Uusimmat viitteet

 • Slurp! : Kahvipalvelun uusi brändi ja ilme 

  Nyyssölä, Julia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Slurp on suomalainen kahvialan startup, joka tuo tuoreen pienpaahtimokahvin suoraan kotiovelle – juuri oman maun mukaan paahdettuna ja jauhettuna. Johdin Slurpin strategialähtöistä brändiuudistusta ja uudistin yrityksen ...
 • Dok-Sampo 

  Miettinen, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteeni on suunnitteluprosessin systematisointi ideoinnista käytännön toteutukseen niin, että sama kaava on toistettavissa tarpeen vaatiessa nopeallakin aikataululla. Tästä seuraa, että olen halunnut työskennellä alusta ...
 • Verkkopalvelun sisältökonseptin suunnittelu : Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen 

  Suni, Thomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on verkkopalvelun sisältökonseptin suunnittelu. Työn toimeksiantajana oli Alko Oy. Kokonaisuus rakentui kahdesta osasta, raportista ja produktista. Opinnäytetyön produktina tuotettiin ...
 • Musiikki, kuvitus ja katsojakokemuksen luominen itse tehdyssä audiovisuaalisessa animaatiossa Illusions 

  Holopainen, Krista-Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyöni, Illusions on musiikin pohjalle rakennettu audiovisuaalinen animaatio, joilla pyrin vaikuttamaan tunteisiin ja mielikuvitukseen katsojakokemuksen kautta. Illusions koostuu erilaisista kohtauksista, jotka ...
 • Veganism In Star Trek : A Comic Reformatting Of Plant-Based Space Exploration 

  Tamminen, Tiariia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  My thesis revolves around collecting references to veganism and animal rights in five different science fiction TV series of the Star Trek franchise. I especially concentrate on how the character creation, setting and ...
 • Lyhytelokuvan tuotantoprosessi : Elokuvien visuaaliset rakennuspalikat 

  Kääriäinen, Julia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin lyhytelokuvan tuotantoprosessia. Elokuva keskittyy yhden ympäristön muuntautumista toiseksi. Tuotanto-osuuden lopputuote on kahden minuutin pituinen lyhytelokuva. Työ sisältää kahden vastakkaisen ...
 • Edition 1/1 : The Online as Mallarmé's All-Containing Book 

  Laurila, Juha-Pekka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni tutkin tapaamme hahmottaa kirjaa ja sen muotoa. Kirjallisessa osiossa käsittelen digitaalisen murroksen vaikutusta kirjamuotoon ja kirjan konseptiin sekä avaan laajemmin siihen liittyviä teemoja. ...
 • Varjo 

  Linnove, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektini käsittelee ihmisiä, jotka ovat kasvaneet alkoholistiperheessä. Teos on kirja- muodossa ja on kaksiosainen. Ensimmäisessä osiossa kerron oman tarinani. Toinen osio koostuu kuvapareista. Ne ovat henkilökuvia ...
 • Hey nuts, show me some guts! 

  Lehto, Tuisku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee mielenterveysongelmaisiin liittyviä stereotypioita, sekä visuaalisia tapoja, joilla heitä on käsitelty. Kuvallisessa osuudessa esittelen viisi henkilöä ja heidän kanssaan toiminnallisesti toteutetut ...
 • Akateemiset punajuuret : keittokirjan konsepti ja kuvitus 

  Tuomela, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee keittokirjan konseptia ja kuvitusta. Asiakkaani on kirjan kirjoittaja Katri Komulainen. Suunnittelutyöhön kuuluu kuvitusten lisäksi kirjan konseptointi, formaatti, taitto ja kannen suunnittelu. ...
 • Elma 

  Sippola, Jonne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on ELMA-valokuvakirja alzheimeria sairastavasta isoäidistäni Elmasta. Kirjassa olen muun muassa käyttänyt kuuden vuoden aikana ottamiani kuvia Elmasta, hänen kirjoittamia muistilappuja sekä hänen kotialbumikuvia ...
 • Zombailut – Sarjakuvakirjan remasterointi 

  Vaalio, Kai (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee sarjakuvakirjan remasterointia eli sen laadun parantamista ja korjaamista. Projektin tarkoituksena on ollut luoda uusi versio sarjakuvasta säilyttämällä mahdollisimman paljon sen alkuperäistä ...
 • Ole kuin mies. 

  Linnankivi, Eetu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kuvallinen osa käsittelee miesten herkkyyttä. Työni koostuu kuudesta videomuotokuvasta, joiden ääniraitoina toimivat kuvaamieni haastatteluista koostamani monologit. Ne käsittelevät herkkyyttä yhtäältä miesten ...
 • 1083% 

  Nahkuri, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  1083% on kuvasarja, joka käsittelee ihmisen ja luonnon vääristynyttä suhdetta sekä ihmisen sokeutta ja kieltäymyksen tilaa negatiivisia kehityskulkuja kohtaan. Sarja on dystopia, joka sijoittuu vuoteen 2088, jolloin ihminen ...
 • Koiran dissektio-ohje 

  Iivanainen, Henriikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teen opinnäytetyönä sähköisen julkaisun. Kyseessä on siis koiran leikkelyohje, joka tulee eläinlääketieteen opiskelijoiden käyttöön osana anatomian kurssin oppimateriaalia. Interaktiivinen julkaisu on vielä niin uusi ...

Näytä lisää