Uusimmat viitteet

 • Työhyvinvointi ABC-liikennemyymälässä 

  Roosmann, Kadi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä on Osuuskauppa Suur-Savon ympäri vuorokauden aukiolevien ABC-liikennemyymälöiden työhyvinvoinnin tilanne ja miten sitä voidaan mahdollisesti kehittää. Lisääntyvien ...
 • Palvelun tuotteistaminen toimintakeskus Luomaniemelle 

  Ranta, Katarina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on laadullinen ja toiminnallinen tutkimus tuotteistamisesta. Työn tavoite oli löytää Luomaniemen toimintakeskukselle tuote, jolla voidaan kehittää arkipäivien myyntiä. Kohderyhmäksi valikoitui virkistyspäivää ...
 • Turvallisuusalan yrityksen kotisivujen suunnittelu ja toteutus 

  Malvaranta, Elisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kotisivujen suunnittelua ja toteuttamista turvallisuusalan pienyritykselle, jolla ei ole ollut digitaalista markkinointiväylää. Työn tavoitteena oli luoda kotisivut. Opinnäytetyö on ...
 • Perehdytysprosessin luominen : Case Myllyn ravintolamaailma 

  Aalto, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli luoda Turun Osuuskaupalle kauppakeskus Myllyn ravintolamaailmaan toimiva perehdytysprosessi, jonka avulla uusille työntekijöille saadaan annettua mahdollisimman hyvä ja kattava perehdytys. ...
 • Asiakkaan polku : Case: SFC Hämeenhelmi 

  Lyytinen, Anni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja se käsittelee palvelumuotoilua. Työn tavoitteena on laatia asiakkaan polku SFC Hämeenhelmelle. Asiakkaan polkua tässä työssä on lähdetty rakentamaan palvelumuotoiluprosessin pohjalta. ...
 • Turvapaikanhakijoiden vapaa-ajanvietto kiinnostusten kartoitus : case: Lahden kansanopiston opiskelijat 

  Pesonen, Ira (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa turvapaikanhakijoiden vapaa-ajanvietto kiinnostuksia. Tutkimuskysymyksinä olivat: Miten turvapaikanhakijat kokevat vapaa-ajan? Millainen tulevaisuuden näkemys heillä on ...
 • Kaikki erilaisia - kaikki samanlaisia: case: kestävän kehityksen opetusmateriaalin suunnittelu hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkintoon 

  Heikura, Mira (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella kestävän kehityksen opetusmateriaalia. Opetusmateriaali liittyy sosiaaliseen kestävyyteen, vuorovaikut-teisuuteen, työelämätaitoihin ja monikulttuurisuuteen. Opetusmateriaali tulee ...
 • Vastaanottovirkailijoiden kokemukset turvallisuudesta 

  Niemistö, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat hotellin vastaanoton turvallisuuteen sekä vastaanottovirkailijoiden kokemuksiin turvallisuuden tunteesta. Toimeksiantaja työlläni on hotelli Scandic ...
 • Liiketoimintasuunnitelma Villa Hulda 

  Hynninen, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tehdä liiketoimintasuunnitelma Villa Huldalle,omalle yritykselleni, jota ei ole vielä perustettu. Työn tarkoituksena on saada tieto siitä, onko järkevää muuttaa oma asuntomme ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma Facebook-sivustolle : case: Raksa 2016 

  Pesonen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen Raksa 2016 -messujen Facebook-sivustolle. Tavoitteena oli Raksamessujen näkyvyyden parantaminen, vuorovaikutuksen lisääminen ja uusien potentiaalisten ...
 • Viinilista ja viinilistan koulutus myynnin apuvälineenä 

  Mattila, Riikka-Margaretha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on kehitystyö Fabric Bistro & Barille. Kehittettävänä kohteena on ravintolan viinilista ja sen koulutus henkilökunnalle. Kehitystyöhön liittyy kaksi viinilistaa ja niiden koulutukset. Ensimmäinen ...
 • Askelmerkit kohti pienpanimoravintolaa 

  Naukkarinen, Jarkko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee pienpanimoravintolan perustamista. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osiosta: askelmerkit yrityksen perustamiseen ja tietoa panimoalasta. Toiminnallinen osa painottuu uuden ...
 • Kansainvälisten matkailijoiden kokemuksia majoituksesta : Helsinki 

  Hämäläinen, Christian (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten kansainvälisten matkailijoiden kokemukset ovat vastanneet heidän odotuksiaan saamastaan majoituksesta Helsingin keskustan alueella sijaitsevissa hotelleissa. ...
 • Selvitus kahviloiden kilpailutekijöistä Lahden alueella 

  Färm, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö selvittää mitkä ominaisuudet tekevät kahvilasta hyvän. Työssä selvitetään, mikä tai mitkä kahvilan kilpailutekijät ovat kahvilalle tärkeimmät kahvilan menestyksen kannalta asiakkaan ...
 • Kuluttajatutkimus : Fazer Leipomomyymälä Citycenter 

  Eronen, Nea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää toimeksiantajani, Fazer Leipomomyymälä Citycenterin, asiakkaiden kulutustottumuksia sekä mielipiteitä palvelun ja tuotteiden laatua koskien. Opinnäytetyöni teoriaosuudessa ...

Näytä lisää