Uusimmat viitteet

 • Tunnettavuuden kasvattaminen uudelle musiikkialan toimijalle : Case: Katu-klubi 

  Valve, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka uusi musiikkiklubi toimija pystyy kasvattamaan klubinsa tunnettavuutta sekä tehostamaan brändiään toiminnan alkumetreillä. Toimeksiantajana opinnäytetyössä ...
 • Asiakaspalvelu osana yrityksen palvelukulttuuria : Case Robert's Coffee Netcup 

  Sipilä, Sarianne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Zeberas Oy:n kanssa, joka omistaa Roberts Coffee Netcup -kahvilan Helsingin keskustan Stockmann tavaratalossa, ja jonka kahvilapäällikkönä olen toiminut elokuusta 2015 alkaen. Opi ...
 • Some-markkinointi : case: Lappeenrannan kylpylä 

  Suoknuuti, Essi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa somen mahdollisuuksia tehostaa yritysten markkinointia ja selvittää voiko sitä käyttää uusien asiakkuuksien hankintaan. Ensin käsiteltiin markkinoinnin muutosta ja sosiaalista ...
 • Tekstiilikierrätyksen tunnettuuden lisääminen : Case: H&M Conscious - World Recycle Week 

  Tennosmaa, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehitysehdotuksia toimeksiantajana toimivan H&M-ketjun vuosittain järjestämälle kierrätysviikolle tekstiilikierrätyksen tunnettuuden lisäämiseksi. Lisäksi työn tavoitteina oli selvittää ...
 • Tapahtumaosaamista Airsoftiin: Airsoft-tapahtuman muistilistan luominen 

  Pitkänen, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kouvola Airsoft ry on Kymenlaakson alueen suurin Airsoft-pelien järjestäjä. Yhdistys on toiminut vuodesta 2008 asti järjestäen erikokoisia Airsofttapahtumia pari kertaa vuodessa Kouvolan alueella. Yhdistyksessä on noin 20 ...
 • Asiakaspalvelun ABC : Case: Vapaaehtoiset Lahti 2017 MM-kisoissa 

  Aalto, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  TIIVISTELMÄ Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tarkasteli asiakaspalvelussa toimimista asiakkaan ja asiakaspalvelun työntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyössä työstetty materiaali on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi Lahti ...
 • Onnistuneen sisältömarkkinoinnin elementit : case: CreateTrips Oy 

  Kari, Mia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mistä elementeistä onnistunut sisältömarkkinointi koostuu. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin kolmen tutkimuskysymyksen avulla: mistä onnistunut ...
 • Asiakastyytyväisyys : ABC Renkomäki 

  Niitlahti, Mirka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on asiakastyytyväisyystutkimus ABC Renkomäkeen ja tablet-pohjaisen kyselyn koekäyttö. Aineiston keruu suoritettiin syksyllä 2015 asiakkaan käynnin jälkeen tabletella. Tärkeänä tässä kyselyssä ...
 • Kokousemännän-ja isännän käsikirja : ravintola Huviretki Lahti ja Cumulus hotelli Lahti 

  Halme, Soila-Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on laatia prosessinkuvaus Hotelli Cumulus Lahden ja Ravintola Huviretken henkilökunnalle talon tarjoamista kokouspalveluista. Tavoitteena on prosessikuvauksen avulla perehdyttäminen ja palvelun ...
 • Ruokalistan jäljillä : kysely a la carte-toiveista 

  Sipola, Oona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hyvän ja tuottavan a la carte listan suunnittelu ja toteuttaminen voi olla haastavaa. Erityisesti ravintolan persoonallisuuden sisällyttäminen ruokalistaan voi tuottaa vaikeuksia. Tämän tutkimuksellisen opinnätetyön ...
 • Yhteistyö tapahtumamarkkinoinnissa : Case: Elämäsi Koti -Asumipäivä 

  Hirvivuori, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisenopinnäytetyön tavoitteena on järjestää asumispäivä. Toimeksiantajana työlleni toimii Helmi Säästöpankki Oy. Pyrin löytämään sopivat yhteistyökumppanit mukaan tapahtumaan. Tapahtuma tarjoaa tietoa asumisen ...
 • Tarinallisuus palvelukonseptin valmistelun tukena : case: Lahden ammattikorkeakoulun kampuskehitys 

  Gynther, Ria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö keskittyy tarinallistamisen hyödyntämiseen palvelukonseptoinnissa kolmen kehittämiskohteen kautta. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n Kehittämispalveluiden ...
 • Monilapsisten perheiden lentäen tapahtuvat valmismatkat ulkomaille 

  Argillander, Rita (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään ulkomaille lentäen matkuste-levien monilapsisten perheiden valmismatkan sisältöä sekä osto- ja valin-taprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä kartoitettiin mitä monilapsiset ...
 • Yritysasiakasmyynti ja -markkinointi : case: pito- ja lounastupa Punahilkka 

  Hietaharju, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee yritysmarkkinointia lounasravintolalle. Ensimmäisenä osiona on tietoperusta, joka käsittelee markkinointia markkinoinnin klassisten kilpailukeinojen näkökulmasta, sekä ...
 • Elämyspolun kehittämisprojekti Joulumaa-tapahtumaan 

  Hyvärinen, Katri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Joulumaa on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan puutarhaoppilaitoksen tiloissa Mäntsälässä järjestettävä myynti- ja markkinatapahtuma. Tapahtuman tavoitteena on esitellä Keudan luonnonvara- ja ympäristöalan ...

Näytä lisää