Uusimmat viitteet

 • Hong Kong Market Niche for Finnish Products 

  Sairanen, Reetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis will research if Hong Kong Markets have a market niche for Finnish products. Hong Kong is renowned because of its endowment with a wide domestic market. With a dynamic trading environment and its authentic ...
 • Opiskelun ja urheilun yhdistämisen mahdollisuudet käyttäjän näkökulmasta : case LAMK – Urheilijan oppimispolku 

  Myllylä, Petra (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni ajatus lähti huomatusta tarpeesta kohdistaa tukipalveluita korkeakoulussa opiskeleville huippu-urheilijoille. Toimeksiantajani toimi Lahden ammattikorkeakoulu, jonka kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä koko ...
 • Laitehoidon digitaalisen työprosessin kehittäminen : case: Paulig Professional 

  Oja, Onni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä digitaalista työprosessia Paulig Professionalin laitehoidon toimintaympäristössä. Tarkemmin tutkimuskysymyksiin syvennytään palvelumuotoilun työkalujen, havaintojen sekä ...
 • Motivaatiopolkuja huomisen työpäivään 

  Kousa, Päivi Tuulikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Inhimillinen, ihmiseen sitoutunut, aineeton pääoma on tutkimuksissa arvioitu keskeiseksi tulevaisuuden työelämäresurssiksi. Sen hyödyntäminen on menestyvien organisaatioiden tunnusomaisin piirre useiden muiden tulevaisuuteen ...
 • Tehokas markkinointi sosiaalisessa mediassa : case: Kaslink Aito 

  Puuri, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö analysoi markkinointia sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli eritellä eri sosiaalisen median kanavien erityispiirteet ja näiden perusteella tehokkaat markkinointitoimenpiteet niissä. ...
 • Hankesuunnitelma : Case: VAPA-hanke Jukolan ja Venlojen viestin vapaaehtoisten valmentamiseen 

  Mikkonen, Krista (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Lahden ammattikorkeakoululle ja sen tarkoituksena oli luoda Jukolan ja Venlojen viestin vapaaehtoisten asiakaspalveluvalmennus -hanke. Tavoitteena oli luoda hankesuunnitelma, joka vastaa ...
 • Kasvustrategia : Case: Sähköyritys TMI 

  Ollikkala, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli kasvustrategiaa ja sen tavoitteena oli tutkia sähköalan yrityksen toimintaa ja luoda toiminnan, sekä yrityksen tavoitteiden pohjalta kasvustrategia. Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, mistä ...
 • Facebook-arvonnat ja -kilpailut markkinointiviestinnän osana : Case: Osuuskauppa Hämeenmaa 

  Laurén, Miitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Osuuskauppa Hämeenmaalle. Työn tarkoituksena oli selvittää, miksi Hämeenmaan järjestämiin Facebook-arvontoihin ja -kilpailuihin osallistutaan ja miksi ei. Tavoitteena oli selvittää, miten ...
 • Asiakaspalvelun ja visuaalisen ilmeen tutkimus ja kehitys : Case: Maria Drockila Oy 

  Päiväranta, Miko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Maria Drockilan kynttiläpajan kanta-asiakkaiden mielipiteitä, ja kokemuksia yrityksen asiakaspalvelusta sekä tuotteiden ja myymälän visuaalisesta ilmeestä. Tavoitteena oli, että ...
 • Verkkokaupan joulukampanja : Case: Kinnarin Tilatoimi Oy 

  Leinonen, Maija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Kinnarin Tilatoimi Oy:lle. Työn tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja analysoida yrityksen verkkokaupalle myyntiä edistävä kampanja. Kampanja toteutettiin digitaalisen markkinoinnin ...
 • Sijoitusneuvonnan merkitys sijoittajan päätöksenteossa 

  Kanninen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sijoituspalveluiden tarjoamista ja sijoitusneuvojan työtä. Työn tavoitteena oli selvittää sijoitusneuvojan merkitystä ja vaikutusta sijoittajan päätöksenteossa. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Kilpailukykyisen vaatetusalan yrityksen perustaminen Lahteen 

  Solkio, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityksen perustaminen vaatii kovaa työtä, halua ja rohkeutta aloittavalta yrittäjältä. Uusi yritys menestyy, jos se on kilpailukykyinen. Varsinkin vaatetusalan yrittäjän on uskottava itseensä, tuotteisiinsa ja taitoihinsa, ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa : Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli 

  Hokkanen, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on markkinointi sosiaalisessa mediassa. Valitsin aiheen tehdessäni harjoittelua Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä. Koin markkinoinnin sosiaalisessa mediassa erittäin ajankohtaiseksi aiheeksi, ...
 • Pienten rakennusyritysten odotukset asiakasviestinnästä uudisasuntokaupassa 

  Larjanne, Santeri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uudisasuntokaupan alaa sekä kiinteistövälittäjän toimintaa sen parissa. Työn toimeksiantaja oli Ideaalitilat LKV, joka toimii asuntokaupan alalla Laris Oy:n alaisuudessa. Työn tarkoituksena on ...
 • Taloushallinnon toimintojen järjestäminen ammattitoiminnassa : Case Ammatinharjoittaja X 

  Korhola, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon toimintojen järjestämistä ammattitoiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia taloushallinnon osa-alueita ammatinharjoittajan täytyy tuntea, jotta voi hoitaa itsenäisesti ...

Näytä lisää