Uusimmat viitteet

 • Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta kotiympäristössä toteutettavassa hoidossa 

  Silvennoinen, Tuija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa koulutusmateriaalia uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan kotiympäristössä toteutettavassa asiakaspalvelutyössä turvallisuusalan yritys X:lle. Kehittämistehtävänä oli koulutuksen ...
 • Tamperelaisten nuorten aikuisten ja seniori-ikäisten suhtautuminen kodin paloturvallisuuteen 

  Honkala, Johannes (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten kaksi eri ikäryhmää suhtautuu kodin paloturvallisuuteen ja mitä eroavaisuuksia niissä on. Valmis tutkimus tuottaa lisätietoa näiden ikäryhmien paloriskeihin varautumisesta, ...
 • Mobiilipäätelaitteen käyttökokemuksia poliisin hälytys- ja valvontatoiminnassa 

  Antikainen, Jutta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Poliisi hyödyntää laajasti teknologiaa palvelujen tuottamisessa ja kehittää sen tuomia mahdollisuuksia jatkuvasti. Tietojärjestelmäuudistuksilla pyritään viranomaistoiminnan tehostamiseen, palvelutarjooman laajentamiseen ...
 • GDPR readiness assessment for healthcare company 

  Lähdemaa, Niko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to evaluate the current state of information security for a company which is providing healthcare services. The target is to map their GDPR readiness, raise the understanding of information ...
 • Ikääntyneeseen kohdistuvan taloudellisen hyväksikäytön tunnistaminen ja torjunta pankkitoiminnassa 

  Lehti, Esko-Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Taloudellisen kaltoinkohtelun tai hyväksikäytön uhriksi voi joutua kuka tahansa iäkäs henkilö. Taloudelliseen kaltoinkohteluun liittyy vanhuksen kaikenlaisen omaisuuden laiton tai epäasianmukainen käyttö. Kaltoinkohtelu ...
 • Kyberturvallisuuden kehittäminen ja henkilöstöosaamisen kartoitus finanssialan yrityksessä 

  Yu, Guoxi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, millaisia kyberturvallisuuden uhkia finanssialan yritys kohtaa vuonna 2017, sekä parantaa yrityksen kyberturvallisuutta henkilöstöosaamisen kautta. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena ...
 • Riskien arviointityökalun kehittäminen turvallisuusalan yritykselle 

  Piiparinen, Janne-Juhani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kohdeorganisaationa toimii Plan Brothers Oy, joka on pieni turvallisuusalan asiantuntija- ja verkkopalveluita tarjoava yritys, jossa havaittiin tarve tehdä riskien arviointeja entistä laadukkaammin, mutta ...
 • Kulunvalvonta osana monitoimitilan turvallisuutta 

  Seppänen, J (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona suomalaisen vakuutusyhtiön pääkonttorin muuton myötä uusittavasta kulunvalvontajärjestelmästä. Kiinteistöön tehtiin kattava peruskorjaus ja kiinteistö koki melkoisen muodonmuutoksen ...
 • Jatkuvuudenhallintaopas kehitysvammapalveluita tarjoavalle yritykselle 

  Vilén, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jatkuvuudenhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa organisaation selviytyminen häiriöistä ja kriiseistä suunnittelun, varautumisen, ennaltaehkäisyn ja varajärjestelyjen kautta. Näillä toimilla pyritään vähentämään toiminnan ...
 • Tietoturvallisuuden kehittäminen tilitoimistossa 

  Hirvonen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on ollut selvittää kohdeyrityksen tämän hetken tietoturvallisuustaso sekä puutteet, toimenpiteet halutun tietoturvallisuustason saamiseksi sekä miten toimenpiteet toteutetaan. Tarve opinnäytetyölle ...
 • Turvallisuusyksikön perustaminen osaksi Yritys X:ää 

  Tohka, Valtteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritys X on tottunut hankkimaan tarvitsemiaan turvallisuuspalveluita yhteistyökumppaneiltaan. On kuitenkin huomioitava, että muuttuva maailma, supistuneet viranomaisresurssit ja turvallisuusosaamisen merkitys, osana yritysten ...
 • Viestintäverkkojen ja -palveluiden toimivuuden ja tietoturvallisuuden häiriönhallinta 

  Paananen, Rauli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteiskunnassa on käynnissä voimakas kaiken mahdollisen digitalisoiminen ja esimerkiksi kaikkia viranomaisia koskee velvollisuus sähköistää keskeiset palvelunsa kuluttajien saataville. Sähköinen asiointi, palveluiden kasvava ...
 • Eroavatko suomalaisten ja ulkomaalaisten tekemät raiskausrikokset toisistaan? 

  Karjalainen, Eveliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Poliisihallituksen mahdollistamana, ei kuitenkaan toimeksiantamana. Opinnäytetyössä on vertailtu suomalaisten ja ulkomaalaisten tekemiä raiskausrikoksia Suomessa vuoden 2015 ajalta. Tutkimuksessa ...
 • Organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmän luominen 

  Seppälä, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mistä organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmä koostuu ja antaa tätä kautta eväitä kohdeorganisaatiolle turvallisuusjohtamisjärjestelmän luomisen tueksi. Lisäksi tarkoituksena oli ...
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmän luominen ammattikorkeakouluun 

  Aholainen, Miika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiseen ammattikorkeakouluun voidaan luoda turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Työn toimeksiantajana oli Ammattikorkeakoulu Arcada, jonka kampus sijaitsee ...

Näytä lisää