Uusimmat viitteet

 • Viikkopalautejärjestelmä yrittäjyyskoulutuksessa oppimisprosessien tukena 

  Keskitalo, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006)
  Aikuiskoulutuksessa on viime vuosina puhuttu paljon opiskelija- ja asiakaspalautteen merkityksestä, mutta sen toteutus ja hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen. Varsinkin julkisella sektorilla aikuiskoulutus ja sen kehittäminen ...
 • Dialogista produktioon : työpaja 

  Markkanen, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2008)
  Dialogista produktioon työpaja on Teatteri Väkivahva Näyttelijäntyön koulutuksen näyttelijäntyön opetuksen uusi opetusmateriaali. Näyttelijäntyön opetus on Teatteri Väkivahvassa jakaantunut neljään osaan: monologiharjoitukset, ...
 • Synnytyslaulu : apua laulupedagogeille ja laulajille rentoutumiseen 

  Niskanen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tekijän tavoitteena oli tutustua Synnytyslaulu-metodiin laulunopettajan ja laulajan näkökulmista. Tekijä osallistui metodin kehittäjän Hilkka-Liisa Vuoren pitämälle kurssille syksyllä 2010 Helsingissä. Kurssilla ...
 • MUSIIKIN RYHMÄOPETUS : Kolme lähestymistapaa 

  Sihvola, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Pedagogisessa opinnäytetyössä käsitellään opetuksen taustalla olevien näkemysten ja teorioiden toteutumista käytännön opetustyössä. Pedagogisiksi lähtökohdiksi on valittu konstruktiivinen oppimisnäkemys, implisiittinen ja ...
 • Viulisti ilman nuotteja : musiikin ulkoaoppimisen tarkastelua 

  Raninen, Pauliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Pedagogisessa opinnäytetyössä selvitettiin, mitä kuuluu musiikin ulkoaoppimiseen. Muistia tarvitaan kaikessa ihmisen toiminnassa. Muistijärjestelmä koostuu lyhytkestoisesta sekä pitkäkestoisesta muistista. Sensorinen muisti, ...
 • OPETTAJANA OPETUSSUUNNITELMAA KEHITTÄMÄSSÄ 

  Karjalainen, Reima (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän kehittämishanke suunnitelman tarkoitus oli saada opetussuunnitelma talonrakennusalan aikuiskoulutuksen perustutkintoon ja ammattitutkintoon. Opetussuunnitelman sisällön edellytyksenä oli, että koulutuksen jälkeen ...
 • Perehdyttäminen ja ohjaus ammatillisuuden tukena 

  Niiranen, Anja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli päivittää ja täydentää perehdyttämiskansiota. Lisäksi tavoitteenani oli koota tietoutta perehdyttämistä ja ohjaamista koskien kunnan työ-paikan perehdyttämistehtävän kehittämiseksi ...
 • Puhallinorkesterin kasvatista muusikoksi : Vaikuttavia tekijöitä soitonopiskelijan matkalla kohti muusikkoutta 

  Madetoja, Netta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka ovat johdattaneet soittoharrastelijan ammattimuusikoksi. Työn tekijä on itse käynyt musiikkiluokat ala- ja yläkoulussa ja soittanut puhallinorkesterissa lapsesta ...
 • Nuotiotunnelmasta taiteeksi : Kokemuksellinen oppiminen taiteen perusopetuksessa 

  Viljakainen, Marja-Leena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kuvataidekoulun opettaja on tämän kehittämishankkeen myötä etsimässä opettajuudelle ja ammatilliselle kasvulle uusia näkökulmia kokemuksellista oppimista ymmärtäen.Kokemuksellisen oppimisen menetelmin kuvataideopetukseen ...
 • Oppimista oppimassa – opiskelutaito-opintojakson kehittäminen Itä-Suomen yliopistossa 

  Räsänen, Niina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Yliopistolaki määrittelee yliopiston tehtäväksi järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkintojen suorittaminen määräajassa on mahdollista. Itä-Suomen yliopiston strategiassa mainitaan, että opiskelijan hyvinvointi ...
 • Harjoitusmotivaatio musiikin ammattiopiskelijoilla 

  Helskyaho, Aino (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Musiikin alalla työllistyminen ei ole nykyään itsestään selvää. Työpaikkoja on tarjolla lähes poikkeuksetta vähemmän kuin työnhakijoita. Onkin kiinnostavaa, kuinka musiikin ammattiopiskelijat motivoivat itseään harjoittelemaan. ...
 • Ryhmästä tukea pianonsoiton oppimiseen 

  Helin, Saana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Vaikka opetuksessa korostetaan nykyään vuorovaikutustaitojen merkitystä, pianonsoiton harrastukselle on edelleen tyypillistä individualistisuus. Yksilöopetus on pianonsoitossa suuri etu ja ammattimaisten taitojen oppimisen ...
 • "Hyvät soundit ja mahtava fiilis" : Bändikoulu ryhmäopetuksen muotona Jyväskylän ammattiopistossa 

  Kettunen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävää bändikoulutoimintaa. Työllä haluttiin etsiä uusia näkökulmia ja toimintamalleja ryhmämuotoisen musiikinopetuksen kehittämiseen. Lisäksi ...
 • Kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 

  Niskanen, Hannele (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämistehtävässäni käsittelen kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä. Kehittämistyössäni käsittelen Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden sosiaali-psykologista asemaa korkeakoulutasoisen ...
 • Työturvallisuuskorttikoulutus toimivaksi 

  Karjalainen, Jorma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tiivistelmä Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää työturvallisuuskoulutuksen toteutuksen ohjeita niin, että varakouluttaja voi nopealla aikataululla pitää koulutuksen. Ohjeissa on pyritty huomioimaan kaikki ...

Näytä lisää