Uusimmat viitteet

 • Toimintamallien optimointi LVL-linjalla lean-työkaluja käyttäen : Metsä Wood, Lohjan kerto-tehdas 

  Leskinen, Jenna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee uuden LVL-linjan kehittämistä 5S-menetelmän, spagettikaavion sekä turvallisuushavaintojen kautta. Pääosan roolissa työssä kuitenkin näyttelee 5S-menetelmä. 5S-menetelmä on tärkeä Lean- ja Toyotan ...
 • Reunamaalauksen laatu : Työohjeiden päivittäminen Koskisen Oy:ssä 

  Pekkanen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Koskisen Oy:n Järvelän yksikön reunamaalauksen laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena oli päivittää työohjeet reunamaalauksen operaattoreille. Osa työtehtävistä oli jäänyt tekemättä, ...
 • Kalustelevyjen vertailu 

  Toropainen, Rasmus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n myynti- ja markkinointiosastolle. Työn tavoitteena oli selvittää kalusteteollisuudessa tehtävien materiaalivalintojen syitä sekä tehdä vertailevaa tutkimusta Koskisen Oy:n vanerituotteiden ...
 • Irtoroskan vaikutus koivuviilun määrään ja laatuun telakuivauskoneella 

  Saario, Tiia-Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin viilun laadun muutoksia erilaisissa kuivausolosuhteissa. Työ on tehty Koskisen Oy:n vaneritehtaalla Järvelässä. Telakuivaus-koneiden toiminta perustuu kuumaan höyryyn, joka kiertää suurella paineella ...
 • Lujuusparametrien määrittäminen C20-lujuusluokalle 

  Kuusisto, Jesse (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on C20-lujuusluokan määrittäminen kuudelle sahatavatuotteelle. C20-lujuusluokka on harvinainen Suomessa. Eurooppalaiset sahat käyttävät yleensä alkuasetuksia lujuuslajittelukoneissa. Harvinaisia ...
 • Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen - terät, liimat ja hiomatarvikkeet : Penope Oy 

  Vauhkonen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Penope Oy:n tilaus-toimitusprosessin kehittämistä kustannustehokkaammaksi. Siinä tutkittiin koko myyntiprosessia aina maahantuonnista lopputoimitukseen sakka sekä annettiin kehitysehdotelma ...
 • 5S-menetelmän käyttöönotto : Yritys x 

  Korhonen, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli ottaa käyttöön 5S-työnohjausjärjestelmä Yritys x:n sahalaitoksessa Vierumäen toimipisteessä. Pilottiprojekti kohdistettiin kolmelle laitokselle, jotka olivat tuotantolaitos a, ...
 • Vaneriaihion lämpötilan vaikutus pinnoituskalvon kestävyyteen 

  Semenov, Ivan (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Koskisen Oy. Työn tarkoitus oli selvittää, onko pinnoitettavan vaneriaihion lämpötilalla vaikutusta lopputuotteen pinnoituksen laatuun. Tarkoituksena oli myös selvittää, löytyykö ...
 • Levymateriaalin hukan vähentäminen 

  Joukanen, Niki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Koskisen Oy:n Puolan Toporówissa sijaitsevan tuotantoyksikön laajennusta, työstökoneinventointia ja siihen liittyviä ohjelmistojen ja toimintatapojen muutoksia. Tehdyt investoinnit ja ...
 • Muotopuristuksen liimaustekniikan kehittäminen 

  Haavisto, Juha-Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tutkia muotopuristuksen liimausprosessiin tehdyn muutoksen vaikutuksia tuotteen lujuusominaisuuksiin.
 • Oppimistilojen kehitys Suomessa 

  Koivulahti, Konsta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä valmistettiin laitelistauksia sekä valokuvatiedostoja eri koulutusalojen tarvitsemista laitteista uuden kampuksen laboratorioihin. Työn tilasi Lahden ammattikorkeakoulu ja tarkoituksena oli tuottaa laitelistausten ...
 • Veistosahalinjan tuotannon tehostaminen : pullonkaula-analyysi ja tavoitenopeuksien määritys 

  Virtanen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee sahatuotantolinjan tehostamista. Opinnäytetyössä tutkittiin Versowood Oy:n Veistosahalinjan pullonkaulatyövaihetta sekä määritettiin sahalinjan tavoitenopeudet. Pullonkaulatyövaihe on prosessi, ...
 • Puuinsinöörien työllistymistutkimus 

  Tanskanen, Toni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneiden puuinsinöörien työllistymistä. Tutkimuksen otokseen valittiin 2006-2015 valmistuneet puuinsinöörit. Työn toimeksiantajana oli Lahden ...
 • Kunnossapitosuunnitelma : Us Wood Oy 

  Kurki, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua kunnossapidon mahdollisuuksiin toimeksiantajan, Us Wood Oy:n tuotannossa. Tarkoituksena oli tehdä yrityksen tuotantolinjalle kunnossapitosuunnitelma sekä laatia huolto- ja ...
 • Pinnoituslinjan tehostaminen ja kehittäminen : Koskisen Oy lastulevytehdas 

  Kemppainen, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö aloitettiin Koskisen Oy:n lastulevytehtaan toimeksiantona ja tarkoituksena oli tutkia kehitystoimenpiteitä, joilla saadan tehostettua lastulevytehtaan pinnoituslinjan toimintaa. Tutkimus alkoi oppimalla ...

Näytä lisää