Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintastrategia luovan alan yritykselle A gent 

  Malila, Mikael (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö sisälsi kolme pääasiallista tavoitetta: -esitellä ja kuvata strategista käsitteistöä ja niiden merkitystä yritysten toiminnan ohjaamisessa -hyödyntää strategian teoriaa osana uuden yrityksen konseptointia ...
 • Kahden maailman väliltä : Ajatuksia korun, muotoilun ja taiteen kentältä 

  Niskala, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee muotoilun, korun ja taiteen rajamaastoa. Toteutin yhtenä työn osana näyttelyn, joka yhdisti taideteoksia, installaatiota ja korumuotoilun linjalla tehtyjä objekteja. Tutkin, miten näyttelyn ...
 • Fertilidad, Poder y Protección : Metallikudonnan hyödyntäminen korumuotoilussa 

  Laitinen, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin metallikudonnan hyödyntämistä korumuotoilussa. Prosessin aikana tutustuttiin kankaankudonnan historiaan ja symboliikkaan sekä metallikudonnan käyttökohteisiin. Työn tuloksena syntyi uniikki ...
 • Framed : Identiteettiä tukeva pukeutuminen 

  Petraeus, Mikael (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin kohderyhmäni identiteettiä mm. miten ikä, sukupuoli, ympäristö ja ammatti siihen vaikuttavat ja sen vaikutusta pukeutumiseen ja toisin päin. Kohderyhmäni ovat 25-35 vuotiaat länsimaisissa ...
 • Inside out : Suomalainen korumuotoilu venäläisen sielun kanssa 

  Goman, Ljuba (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittää vaikutuksen, mitä kahden maan kasvatuksella on ollut muotoilijaidentiteettiini ja muotokieleni syntymiseen. Tutkimustyöni koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä osassa on lyhyesti käsitelty Suomen ...
 • Muistojen suortuvat 

  Ollikainen, Hanneli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin muistoja, niiden suhdetta esineisiin, erityisesti koruihin, ja sitä muuttaako muisto henkilön suhdetta esineeseen. Tutkimuksen avuksi laadin haastattelun, jossa kartoitin läheisteni muistoja ja ...
 • Comfort Jewellery : Jewellery as a “Comfort Generator” 

  Ito, Yuka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is about challenging the visualization of “comfort” as a concept in jewellery based on both a psychological and artistic approach. It consists of the careful observation of psychological fact, people’s opinion ...
 • Personal brand & why to utilize it in company branding - visual identity for Casa Borrell. 

  Kymäläinen, Sarianna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  In my Theseus I study what a modern brand is and how a personal brand can increase the brand value. I go through why to brand and how a personal brand is build as well as demonstrate how I use these tools in the building ...
 • Valtavirrasta Marginaaliin : Visuaalisen ilmeen ja materiaalien suunnittelu Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seuralle 

  Isto, Aino (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni suunnittelin visuaalista materiaalia Turun yliopistolla toimivan Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seuran käyttöön. Tämä käsittää Valtavirrasta Marginaaliin-seminaaripäivän tapahtumailmeen ja elementtejä ...
 • Mehiläisvaha pakkausmateriaalina 

  Jounila, Ilari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe on mehiläisvahan käyttö pakkausmateriaalina ja tarkoitus on tarjota muotoilijoille suunnattu tietopaketti mehiläisvahasta. Olen kerännyt tietoa mehiäisvahasta ja selvittänyt sen mahdollisuuksista ...
 • New Brand Model Implementation : Case: Florencia 

  Ivanova, Daria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  What is the New Brand Model? How does it work? - The questions I was eager to find answers to and did so during the process of creating my thesis work. To achieve the goal, I explored a new way of brand building, depicted ...
 • Urban Concrete : Kaupunkilaisen kaipuu luontoon 

  Niinivaara, Tuuli-Emilja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee lyhyesti betonia materiaalina ja paneutuu pohtimaan urbanisaatiota megatrendinä. Pääasiallisesti työni käsittelee ihmisen sekä ympäristön välistä suhdetta omien kokemuksien sekä eri tietolähteiden ...
 • Motion Graphics in Branding : Creating a conceptual brand identity that utilises motion graphics. 

  Shaw, Emil (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis focuses on understanding how motion graphics is used in branding and how the use of motion graphics will evolve along with modern technology, specifically in the field of augmented reality. In this work, I use ...
 • Sera Helsinki -verkkokaupan konseptuaalinen kehitys 

  Räyhäntausta, Oona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni perehdyn Sera Helsingin verkkokauppaan ja sen konseptuaaliseen kehittämiseen käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin. Tarkoituksena on myös tutkia kokemuksellisuutta verkkokaupassa. Prosessin aikana ...
 • Liikuntaa lisäävän mobiilisovelluskonseptin kehittäminen 

  Salminen, Jenna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään liikunta-alan mobiilisovelluskonseptin luomiseen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Mobiilisovellusta lähestytään palveluna, jonka avulla voidaan tuoda lisäarvoa käyttäjän ...

Näytä lisää