näkökulmasta ja selvittää millaista tietoa aloitteleva asuntosijoittaja tarvitsee. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia virheitä ...
 • Adobe Connect, sosiaalisen median sovelluksena virtuaalisissa kohtaamisissa 

  Prohorov, Ilja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Adobe Connect -sovelluksen soveltuvuus Sometaduuniin –hankkeessa sekä tapahtuman aikataulun ja sisällön eli konseptin, toimivuus. Tavoitteena oli selvittää täyttävätkö sosiaalisen median ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma musiikkiryhmäpalveluille 

  Ahonen, Inkeri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Tarumusiikki Oy, espoolainen musiikkiterapia-alan yritys, joka tarjoaa musiikkikuntoutusta ja -terapiaa sekä erityismusiikkikasvatuksen palveluja asiakkailleen sekä yksilöllisinä että ryhmämuotoisina ...
 • Palkanlaskennan digitaalisten järjestelmien kehittäminen vuokratyöntekijän näkökulmasta : Case: Yritys X 

  Sivonen, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Yritys X:n palveluksessa olevien vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyttä uuteen, vasta käyttöönotettuun työajanseurantajärjestelmään. Toimeksiantajayrityksessä ei ole koskaan aiemmin ...
 • Askel parempaan myyntityöhön 

  Simonen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartoittaa JYSK Oy:n työntekijöiden halua sekä tarvetta uudistukselle, jossa vanhat puhelimet vaihdettaisiin uusiin älypuhelimiin, joissa olisi sovellus jolla pystyttäisiin tekemään tuotteiden ...
 • Esimiesten kokemuksia etäjohtamisesta ja verkkokoulutuksen toteuttaminen : case: Konecranes Oyj 

  Jokela, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda englanninkielinen verkkokoulutus etäjohtamisesta Konecranesin esimiehille. Etäjohtamisen teemojen avulla sekä Konecranesin esimiesten haastattelutuloksia hyödyntämällä luotiin interaktiivinen ...
 • Kuljetusyrityksen investoinnin kannattavuus- ja tarvetutkimus 

  Ståhlberg, Jenna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää investoinnin tarve sekä toteuttaa alustavat investoinnin kannattavuuslaskelmat. Kuljetusyritys on suunnittelemassa liiketoiminnan laajentamista investoimalla raskaan kaluston ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen kaupan arvoketjussa 

  Nyman, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Alati sähköistyvässä ja kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan kaupankäynnin tehostamiseen uusia menetelmiä. Toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat yritysten toiminnan tehostamisen niin ajankäytöllisesti, ...
 • Saatavien hallinta ja perintä sekä niiden ulkoistamisen hyödyt ja riskit 

  Kurki, Christina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi yritys X. Toimeksiantona oli tutkia yritys X:n nykyistä toimintamallia saatavien hallinnassa ja perinnässä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua edellä mainittuihin prosesseihin ja ...
 • Kehitystyö konsulttiyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen 

  Vaakanainen, Jasmina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ymmärtää konsulttialan yritysten tämän hetkistä kilpailutilannetta tutkimalla liikkeenjohdon konsultointialan markkinoita ja kilpailukenttää. Tutkimuksen pohjalta opinnäytetyön toimeksiantajalle ...
 • Markkinointimahdollisuuksien kartoittaminen moottoripyöräliikkeelle : case: Racingbike Sidecar Oy 

  Nykyri, Anna; Vuojakoski, Aksu Petrus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää markkinointimahdollisuuksia kevytmoottoripyörän hankkijoille. Tavoitteena on selvittää eri keinoja, miten markkinointia voidaan kohdentaa 15-18–vuotiaisiin nuoriin. Tämä opinnäyteytö ...

Näytä lisää