Uusimmat viitteet

 • Kriisijohtamisjärjestelmän kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKissa 

  Heino, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarve kriisijohtamisjärjestelmän kehittämiselle ilmeni kriisijohtamisharjoituksessa havaituista kehittämistarpeista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kriisijohtamisjärjestelmän kehittäminen opinnäytetyön toimeksiantajana ...
 • Kamppailu- ja itsepuolustuslajien harjoittamisen vaikutus voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteissa turvallisuusalalla 

  Jokinen, Lasse (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, vaikuttaako kamppailu- ja itsepuolustuslajien harrastaminen turvallisuusalan ammateissa voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteissa, eli kuinka vapaa-ajan lajiharjoittelussa opitut ...
 • Nuorten oma järjestyksenvalvoja - työmuodon toteutus 

  Valpola, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Nuorten oma järjestyksenvalvoja -työmuodon käytännön toteutusta. Opinnäytetyössä tutkittiin myös työmuodon toteutusprosessin onnistumisen kokemuksia. Etenkin kyseistä työtä tekevien ...
 • Hankinta-asiantuntijana valtion yhteishankintayksikössä 

  Dits, Tero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisessa päiväkirjamuodossa. Tavoitteena oli seurata hankinta-asiantuntijan päivittäisiä työtehtäviä valtion yhteishankintayksikössä. Opinnäytetyö koostuu päiväkirjamerkinnöistä ja ...
 • Suomenlinnan ulkoalueiden kävijäturvallisuuden nykytilan kartoittaminen ja kehittäminen 

  Sauvala, Erica (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Suomenlinnan ulkoalueiden kävijäturvallisuuden nykytilan kartoittaminen ja kuvaaminen tiiviisti sekä löydösten pohjalta kehitysehdotusten esittäminen sen parantamiseksi. Suomenlinnan kokonais- ...
 • CBRNE-tilanteen johtaminen Päijät-Hämeessä 

  Lahtinen, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  CBRNE-tilanteen johtaminen Päijät-Hämeessä Opinnäytetyön aiheena on CBRNE-tilanteen johtaminen Päijät-Hämeessä. CBRNE-uhilla tarkoitetaan kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten ...
 • Kassa- ja sisääntuloalueen rakenteellisen suunnittelun vaikutus työväkivaltaan ja sen uhkaan myymälässä 

  Palo-Oja-Mertanen, Katri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut hyvää kehitystä kokonaisturvallisuuden saralla menneinä vuosikymmeninä, mutta työssä ja työpaikoilla tapahtuvat väkivallan teot ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Rikoksentorjunta kuntien sähköisissä hyvinvointikertomuksissa 

  Arkko, Janina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rikoksentorjunta on tärkeä osa jokaisen kansalaisen hyvinvointia. Kuntien tehtävä on tarjota sen asukkaille riittävät peruspalvelut ja näin edistää heidän hyvinvointiaan. Näin ollen rikoksentorjunta ja turvallisuus muodostavat ...
 • Tietoturvan kehittäminen organisaatiossa X 

  Ruuska, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tietoturvan kehittämistä tarkastellaan tutkimus – ja kehittämisprojektin näkökulmasta. Tutkimusprojekti ja kehitysprojekti voivat kohdistua samaan sisältöön eri tavoittein ja tuloksin. Tutkimusprojektilla ...
 • Tolkkisten kissatalon riskienhallinta ja turvallisuus 

  Mikkola, Joel; Vänskä, Nella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on noin 200 virallista löytöeläintaloa. Taloista suurinta osaa ylläpitää vapaaehtoistyöntekijät, minkä johdosta toiminta ei aina ole täysin organisoitua ja turvallisuuskulttuuri voi olla olematonta. Opinnäytetyö ...
 • Gaming for Peace : Exploring the Gamification of Soft Skill Training 

  Airaksinen, Miku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was created for the Gaming for Peace -project. The project’s objective is to develop a learning game that is used to train the soft skills of the personnel in conflict prevention and peacebuilding operations. ...
 • Development of Security Risk Assessment in an IT and Business Consulting and Outsourcing Company 

  Cullen, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Risk management is a systematic and continuous approach to considering risks that organisations face. Its ultimate goal is to bring value. Risk assessment is a part of the risk management process. It includes the phases ...
 • Turvallisuusdokumentaation laatiminen lukiolaisen turvakurssille 

  Holopainen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö keskittyy kuvaamaan turvallisuusohjeistuksen luontia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämälle lukiolaisen turvakurssille. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda riskinarvioon perustuva ohjeistus kurssin ...
 • Laite-etsintä rikostutkinnassa Lohjan poliisiasemalla 

  Järvinen, Riku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, johon Lohjan poliisiasema kuuluu. Opinnäytetyön työelämäohjaajana toimii Lohjan poliisiaseman toiminnasta vastaava rikoskomisario Rauli Salonen. Opinnäytetyön ...
 • Hevostallin turvallisuuden kehittäminen turvallisuusasiakirjaa hyödyntäen 

  Hirvonen, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Turvallisuusasiakirja vaaditaan lain mukaan tiettyjä kuluttajapalveluita tarjoavalta henkilöltä ja/tai yritykseltä. Turvallisuusasiakirjan tulee sisältää Valtioneuvoston asetuksen määrittämät asiat sekä huomioida tarvittaessa ...

Näytä lisää