Uusimmat viitteet

 • Rikosilmoittimen modernisointi 

  Magga, Nilla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli korvata vanha rikosilmoitinjärjestelmä uudella järjestelmällä, joka vastaa nykypäivän standardeja. Uudesta järjestelmästä oli tavoitteena tehdä tilaajan toiveiden mukainen. Laitteiston tuli olla mahdollisimman ...
 • Suunnitteluprosessin kehittäminen tietokantapohjaista suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen 

  Halonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteet olivat tutustua suunnittelutoimiston suunnitteluprosessiin ja etsiä siellä esiintyviä ongelmia, sekä luoda ratkaisuja näihin ongelmiin Eplan-ohjelmiston suunnittelutyökaluilla. Eplan ostettiin ...
 • Ilmajohtoverkon saneeraus maakaapeliverkoksi 

  Pilkkakangas;Pilkkakangas Tatu, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uudistuneen sähkömarkkinalain myötä aloitettiin Suomen sähköverkon saneeraaminen toimitusvarmempaan suuntaan. Vuoteen 2023 mennessä 75 % asemakaava-alueilla olevista kiinteistöistä ei saa kärsiä yli 6 tunnin sähkökatkoista ...
 • Ratapihan valaistuksen saneerausprojekti 

  Skön, Samu-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Pieksämäen pohjoisella ratapihalla olevan aluevalaistuksen nykytilanne ja kartoittaa valaistussaneerauksen laajuus. Lisäksi selvitystyön jälkeen opinnäytetyöhön kuului uuden ...
 • Talotehtaan valaistussuunnittelu 

  Sironen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella valaistuksen uusimista ja uusimisesta aiheutu-via kustannuksia Jetta-Talo Oy:lle. Valaistuksen uudistuskohteita olivat yrityksen tehdas-hallit, varastot ja ulkoalueet. Yrityksen ...
 • LED-valaistuksen energiatehokkuus 

  Rosala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään LED-valaistuksen energiatehokkuuteen, lisäksi esittelen valon eri ominaisuuksia, sekä käyn läpi muut lampputyypit, joihin LED-valaistuksen energiatehokkuutta yleensä verrataan. Opinnäytetyön ...
 • Autoliikkeen energiatehokkuuden parantaminen valaistuksen avulla 

  Kalliomäki, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn kohteena oli Etelä-Savon Auto Mikkelissä. Kiinteistön nykyisen valaistuksen uusiminen tuli ajankotaiseksi siellä tehdyn sisätilojen saneerauksen johdosta. Tavoitteena oli löytää nykyistä valaistusta paremmin energiaa ...
 • Talotehtaan sähkölaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta 

  Papinniemi, Iiro (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli laatia Jetta-Talon ja Jet-Puun tehtaalle huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, jota pystytään hyödyntämään kunnossapidon apuvälineenä. Tehtaalla ei ollut aikaisemmin käytössä laadittua huolto-ohjelmaa, joten ...
 • Trimble NIS-verkkotietojärjestelmä 

  Teivainen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiukentuneen sähkömarkkinalain vuoksi verkkoyhtiöt ovat tehneet merkittäviä investointeja sähkönjakelujärjestelmään parantaakseen jakelun varmuutta. Nämä investoinnit ovat näkyneet myös positiivisesti työmarkkinoilla. ...
 • Sähkönsiirron verkko-opintojakson suunnittelu toisen asteen opiskelijoille 

  Kaakinen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli suunnitella vapaa valintainen sähkönsiirtoa ja sähköalaa esittelevä verkko-opintojakso toisen asteen opiskelijoille. Opintojakso oli suunnattu pääasiassa lukion opiskelijoille. Verkko-opintojakson suunnitelma ...
 • Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito 

  Kotanen, Henrik (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä vaihtoehtoja on muuntajan suojauksessa ja apulaitteissa nykypäivänä, sekä niiden merkitys kunnossapidolle. Lisäksi käydä läpi mitä kuului muuntajan kunnossapitoon. Työn tuloksia ...
 • Generaattorien etäohjaus GSM/GPRS-modeemilla 

  Huusko, Jalo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuljetinsähkö Tampere Oy:n asiakas tilasi Siurokosken vesivoimalaitokseen puhelimella ohjattavan järjestelmän, jonka avulla sähköä tuottavien generaattoreiden toimintaa pystyttäisiin ohjaamaan. Opinnäytetyössä tehtiin ...
 • Kerrostalon rakennusautomaatiosaneeraus 

  Varis, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn kohteena oli vuonna 2011 valmistunut Jyväskylässä sijaitseva kerrostalokiinteistö. Kohteessa oli toimiva ja vaatimuksien mukainen rakennusautomaatiojärjestelmä, minkä avulla kohteen kaksi ilmanvaihtokonetta, ...
 • Biokaasulaitoksen sähköverkon mitoitus ja ohjaus 

  Mäkinen, Jarno (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  PCS-Engineering Oy tekee sähkö- ja automaatiosuunnittelua BioGTS Oy:n valmistamiin biokaasulaitoksiin. Opinnäytetyö toteutettiin Jyväskylän jäteasemalle tulevaan biokaasulaitokseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ...
 • Rumpuhakkurin sähkösuunnittelu sekä turvallisuusmäärittely 

  Kovalainen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella Pronor Automation Oy:n toimeksiannosta puuta hakettavan rumpuhakkurin moottoripiirien sähkökäytöt, tulo- ja lähtöpiirikaaviot, ohjauspulpetin kytkentä- ja layout sekä ...

Näytä lisää