Uusimmat viitteet

 • How the Different Retention and Monetization Features Affect the User Experience in Free-to-play Mobile Games 

  Sorvari, Tommi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  User experience is a broad concept with no clear or straight definition. However, it includes many aspects which can be examined to perceive better picture about player’s overall experience. Since the user experience can ...
 • Henkilöstöpalveluyrityksen tuotannon rekrytointiprosessien kehittäminen 

  Joulamo, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli saada yritys x:lle yhtenäinen rekrytointiprosessi, jossa kaikki eri toimialoilla toimivat HR-koordinaattorit pystyisivät tekemään työnsä yhden ohjeistuksen mukaisesti. Teoriaosuudet, jotka ...
 • Tarpeet ja vuorovaikutus menestyksellisessä johtamisessa ja myyntityössä 

  Marttala, Lauri Otso Tapani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ihmisen tarpeiden ja vuorovaikutuksen merkitystä johtamisen ja myyntityön näkökulmasta. Työn tutkimusongelma oli, miten vuorovaikutuksen keinoin voidaan tuottaa lisäarvoa ...
 • Saksassa asuvien suomalaisten kiinnostus muistojen digitaaliseen taltioimiseen 

  Henriksson, Janina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Epooq 2.0 -verkkopalvelua tarjoavalle Oppifi Oy Start up-yritykselle selvitys Saksassa asuvien 55-74-vuotiaiden suomalaisten kiinnostuksesta heidän muistojensa taltioimiseen digitaalisesti. ...
 • Tuotekehitys TradeAway-opetuspelin projektisykleissä 

  Koivisto, Waltteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koostaa sekä kommentoida TradeAway-opetuspelin neljän ensimmäisen peliprojektin projektisyklin toteutusta tuotekehityksen näkökulmasta. Projektisyklit toteutettiin syksyn 2015 ja kevään ...
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma 

  Siltanen, Sini; Eriksson, Essi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pro-Source Oy, joka on suomalainen rekrytointi-, konsultointi- ja suorahakuyritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma toimeksianta ...
 • Digitaalisen palvelun kehittäminen vakuutusyhtiöiden matkavakuutusliiketoiminnalle 

  Horttanainen, Arto; Latvala, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia palveluita matkavakuutuksen omaava henkilö kokee tarvitsevansa helpottaakseen oikean hoidon löytämistä matkan aikana. Tavoitteena oli kehittää tapa, joka helpottaa ...
 • Paperisen markkinoinnin hyödyntäminen nykypäivänä : case: Helsingin Kaupunginteatteri 

  Eklund, Mariel (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Helsingin Kaupunginteatterin toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia paperisen ja digitaalisen markkinoinnin eroja sekä Helsingin Kaupunginteatterin asiakaslehden printtiversion ...
 • Kuinka onnistua asuntosijoittajana 

  Mikkola, Noora; Orava, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutustua asuntosijoittamiseen aloittelevan sijoittajan näkökulmasta ja selvittää millaista tietoa aloitteleva asuntosijoittaja tarvitsee. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia virheitä ...
 • Adobe Connect, sosiaalisen median sovelluksena virtuaalisissa kohtaamisissa 

  Prohorov, Ilja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Adobe Connect -sovelluksen soveltuvuus Sometaduuniin –hankkeessa sekä tapahtuman aikataulun ja sisällön eli konseptin, toimivuus. Tavoitteena oli selvittää täyttävätkö sosiaalisen median ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma musiikkiryhmäpalveluille 

  Ahonen, Inkeri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Tarumusiikki Oy, espoolainen musiikkiterapia-alan yritys, joka tarjoaa musiikkikuntoutusta ja -terapiaa sekä erityismusiikkikasvatuksen palveluja asiakkailleen sekä yksilöllisinä että ryhmämuotoisina ...
 • Palkanlaskennan digitaalisten järjestelmien kehittäminen vuokratyöntekijän näkökulmasta : Case: Yritys X 

  Sivonen, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Yritys X:n palveluksessa olevien vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyttä uuteen, vasta käyttöönotettuun työajanseurantajärjestelmään. Toimeksiantajayrityksessä ei ole koskaan aiemmin ...
 • Askel parempaan myyntityöhön 

  Simonen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartoittaa JYSK Oy:n työntekijöiden halua sekä tarvetta uudistukselle, jossa vanhat puhelimet vaihdettaisiin uusiin älypuhelimiin, joissa olisi sovellus jolla pystyttäisiin tekemään tuotteiden ...
 • Esimiesten kokemuksia etäjohtamisesta ja verkkokoulutuksen toteuttaminen : case: Konecranes Oyj 

  Jokela, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda englanninkielinen verkkokoulutus etäjohtamisesta Konecranesin esimiehille. Etäjohtamisen teemojen avulla sekä Konecranesin esimiesten haastattelutuloksia hyödyntämällä luotiin interaktiivinen ...
 • Kuljetusyrityksen investoinnin kannattavuus- ja tarvetutkimus 

  Ståhlberg, Jenna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää investoinnin tarve sekä toteuttaa alustavat investoinnin kannattavuuslaskelmat. Kuljetusyritys on suunnittelemassa liiketoiminnan laajentamista investoimalla raskaan kaluston ...

Näytä lisää