• Prosessisähköistyksen asennustyyppikuvien päivittäminen ja liittäminen COMOS-suunnittelujärjestelmään : Andritz Oy - Varkauden toimipiste 

   Hämäläinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Asennustyyppikuvat ovat tärkeä osa teollisuuden prosessisähköistyksen asennuksien toteutusta. Sellutehdastoteutuksia valmistavan Andritz Oy:n projekteissa oli huomattu kehityksen tarvetta asennustyyppikuvissa. Aikaisemmin ...
  • Maadoitusverkon dokumentointi verkkotietojärjestelmään 

   Koskela, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Uudistunen sähkömarkkinalain myötä verkkoyhtiöt ovat tehneet suuria investointeja sähkönjakeluverkkoon. Kasvavat investoinnit näkyvät sähkön siirtohinnoissa, ja verkkoyhtiöt ovatkin tehneet erilaisia säästötoimenpiteitä ...
  • Konehallin rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Pulli, Juha-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:n automaatioratkaisuiden yksikköön. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmä Saarijärven Tarvaalaan rakennettavaan uuteen konehalliin. Työ piti ...
  • Optroniikan testausjärjestelmä 

   Hakala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää olemassa olevasta automaattisesta typetyslait-teesta optroniikan testausjärjestelmä lisäämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla käyttöliittymää. Uusilla ominaisuuksilla pyrittiin ...
  • Mittaus- ja reunanohjausjärjestelmän käyttöliittymä 

   Hakala, Anssi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vision Systems Oy on suunnitellut ja toimittanut useita mittaus- ja reunanohjausjärjestelmiä teollisuudessa käytettyihin metalli- ja paperikelaimiin. Tähän Vision Systemsin tarjoamaan pakettiin ei ole aikaisemmin kuulunut ...
  • Älykotijärjestelmä : Mikrokontrolleriohjattu älykoti 

   Kuronen, Thomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotiautomaatiojärjestelmän toteutusmahdollisuutta mikrokontrollereilla ja muilla halvoilla elektroniikkakomponenteilla. Mikrokontrolleripohjaisia kotiautomaatiojärjestelmiä ei vielä ...
  • Ohjausjärjestelmällä toteutettujen turvatoimintojen määrittely Protaconilla 

   Pekkarinen, Tapio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaation lisääntyminen koneiden ohjauksissa lisää tehokkuutta ja turvallisuutta kaikilla teollisuuden aloilla. Automaattisten järjestelmien luotettavuus on kuitenkin usein kyseenalaistettu turvallisuusmielessä. Koneiden ...
  • Sekvenssien visualisointi operaattorille Siemens TIA Portal -ympäristöön 

   Saukko, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Logiikkaohjelmointi on työläs vaihe automaatioalan projekteissa. Ohjelmointia voidaan kuitenkin nopeuttaa valmiiksi luotujen logiikkaohjelmointipohjien avulla. Näitä ohjel-mointipohjia voivat olla esimerkiksi erilaisten ...
  • Domotics-kotiautomaatiojärjestelmä : Rakennusautomaatiolaboratorion laite- ja käyttöharjoitus 

   Karhunen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaatioteknologian ratkaisuja tekevät yritykset ovat huomanneet helposti muokattavien avoimen lähdekoodin toteutuksien edut, kun niitä verrataan isojen laitevalmistajien tarjoamiin kokonaisratkaisuihin. Tähän liittyen ...
  • Rikosilmoittimen modernisointi 

   Magga, Nilla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena oli korvata vanha rikosilmoitinjärjestelmä uudella järjestelmällä, joka vastaa nykypäivän standardeja. Uudesta järjestelmästä oli tavoitteena tehdä tilaajan toiveiden mukainen. Laitteiston tuli olla mahdollisimman ...
  • Suunnitteluprosessin kehittäminen tietokantapohjaista suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen 

   Halonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteet olivat tutustua suunnittelutoimiston suunnitteluprosessiin ja etsiä siellä esiintyviä ongelmia, sekä luoda ratkaisuja näihin ongelmiin Eplan-ohjelmiston suunnittelutyökaluilla. Eplan ostettiin ...
  • Ilmajohtoverkon saneeraus maakaapeliverkoksi 

   Pilkkakangas;Pilkkakangas Tatu, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Uudistuneen sähkömarkkinalain myötä aloitettiin Suomen sähköverkon saneeraaminen toimitusvarmempaan suuntaan. Vuoteen 2023 mennessä 75 % asemakaava-alueilla olevista kiinteistöistä ei saa kärsiä yli 6 tunnin sähkökatkoista ...
  • Ratapihan valaistuksen saneerausprojekti 

   Skön, Samu-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Pieksämäen pohjoisella ratapihalla olevan aluevalaistuksen nykytilanne ja kartoittaa valaistussaneerauksen laajuus. Lisäksi selvitystyön jälkeen opinnäytetyöhön kuului uuden ...
  • Talotehtaan valaistussuunnittelu 

   Sironen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella valaistuksen uusimista ja uusimisesta aiheutu-via kustannuksia Jetta-Talo Oy:lle. Valaistuksen uudistuskohteita olivat yrityksen tehdas-hallit, varastot ja ulkoalueet. Yrityksen ...
  • LED-valaistuksen energiatehokkuus 

   Rosala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään LED-valaistuksen energiatehokkuuteen, lisäksi esittelen valon eri ominaisuuksia, sekä käyn läpi muut lampputyypit, joihin LED-valaistuksen energiatehokkuutta yleensä verrataan. Opinnäytetyön ...
  • Autoliikkeen energiatehokkuuden parantaminen valaistuksen avulla 

   Kalliomäki, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn kohteena oli Etelä-Savon Auto Mikkelissä. Kiinteistön nykyisen valaistuksen uusiminen tuli ajankotaiseksi siellä tehdyn sisätilojen saneerauksen johdosta. Tavoitteena oli löytää nykyistä valaistusta paremmin energiaa ...
  • Talotehtaan sähkölaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta 

   Papinniemi, Iiro (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena oli laatia Jetta-Talon ja Jet-Puun tehtaalle huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, jota pystytään hyödyntämään kunnossapidon apuvälineenä. Tehtaalla ei ollut aikaisemmin käytössä laadittua huolto-ohjelmaa, joten ...
  • Trimble NIS-verkkotietojärjestelmä 

   Teivainen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiukentuneen sähkömarkkinalain vuoksi verkkoyhtiöt ovat tehneet merkittäviä investointeja sähkönjakelujärjestelmään parantaakseen jakelun varmuutta. Nämä investoinnit ovat näkyneet myös positiivisesti työmarkkinoilla. ...
  • Sähkönsiirron verkko-opintojakson suunnittelu toisen asteen opiskelijoille 

   Kaakinen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena oli suunnitella vapaa valintainen sähkönsiirtoa ja sähköalaa esittelevä verkko-opintojakso toisen asteen opiskelijoille. Opintojakso oli suunnattu pääasiassa lukion opiskelijoille. Verkko-opintojakson suunnitelma ...
  • Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito 

   Kotanen, Henrik (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä vaihtoehtoja on muuntajan suojauksessa ja apulaitteissa nykypäivänä, sekä niiden merkitys kunnossapidolle. Lisäksi käydä läpi mitä kuului muuntajan kunnossapitoon. Työn tuloksia ...