Uusimmat viitteet

 • Diffusoivien valaisinkupujen simulointitarkastelu : case: Teknoware Oy 

  Jantunen, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Teknoware Oy:n simulointikäytössä olevien kupumateriaalien käyttäytymistä valaistussimulaatioissa, verrata tuloksia tosielämän mittausdataan sekä tehdä johtopäätöksiä havainnoista. ...
 • SRF-materiaalin poistokuljettimen ylikuormitusongelma 

  Hyypiä, Lassi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää ratkaisuja Kuusakoski Ekoparkin SRF-materiaalin siirtoruuvin ylikuormitusongelmaan. Siirtoruuvin ylikuormitusongelma aiheutuu kuljettimen rakenteesta sekä kuljetettavan materiaalin ...
 • Laajennus punnituksen pilvipalveluun : Lahti Precision Oy (Proof of Concept) 

  Järvinen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Proof of Concept -malli laajennuksesta Lahti Precision Oy:n punnituksen pilvipalveluun. Aihe liittyi Lahti Precision Oy:n uuden mSca-les-tuotteen kehitystyöhön. Laajennus punnituksen ...
 • TEKNISEN SUUNNITTELUN STANDARDIT 

  De Szejko, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin suunnittelutyöhön liittyviä standardeja eli vakiintuneita käytäntöjä ja teknilliseen piirtämiseen liittyvää kirjallisuutta sekä eri komponentteihin liittyviä tietoja. Työn tarkoituksena on antaa ...
 • Tuotantoesimiehenä hydrauliikkasylintereitä valmistavassa yrityksessä 

  Tolonen, Kimmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehdään päiväkirjanomaisesti kertomalla tuotantoesimiehen työstä päivittäisellä tasolla. Tarkoituksena kertoa ammatillisesta osaamisesta ja kehittymisestä. Tuotantoesimiehen työ on tässä yrityksessä monipuolista, ...
 • Hihnakuljetinmallin kehitystyö 

  Palmroth, Eero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä, jonka tilaajana on ympäristö- ja kierrätysteknologiaan keskittynyt RecTec Engineering Oy, pyrittiin yhtenäistämään erään yrityksessä valmistettavan hihnakuljetinmallin suunnittelua sekä kerätä malliston ...
 • Opiskelijoiden perehdyttäminen työsalitoimintaan : Työturvallisuuden näkökulmasta 

  Ovaska, Jarmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli lisätä autonasentajaopiskelijoiden turvallista työskentelyä Koulutuskeskus Salpauksen auto- ja logistiikka-alan työsalissa. Työsalissa opiskelee 1-3 luokan opiskelijoita yhteensä noin 150. ...
 • Varastointi ja varastoinninohjaus : Case: Levypyörä Oy 

  Anttonen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda parempi varastointitapa kuin jo olemassa oleva ja tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja varastoinnin kehittämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteeseen tuli monia kohtia, kuten varastoinnin ...
 • 3D-konenäköanturin käyttö pinnanlaatusovelluksessa : Lahden ammattikorkeakoulu 

  Tiihonen, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Lahden ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön laite, jolla voidaan demonstroida SICKin 3D-konenäkökameroiden ja -anturien eri käyttötarkoituksia teknologiateollisuudessa. ...
 • TUOTANTOSOLUN KÄYTTÖLIITTYMÄN LAAJENNUS 

  Salmela, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli jo olemassa olevan tuotantosolun lavakuljettimien käyttö-liittymän laajentaminen ja päivittäminen. Työ tehtiin kevään 2018 aikana suureen elin-tarviketeollisuuden yritykseen, joka haluttiin yrityksen ...
 • PK8-linjan rullanpakkauskoneen ennakkohuoltosuunnitelma : UPM Kymi 

  Rieppola, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma UPM Kymin paperitehtaalla olevalle PK8-linjan rullanpakkauskoneelle. Ennakkohuoltosuunnitelman tarkoituksena on parantaa rullanpakkauskoneen käyttövarmuutta ja ...
 • Moottorivaraston inventointi 

  Veini, Tommi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Koskisen Oy:n Järvelän yksikön vaneritehtaan moottorivaraston inventointia. Työn tavoitteena oli selvittää vanhan kunnossapitojärjestelmän paikkansapitävyys varastossa ja korjata puutteet sekä ...
 • Teollisuuspolttimien massaräätälöinti : Oilon Oy 

  Ma, Xiao (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oilon Oy:lle menetelmä, jonka avulla saisi asiakkaan haluamat optiot lisättyä teollisuuspolttimien rakenteisiin toiminnaohjausjärjestelmässä Microsoft Dynamics AX, ilman että joutuu ...
 • Kokoonpano- ja testausohjeet maalämpöpumpputuotantoon 

  Sulka, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ja kehittää tuotannon kokoonpano- ja testausohjeet Oilon Oy:n uusille maalämpöpumppumalleille. Työ tehtiin Oilon Oy:n Hollolan ja Lahden tehtaalla. Kokoonpano-ohjeet toteutettiin ...
 • Ennakkohuoltosuunnitelman päivitys 

  Lahtinen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja parantaa Jeld-Wen Suomi Oy:n ennakkohuoltosuunnitelmia löytämällä uusia tarkastuskohteita ja priorisoimalla eri toimenpiteet eri henkilöstölle. Tavoitteena oli pyrkiä seuraamaan ...

Näytä lisää