Uusimmat viitteet

 • Mediatekniikan hyödyntäminen teollisuusyrityksen markkinoinnissa : Case: Makron 

  Hautakoski, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli mediatekniikan hyödyntäminen teollisuusyrityksen markkinoinnissa. Tarkoituksena oli miettiä mediatuotteita, joilla voi esitellä yritystä ja havainnollistaa sen palveluja potentiaalisille asiakkaille ...
 • Hahmomallinnuksen menetelmät 

  Aarnio, Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä Opinnäytetyössä käsitellään eri menetelmiä hahmon mallintamiseen 3D-muodossa. Teoriaosuus kattaa tietoa teknisestä toteutuksesta ja lyhyesti historiasta. Case-osuudessa tehdään teoriaosuudessa käytyjä tekniikoita ...
 • Painoaineiston tuottamisen työnkulku : Roll-up 

  Rouhiainen, Oona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään työnkulkuun painoaineiston tuottamisessa. Työssä selvitettiin, mitä suunnittelijan tulee ottaa huomioon valmistaessaan suurkuvan, kuten roll-upin, avointa tai painovalmista painoaineistoa ...
 • Timelapse-kuvaus järjestelmäkameralla 

  Taponen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin timelapse- eli intervallikuvauksen järjestelmäkameralla. Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä timelapse-videon toteutus vaatii. Työllä ei ole toimeksiantajaa, vaan aiheen valinta tapahtui ...
 • Digitaalinen maalaaminen : Tekninen näkökulma digitaaliseen taiteeseen 

  Pietilä, Riina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään digitaalisen maalaamisen eri ominaisuuksia teknisemmästä näkökulmasta niin käytettävien ohjelmien, maalaustekniikoiden kuin laitteiden osalta. Työssä käsitellään myös hieman digitaalisen taiteen ...
 • Interaktiivinen 360-video 

  Tsokkinen, Rita (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin 360-videon tuotantoon. Tavoitteina oli selvittää, millasia kuvausvälineitä markkinoilla on. Lisäksi tarkoitus oli tutkia niiden teknisiä ominaisuuksia tarkemmin. Jälkituotannosta esitellään ...
 • 3D-mallintaminen FPS-pelin näkökulmasta 

  Laakso, Sonja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin 3D-mallintamiseen ja animaatioon FPS-pelin näkökulmasta. Pelien ensimmäisen persoonan asetelma antaa realistisen tuntuman ruudulla tapahtuvaan toimintaan ja tilanne on samaistuttavissa. ...
 • Mobiilisovelluksen kehittäminen LAMK Oy:lle 

  Kupiainen, Aino (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kuvataan mobiilisovelluksen kehityksessä huomioon otettavia asioita sekä Lahden ammattikorkeakoululle kehitettävän mobiilisovelluksen työprosessia. Sovellus toteutettiin Service Studio -kehitysalustalla, ...
 • Minimalistisen 3D-animaatiotuotannon vaiheet ja työkalut : case: Nokia Saving Lives 

  Suponin, Kim (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin 3D-animaatioiden luontiprosessiin keskittyen etenkin tuotanto- ja jälkituotantovaiheisiin. Työn teoriaosuudessa tutkittiin tietokoneella tuotetun liikkuvan kuvan tuotantovaiheita sekä verrattiin ...
 • Microsoft Hololens -applikaation toteuttaminen 

  Pesu, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Valve Group Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Valve Group Oy:n asiakkaalle Nokia Oyj:lle Microsoft Hololens-applikaatio Barcelona Mobile World Congress 2017 -messuille demotarkoitukseen. ...
 • Visuaalinen ilme ja sen rakentaminen : case: TopLine Media 

  Aurila, Erika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa TopLine Medialle uusi visuaalinen ilme ja kotisivujen ulkoasu teoriaosuudessa opittua hyväksikäyttäen. Visuaalisen ilmeen suunnitteluun kuului logon uudistaminen ja värien sekä typografian ...
 • Fotogrammetrian hyödyntäminen pelisuunnittelussa 

  Mannila, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallien valmistamista valokuvien avulla. Fotogrammetria on tieteenala, jonka avulla objektista otettuja valokuvia voidaan hyödyntää kyseessä olevan objektin tarkkoihin mittauksiin ...
 • Verkkosivustouudistus : Case: Orimattilan kaupunki 

  Kantola, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä tulee ottaa huomioon julkishallinnollisen organisaation verkkosivuston uudistuksessa. Orimattilan kaupunki uudisti verkkosivustonsa osana kaupungin viestinnän ja ilmeen ...
 • Visuaalisen yritysidentiteetin johtaminen suomalaisissa yrityksissä 

  Litukka, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoite oli tutustua yrityskuvan ja brändin syntyyn sekä pyrkiä avaamaan niihin liittyvää, monitulkintaista käsitteistöä koskien muun muassa yritysidentiteettiä, profiilia, imagoa ja mainetta. Lisäksi työssä perehdytään ...
 • Yrityksen visuaalisen identiteetin suunnittelu ja toteutus : case: Katalyst Enterprise Oy 

  Oravuo, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa yritykselle visuaalinen identiteetti sekä websivu. Toimeksiantajana toimi Katalyst Enterprise Oy -bränditoimisto. Teoriaosuudessa tutustutaan visuaalisen identiteetin ...

Näytä lisää