• Monikanavainen markkinointi pk-yrityksissä : Tutkimuksia ja käytännön ohjeita 

   Aaltonen, Heli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan 

   Pylkkänen, Päivi; Skyttä, Teija
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 87 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opas on laadittu osana Etelä-Savon Hoivafarmi-hanketta. Vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana Hoivafarmi-hankkeessa tuotteistettiin luontolähtöisiä hoivapalveluja muun muassa toimivien maatilojen yhteyteen, kehitettiin ...
  • Veden ja ilman monitorointi ympäristön tilan turvaamiseksi Etelä-Savossa 

   Mikkelin ammattikorkeakoulu; Laurila, Niina; Auvinen, Irene; Chaurand-Mendez, Giovanni; Gråsten, Jonne; Hiltunen, Yrjö; Kainulainen, Johanna; Kettunen, Henri; Kotanen, Juho; Laurila, Niina; Lempinen, Hannele; Poutiainen, Hannu; Ranta-Korhonen, Tuija; Soininen, Hanne; Sormunen, Arto; Thil, Salla
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 86 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Biosuodattimet metsätalouden vesiensuojelussa 

   Joensuu, Samuli; Karosto, Kalle; Kontinen, Kati; Lukkarinen, Laura; Ranta-Korhonen, Tuija; Seppäläinen, Sari; Soininen, Hanne
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 85 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Materiaalia lisäävä valmistus 

   Bruun, Markus; Hokkanen, Mikko
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 84 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Materiaalia lisäävä valmistus antaa suunnittelijoille mahdollisuuden suunnitella tuote tarpeeseen ilman perinteisten menetelmien rajoituksia. Tulevaisuudessa materiaalia lisäävä valmistus tulee yleistymään huomattavasti, ...
  • Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä - vuosijulkaisu 2016 

   Mikkelin ammattikorkeakoulu; Soininen, Hanne; Kontinen, Kati; Dufva, Kari
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 82 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolisen koulutuksen lisäksi soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kanssa verkostoitunutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä monipuolisia palveluja. Mikkelin ...
  • Digitaalisuudella tuottavuutta työelämään 

   Aaltonen, Heli; Hirvonen, Jonne; Korhonen, Maija; Ollanketo, Anna; Rossi, Anna-Mari; Tiljander, Petteri; Torniainen, Anna-Maija
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 81 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yrityksiltä vaaditaan uusiutumiskykyä ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Yritykset hakevat uusia ratkaisuja ja tehokkuutta toimintaansa, kun samaan aikaan työntekijöiden hyvinvointi nousee ...
  • Laadun vuoksi III : Mikkelin ammattikorkeakoulu laadunhallinnan kehittäjänä, vuodet 2013–2016 

   Nykänen, Marjo; Voutila, Susanna
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 83 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) laatujärjestelmää on vuosien mittaan osaltaan kehitetty myös tuottamalla itse laatujulkaisuja ja osallistumalla yhteistyöjulkaisuihin muiden korkeakoulujen edustajien kanssa. Kautta ...
  • Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla työhyvinvointia 

   Valtola, Pirkko; Hämäläinen, Paula; Tuovinen, Tiina; Järvikukko, Lahja; Ylönen, Merja
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 80 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yritystoiminta Etelä-Savossa on runsasta ja se on hyvin pk- valtaista toimintaa. Majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjoavat mikro- ja pk-yritykset ovat usein perhelähtöisiä yrityksiä ja ulkopuolista työvoimaa on käytössä ...
  • Puun modifioinnin kehittäminen : PUMOK 

   Paajanen, Olli; Peura, Juho; Turunen, Hannu
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 79 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   PUMOK-hankekokonaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa kestävien, öljyillä ja vahoilla käsiteltyjen puutuotteiden valmistamisen kustannustehokkaasti. Hankkeissa kehitettiin Mamkin puutekniikan oppimis- ja tutkimusympäristöä ...
  • Ammattikorkeakoulun opettajuus muutoksessa 

   Kakkonen, Marja-Liisa
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 77 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Viimeisen vuosikymmenen aikana ammattikorkeakouluopetus on muuttunut perinteisestä opettajavetoisesta luokkahuoneopetuksesta enemmän opiskelijakeskeisemmäksi. Oppimiskäsitykset ovat muuttuneet, ja sen myötä oppimista tukevat ...
  • Development and facilitation of innovative pedagogy in the Nordic–Russian context : Project report 

   Kakkonen, Marja-Liisa; Nemilentsev, Mikhail
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 78 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The project of Development and Facilitation of Innovative Pedagogy in the Nordic–Russian Context was implemented in 2016. The main objective of the project was to develop and facilitate innovative pedagogy in the ...
  • Intoa, iloa ja ideoita työhön! : Työhyvinvointia Etelä-Savossa 

   Aschan, Tuulevi; Jussila, Eila
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 75 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Mistä koostuvat tosimiehen eväät? : Hyvän työaikaisen syömisen edistäminen 

   Tuikkanen, Riitta; Mäkeläinen, Paula
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 73 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Hyvä ravitsemustila on yksi ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kulmakivi. Yhteiskunta osallistuu terveyden edistämiseen luomalla ihmisten terveellistä syömistä ja aktiivista elämäntyyliä tukevia ympäristöjä ja olosuhteita. ...
  • Luonnollinen hyvinvointimatkailu : Tulevaisuuden suunnannäyttäjinä tutkimustieto ja teknologia 

   Kuuluvainen, Viljo; Sarén, Helka; Uosukainen, Leena; Tuohino, Anja; Pasanen, Katja; Konu, Henna; Renfors, Liisa; Palonen, Jari; Salpakoski, Anu; Pesonen, Tuija
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 76 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Luonnon hyvinvointivaikutukset : hyödynnä tietoa matkailuliiketoiminnassa 

   Kuuluvainen, Viljo; Sarén, Helka
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 72 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Hyvinvointimatkailijat etsivät jatkuvasti uusia kokemuksia ja tapoja edistää omaa hyvinvointiaan. Suomi vastaa kysyntään luontoon perustuvalla hyvinvointimatkailutarjonnalla. Kansainvälisesti luonnon hyvinvointivaikutukset ...
  • Luomun käyttäjän käsikirja : Viesti luomusta oikein -hanke 

   Arolaakso, Anu; Harmoinen, Taina; Järvenmäki, Mari; Partanen, Birgitta
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 74 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 

   Blom, Dick; Dufva, Kari
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja - Free-Form Publications 71 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen jätelain mukaan valtioneuvoston asetuksen 331/2013 28 § ja 53 § vaatimukset kieltävät yli 10 % orgaanista ainetta sisältävien jätteiden sijoittamisen kaatopaikalle 1.1.2016 alkaen. ...
  • Maahanmuuttajat ja yrittäjyys : tilastoja, tukea ja tarinoita Etelä-Savosta 

   Kiuru, Pertti; Mochnikova, Elena; Nemilentsev, Mikhail; Tervaniemi, Tiina
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja - Free-Form Publications 70 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto muuttuvilla työmarkkinoilla. Itsensä työllistäminen eri muodoissaan on jatkossa yhä merkittävämpi vaihtoehto myös maahanmuuttajille. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ...
  • Kuhan kokeilin : kansainvälisyys, kielet ja viestintä ammattikorkeakoulussa 

   Haikara, Arja; Horn, Helena
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-form Publications 69 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamkin) julkaisuohjeessa kerrotaan julkaisutoiminnan tarkoituksesta seuraavasti: "Mikkelin ammattikorkeakoulu tiedottaa julkaisutoimintansa kautta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan ...