Uusimmat viitteet

 • Riskien tunnistaminen ja arviointi : Volar Plastic Oy 

  Juven, Miikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Volar Plastic Oy:n työturvallisuusriskien tunnistamisen ja arvioinnin prosessia. Riskien tunnistaminen ja arviointi on laissa määrätty pakolliseksi, mutta se antaa myös työnantajalle tilaisuuden ...
 • Puuntyöstö- ja tuotantotekniikka : Uuden oppimateriaalin luominen 

  Lindroth, Mona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lahden ammattikorkeakoululle luotiin opinnäytetyönä uusi kirjamainen oppimateriaali Puuntyöstö- ja tuotantotekniikka -kurssille, joka kuuluu puutekniikan opiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Uusi oppimateriaali oli ensimmäisen ...
 • Teollisen 3D-tulostuksen raaka-aineen laadunhallinta : case: Materflow Oy 

  Pelttari, Mariia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Materflow Oy:n toimeksiantona. Työssä keskitytään muovimateriaaleihin ja muovituotteiden 3D-tulostamiseen, joka on materiaalia lisäävää valmistusta. Materflow Oy on yksi Lahden menestyvimmistä ...
 • Kustannusperusteinen myyntistrategia pienasiakassegmenttiin 

  Hurme, Jukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Logistiikkayritysten kasvu perustuu paitsi uusien asiakkuuksien hankintaan, myös jo olemassa olevien asiakasyritysten myynnin kasvuun. Opinnäytetyötä kirjoittaessa Suomen talous on tilanteessa, jossa maatalouden sekä ...
 • Irrotusvahan poistaminen muotista polyuretaanituotteita valmistettaessa : case: Kosofinn Oy 

  Wuori, Topi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee irrotusvahan poistamista epoksimuotista, kun valmistetaan polyuretaanituotteita. Työn toimeksiantaja oli Kosofinn Oy. Kosofinnin päätuotteita ovat polypropeenista valmistettavat salibandykaukalot, ...
 • Viilujen esikuivaus puristamalla : Case: Raute Oyj 

  Vanhatalo, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Raute Oyj:n toimeksiantona. Työn aiheena oli viilujen esikuivaus. Työn tarkoituksena oli tutkia, onko viilujen esikuivauksesta hyötyä ennen varsinaista kuivausta. Tutkimukset suoritettiin ...
 • Tasaamon syöttöpään ajan optimointi : Koskisen Oy 

  Luoma, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee sahatavaran jatkojalostuksen tuotantolinjan rationalisointia. Opinnäytetyössä tutkitaan Koskisen Oy:n tasaamon tuotantolinjan pullonkaulatyövaihetta. Pullonkaulatyövaihe on prosessi, työvaihe tai ...
 • Monipuolisiin käyttötarkoituksiin soveltuva huonekalu : muotoiluprosessi ja tuoteidean jalostaminen liikeideaksi 

  Ristolainen, Sofia; Johansson, Ronja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli huonekalun suunnittelu ja suunnitellun huonekalun ympärille alustavan liikeidean luominen. Työn tavoitteena oli suunnitella monipuolinen huonekalu, pääraaka-aineena puuta käyttäen, ihmisten yhä ...
 • Tuotannon laatu ja sen parantaminen 

  Heinonen, Emilia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoitus oli selvittää JELD-WEN Suomi Oy:n Vääksyn tehtaan sisäisen laadun nykytila ja kehitellä ratkaisuja sen parantamiseksi. JELD-WEN Suomi on osa maailman johtavaa ovi- ja ikkunavalmistajaa JELD-WEN Inc:iä. ...
 • Valaisimien kokoonpanon tehostaminen : Case: Kera Group Oy 

  Vuontelo, Jarkko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee Kera Group Oy:n valaisinkokoonpano-osaston tehostamista layoutmuutosten ja ionisointilinjaston mukanaan tuovan automatisoinnin avulla. Tavoitteena oli suunnitella valaisimien kokoonpano-osastolle ...
 • Uusiomateriaalit kalusteteollisuudessa : Fumatec 

  Weckman, Pauli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö toimii esiselvityksenä toimeksiantajan, Fumatecin tulevassa kehityshankkeessa. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa kierrätysmateriaalien, erityisesti puumateriaalien, käyttöä kalusteteollisuudessa. Lisäksi ...
 • CE-merkintä mikroyrityksessä : PSL Valtonen Ky 

  Valtonen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä rakennuspuusepänteollisuuden tuotteilta vaadittavaan CE-merkintään mikroyrityksen näkökulmasta. Samalla suoritettiin CE-merkintäprosessi PSL Valtonen Ky:n valmistamille ikkunoille ...
 • Biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia : polyeteenin ja biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksien vertailua 

  Majamaa, Joni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tulevaisuuden materiaaleiksikin luonnehdittujen biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia ja ultraviolettivalon aiheuttamia muutoksia verrattuna maailman käytetyimpään muovikalvomateriaali ...
 • Suuttimen pinnankarheuden vaikutus polypropeeninen sulamurtumaan 

  Johansson, Niklas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kapillaarireometrin suuttimen pinnankarheuden vaikutusta polypropeenin sulamurtumaan. Tämän lisäksi tutkittiin lämpötilan vaikutusta sulamurtuman syntymiseen. Aikaisemmat sulamurtumaa ...
 • Polypropeenin jälkikutistuminen 

  Väihkönen, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia erilaisten säilytyslämpötilojen vaikutusta polypropeenista valmistetun kappaleen ulkomittoihin. Lisäksi tutkittiin, millainen merkitys kutistumiseen muottipaineella ja lämpötilalla on ...

Näytä lisää