Uusimmat viitteet

 • Esineiden internetin soveltaminen Raspberry Pin avulla 

  Roivainen, Riku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytännön esimerkkejä esineiden internetin käyttämisestä Raspberry Pi Model B+ -tietokoneen avulla. Työssä ohjattin ja tuotiin tietoa Raspberryyn liitetyistä komponenteista. Opinnäytetyö ...
 • Buck-hakkurin tutkiminen ja suunnittelu 

  Heino, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia buck-hakkurin toimintaa ja topologioita erilaisten lähteiden avulla. Lähteiden avulla pystytään muodostamaan hyvä perusta, jonka avulla voidaan suunnitella yksinkertainen hakkuri. ...
 • Virtarajojen mittauslaitteisto 

  Lampiranta, Topi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella, valmistaa ja ohjelmoida Fimet Oy:lle laitteisto, joka mittaa F1-hammashoitoyksikössä X2L-pääkortin ohjaamia moottorien virtarajoja. Valmiin mittauslaitteiston alkuperäisenä toimintamallina ...
 • Push Service with ASP.NET SignalR : Case: ModulErp 

  Kekkonen, Maija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of this thesis was to design and implement a prototype of a push service to the ModulERP enterprise resource planning solution. The push service would be used in the browser interface of the system. A push service ...
 • Verkonvalvonta : Zabbix 

  Tuominen, Jukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Lahden Ammattikorkeakoulussa keväällä 2017. Lahden Ammattikorkeakoululla on kolme toisistaan erillistä eri laitevalmistajien laitteistoilla toteutettua langatonta verkkoa. Nämä kolme verkkoa ...
 • Network Access Control : Aruba ClearPass 

  Ketoluoto, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voidaanko Aruba ClearPassjärjestelmällä suorittaa Ethernet-verkkoon liitettävien päätelaitteiden VLAN-konfiguraation automatisointi. Selvityksen jälkeen järjestelmä toteutettiin ...
 • Lääkintälaitteen turvallinen liittäminen sairaalan tietoverkkoon 

  Vartiainen, Jyrki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sairaalassa lääkintälaitteilla diagnosoidaan, tarkkaillaan potilasta, hoidetaan potilaan sairautta tai vammaa. Potilaasta saatava tieto halutaan saada sähköisesti sairaalan tietojärjestelmiin. Sairaalassa kaikki potilaan ...
 • Asiakaspohjainen käyttöliittymä yritykselle : Case: Lahden ATK Klinikka 

  Halmejärvi, Anu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa asiakastietokanta sekä web-pohjainen käyttöliittymä Lahden ATK Klinikalle. Lahden ATK Klinikka voisi näin tallettaa asiakkaiden sekä heidän laitteidensa tiedot ...
 • Langattoman lähiverkon kuuluvuuskartoitus : Päijät-Hämeen keskussairaala 

  Karhunen, Jesse (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Päijät-Hämeen keskussairaalan tiloissa langattoman verkon reaaliaikaiset mittaukset ja tuloksien pohjalta tehdä parannussuunnitelma. Parannussuunnitelman pohjalta PäijätHämeen ...
 • Mobiilinuokkukortti & tiedonvälittäjä-sovellus : case: Nobiili 

  Mustonen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä mobiili nuorisokortti Lahden nuorisotoimelle. Sovelluksen tarkoituksena on toimia nuorisokortin lisäksi nuorille tarkoitettujen tapahtumien sekä uutisten tiedonvälittäjänä. Sovellus on ...
 • Migraatioprosessi : Case: Fun Academy Oy 

  Wahlfors, Mikael (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käydään läpi jo tuotannossa olevan sivuston uudistamisprosessia, jossa koko sivusto uudistetaan kerralla. Työssä käydään pääasiallisesti backend API -rajapinnan siirtoa Lumen-ohjelmistokehykseen. Työ ...
 • Big datan analysointi 

  Jantunen, Mikael (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Big datan analysointia avoimen datan avulla sekä sen visualisointiin käytettäviä työkaluja. Työ suoritettiin virtuaalikoneelle asennetussa Apachen Hadoop -ympäristössä. Data työn ...
 • MPLS-verkon soveltuvuus suojauksen viestiyhteyksiin 

  Kerkkänen, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia MPLS-verkon soveltuvuutta suojauksen viestiyhteyksiin Suomen kantaverkossa. Lisäksi työssä pohdittiin, millaisia testejä tulisi MPLS-verkolle tehdä, jotta sen soveltuminen suojauksen ...
 • Palomuurien ominaisuudet ja niiden soveltuvuus Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöön 

  Äijälä, Miika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kartoittaa markkinoilla olevien palomuurijärjestelmien soveltuvuutta Lahden ammattikorkeakoulun tulevaksi palomuurijärjestelmäksi. Työ tehtiin Lahden ammatti-korkeakoulun ...
 • Tiedonhallinta ja välitys -sovellus : case: Adapter 

  Tanhuansuu, Tomi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään Symfony PHP -kehysalustaan ja sen komponentteihin ja bundleihin sekä jQueryyn ja Material Design Lite käyttöliittymäkomponenttikirjastoon. Perehtyminen on tekniikoiden laajuuden vuoksi varsin ...

Näytä lisää