Uusimmat viitteet

 • Superkondensaattorien juotosmenetelmän tehostaminen : Case: Teknoware Oy 

  Aho, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tehokas kondensaattorien juotosmenetelmä Teknoware Oy:lle turvavalaisimien loppukokoonpanoon. Projektiin sisältyi tiedonhakua, ideointia, automaatio- ja mekaniikkasuunnittelua, ...
 • Tilastollisten menetelmien hyödyntäminen Kemppi Oy:n tuotannossa 

  Tuhkanen, Jarkko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee tilastollisten menetelmien hyödyntämistä Kemppi Oy:n tuotannossa. Työn tavoitteena oli käyttöönotto loppukoestuksen tiedonkeruujärjestelmälle nimeltä eCoach. Kerättyjen tietojen käsittelyssä ja ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän implementointi : Wisetime Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä piirilevytehtaaseen 

  Honkatukia, Pasi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada vaihdettua toiminnanohjausjärjestelmä Elprintta Oy:ssä. Yrityksessä on ollut käytössä 90-luvulla varta vasten yritykselle tehty ohjelmisto. Ohjelmistoa ei ole päivitetty lainkaan ja ...
 • Hankinta ja toimittajan mittaaminen : Stalatube Oy 

  Virtanen, Tero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda järjestelmällinen tapa arvioida ja mitata jo olemassa olevien terästoimittajien suorituskykyä. Aihe opinnäytetyön tekemiseen saatiin yrityksen vuosiauditoinnin yhteydessä havaittuihin ...
 • Painelaitteen vaatimustenmukainen valmistaminen : Valmistajalta vaadittava dokumentointi 

  Lahdelma, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vaatimukset, jotka painelaitteen on täytettävä, kun valmistaja tuo sen markkinoille. Vaatimukset on määritelty lainsäädännön ja standardien avulla. Painelaitedirektiivin 2014/68/EU ...
 • Venttiilikunnossapidon toimintatapojen kehittäminen seisakeissa : Neste OYJ 

  Aalto, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Neste OYJ:lle venttiilikunnossapitoon osastokohtainen seisakkisuunnitelma, jota hyödynnetään Nesteen tulevissa seisokeissa. Suunnitelman dokumentointi koski seisakkien venttiilitöitä, ...
 • Sertifiointitasoisen laatu- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen pk-yritykselle 

  Lepistö, Kari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa erään suomalaisen elintarvikealan yrityksen toimintajärjestelmä vastaamaan laatustandardin SFS - EN ISO 9001:2015 ja elintarviketurvallisuusstandardin SFS - EN ISO 22000:2006 vaatimuksia. ...
 • Viilusaumaajan langanlämmittimen uudelleensuunnittelu 

  Tick, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli uudelleensuunnitella viilu- saumaajan langanlämmitin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Raute Oyj. Opinnäytetyö sisälsi uusien langanlämmittimien ideointia, suunnittelua, mallintamista, ...
 • Modulaarisen viilukuljettimen suunnittelu ja mallinnus : Raute Oyj 

  Federley, Jyri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tuotekehitysprojektina uusi monikäyttöinen viilukuljetin käytettäväksi osana suurinta osaa Raute Oyj:n valmistamista tuotantolinjoista. Nykytilanteessa kuljetinratkaisuja on ...
 • Pölynpoistojärjestelmä : case : Ruskon Betoni Oy 

  Syvälahti, Esko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin parasta mahdollista ratkaisua Ruskon Betoni Oy:llä olevan hiontakoneen synnyttämän haitallisen hiontapölyn poistamiseksi tehtaan lattialta. Pöly on syntynyt tuotantoprosessissa, jossa ...
 • KK1 Kriittisyysluokittelu : Case: Heinolan flutingtehdas 

  Koskinen, Tatu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa kriittisyysluokittelu Heinolan flutingtehtaan kartonkikoneelle 1. Kriittisyysluokittelu edesauttaa kunnossapidon toimintoja ja parantaa kartonkikoneen käyttövarmuutta. Opinnäytetyön ...
 • Siemens S7-1500 -testiympäristö ja konfigurointi 

  Vilen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asiakkaalle testiympäristö ja kirjoittaa konfigurointiohjeet TIA Portalin käyttöä varten. Testiympäristö sisältää sähkökeskuksen 1500-sarjan logiikalla ja muutaman ...
 • Massaräätälöityjen tuotteiden prosessin hallinta ja konfigurointi : Selvitystyö yritykselle Kera Group Oy 

  Saares, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, mikä ohjelmistokokonaisuus soveltuisi parhaiten terassituotteiden suunnittelun ja myynnin tueksi. Opinnäytetyö tehtiin Orimattilassa sijaitsevalle muovi- ja lasituotteisiin erikoistuneelle ...
 • Kartonkihylsyn paikoitus konenäkökameran avulla 

  Saukko, Jorma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa konenäköjärjestelmä kartonkihylsyn paikoittamiseen kuormalavalla, jotta hylsyn poimiminen onnistuu automaattisesti teollisuusrobotin tarttujalla. Opinnäytetyö oli ...
 • Tuotannon layoutin suunnittelu ja toteutus 

  Yli-Viikari, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Pamon Oy:lle. Työn tarkoituksena oli tutkia Hollolan tehtaan tuotannon kulkua erityisesti layoutin kannalta. Tavoitteena oli suunnitella layout uusiksi tai parantaa olemassa olevaa layoutia ja parantaa ...

Näytä lisää