• Tuotannon parantaminen 

   Heino, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Puusepänliike Tamminen Oy:n tuotannon parantamista. Työn tarkoituksena oli koota yrityksen puuntyöstöosastolle työohjeet ja asete- ja ohjelmakansiot. Työohjeisiin tuli sisällyttää myös turvallisuus- ...
  • Yksikköhintaisen tarjouslaskennan kehittäminen 

   Ketola, Jyrki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on yksikköhintaan perustuvan tarjouslaskennan kehitys, keittiö-, kylpyhuone- ja huoneistoremonteissa. Tässä opinnäytetyössä haetaan selkeää ja helposti käytettävää hinnoitteluratkaisua yleisimpiin ...
  • Hiomattoman ja hiotun lastulevyn melamiinipinnoitus 

   Saario, Juha-Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia hiomattoman ja hiotun levyn pinnoitettavuutta erilaisten pinnoitetestien avulla. Pinnoitteita on neljää eri väriä: musta, ruskea, vaalea ja valkoinen. Testissä käytettävät lastulevyt ...
  • Laudemalliston suunnittelu ja toteutus 

   Bäckman, Harri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö muodostuu laudemalliston tuotesuunnittelusta ja toteutuksesta Tähtisaunat Oy:lle. Tavoitteena oli suunnitella uusi laudemallisto, jolla laajennettaisiin yrityksen tuotevalikoimaa. Työ sai alkunsa vuoden 2005 ...
  • Norjalaisen Diana-talomalliston soveltuvuus Suomen markkinoille 

   Gangsö, Kristian (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään norjalaisen valmistalomalliston mahdollisuuksia toimia Suomen markkinoilla. Scandic Construction Ltd. on työn toimeksiantaja. Tekninen tutkimusosio toteutettiin vertaamalla malliston ...
  • CNC-koneiden toiminta-asteen parantaminen 

   Nousiainen, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Hollolassa sijaitsevan huonekaluyritys Ruukki Furniture Oy:n CNC-koneiden toiminta-asteen parantamista. Työn teoriaosuudella selvitetään työn rationalisointia ja työntutkimusta. Työssä vastataan ...
  • Vaneritehtaan puunkäytön hyötysuhdetutkimus 

   Koskinen, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkintotyön tavoitteena on tutkia koivupintaista vaneria valmistavan vanerintehtaan puunkäytön hyötysuhdetta. Puunkäytön hyötysuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon yhteen kuutiometriin valmistettua vaneria ...
  • Puumuovikomposiittien käyttö huonekaluteollisuuden komponentteina 

   Siponen, Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää puukuitulujitteisen muovikomposiitin soveltuvuutta huonekaluteollisuuden komponenteiksi. Tarkoituksena oli selvittää puumuovikomposiitin ominaisuudet, huonekaluteollisuuteen ...
  • Pyökin ulkokäytön parantaminen lämpökäsittelyn avulla 

   Miettinen, Anssi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Pyökki kasvaa puhtaina metsiköinä Keski- ja Etelä-Eurooppaa läpäisevissä maissa. Se on hidaskasvuinen puu, joka saavuttaa jopa 40 m pituuden ja 150 cm halkaisijan rinnankorkeudelta. Se elää hyvin vanhaksi, jopa 600-vuotiaaksi, ...
  • Puualan koulutus Lahdessa 

   Vilkko, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Työssä tutkittiin puutekniikan koulutusta sekä sen kehittämisen tarvetta sekä tutustuttiin strategiasuunnitteluun ja sen muuntamiseen toimenpideohjelmaksi. Strategia tarkoittaa joukkoa toimintaperiaatteita, joiden katsotaan ...
  • Liuotinpäästöjen vähentäminen ikkunateollisuudessa 

   Arajärvi, Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ikkunoiden maalauksesta aiheutuvia orgaanisten luotteiden päästöjen vähentämistä Lammin Ikkuna Oy:ssä. Vähennyksien tarve johtuu valtioneuvoston asetuksesta 435/2001, jonka tavoitteena on ...
  • Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen vaneriteollisuusyritykselle 

   Korhonen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää sähköinen oppimisjärjestelmä UPM Puutuoteteollisuusdivisioonan vanerintuotantohenkilöstön sisäiseen koulutuskäyttöön. Lisäksi työn kirjallisessa osuudessa pohditaan sähköisen ...
  • Mse-rakenteisen ikkunan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

   Jokela, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ikkunan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ikkunavalmistajan näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada ikkuna-alan ammattilaisilta näkemys siitä, mitkä tekijät painavat eniten ostopäätöstä ...
  • Asenteiden vaikutus rakentamisen laatuun Suomessa 

   Laamanen, Niko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia asenteiden vaikutusta rakentamisen laatuun, ammattitaidon väitettyä heikkenemistä sekä johtamisen vaikutusta näihin. Myös iän ja kokemuksen vaikutus asenteisiin ovat tärkeitä. ...
  • Puun lujuusvertailututkimuksia 

   Vilppunen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin puunlujuus ominaisuuksista. Testattavia puulajeja oli 10, ja mukana oli myös joidenkin puulajien lämpökäsiteltyjä kappaleita. Testit tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun puulaboratoriossa. Testattavia ...
  • Viilun verkkokuivauslinjan lajittelun parantaminen 

   Forsblom, Vili (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää teollisen koesuunnittelun avulla uusien paremmaksi havaittujen konenäköparametrien vaikutus viilujen verkkokuivauslinjan lajittelun oikeellisuuteen. Samalla kartoitettiin ...
  • Pintamateriaalivaihtoehdot muunneltavassa väliseinäjärjestelmässä 

   Järvinen, Jyri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tässä työssä tutkittiin Heinolassa sijaitsevan HSL Elementsin valmistaman muunneltavan väliseinäjärjestelmän pintamateriaalivaihtoehtoja. Tutkimus kohdistettiin väliseinäjärjestelmän umpiväliseinäelementteihin. Tutkimus ...
  • Liimapuurakenteiden vauriokartoitus 

   Kantonen, Veli-Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia kantavien liimapuurakenteiden tyypillisimpiä vaurioita, niiden yleisyyttä ja luonnetta sekä mahdollisia korjausmenetelmiä. Teoriaosuudessa käsitellään puurakentamista yleisesti ...
  • Tuhkauurna 

   Taskula, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   "Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia tuhkauurnan markkinoita ja kehitellä tuotetta sellaiseksi, jotta sillä olisi mahdollista menestyä markki-noilla. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää lahtelaiselle Koristepuu-nimiselle ...
  • Vesipetsin laatuvirheet : Isku Teollisuus Oy 

   Nurminen, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee vesipetsausta ja sen aiheuttamia laatuvirheitä ja muita ongelmia pinnankäsittelyssä. Tässä työssä myös vertailtiin vesipetsejä ja liuotinpohjaisia petsejä keskenään, jolloin pystyttiin paremmin ...