Uusimmat viitteet

 • Elämyksellinen yöpyminen : miten suunnitellaan elämyksellinen tila// case: “Pink House” Bed & Breakfast 

  Sund, Lisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni suunnitellen bed & breakfast hotellin, “Pink House”, joka sijaitsee Porvoon vanhassa kaupungissa. Työ on toimeksianto paikalliselta toimijalta. Opinnäytetyön tavoitteena on tilasuunnittelun ohella myös ...
 • Polkuja : tutkielma korujen tekemisen motivaatiosta 

  Valkkio-Loponen, Taina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee kysymystä, millaisia polkuja pitkin voi tulla korujen tekijäksi. Korujen tekijöiden motivaatioita tutkitaan haastattelujen ja erilaisten kirjallisten lähdemateriaalien avulla. Tutkimukseen sisältyvät ...
 • Tulevaisuuden asuminen : Konseptisuunnitelma yhteisöllisestä ja mukautuvasta asuintilasta 

  Hämäläinen, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee asumista mm. tarpeiden, elämänvaiheiden ja ympäristöpsykologian kautta. Asumisen tulevaisuutta tarkastellaan lisäksi megatrendilistauksen avulla. Tulevaisuudentutkimuksellisessa prosessissa on ...
 • Tipping the velvet : transseasonal concept collection unbound by gender 

  Lähderinne, Enni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  ’Tipping the Velvet’ on ungendered fashion-ideologiaa tutkiva sesongiton ideamallisto, jonka perimmäisenä tarkoituksena on tarjota uudenlaista näkökulmaa sukupuolettomaan muotiin. Mallisto ammentaa visuaalisen inspiraationsa ...
 • Group Hug : sesongiton unisex-mallisto inspiroituneena Euroopan monikulttuurisuudesta 

  Jokivuo, Pauliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on Euroopan monikulttuurisuudesta inspiraationsa saanut konseptuaalinen unisex vaatemallisto. Työssäni tutkin monikulttuurisuuden taustatekijöitä ja seurauksia; ihmisten liikkuvuutta, ylirajallisuutta ja ...
 • A R C T O S : miehistönkuljetuspanssarivaunu 

  Holm, Waltter (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella uudenlainen miehistönkuljetuspanssarivaunu. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Patria Land Systemsin kanssa. Miehistönkuljetuspanssarivaunu on teloilla kulkeva panssaroitu ajoneuvo, ...
 • Sublimate 

  Viitala, Miska (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on Salvador Dalín surrealistisista maalauksista inspiraationsa saanut sukupuoleen sitoutumaton ja sesongiton ideamallisto. Työssäni tutkin sukupuolta biologisena ja sosiaalisena ilmiönä ja sen ...
 • MusiClock Brand Toolkit - konseptuaalinen brändiohjeistus yrityskäyttöön 

  Kantola, Katariina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on suomalaisen musiikkialan start-up yrityksen, Pertunes Oy:n MusiClock-brändin analyysi- ja kehitystyö ja sen tuloksena tehty konseptuaalinen brändiohjeistus yrityksen sisäiseen käyttöön. Tutkin ...
 • Grow module : Kasvatusjärjestelmä hyötykasvien kotikasvatukseen 

  Ryhänen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni esittelee puoliautomaattisen modulaarisen kasvatusjärjestelmän joka perustuu suljettuun ekosysteemiin. Järjestelmä on suunniteltu kotiympäristöön ja se sisältää kasvien kasvatusyksikön sekä mullan ja biojätteen ...
 • ORCA - meripelastusajoneuvo Suomen rannikolle ja sisävesistöille 

  Helvilä, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy vesillä toimivan pelastusajoneuvon suunnitteluun. Pohdin nykyisessä kalustossa olevia puutteita ja keskityn etsimään ratkaisuja pelastuskäytössä olevien alusten puutteisiin ja toiminnallisiin ...
 • Albumi 

  Valli, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni perustuu isovanhempieni tavaroihin ja isoisäni keräämiin kansioihin ja albumiin sekä niistä löytyneisiin teksteihin. Kuvallinen osuuteni on kirja. Rakennan albumin uudelleen omista lähtökohdistani. Kirjallisessa ...
 • Sarastus 

  Junkala, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on kuolemaa ja suruprosessia käsittelevän lasten kuvakirjan kuvituskonsepti. Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa pohdin sitä, kuinka lapsi käsittelee kuolemaa sekä surua, miten tämä ilmenee kuvakirjallisuudessa ...
 • Vanhan ja uuden fuusio rintamamiestalon sisätilojen uudistamisessa 

  Lope, Pauliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin ja analysoin rintamamiestalon sisätilojen uudistamista nykypäiväiseksi ja moderniksi kokonaisuudeksi. Rintamamiestalojen perinteisiä korjaustapoja on jo laajalti tutkittu, mutta uusien ...
 • Pod-Car Concept 2030 : Interior design for an autonomous car 

  Oikarinen, Ilja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  My graduation project is a concept which is located to near future, 2030. It addresses a solution for mega cities and problems that they have, such as high renting and living costs caused by overpopulation. The Pod hotel ...
 • Savesta oksideihin : Keramiikka ja keraamiset materiaalit korukäytössä 

  Tornberg, Penna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tutkielma keramiikan ja keraamisten materiaalien käytöstä, mahdollisuuksista ja haasteista korukäytössä. Lisäksi aiheeseen vahvasti liittyen tutkin ja pyrin kehittämään uuden tavan yhdistää keramiikkaa ...

Näytä lisää