• Sahahakkeen laadun optimointi : Koskisen Oy 

   Tommola, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee sahahakkeen laadun optimointia eri parametreja muuttamalla. Tutkimus tehtiin Koskisen Oy:lle syksyllä 2015. Työssä pyritään etsimään koeseulontojen avulla, miten hakkeelle saadaan paras mahdollinen ...
  • Puusiltojen laadunvarmistus 

   Korhonen, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Versowoodin siltarakentamisen laadunhallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda laadunvarmistusmanuaali Versowoodin toteuttamaan siltarakentamiseen henkilökunnan ja asiakkaiden ...
  • Sahatavaratuotanto ja jalostus : Opetusmateriaalin tuottaminen 

   Pohtala, Janna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa digitaalista opetusmateriaalia Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelman Sahatavaratuotanto ja jalostus -kurssille. Opetusmateriaali tuotettiin Suomen Sahateollisuusmiesten ...
  • Perehdytysopas : Puumerkki 

   Hietala, Jarkko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perehdytysopas uudelle Puumerkin varastotyötä aloittavalle varastotyöntekijälle. Perehdytysoppaan on tarkoitus tukea muuta perehdytystä ja olla apuväline uusissa ja haastavissa ...
  • Materiaalihukan vähentäminen viilun jatkamisessa : Koskisen Oy 

   Väyrynen, Iida-Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia materiaalihukan vähentämistä jatkoslinjalla. Työ tehtiin Koskisen Oy:n levyteollisuuden puolelle. Jatkoslinjalla viilua jatketaan syysuunnassa haluttuun määrämittaan ja sieltä tulevat ...
  • Puualan verkkokurssin suunnittelu : Rakennuspuusepäntekniikka 

   Louhenvirta, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella verkkokurssi ja sen aineisto Lahden ammattikorkeakoulun kurssi- ja opetustarjontaan. Kurssin aiheena on rakennuspuusepäntekniikka. Työssä paneudutaan yleisesti rakennuspuus ...
  • Muottiöljyn vaikutus betonointivaneriin : UPM Plywood 

   Auerkari, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää muottiöljyn vaikutusta betonointivaneriin UPM Plywoodin toimeksiantamana. Vaneri on hyvin yleisesti käytetty muottimateriaali valuissa. Vanerin rakenteella, käytettävällä materiaalilla ...
  • Japanin markkinakartoitus : Suomalainen kalustedesign 

   Sipola, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin Japanin markkinoiden tämän hetken tilannetta. Markkinoita tarkasteltiin Japanin markkinoita potentiaalisena uutena toimialueena pitävän suomalaisen yrityksen näkökannasta. Toimeksiantajana ...
  • DeWalt Flexvolt : Akkutyökalujen markkinointi 

   Nieminen, Rami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tuotettiin Stanley Black & Decker Finland Oy:lle markkinointimateriaalia liittyen heidän DeWalt Flexvolt -akkutyökalujen tuotelinjaan. Työssä selvitettiin neljän puuntyöstöön tarkoitetun työkalun akunkesto. Käytetyt ...
  • Kittausvirheiden vaikutus vanerin pinnoituksen laatuun 

   Blumén, Patrik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä yhteyksiä vaneriaihioden kittauslajittelun ja epäonnistuneiden pinnoituksien välillä. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset kittaukset johtavat lopputuotteen huonoon laatuun ja ...
  • Puun käyttö M19-kampuksella : Puu sisustus- ja rakennusmateriaalina 

   Nurminen, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksianajana toimi Lahden ammattikorkeakoulun kampuskehitystiimi. Työn tarkoituksena on tutkia puun käyttöä tulevan NiemiCampus kokonaisuuden uudella M19-kampuksella. Opinnäytetyön aihe kehiteltiin yhdessä ...
  • Pikatahtipinnoitettujen vanerituotteiden laadun parantaminen : UPM Plywood Oy 

   Lappalainen, Matias (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli parantaa pikatahtipuristimella pinnoitettujen vanerituotteiden laatua, ja työ toteutettiin UPM Plywood Oy:n toimesta Jyväskylän vaneritehtaalla. Pinnoitettu vaneri on jo hyvin korkean jalostusasteen ...
  • Hakkeen laadun optimointi : Versowood Oy Riihimäen saha 

   Tuuri, Niko-Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Versowood Oy ja tutkimus toteutettiin Riihimäen sahayksikössä. Opinnäytetyön aiheena oli hakkeen laadun tutkiminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa pelkkahakkurilta syntyvän hakkeen ...
  • Puisen lelun suunnittelu Aarikalle : Metsiköt 

   Hemilä, Aino-Maija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Aarikka Oy:lle, jonka muotoilu tunnetaan skandinaavisen selkeistä linjoista, pyöreästä muodosta ja laadukkaasta puusta. Työn tavoitteena oli kehittää uusi puinen lelu, joka kuvaa Suomen metsäneläintä. ...
  • Toimintamallien optimointi LVL-linjalla lean-työkaluja käyttäen : Metsä Wood, Lohjan kerto-tehdas 

   Leskinen, Jenna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee uuden LVL-linjan kehittämistä 5S-menetelmän, spagettikaavion sekä turvallisuushavaintojen kautta. Pääosan roolissa työssä kuitenkin näyttelee 5S-menetelmä. 5S-menetelmä on tärkeä Lean- ja Toyotan ...
  • Reunamaalauksen laatu : Työohjeiden päivittäminen Koskisen Oy:ssä 

   Pekkanen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee Koskisen Oy:n Järvelän yksikön reunamaalauksen laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena oli päivittää työohjeet reunamaalauksen operaattoreille. Osa työtehtävistä oli jäänyt tekemättä, ...
  • Kalustelevyjen vertailu 

   Toropainen, Rasmus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n myynti- ja markkinointiosastolle. Työn tavoitteena oli selvittää kalusteteollisuudessa tehtävien materiaalivalintojen syitä sekä tehdä vertailevaa tutkimusta Koskisen Oy:n vanerituotteiden ...
  • Irtoroskan vaikutus koivuviilun määrään ja laatuun telakuivauskoneella 

   Saario, Tiia-Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin viilun laadun muutoksia erilaisissa kuivausolosuhteissa. Työ on tehty Koskisen Oy:n vaneritehtaalla Järvelässä. Telakuivaus-koneiden toiminta perustuu kuumaan höyryyn, joka kiertää suurella paineella ...
  • Lujuusparametrien määrittäminen C20-lujuusluokalle 

   Kuusisto, Jesse (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on C20-lujuusluokan määrittäminen kuudelle sahatavatuotteelle. C20-lujuusluokka on harvinainen Suomessa. Eurooppalaiset sahat käyttävät yleensä alkuasetuksia lujuuslajittelukoneissa. Harvinaisia ...
  • Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen - terät, liimat ja hiomatarvikkeet : Penope Oy 

   Vauhkonen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee Penope Oy:n tilaus-toimitusprosessin kehittämistä kustannustehokkaammaksi. Siinä tutkittiin koko myyntiprosessia aina maahantuonnista lopputoimitukseen sakka sekä annettiin kehitysehdotelma ...