Uusimmat viitteet

 • Laatuvirheiden tallentaminen toiminnanohjausjärjestelmään vastaanottotarkastuksessa 

  Leinonen, Anne-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laatuvirheiden tallentaminen toiminnanohjausjärjestelmään ja kerättyjen tietojen käyttäminen toiminnan tukena on yksi keskeinen keino lisätä yrityksen kilpailukykyä. Laatutietojen keräämisestä saatuja tietoja voidaan ...
 • Tuontituotteiden reklamaatioprosessin kehittäminen 

  Kuusisto, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kaukoidän tuontituotteiden reklamaatioprosessia ja saada sitä kautta aikaan säästöjä yritykselle. Kehittämistehtävä toteutettiin toimintatutkimuksena. Teoreettinen viitekehys ...
 • Verkkokaupan perustamissuunnitelma : Case: Yritys X 

  Provialer, Jeini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkokaupasta on kehittynyt merkittävä myyntikanava eri kokoisille yrityksille. Verkkokaupan perustamista varten löytyy useita eri vaihtoehtoja, mutta saadakseen verkkokauppatoiminnan tuottamaan ja palvelemaan asiakkaita ...
 • Vastuullinen hankintaketju / Alko Oy : Läpinäkyvyyden edistäminen riskimaiden hankintaketjuissa 

  Lummaa, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomen alkoholimonopoli, Alko Oy. Alkon strategian yhtenä neljästä kulmakivestä on vastuullisuus. Vastuullisuusvaatimusten lisääntyminen yhteiskunnassa edellyttää aktiivisia toimia ...
 • Toimittajien kartoitus-, arviointi- ja valintaprosessin kehittäminen teknisessä tukkukaupassa 

  Helminen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimittajamarkkinoiden tuntemuksella on erittäin suuri merkitys yrityksen kilpailuedulle ja tiedon oikein käyttämisellä voidaan tuottaa loppuasiakkaille kilpailun voittamiseen tarvittavaa lisäarvoa. Toimittajamarkkinatuntemus ...
 • Rauman kaupungin hankintatoimen kehittäminen 

  Heino, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistyön tavoitteena oli analysoida perusteellisesti Rauman kaupungin hankintatoimen nykytilaa ja kehittää toimintaa teoreettiseen viitekehykseen nojaten. Tavoitteena oli laatia ajantasaiset hankintaohjeet sekä ...
 • Asiakastyytyväisyyskyselyiden prosessin kehittäminen 

  Muukka, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoitus oli kehittää KL-Kuntahankintojen asiakastyytyväisyyskyselyiden prosessia niin, että asiakkaat tiedostavat aikaisempaa paremmin vastaamisen merkityksen puitesopimusten kehittämisessä ja yhteistyön ...
 • Teollisen palveluyrityksen hankintatoimen tehostaminen 

  Rönkkö, Saila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeorganisaation hankintatoimea on hoidettu aikaisemmin pirstaleisesti henkilöstön muiden työtehtävien ohella. Pirstaleisen toimintatavan seurauksena tarvittavaa hankintaosaamista ei ollut kehittynyt ja näin ollen ...
 • TekesHack : Hackathon osana julkista kilpailutusta 

  Sakari, Sanniminni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Innovaatiorahoituskeskus Tekesin kehityshankkeessa tarkasteltiin hackathon-tapahtuman sisällyttämistä osaksi julkista kilpailutusprosessia. Hankinnan kohteena oli TekesMatch-sovellus,jonka tarkoituksena on tuoda yhteen ...
 • Epäsuorien hankintojen kehittäminen 

  Löytönen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin tieto- ja viestintätekniikan alan yritykselle, jossa on viime vuosina panostettu laajalti hankintatoimen kehittämiseen. Yrityksessä oli otettu käyttöön kategoriahankintojen toimintamalli. Työn ...
 • Hankintatoimen kehittäminen : Case:Maahantuontiyhtiö 

  Kirjavainen, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyötutkimus tehtiin kotimaiselle tukkukaupan alalla toimivalle maahantuontiyritykselle. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. erilaisia kodinkoneita, liikunta- ja terveysvälineitä ja AV-tarvikkeita. Hankinnoilla on ...
 • Vetyperoksidihankinnan kustannustehokkuuden parantaminen : Case: Sappi Europe 

  Kuisma, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli pyrkiä alentamaan Sappi-metsäteollisuuskonsernin Euroopan liiketoimintayksikköön kuuluvan Kirkniemen paperitehtaan vetyperoksidihankinnan kokonaiskustannuksia sourcing-toiminnan ...
 • Hankintojen kehittäminen Pluscon Oy 

  Karppinen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää Pluscon Oy:n hankintaprosessia ja aikaansaada säästöjä hankinnoissa. Tehtävä on tärkeä yrityksen kannattavuuden parantamisen kannalta, sillä hankinnoissa säästettävä raha ...
 • Julkisten yhteishankintojen projektijohtamisen kehittäminen 

  Vuorela, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän yleisenä tavoitteena oli tuottaa yhteishankintayksikön asiakkaille entistä parempia hankintasopimuksia. Toissijaisena tavoitteena oli, että hankintasopimuksien suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuisivat ...
 • Asiantuntijatyön hankinta : Case Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 

  Julin, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä kehitystehtävä tehtiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Työn tavoitteena oli määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiantuntijan hankintaan liittyvä kilpailutus. Kilpailutuksessa käytetyistä tarjouspyyntömateriaaleista ...

Näytä lisää