Uusimmat viitteet

 • Muutosjohtaminen liiketoiminnan ulkoistamisessa 

  Pussinen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee muutoksen johtamista liiketoiminnan ulkois-tamisessa. Toimintojen ulkoistaminen on iso päätös organisaatiossa ja sen taustalla voi olla useita erilaisia syitä ja tavoitteita. Toimintojen ...
 • Yhteisöllinen työhyvinvointi verkostotyössä : työhyvinvoinnin kehittäminen Ohjaamo Lahdessa 

  Patrikka, Anu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuudessa menestyvien työpaikkojen tulee ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys muutosten hallinnalle ja organisaation tuottavuudelle. Työhyvinvoinnin kehittämiseen tulee panostaa ennakoivasti. Tämän kehittämishankkeen ...
 • Esimiehen osaamisen ja motivaation vaikutus turvallisen työskentelyn oppimiseen 

  Palo, Kalle (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuuden toimintaympäristön muuttuessa on tärkeä selvittää kaikki mahdolliset riskit, joita yritys voi kohdata. Työturvallisuus on yksi tärkeä asia, johon jokaisessa yrityksessä voidaan vaikuttaa. Kehittämishankkeen ...
 • Monipaikkaisen organisaation haasteet työntekijöiden ja esimiesten näkökulmasta KEHA-keskuksessa 

  Tykkyläinen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työelämälähtöisen opinnäytetyön tavoitteena on selvittää minkälaisia haasteita monipaikkainen, virtuaalinen työyhteisö asettaa työntekijöille ja esimiehille. Tavoitteena on myös selvittää, minkälaisia ongelmia on ...
 • Kaupunkibrändin kehittäminen : Lahti tapahtumien kaupunkina 

  Tiihonen, Kati (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kaupunkibrändäys on poliittisen elinkeinoelämän uusi ”musta”, jonka vuoksi paikan markkinointiin on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Globalisaatio ja nykyaikaiset viestintävälineet ovat lisänneet kilpailua ...
 • Toimiva tiimiorganisaatio taloushallinnon palvelukeskuksessa 

  Lassila, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimintaympäristön nopeat muutokset pakottavat yritykset tarkastelemaan omaa toimintaansa ja löytämään keinoja toimia yhä ketterämmin, tehokkaammin ja innovatiivisemmin. Yksi toiminnan kehittämisen keino on organisaation ...
 • Digitaalinen kanta-asiakasohjelma autokaupalle : case Yritys X 

  Herranen, Inka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia minkälainen kanta-asiakasohjelma soveltuisi autokaupalle. Kanta-asiakasohjelman tutkimukseen ja suunnitelmaan sisältyi selvitystyö asiakastiedon näkökulmasta sekä asiakaskysely ...
 • Työntekijöiden innovatiivisuutta edistävä konsulttipalvelu : palvelumallin kehittäminen 

  Häyrynen, Outi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda malli palvelusta, jolla edistettäisiin palvelukokemusta ja työntekijöiden innovatiivisuutta 20–100 henkeä työllistävissä pk-yrityksissä. Hankkeessa luotu malli toimii liiketoiminnan ...
 • Vertaismentorointi lähiesimiehen voimavarana 

  Haapala, Veera (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää minkälainen mentorointiohjelma olisi hyödyllinen lähiesimiehille. Työn toisena tavoitteena oli suunnitella Päijät-Hämeen ulosottoviraston toimiston lähiesimiehille ...
 • Toimintatapamuutoksen työyhteisöviestintä : luotettavuuden kehittämishanke, Neste Oyj 

  Lehtinen, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, miten työyhteisöviestinnällä voidaan edistää Neste Oyj:n Tuotannossa toteutettavan Luotettavuuden kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamista. Kehittämishankkeeseen liittyvä toimintatapamuutos ...
 • Mihin johtajuutta tarvitaan? : näkökulmia johtajuuteen 

  Myllö, Erja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muuttuva työelämä vaatii johtajuudelta uutta osaamista ja uudenlaista ajattelua. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kahdella tutkimuksella johtajuutta työelämässä. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin pk-yritysten ...
 • Lahden ammattikorkeakoulun opettajien sitoutuminen pedagogisen ohjelman edellyttämiin muutoksiin 

  Lahtero, Heli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Lahden ammattikorkeakoulun opettajien sitoutumista pedagogisen ohjelman 2016 – 2018 edellyttämiin muutoksiin. Ohjelman mukaan Lahden ammattikorkeakoulussa opettaja on opiskelijan ...
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen Kelan Keskisessä vakuutuspiirissä 

  Öhman, Jaana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää Kelan Keskisen vakuutuspiirin työhyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa sairauspoissaoloihin vähentävästi. Kehittämishankkeen tavoitteena oli tuottaa Kelan Keskiseen ...
 • Varhaisen tuen kehityshanke 

  Antman, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää kohdeorganisaation esimiesten tämänhetkiset taidot varhaisen tuen toimintamallista. Lisäksi tarkoituksena on etsiä kehityskohteita kohdeorganisaation varhaisen tuen malliin ...
 • Hankintojen ennakoinnin kehittäminen : Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

  Putkonen, Jonna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hankintojen ennakointia. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitkä tekijät liittyvät julkisen hankintaprosessin suunnitteluvaiheen ...

Näytä lisää