Uusimmat viitteet

 • Lahden ammattikorkeakoulun verkkotekniikan laboratorion etäkäyttöjärjestelmän laajennus : NDG Netlab -laajennus 

  Heinonen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli laajentaa Lahden ammattikorkeakoulun verkkotekniikan laboratorion etäkäyttöjärjestelmää uusilla laitesoluilla. Tämä kattoi laajennusvaihtoehtojen vertailun ja valitun ratkaisun asennuksen, joka ...
 • Mobile-first ja Material Design käyttöliittymäsuunnitteluprosessissa : Case: Salpausselkä Geopark -mobiiliapplikaatio 

  Laurikainen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella käyttöliittymä Salpausselkä Geopark -mobiiliapplikaatiolle. Tämän applikaation tulisi tarjota käyttäjälle tietoa Geoparkin sisältämistä kohteista ja toimia navigaatiotyökaluna Geoparkin ...
 • Toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmät : Mittametalli Oy 

  Sainia, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Mittametalli Oy:lle kesinä 2016 ja 2017. Työn tarkoituksena oli kehittää Mittametalli Oy:n tuotannonohjausta heidän käytössään olevan Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmän ja sen käyttämän ...
 • Kuvien käyttö ja kuvankäsittely pienen yrityksen markkinoinnissa 

  Tuovinen, Suvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun Naiset, yrittäjyys ja teknologia –hankkeen kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä naisten halukkuutta hakeutua ICT-aloille sekä vahvistaa yrittäjävalmiuksia ...
 • Building a responsive web application with the MVC PHP framework 

  Anttonen, Jevgeni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main purpose of this thesis was to follow the process of developing a mobile friendly web application by utilizing the Model View Controller design pattern and the latest available set of technologies for responsive ...
 • Tuotannonohjausjärjestelmä 

  Torvinen, Niko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa tuotantoa tehostava Windows-sovellus käytettäväksi Nipema Oy:n rakentamalla pintakäsittelylinjastoilla, joilla on ohjelmoitava logiikkaohjainyksikkö. Työn aikana luotiin koekäyttöön ...
 • Digitaalisten opasteiden animointi : Case: Elma-messut 

  Laaksonen, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa liikegrafiikkaa hyödyntäen digitaaliset opasteet Elma-messujen tapahtumakokonaisuudelle. Toimeksiantajana toimi ZetaDisplay Oy ja Helsingin Messut Oy. Teoriaosuudessa ...
 • GDPR : SIEM:n valinta 

  Jeppesen, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää GDPR:n vaikutuksia henkilötiedon käsittelyyn EU:n alueella sekä löytää GDPR:n kanssa yhteensopiva SIEM, eli lokidatan keräykseen ja analysointiin keskittynyt järjestelmä Lahden ammattikorkeakoululle. ...
 • Esikäsittelijöiden hyödyntäminen responsiivisen informaatiopalvelun kehittämisessä 

  Kinnunen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin CSS- ja HTML-esikäsittelijöiden sekä niihin yhdistettyjen apukirjastojen tuomia etuja tavalliseen kehittämisprosessiin verrattuna. Esikäsittelijät ja apukirjastot tekevät kehittämisprosessista ...
 • Tekstin tunnistus dokumentista 

  Puurula, Aki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  SuperApp yrityksessä opinnäytetyötä varten suoritetun asiakasprojektin tavoitteena oli luoda ohjelma, joka kykenee lukemaan lomakkeiden kuvista tietoa koneluettavaan ja muokattavaan muotoon. Vaihtoehtoja työn toteuttamiseen ...
 • Hitsaustelemetrian analysointi ja tallennus : Case: Kemppi Oy 

  Pajuvesa, Matias (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimiva prosessi WeldEye-pilvipalvelun hitsaustelemetrian vastaanottoon, analysointiin, tallennukseen ja analysoidun telemetriatiedon raportointiin. Smart Reader ja X8 MIG Welder ...
 • Reaaliaikaisen tiedon keräys ja analysointi : Case: EvolvIT Oy 

  Backman, Jasmin (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käydään IoT-projektin prosessin vaiheet läpi sekä perehdytään sen toteuttamisessa käytettyihin teknologioihin. Ilman lämpötilaa, kosteutta sekä painetta mittasivat vapaan lähdekoodin RuuviTag bluetooth ...
 • Videoiden merkitys B2B-markkinoinnissa : Case: Näkemystehdas MBE 

  Huttunen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia videoiden tuottamista ja tehdä pieni videosarja, joita pystytään hyödyntämään B2B-markkinoinnissa. Videoita on tarkoitus käyttää osana B2B-mainontaa sosiaalisessa mediassa. Vide-oiden ...
 • Esineiden internetin soveltaminen Raspberry Pin avulla 

  Roivainen, Riku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytännön esimerkkejä esineiden internetin käyttämisestä Raspberry Pi Model B+ -tietokoneen avulla. Työssä ohjattin ja tuotiin tietoa Raspberryyn liitetyistä komponenteista. Opinnäytetyö ...
 • Buck-hakkurin tutkiminen ja suunnittelu 

  Heino, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia buck-hakkurin toimintaa ja topologioita erilaisten lähteiden avulla. Lähteiden avulla pystytään muodostamaan hyvä perusta, jonka avulla voidaan suunnitella yksinkertainen hakkuri. ...

Näytä lisää