Uusimmat viitteet

 • Toimiluvan henkilöstökirjausten kustannusvaikutukset yksityisessä sosiaalipalveluja tarjoavassa yrityksessä 

  Isotalo, Lauri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yksityisen sosiaalihuollon palveluntarjoajan työnantajakustannukset pohjautuen toimijalle myönnettyyn toimilupaan. Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen ...
 • Markkina-analyysi: Case Yritys X 

  Pykälä, Kaius (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkina-analyysi Yritys X:n kolmesta potentiaalisesta vientimarkkinamaasta. Työn tavoitteena selvittää Yritys X:lle mihin näistä kolmesta maasta heidän kannattaisi lähteä viemään ...
 • Noutokuljetustoiminnan kehittäminen : Case: Kuusakoski Oy 

  Honkanen, Valtteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoite oli löytää keinoja Kuusakoski Oy:n noutokuljetustoiminnan sujuvuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena oli kerätä yhteen pakettiin syitä noutokuljetuksissa yleisimmin esiintyviin ongelmiin, ...
 • Glamping-yrityksen digitaalisen markkinoinnin suunnitelma Keski-Euroopan markkinoille : CASE: Hidden House Pirttijärvi 

  Pirttijärvi, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä laadittiin digitaalisen markkinoinnin suunnitelma, joka suunnattiin aloittavan glamping-yrityksen käyttöön ensisijaisesti Keski-Euroopan markkinoille. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi ...
 • Asiakaskokemuksen kartoittaminen ja kehittäminen : Case K-Market Kilpishalli 

  Koivumaa, Julius (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen toimeksiantaja on K-Market Kilpishalli, joka on kilpisjärveläinen yritys, jonka liikevaihto kertyy pääasiassa turismin avulla. Yrityksellä ei ole ollut vahvaa kauppiaiden ulkopuolelle ulottuvaa näkemystä ...
 • Raideliikenteen hyödyntäminen kappaletavarakuljetuksissa Manner-Euroopassa : Case: Yritys X 

  Eloranta, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella maantiekuljetuksesta aiheutuvia ympäristöpäästöjä ennalta määritellyillä kuljetusreiteillä ja verrata niitä vaihtoehtoon, jossa pelkän maantiekuljetuksen sijaan hyödynnetään ...
 • Lähiesimiestyön haasteet : Aluemyyntipäällikkö - yritys X 

  Mäkinen, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Esimiestyön merkitys suhteessa henkilöstön työhyvinvointiin on kasvanut viime vuosina. Nykyisin esimiestyöllä tarkoitetaan aktiivista vuorovaikutussuhdetta henkilöstöön. Nykyään korostuu myös jokaisen työntekijän tasavertainen ...
 • Aid for Trade tulevaisuuden kehitysapuna : Case: Nigeria 

  Virtanen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli yksityiseen sektoriin kohdistuvaa kehitysyhteistyötä sekä Nigerian markkinoita suomalaisyritysten näkökulmasta. Työn toimeksiantajana oli Finpro Oy suullisella sopimuksella. Työn tavoitteena oli ...
 • Vaarallisten aineiden kuljetusprosessin kehittäminen : Case: DSV Road Oy 

  Kosonen, Moona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on vaarallisten aineiden kuljetusprosessin kehittäminen case-yrityksen vienti- ja tuontikuljetuksissa. Työn tarkoituksena on kuvata prosessin nykytila ja ongelmia aiheuttavat tekijät. Tutkimuksen ...
 • Finland's Country Brand : Case: Young Travellers 

  Peltola, Henrika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Country branding is an important concept in today’s world. Globalization means that countries compete with each other to attract the attention, respect and trust of investors, tourists, consumers, donors, immigrants, media ...
 • Päivittäistavarakaupan Duopoli-asetelma Suomessa 

  Toivanen, Kai (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen päivittäistavarakauppa on muuttunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana merkittävästi. Suuri osa pienistä päivittäistavarakauppaa harjoittavista yrityksistä on lopettanut toimintansa, tai he ovat myyneet koko ...
 • Suomalaisen pienpanimon kansainvälistyminen : kohdemaana Sveitsi 

  Toivanen, Tatu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lähtökohtana opinnäytetyölle oli tutkia Sveitsiä markkina-alueena suomalaiselle pienpanimon tuotteelle. Työssä ei ole nostettu yhtä panimoa tai tuotetta esille, vaan se on avoimesti käytettävissä apuna kaikille ...
 • Lainakattolaki ja eriarvoisuus 

  Laine, Vilma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Myrskylän säästöpankille. Myrskylän säästöpankki toimii Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, asettaako enimmäisluototussuhteen muutos, eli niin ...
 • Kulttuurin merkitys liiketapaamisessa : suomalaisen ja brasilialaisen liiketoimintakulttuurin vertailu 

  Honkalampi, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kulttuurin merkitystä liiketapaamisessa, sekä vertailtiin suomalaista ja brasilialaista liiketoimintakulttuuria. Tavoitteena oli tunnistaa suomalaisen ja brasilialaisen liiketoimintakulttuurin ...
 • Riskinhallinta ja tunteiden käsittely nettipokerissa 

  Himanen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pokerissa hyvä riskinhallinta on elintärkeää pelaajan pelien jatkuvuuden kannalta. Hyvin moni muuten potentiaalinen pokerinpelaaja pilaa omat ansainta mahdollisuutensa huonon riskinhallinnan takia ja menettää jossain ...

Näytä lisää