Uusimmat viitteet

 • Sertifiointitasoisen laatu- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen pk-yritykselle 

  Lepistö, Kari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa erään suomalaisen elintarvikealan yrityksen toimintajärjestelmä vastaamaan laatustandardin SFS - EN ISO 9001:2015 ja elintarviketurvallisuusstandardin SFS - EN ISO 22000:2006 vaatimuksia. ...
 • Viilusaumaajan langanlämmittimen uudelleensuunnittelu 

  Tick, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli uudelleensuunnitella viilu- saumaajan langanlämmitin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Raute Oyj. Opinnäytetyö sisälsi uusien langanlämmittimien ideointia, suunnittelua, mallintamista, ...
 • Modulaarisen viilukuljettimen suunnittelu ja mallinnus : Raute Oyj 

  Federley, Jyri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tuotekehitysprojektina uusi monikäyttöinen viilukuljetin käytettäväksi osana suurinta osaa Raute Oyj:n valmistamista tuotantolinjoista. Nykytilanteessa kuljetinratkaisuja on ...
 • Pölynpoistojärjestelmä : case : Ruskon Betoni Oy 

  Syvälahti, Esko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin parasta mahdollista ratkaisua Ruskon Betoni Oy:llä olevan hiontakoneen synnyttämän haitallisen hiontapölyn poistamiseksi tehtaan lattialta. Pöly on syntynyt tuotantoprosessissa, jossa ...
 • KK1 Kriittisyysluokittelu : Case: Heinolan flutingtehdas 

  Koskinen, Tatu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa kriittisyysluokittelu Heinolan flutingtehtaan kartonkikoneelle 1. Kriittisyysluokittelu edesauttaa kunnossapidon toimintoja ja parantaa kartonkikoneen käyttövarmuutta. Opinnäytetyön ...
 • Siemens S7-1500 -testiympäristö ja konfigurointi 

  Vilen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asiakkaalle testiympäristö ja kirjoittaa konfigurointiohjeet TIA Portalin käyttöä varten. Testiympäristö sisältää sähkökeskuksen 1500-sarjan logiikalla ja muutaman ...
 • Massaräätälöityjen tuotteiden prosessin hallinta ja konfigurointi : Selvitystyö yritykselle Kera Group Oy 

  Saares, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, mikä ohjelmistokokonaisuus soveltuisi parhaiten terassituotteiden suunnittelun ja myynnin tueksi. Opinnäytetyö tehtiin Orimattilassa sijaitsevalle muovi- ja lasituotteisiin erikoistuneelle ...
 • Kartonkihylsyn paikoitus konenäkökameran avulla 

  Saukko, Jorma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa konenäköjärjestelmä kartonkihylsyn paikoittamiseen kuormalavalla, jotta hylsyn poimiminen onnistuu automaattisesti teollisuusrobotin tarttujalla. Opinnäytetyö oli ...
 • Tuotannon layoutin suunnittelu ja toteutus 

  Yli-Viikari, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Pamon Oy:lle. Työn tarkoituksena oli tutkia Hollolan tehtaan tuotannon kulkua erityisesti layoutin kannalta. Tavoitteena oli suunnitella layout uusiksi tai parantaa olemassa olevaa layoutia ja parantaa ...
 • Preparing repair capability of ovens and water heaters for Airbus A320 and A350 aircraft 

  Silander, Rudolf (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to prepare and arrange all needed resources for Finnair Technical Services repair capability of Essence® Inserts Collection ovens and water heaters manufactured by B/E Aerospace. Finnair Technical ...
 • ATEX-laitekokoonpanon vaatimukset : ATEX-sertifiointi 

  Sabri, Omar (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää räjähdysvaarallisiin tiloihin sijoittuvien laitteiden turvallisuutta ja niille asetettuja vaatimuksia. ATEX on lyhenne sanoista ATmosphere EXplosive, joka tarkoittaa räjähdysvaarallisessa ...
 • Tuotannon virtaus ja tehdaslayout 

  Heiskanen, Tatu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Anstar Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Anstarille uusi tehdaslayout tuotannon virtauksien mukaan. Layoutin teon ohessa oli myös tarkoitus tuottaa mahdollisia toimintamallien ...
 • Automaattitrukin hyödyntäminen materiaalivirroissa 

  Rajalin, Ulugbek (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli esiselvittää automaattitrukin hyödyntämistä materiaalivirroissa Kemppi Oy:llä. Kyseisessä projektissa oli mukana kaksi automaattitrukin toimittajaa, jotka tarjosivat omia automaatioratkaisuja. ...
 • Varaosavarastojen uudelleen organisointi : case: Koskisen Oy 

  Paavola, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli organisoida Koskisen Oy:n lastulevytehtaan kunnossapidon varaosavarastot toimiviksi ja helppokäyttöisiksi, jotta kunnossapito seisausten kestot saataisiin minimoitua. Samalla syvennyttiin asioihin, ...
 • Työsuojelun toimintaohjelma : SOE Busproduction Finland Oy 

  Raunio, Ahti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli päivittää työsuojelun toimintaohjelma SOE Busproduction Finland Oy:lle. Aikaisempi toimintaohjelma oli kirjoitettu yleisellä tasolla, ja uuteen ohjelmaan sisällytettiin enemmän konkreettista ...

Näytä lisää