Uusimmat viitteet

 • Avoimen datan avaamisprosessi ja sen haasteet : Case: Lahden kaupunki 

  Korhonen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee avointa dataa ja sen avaamisprosessin haasteita. Työ tehtiin toimeksiantona Lahden kaupungille ja sen tavoitteena oli edistää Lahden kaupungin eri yksiköiden tuottaman datan avaamista avoimeksi ...
 • WordPressin soveltuvuus sivujen luontiin 

  Härkönen, Jarno (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia WordPressin soveltuvuutta sivujen luomiseen kehittäjien näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä toimi “Miten sovelias WordPress on sivustojen luomiseen?”, johon etsittiin ...
 • Sisällölliset ja ulkoasulliset vaatimukset yritysverkkosivuilla : Case: Insinööritoimisto Ympäristourakointi Oy 

  Lehtinen, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee, millaisia vaatimuksia yritysverkkosivuilla on sisällöllisesti ja ulkoasullisesti. Tarkoituksena on teorian pohjalta luoda prosessimalli verkkosivujen toteuttamiseen. Lopuksi prosessimallia ...
 • Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden hyödyntäminen Lahden seudun yrityksissä 

  Turunen, Ron; Nuutinen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimeksiantona. Työn tavoitteena oli selvittää, hyödynnetäänkö Lahden seudun yrityksissä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologiota sekä miten niitä ...
 • Terveydenhuollon verkkopelisovellusten ansaintamallit : Case: Memory Bytes 

  Lankinen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe saatiin Memory Bytes -projektista, joka kehittää tällä hetkellä muistiterveyden edistämiseen tähtäävää sovellusta. Itse opinnäytetyön aiheeksi muodostui terveydenhuollon verkkopelisovelluksissa käytettävien ...
 • Tietoturvaohjeistus : Case: LAMK 

  Karhunen, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa riskienhallintaa käsittelevä tietoturvaohjeistus Lahden ammattikorkeakoululle yleisten tietoturvaohjeiden tueksi sekä tutkia kuinka EU:n tietosuojauudistus vaikuttaa koulun toimintaan ...
 • Liitutauluista binääreihin : uuden opetusteknologian käyttöönottoprosessi: OpenSalkku 

  Puustinen, Mikko; Karlsson, Lauri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia käyttöönoton teoriaa, ja kuinka esiteltyä teoriaa voitaisiin hyödyntää Lahden eri kouluissa, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Aihetta opinnäytetyöhön tarjosi Lahden ...
 • Tiedotus- ja verkko-opetusympäristön käytettävyystutkimus : Case: Reppu tiedotus- ja verkko-opetusympäristö 

  Inkinen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tutkii Reppu tiedotus- ja verkko-opetusympäristöä, joka on käytössä Lahden ammattikorkeakoulussa. Tutkimus keskittyy Repun käytettävyyteen ja sen ominaisuuksiin. Tutkimuksessa esitellään Reppu opetusympäristön ...
 • MobileIron-mobiililaitehallinta laitteen käyttöönoton tukena : Case Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy 

  Ahonen, Rami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia saavutettavaa ajallista hyötyä, kun otetaan mobiililaite käyttöön MobileIron-mobiililaitehallinnan avulla. Työn teoriaosassa käydään läpi MobileIronin SaaS-palveluun tehtävät ...
 • Kohdetietojen digitalisointi logistiikassa : Case: Korpimedia Oy 

  Flyktman, Mirko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Korpimedia Oy:lle syksyllä 2016. Opinnäytetyössä taustalla oli ajatus logistiikan kohdetietojen hyödyntämisestä mobiilisovelluksen avulla, ja tämän ajatuksen pohjalta luotu prototyyppisovellus. ...
 • Windows 10 –käyttöjärjestelmän päivitysongelmat : case: PC-APU 

  Mäkinen, Niko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä ongelmia ilmeni, kun Windows 7 ja 8 -käyttöjärjestelmiin asennettiin Windows 10 -käyttöjärjestelmä, sekä miten kyseiset ongelmat ratkaistiin. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä suomalaisen ...
 • Tuote-esitteiden ylläpito ja niiden kehittäminen CASE: Oilon Group Oy 

  Kuusela, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on lähteä tarkastelemaan mahdollisuuksia julkaista vakiomuotoisia esitteitä SDL LiveContent Architect -ohjelmalla käyttäen käyttöohjeen Document Type Definitionia ja ulkoasua. Opinnäytetyö on ...
 • Tikettijärjestelmien ongelmat : case: BMC Remedy Action Request System 

  Siitonen, Mikko; Snäll, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yleisimmin esille tulevia ongelmia tikettijärjestelmissä. Esimerkkinä tikettijärjestelmästä käytettiin BMC Softwaren tuottamaa Remedy Action Request System -sovellusta. Tutkimus ...
 • Videopelien genret 

  Autio, Riku; Turunen, Toni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, millaisia oletuksia kuluttajilla on videopelien genrejä kohtaan. Opinnäytetyössä pohdittiin, myös voidaanko kuluttajien näkökohtia hyödyntää genrejä määriteltäessä. Opinnäytetyön ...
 • Vaatimusten muuttuminen sovelluskehityksen aikana : Case: Handle I.T. Oy 

  Rissanen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  On tärkeää osata varautua vaatimusten muutoksiin ja ymmärtää mitkä asiat voivat johtaa muutostarpeiden syntymiseen osatakseen varata riittävästi resursseja niitä varten. Opinnäytetyössä tarkasteltiin alkuperäisten ...

Näytä lisää