Uusimmat viitteet

 • RESTO2018-tapahtuman hyödyt yhteistyökumppaneille 

  Saari, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten RESTO2018-tapahtuman yhteistyökumppanit hyötyivät tapahtumasta. RESTO-tapahtuma on vuosittain järjestettävä kilpailu restonomiopiskelijoille. Toimeksiantajana toimi ...
 • Sometaduuniin! Työnantajatutkimuksen suunnittelu ja toteutus 

  Vehmanen, Jutta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työnantajien toiveita ja ideoita virtuaalisista kohtaamisista sekä kartoittaa sitä, millainen toimiva virtuaalinen kohtaamispaikka olisi heidän mielestään. Työn tavoitteena ...
 • Tekijänoikeuslain 60 a §:än hakemuksiin perustuva oikeuskäytäntö 

  Rekola, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteenani opinnäytetyössäni on selvittää millaisia ovat tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuvat hakemukset ja millaista siihen liittyvä oikeuskäytäntö on. Opinnäytetyössäni kerron tekijänoikeuksista, tekijänoikeuslaista, ...
 • Yritysvakuutusmyyjän työkalut asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksessa 

  Huttunen, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yritysvakuutusmyyjän asiakkuudenhallintajärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet yritysasiakkaiden ostokäyttäytymisen murroksessa. Digitalisaatio vaikuttaa ...
 • Vapaus ja Vastuu - Party for Pride -tapahtuman suunnittelu 

  Demirbas, Dakota (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toimeksiantajajärjestö HeSetan varainhankinnan kehittäminen. Työn aihe syntyi, kun pohdimme HeSetan toiminnanjohtaja Aaro Horsman kanssa, miten voittoa tavoittelemattoman järjestön toiminnan ...
 • Arki ostoreskontratiimissä 

  Rantala, Oona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata kymmenen viikon ajan taloushallinnon työntekijän päivittäisiä työtehtäviä yrityksen X ostoreskontratiimissä. Päivittäisten työtehtävien raportoinnin lisäksi työntekijä ...
 • Sosiaalisen median strategia kuntoon 

  Bakalopulos, Paraskevi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käydään läpi yrityksen sosiaalisen median strategiaa. Tarkoituksena oli luoda Rallis Furille sosiaalinen media ja hyödyntää sosiaalista mediaa osana liiketoimintaa. Opinnäytetyön tekijä oli mukana toteuttamassa ...
 • Eläkekäsittelyprosessin tehostaminen 

  Frantsi, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomessa toimiva finanssialan yritys. Toimeksiantajan käytössä olevissa prosesseissa oli havaittu käytännön ongelma, johon haluttiin muutosta. Ongelmana oli, että eläkekäsittelyprosessin ...
 • Parisuhteen muuttuva sääntely 

  Saxlund, Ida; Kilpeläinen, Maija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on perheoikeudellinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää kotimaisen parisuhdeoikeudellisen sääntelyn muutoksia, muutosten taustalla olleita tekijöitä sekä sääntelyn nykytilaa. ...
 • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö tilitoimistossa 

  Viljanen, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin päiväkirjamaisesti tilitoimiston arjesta. Opinnäytetyössä seurataan kirjanpitäjän työskentelyä pienessä, kuuden työntekijän, tilitoimistossa kymmenen viikon ajan. Näiden viikkojen aikana kirjoitettiin ...
 • Pitkittäistutkimus: Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta : case: Mäntsälän Yrityskehitys Oy 

  Väätäinen, Jani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli pitkittäistutkimus Mäntsälän maineesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mäntsälän Yrityskehitys Oy, jonka missio on paikallisen elinkeinoelämän auttamisessa, sekä kehittämisessä. Tavoite ...
 • Digitaalinen markkinointiviestintä Kaliforniassa : Pöllöt Wooden Eyewear 

  Pitkänen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli löytää toimeksiantajayritykselle toimivat ja edulliset markkinointikanavat ja metodit, joilla valloittaa Kalifornian markkinat mallistonsa avulla. Toimeksiantajayrityksenä toimii Sheriff Trade ...
 • Etätyöntekijän työhyvinvointi 

  Vahtera, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vaikuttaako etätyö työhyvinvointiin ja millaisia vaikutukset ovat. Työ toteutettiin toimeksiantona saksalaiselle yritykselle, Aquapura Systems GmbH:lle, ja sen tarkoituksena ...
 • Toteutettavuustutkimus uudelle päiväkodille Kauniaisiin 

  Mäki-Valkama, Joonas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa toteutettavuustutkimus uudelle päiväkodille, joka on suunnitteilla Kauniaisiin. Työn toimeksiantajan toimii englanninkielistä päivähoitoa tarjoava The International Childcare ...
 • Varhaisen välittämisen mallin uudistaminen ja lanseeraaminen 

  Hynninen, Miika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli uudistaa toimeksiantajayritys Premix Oy:n varhaisen välittämisen malli käytännönläheiseksi työhyvinvoinnin oppaaksi sekä lanseerata uudistettu malli. Tavoitteena oli turvata henkilöstön ...

Näytä lisää