• Suunnitteluprosessin kehittäminen tietokantapohjaista suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen 

   Halonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteet olivat tutustua suunnittelutoimiston suunnitteluprosessiin ja etsiä siellä esiintyviä ongelmia, sekä luoda ratkaisuja näihin ongelmiin Eplan-ohjelmiston suunnittelutyökaluilla. Eplan ostettiin ...
  • Ilmajohtoverkon saneeraus maakaapeliverkoksi 

   Pilkkakangas;Pilkkakangas Tatu, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Uudistuneen sähkömarkkinalain myötä aloitettiin Suomen sähköverkon saneeraaminen toimitusvarmempaan suuntaan. Vuoteen 2023 mennessä 75 % asemakaava-alueilla olevista kiinteistöistä ei saa kärsiä yli 6 tunnin sähkökatkoista ...
  • Ratapihan valaistuksen saneerausprojekti 

   Skön, Samu-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Pieksämäen pohjoisella ratapihalla olevan aluevalaistuksen nykytilanne ja kartoittaa valaistussaneerauksen laajuus. Lisäksi selvitystyön jälkeen opinnäytetyöhön kuului uuden ...
  • Talotehtaan valaistussuunnittelu 

   Sironen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella valaistuksen uusimista ja uusimisesta aiheutu-via kustannuksia Jetta-Talo Oy:lle. Valaistuksen uudistuskohteita olivat yrityksen tehdas-hallit, varastot ja ulkoalueet. Yrityksen ...
  • LED-valaistuksen energiatehokkuus 

   Rosala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään LED-valaistuksen energiatehokkuuteen, lisäksi esittelen valon eri ominaisuuksia, sekä käyn läpi muut lampputyypit, joihin LED-valaistuksen energiatehokkuutta yleensä verrataan. Opinnäytetyön ...
  • Autoliikkeen energiatehokkuuden parantaminen valaistuksen avulla 

   Kalliomäki, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn kohteena oli Etelä-Savon Auto Mikkelissä. Kiinteistön nykyisen valaistuksen uusiminen tuli ajankotaiseksi siellä tehdyn sisätilojen saneerauksen johdosta. Tavoitteena oli löytää nykyistä valaistusta paremmin energiaa ...
  • Talotehtaan sähkölaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta 

   Papinniemi, Iiro (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena oli laatia Jetta-Talon ja Jet-Puun tehtaalle huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, jota pystytään hyödyntämään kunnossapidon apuvälineenä. Tehtaalla ei ollut aikaisemmin käytössä laadittua huolto-ohjelmaa, joten ...
  • Trimble NIS-verkkotietojärjestelmä 

   Teivainen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiukentuneen sähkömarkkinalain vuoksi verkkoyhtiöt ovat tehneet merkittäviä investointeja sähkönjakelujärjestelmään parantaakseen jakelun varmuutta. Nämä investoinnit ovat näkyneet myös positiivisesti työmarkkinoilla. ...
  • Sähkönsiirron verkko-opintojakson suunnittelu toisen asteen opiskelijoille 

   Kaakinen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena oli suunnitella vapaa valintainen sähkönsiirtoa ja sähköalaa esittelevä verkko-opintojakso toisen asteen opiskelijoille. Opintojakso oli suunnattu pääasiassa lukion opiskelijoille. Verkko-opintojakson suunnitelma ...
  • Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito 

   Kotanen, Henrik (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä vaihtoehtoja on muuntajan suojauksessa ja apulaitteissa nykypäivänä, sekä niiden merkitys kunnossapidolle. Lisäksi käydä läpi mitä kuului muuntajan kunnossapitoon. Työn tuloksia ...
  • Generaattorien etäohjaus GSM/GPRS-modeemilla 

   Huusko, Jalo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kuljetinsähkö Tampere Oy:n asiakas tilasi Siurokosken vesivoimalaitokseen puhelimella ohjattavan järjestelmän, jonka avulla sähköä tuottavien generaattoreiden toimintaa pystyttäisiin ohjaamaan. Opinnäytetyössä tehtiin ...
  • Kerrostalon rakennusautomaatiosaneeraus 

   Varis, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn kohteena oli vuonna 2011 valmistunut Jyväskylässä sijaitseva kerrostalokiinteistö. Kohteessa oli toimiva ja vaatimuksien mukainen rakennusautomaatiojärjestelmä, minkä avulla kohteen kaksi ilmanvaihtokonetta, ...
  • Biokaasulaitoksen sähköverkon mitoitus ja ohjaus 

   Mäkinen, Jarno (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   PCS-Engineering Oy tekee sähkö- ja automaatiosuunnittelua BioGTS Oy:n valmistamiin biokaasulaitoksiin. Opinnäytetyö toteutettiin Jyväskylän jäteasemalle tulevaan biokaasulaitokseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ...
  • Rumpuhakkurin sähkösuunnittelu sekä turvallisuusmäärittely 

   Kovalainen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella Pronor Automation Oy:n toimeksiannosta puuta hakettavan rumpuhakkurin moottoripiirien sähkökäytöt, tulo- ja lähtöpiirikaaviot, ohjauspulpetin kytkentä- ja layout sekä ...
  • Automaatiokartoituspalvelun kehittäminen 

   Salmi, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tuotantokoneiden sisältämä automaatio on lisääntynyt ja muuttunut aikaisempaa moni-mutkaisemmaksi. Monella tuotantolaitoksella oma osaaminen ei riitä arvioimaan, milloin tuotantokoneen ohjausjärjestelmä kannattaa modernisoida ...
  • Loistehon hallinta JE-Siirto Oy:n sähkönjakeluverkossa 

   Harjunen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2016 uusitun kantaverkkosopimuksen myötä hinnoitteluperiaatteet kantaverkon liittymispisteissä siirretylle loisteholle muuttuivat. Vuoden 2016 aikana loistehon siirrosta ei vielä peritty maksua, mutta vuosien 2017 ...
  • Geneerisen testijärjestelmän implementointi Itävaltaan vähäliikenteisten rataosien testaukseen 

   Haapa-aho, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yhtenä opinnäytetyön tavoitteista oli tehdä toimiva testijärjestelmä, jolla voidaan ohjata itävaltalaisia rautatieturvalaitteita. Testijärjestelmä vietiin Itävaltaan testattavaksi paikalli-silla turvalaitteilla. Lisäksi ...
  • Kauppakeskuksen energianmittausjärjestelmän uusimissuunnittelu 

   Jämsä, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn kohteena oli kauppakeskus Trio Lahdessa. Kauppakeskuksen nykyisen energianmittausjärjestelmän toimivuudessa oli puutteita, joten sen uusiminen oli ajankohtaista. Tavoitteena oli selvittää ja suunnitella kauppakeskuksen ...
  • IoT-koulutuksen kehittäminen : Teollinen internet 

   Bäcklund, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Jyväskylän ammattikorkeakoululta toimeksiantona toteutettiin Internet of Things –koulutuksen kehittämisoppimateriaali. Oppimateriaalin käyttäjällä on oletettu olevan elektroniikan ja tietokoneen käytön perus-taidot. O ...
  • Pienjännitepuolen mitoitustyökalu moottori-, valaistus- ja alakeskuslähdöille 

   Montonen, Valtteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Rejlers Oy:lle hyvin yksinkertainen kaapelien ja joh-donsuojien laskentatyökalu, jolla mahdollistetaan standardien mukainen mitoitus. Suunnit-telija, joka ei välttämättä päivittäisessä ...