Uusimmat viitteet

 • Toimittaja-arviointityökalun kehittäminen 

  Juselius, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kehittämistyö tehtiin Suomessa toimivalle markkinointi- ja sisältöpalveluyritykselle. Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti usean yrityskaupan vuoksi yhdeksi suurimmista alan yrityksistä. Kasvun johdosta ...
 • Hankintojen kehittäminen Tampereen Infrassa : Tuote- ja palveluryhmien luominen 

  Suhonen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen Infra on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka rakentaa ja ylläpitää katuja ja muita yleisiä alueita. Tällä hetkellä Tampereen Infralla on menossa kehittämishanke, jonka pääajatuksena on hankintojen keskittäminen. ...
 • Improving Purchasing by Inventory Management : Inventory Management in Spare Part Business 

  Peltoniemi, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Master’s thesis was to improve purchasing by inventory management in spare part business. In inventory-managed purchasing, set inventory control parameters control purchases. The parameters are set ...
 • Investointitarpeiden prosessiketjun kehittäminen 

  Virtanen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistyön tavoitteena oli luoda yhtenäinen investointitarpeiden prosessiketju koko liikuntatoimelle, mikä selkeyttäisi ja nopeuttaisi investointitarpeiden vientiä tuotantoon. Uudella prosessilla tavoiteltiin myös ...
 • Veteraanien kotona asumista tukevien palveluiden käytön tehostaminen 

  Westerholm, Jyri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää ikäihmisen kotona asumista, tukea heille kuuluvien palveluiden käyttöä vapaaehtoistoiminnan avulla sekä mitata vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta. Opinnäytetyö mahdollisti iäkkään ...
 • Toimittajamarkkinoiden hallinnan kehittäminen Case: Espoon kaupunki 

  Kataja, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla voidaan parantaa Espoon kaupungin hankintakeskuksen tietotaitoa toimittajamarkkinoiden hallinnan kehittämisessä. Julkisten hankintojen kehittäminen Espoon kaupungissa ...
 • Riskienhallinnan kehittäminen ISO 9001:2015 standardin mukaan 

  Tetri, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen riskienhallinnan prosessi vastaamaan laatustandardi ISO 9001:2015 vaatimuksia. Kehittämishankkeen toimeksiantaja on KONE Industrial Oyj, joka on globaali markkinajohtaja ...
 • Kuinka kiire taltutetaan : Tehokasta ajankäyttöä hankintatoiminnassa 

  Kronholm, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää operatiivista hankintaa niin, että toiminta muuttuisi läpinäkyvämmäksi, tehokkaammaksi ja organisoidummaksi. Tavoitteena oli selkeyttää hankintaprosessia, vähentää myyjien tekemien ...
 • Varaosahankinnan prosessin kehittäminen 

  Lindeberg, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pyritään selvittämään kuinka opettajan käyttämää aikaa varaosien hankinnassa voidaan vähentää. Varaosahankinnan nykytilan esittelyn jälkeen pohditaan teorioiden avulla prosessin kehittämistä. Selvitetään ...
 • Viranomaisyhteistyön toimintamallin kehittäminen lastensuojelussa 

  Ihanus, Mirja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyön kehittäminen vertaisoppimisen (benchmarking) ja eettisen johtamisen menetelmällä. Tarkoituksena oli löytää yhteistyömalli, jota lastensuojelun ...
 • Hoitotarvikkeiden kiireellisten tuotepuutosten uuden toimintamallin luominen 

  Turtia, Kerttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämishanke tehtiin julkisia hankintoja toteuttavaan yhteishankintayksikköön, joka kilpailuttaa sairaanhoitotarvikkeita, ja -laitteita, sekä hoitopalveluita. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli ...
 • Laatuvirheiden tallentaminen toiminnanohjausjärjestelmään vastaanottotarkastuksessa 

  Leinonen, Anne-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laatuvirheiden tallentaminen toiminnanohjausjärjestelmään ja kerättyjen tietojen käyttäminen toiminnan tukena on yksi keskeinen keino lisätä yrityksen kilpailukykyä. Laatutietojen keräämisestä saatuja tietoja voidaan ...
 • Tuontituotteiden reklamaatioprosessin kehittäminen 

  Kuusisto, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kaukoidän tuontituotteiden reklamaatioprosessia ja saada sitä kautta aikaan säästöjä yritykselle. Kehittämistehtävä toteutettiin toimintatutkimuksena. Teoreettinen viitekehys ...
 • Verkkokaupan perustamissuunnitelma : Case: Yritys X 

  Provialer, Jeini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkokaupasta on kehittynyt merkittävä myyntikanava eri kokoisille yrityksille. Verkkokaupan perustamista varten löytyy useita eri vaihtoehtoja, mutta saadakseen verkkokauppatoiminnan tuottamaan ja palvelemaan asiakkaita ...
 • Vastuullinen hankintaketju / Alko Oy : Läpinäkyvyyden edistäminen riskimaiden hankintaketjuissa 

  Lummaa, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomen alkoholimonopoli, Alko Oy. Alkon strategian yhtenä neljästä kulmakivestä on vastuullisuus. Vastuullisuusvaatimusten lisääntyminen yhteiskunnassa edellyttää aktiivisia toimia ...

Näytä lisää