Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median hyödyntäminen pienyrityksen markkinoinnissa : Case: Roosa Brows 

  Uosukainen, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön käsittelee omistamani yrityksen sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa. Roosa Brows on suomalainen kauneudenhoitoalan ja tarkemmin määriteltynä microblading kulmiin erikoistunut ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : Case: S-market Hankasalmi 

  Manninen, Pauli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee perehdyttämistä S-Market Hankasalmella. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää perehdytyksen nykytila sekä päivittää perehdyttämisaineisto vastaamaan nykyisen toimipaikan työtehtäviä ja ...
 • Uusi hinnoittelumalli Nastolan Taksi Oy:n osakkaille ja sen vaikutus yritys X:n kannattavuuteen 

  Tolsa, Tuukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaaja on Nastolan Taksi Oy:n puheenjohtaja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, minkälaiset taloudelliset vaikutukset olisivat Nastolan Taksi Oy:öön kuuluville taksiyrittäjille, jos Nastolan Taksi ...
 • Taloushallinnon näkökulma barter-kauppaan : Case: Lahti Events Oy 

  Laine, Lyyra (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuoden 2017 pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut järjestäneen Lahti Events Oy:n ja sen kaupallisten kumppanien yhteistyötä, joka oli toteutettu niin kutsutulla ...
 • Sosiaalisen median vaikutus ostokäyttäytymiseen 

  Martikainen, Anni-Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median vaikutusta ihmisten ostokäyttäytymiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vahvasti sosiaalinen media vaikuttaa henkilön päätöksiin tehdä ostopäätöksiä vaatetukseen ...
 • Isku-konsernin myymäläverkoston toimipisteiden palkanlaskenta 

  Lukkari, Emilia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö esittelee huonekaluja valmistavan Isku Konsernin myymäläverkoston toimipisteiden palkanlaskijan työtä päiväkirjaraportoinnin kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa palkanlaskijan osaamisen tasoa, ...
 • Majoittujan palvelupolun kuvaus : Case: Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko 

  Kaalimaa, Mette (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon majoittujan palvelupolku, kehittää sitä eteenpäin sekä tunnistaa osa-alueet, jotka ovat jo ennen työtä toimivia. Lisäksi työn tavoitteeseen ...
 • Toimeentulotuen siirron vaikutus palveluprosessiin ja sen laatuun : Kansaneläkelaitos 

  Nikitin, Lung (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kansaneläkelaitokseen on vaikuttanut palveluprosessiin ja sen laatuun. Etuuden osa siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 ...
 • Korsibiomassojen toimitusketju pellolta voimalaitokselle Case: Ladec OY 

  Tuominen, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda toimitusketju oljelle pellolta voimalaitoksen olkikattilaan. Opinnäytetyö sisältää oljen energiakäytön teknillis-taloudellisen selvityksen Orimattilan alueella. Opinnäytetyössä etsittiin ...
 • Palkitsemisen merkitys työmotivaation ylläpitämiseen myyntityössä : Case: Yritys X:n myyntitiimi 

  Halonen, Tiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työmotivaatiota ja palkitsemista henkilöstön näkökulmasta myyntitiimissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä Yritys X:n myyntitiimissä sekä antaa ...
 • Vuokratyöntekijöiden rekrytointiprosessin ja työhyvinvoinnin kehittäminen 

  Saari, Sara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyttä rekrytointiprosessiin sekä heidän työhyvinvointiaan. Tavoitteena on selvittää näiden asioiden nykytilanne ja löytää niihin kehitysehdotuksia. Tutkimusta voidaan ...
 • TTIP:n täytäntöönpanon mahdollisuus ja sen vaikutukset suomalaisten yritysten talouteen 

  Ruhanen, Nanna-Roosa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella TTIP-vapaakauppasopimusta eli Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta sekä arvioida sen mahdollisia vaikutuksia suomalaisten yritysten talouteen. TTIP-sopimuksella tarkoitettaan ...
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen kaupan alalla : Case: JYSK Hyvinkää 

  Tilus, Tia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin työntekijöiden ja esimiesten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työhyvinvointia JYSK Hyvinkäällä. Työssä pohdittiin, miten JYSK Hyvinkään henkilöstön työhyvinvointia voidaan edelleen ...
 • Ammattivideopelaajan keskeisimmät tulonlähteet 

  Huobonen, Janetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää elektronisen urheilun alalla työskentelevän ammattivideopelaajan keskeiset tulonlähteet. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä tulojen ansaitseminen edellyttää ammattivideo ...
 • Lean on LAMKES 

  Muhonen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is about learning while doing and the goal is to give students some tools in the challenging world of entrepreneurship. It has very strong personal views and not that much academic references, because ...

Näytä lisää