Uusimmat viitteet

 • Prosessisähköistyksen asennustyyppikuvien päivittäminen ja liittäminen COMOS-suunnittelujärjestelmään : Andritz Oy - Varkauden toimipiste 

  Hämäläinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asennustyyppikuvat ovat tärkeä osa teollisuuden prosessisähköistyksen asennuksien toteutusta. Sellutehdastoteutuksia valmistavan Andritz Oy:n projekteissa oli huomattu kehityksen tarvetta asennustyyppikuvissa. Aikaisemmin ...
 • Maadoitusverkon dokumentointi verkkotietojärjestelmään 

  Koskela, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uudistunen sähkömarkkinalain myötä verkkoyhtiöt ovat tehneet suuria investointeja sähkönjakeluverkkoon. Kasvavat investoinnit näkyvät sähkön siirtohinnoissa, ja verkkoyhtiöt ovatkin tehneet erilaisia säästötoimenpiteitä ...
 • Konehallin rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

  Pulli, Juha-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:n automaatioratkaisuiden yksikköön. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmä Saarijärven Tarvaalaan rakennettavaan uuteen konehalliin. Työ piti ...
 • Optroniikan testausjärjestelmä 

  Hakala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää olemassa olevasta automaattisesta typetyslait-teesta optroniikan testausjärjestelmä lisäämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla käyttöliittymää. Uusilla ominaisuuksilla pyrittiin ...
 • Mittaus- ja reunanohjausjärjestelmän käyttöliittymä 

  Hakala, Anssi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vision Systems Oy on suunnitellut ja toimittanut useita mittaus- ja reunanohjausjärjestelmiä teollisuudessa käytettyihin metalli- ja paperikelaimiin. Tähän Vision Systemsin tarjoamaan pakettiin ei ole aikaisemmin kuulunut ...
 • Älykotijärjestelmä : Mikrokontrolleriohjattu älykoti 

  Kuronen, Thomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotiautomaatiojärjestelmän toteutusmahdollisuutta mikrokontrollereilla ja muilla halvoilla elektroniikkakomponenteilla. Mikrokontrolleripohjaisia kotiautomaatiojärjestelmiä ei vielä ...
 • Ohjausjärjestelmällä toteutettujen turvatoimintojen määrittely Protaconilla 

  Pekkarinen, Tapio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automaation lisääntyminen koneiden ohjauksissa lisää tehokkuutta ja turvallisuutta kaikilla teollisuuden aloilla. Automaattisten järjestelmien luotettavuus on kuitenkin usein kyseenalaistettu turvallisuusmielessä. Koneiden ...
 • Sekvenssien visualisointi operaattorille Siemens TIA Portal -ympäristöön 

  Saukko, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Logiikkaohjelmointi on työläs vaihe automaatioalan projekteissa. Ohjelmointia voidaan kuitenkin nopeuttaa valmiiksi luotujen logiikkaohjelmointipohjien avulla. Näitä ohjel-mointipohjia voivat olla esimerkiksi erilaisten ...
 • Domotics-kotiautomaatiojärjestelmä : Rakennusautomaatiolaboratorion laite- ja käyttöharjoitus 

  Karhunen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automaatioteknologian ratkaisuja tekevät yritykset ovat huomanneet helposti muokattavien avoimen lähdekoodin toteutuksien edut, kun niitä verrataan isojen laitevalmistajien tarjoamiin kokonaisratkaisuihin. Tähän liittyen ...
 • Rikosilmoittimen modernisointi 

  Magga, Nilla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli korvata vanha rikosilmoitinjärjestelmä uudella järjestelmällä, joka vastaa nykypäivän standardeja. Uudesta järjestelmästä oli tavoitteena tehdä tilaajan toiveiden mukainen. Laitteiston tuli olla mahdollisimman ...
 • Suunnitteluprosessin kehittäminen tietokantapohjaista suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen 

  Halonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteet olivat tutustua suunnittelutoimiston suunnitteluprosessiin ja etsiä siellä esiintyviä ongelmia, sekä luoda ratkaisuja näihin ongelmiin Eplan-ohjelmiston suunnittelutyökaluilla. Eplan ostettiin ...
 • Ilmajohtoverkon saneeraus maakaapeliverkoksi 

  Pilkkakangas;Pilkkakangas Tatu, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uudistuneen sähkömarkkinalain myötä aloitettiin Suomen sähköverkon saneeraaminen toimitusvarmempaan suuntaan. Vuoteen 2023 mennessä 75 % asemakaava-alueilla olevista kiinteistöistä ei saa kärsiä yli 6 tunnin sähkökatkoista ...
 • Ratapihan valaistuksen saneerausprojekti 

  Skön, Samu-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Pieksämäen pohjoisella ratapihalla olevan aluevalaistuksen nykytilanne ja kartoittaa valaistussaneerauksen laajuus. Lisäksi selvitystyön jälkeen opinnäytetyöhön kuului uuden ...
 • Talotehtaan valaistussuunnittelu 

  Sironen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella valaistuksen uusimista ja uusimisesta aiheutu-via kustannuksia Jetta-Talo Oy:lle. Valaistuksen uudistuskohteita olivat yrityksen tehdas-hallit, varastot ja ulkoalueet. Yrityksen ...
 • LED-valaistuksen energiatehokkuus 

  Rosala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään LED-valaistuksen energiatehokkuuteen, lisäksi esittelen valon eri ominaisuuksia, sekä käyn läpi muut lampputyypit, joihin LED-valaistuksen energiatehokkuutta yleensä verrataan. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää