• Koti Niemessä : Avauksia Niemen alueen kehittämiseksi opiskelija-asumisen näkökulmasta 

   Putkonen, Emmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nuorten yksinäisyyteen on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Se on marginaalinen, mutta kasvava ilmiö. Asumisella ja kaupunkiympäristöllä on oma roolinsa yksinäisyyden kitkemiseksi pois. Tätä mahdollisuutta ...
  • How to design user centric digital law 

   Hertzberg, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   In my thesis I will first introduce you to the reasons why I have chosen “how to design user-centric digital law” as my thesis topic. I will then introduce you to the most interesting concept of ‘legal design’. What it is, ...
  • Flop : Lähtökohtana kumiko-tekniikka 

   Väyrynen, Eeva-Leena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni esitellään tuotesuunnitteluprosessi, jonka lähtökohtana on japanilainen kumiko-tekniikka. Työssä perehdytään tekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin koneellisilla työstötavoilla. Tutkimuksen ...
  • Sienipohjaiset materiaalit 

   Peltonen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni esittelen tutkimustani sienipohjaisista materiaaleista. Kyseisten materiaalien käyttö on vielä uutta ja sisältää paljon potentiaalia sekä mahdollisuuksia, joita ei olla toistaiseksi hyödynnetty.Sienipohjaisista ...
  • Postperfectionism : Sattuman rooli ja hyödyntäminen osana muotoiluprosessia 

   Rantanen, Hilda (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee sattuman elementtiä osana tuotetta ja sen valmistusprosessia. Tavoitteeni on valmistaa tuote, joka demonstroi mahdollisimman selkeästi sattuman roolia ja mahdollisuuksia tarkoituksellisena osana ...
  • Nautinnollisuus ja nautinnon tuottaminen muotoilun keinoin 

   Taylor, Helena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin erilaisia teorioita liittyen tuotteiden ja käyttäjän välisiin nautintoon ja nautinnollisuuteen perustuviin ominaisuuksiin. Olen tarkoituksella jättänyt seksuaaliseen nautintoon sekä osittain ...
  • Kokeellinen muotoilu, tekstiilikokeiluja 

   Kutvonen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni keskeisenä tarkoituksena oli tutkia erilaisia menetelmiä tuottaa tekstiilipintoja. Halusin kartuttaa omia taitojani tekstiilimateriaalin kanssa ja löytää prosessin kautta jotain uutta. Kehittelin erilaisia ...
  • KOIJA - Kaupunkilaisen piilopaikka arjen hektisestä ympäristöstä 

   Kerminen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella kaupunkien läheisyyteen konseptitasoinen puumaja, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen, rauhoittumiseen ja luonnossa oloon kiireisessä arkiympäristössä. Tämän päivän keskeisimmät ...
  • Tunturihauta - Ideasta lautapeliksi 

   Halén, Iiro (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni kehitin uuden lautapelikonseptin Tactic Games Oy:lle soveltaen teollisen muotoilun menetelmiä. Valmistin lautapelikonseptin, joka sopii niin Tacticin valikoimaan kuin pohjoismaiseen peliympäristöön. ...
  • Kestävän elinkaaren hirsitalo 

   Heinonen, Sara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on kestävä elinkaariasuminen. Sen lähtökohtana on suomalaisen keskiarvoperheen elinkaaressa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset asumisen tarpeisiin. Työ käsittelee näiden kahden, perheen ja ...
  • Liiketoimintastrategia luovan alan yritykselle A gent 

   Malila, Mikael (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö sisälsi kolme pääasiallista tavoitetta: -esitellä ja kuvata strategista käsitteistöä ja niiden merkitystä yritysten toiminnan ohjaamisessa -hyödyntää strategian teoriaa osana uuden yrityksen konseptointia ...
  • Kahden maailman väliltä : Ajatuksia korun, muotoilun ja taiteen kentältä 

   Niskala, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee muotoilun, korun ja taiteen rajamaastoa. Toteutin yhtenä työn osana näyttelyn, joka yhdisti taideteoksia, installaatiota ja korumuotoilun linjalla tehtyjä objekteja. Tutkin, miten näyttelyn ...
  • Fertilidad, Poder y Protección : Metallikudonnan hyödyntäminen korumuotoilussa 

   Laitinen, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin metallikudonnan hyödyntämistä korumuotoilussa. Prosessin aikana tutustuttiin kankaankudonnan historiaan ja symboliikkaan sekä metallikudonnan käyttökohteisiin. Työn tuloksena syntyi uniikki ...
  • Framed : Identiteettiä tukeva pukeutuminen 

   Petraeus, Mikael (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin kohderyhmäni identiteettiä mm. miten ikä, sukupuoli, ympäristö ja ammatti siihen vaikuttavat ja sen vaikutusta pukeutumiseen ja toisin päin. Kohderyhmäni ovat 25-35 vuotiaat länsimaisissa ...
  • Inside out : Suomalainen korumuotoilu venäläisen sielun kanssa 

   Goman, Ljuba (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni käsittää vaikutuksen, mitä kahden maan kasvatuksella on ollut muotoilijaidentiteettiini ja muotokieleni syntymiseen. Tutkimustyöni koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä osassa on lyhyesti käsitelty Suomen ...
  • Muistojen suortuvat 

   Ollikainen, Hanneli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin muistoja, niiden suhdetta esineisiin, erityisesti koruihin, ja sitä muuttaako muisto henkilön suhdetta esineeseen. Tutkimuksen avuksi laadin haastattelun, jossa kartoitin läheisteni muistoja ja ...
  • Comfort Jewellery : Jewellery as a “Comfort Generator” 

   Ito, Yuka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis is about challenging the visualization of “comfort” as a concept in jewellery based on both a psychological and artistic approach. It consists of the careful observation of psychological fact, people’s opinion ...
  • Personal brand & why to utilize it in company branding - visual identity for Casa Borrell. 

   Kymäläinen, Sarianna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   In my Theseus I study what a modern brand is and how a personal brand can increase the brand value. I go through why to brand and how a personal brand is build as well as demonstrate how I use these tools in the building ...
  • Valtavirrasta Marginaaliin : Visuaalisen ilmeen ja materiaalien suunnittelu Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seuralle 

   Isto, Aino (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin visuaalista materiaalia Turun yliopistolla toimivan Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seuran käyttöön. Tämä käsittää Valtavirrasta Marginaaliin-seminaaripäivän tapahtumailmeen ja elementtejä ...
  • Mehiläisvaha pakkausmateriaalina 

   Jounila, Ilari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aihe on mehiläisvahan käyttö pakkausmateriaalina ja tarkoitus on tarjota muotoilijoille suunnattu tietopaketti mehiläisvahasta. Olen kerännyt tietoa mehiäisvahasta ja selvittänyt sen mahdollisuuksista ...