Uusimmat viitteet

 • Asiakastyytyväisyyskyselyiden prosessin kehittäminen 

  Muukka, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoitus oli kehittää KL-Kuntahankintojen asiakastyytyväisyyskyselyiden prosessia niin, että asiakkaat tiedostavat aikaisempaa paremmin vastaamisen merkityksen puitesopimusten kehittämisessä ja yhteistyön ...
 • Teollisen palveluyrityksen hankintatoimen tehostaminen 

  Rönkkö, Saila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeorganisaation hankintatoimea on hoidettu aikaisemmin pirstaleisesti henkilöstön muiden työtehtävien ohella. Pirstaleisen toimintatavan seurauksena tarvittavaa hankintaosaamista ei ollut kehittynyt ja näin ollen ...
 • TekesHack : Hackathon osana julkista kilpailutusta 

  Sakari, Sanniminni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Innovaatiorahoituskeskus Tekesin kehityshankkeessa tarkasteltiin hackathon-tapahtuman sisällyttämistä osaksi julkista kilpailutusprosessia. Hankinnan kohteena oli TekesMatch-sovellus,jonka tarkoituksena on tuoda yhteen ...
 • Epäsuorien hankintojen kehittäminen 

  Löytönen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin tieto- ja viestintätekniikan alan yritykselle, jossa on viime vuosina panostettu laajalti hankintatoimen kehittämiseen. Yrityksessä oli otettu käyttöön kategoriahankintojen toimintamalli. Työn ...
 • Hankintatoimen kehittäminen : Case:Maahantuontiyhtiö 

  Kirjavainen, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyötutkimus tehtiin kotimaiselle tukkukaupan alalla toimivalle maahantuontiyritykselle. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. erilaisia kodinkoneita, liikunta- ja terveysvälineitä ja AV-tarvikkeita. Hankinnoilla on ...
 • Vetyperoksidihankinnan kustannustehokkuuden parantaminen : Case: Sappi Europe 

  Kuisma, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli pyrkiä alentamaan Sappi-metsäteollisuuskonsernin Euroopan liiketoimintayksikköön kuuluvan Kirkniemen paperitehtaan vetyperoksidihankinnan kokonaiskustannuksia sourcing-toiminnan ...
 • Hankintojen kehittäminen Pluscon Oy 

  Karppinen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää Pluscon Oy:n hankintaprosessia ja aikaansaada säästöjä hankinnoissa. Tehtävä on tärkeä yrityksen kannattavuuden parantamisen kannalta, sillä hankinnoissa säästettävä raha ...
 • Julkisten yhteishankintojen projektijohtamisen kehittäminen 

  Vuorela, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän yleisenä tavoitteena oli tuottaa yhteishankintayksikön asiakkaille entistä parempia hankintasopimuksia. Toissijaisena tavoitteena oli, että hankintasopimuksien suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuisivat ...
 • Asiantuntijatyön hankinta : Case Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 

  Julin, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä kehitystehtävä tehtiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Työn tavoitteena oli määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiantuntijan hankintaan liittyvä kilpailutus. Kilpailutuksessa käytetyistä tarjouspyyntömateriaaleista ...
 • Ostajan perehdyttämisprosessin kehittäminen 

  Palomaa, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää uuden ostajan perehdyttämisprosessia. Tavoitteena oli myös luoda perehdyttämiseen malli ja tuottaa materiaalia perehdyttämisen tueksi. Kohdeorganisaatio, jolle hanke ...
 • Lääkevalmisteiden kuljetusriskinhallintaprosessin kehittäminen 

  Lahti, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin globaalille lääketeollisuuden yritykselle, joka aloittaa lämpötilaherkkien lääkevalmisteiden tuomisen Kiinasta ja Japanista EU-alueelle lämpötilasäädellyillä kuljetuksilla. Tutkimuksen tavoitteena ...
 • Ostotilauskattavuuden lisääminen epäsuorissa hankinnoissa 

  Lehtinen, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus tehtiin ABB Oy Motors and Generators Helsingin yksikön hankintaosastolle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli ostotilauskattavuuden lisääminen epäsuorissa hankinnoissa. Lisäksi tavoitteena oli vähentää hankinnan ...
 • Kustannustehokkaan ostoprosessin kehittäminen ja varastotasojen alentaminen 

  Nurmi, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus toimi kehityshankkeena asiakasyrityksen Suomen logistiikan toiminnoille, ja sen pääasiallisena tavoitteena oli kustannustehokkaan ostoprosessin kehittäminen ja varastotasojen alentaminen. Kehityshanke ...
 • Riskienhallintaprosessin kehittäminen toimitusketjun hallinnassa 

  Suuronen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation riskienhallintaprosessia toimitusketjun hallinnassa siten, että riskienarvioinnit toteutetaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Toimeksiantaja on ...
 • Kunnossapidon hallinnan parantaminen tutkimuskeskuksessa 

  Martikainen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävä tehtiin Danisco Sweeteners Oy:n osana toimivalle tutkimuskeskukselle. Yritys on osa kansainvälistä DuPont-konsernia. Kehittämistehtävän tavoitteena oli tutkimuskeskuksen kunnossapidon hallinnan parantaminen. ...

Näytä lisää