• Keskitetyn kiinteistövalvomon kehityssuunnitelma 

   Virtanen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli perehtyä Keski-Suomen kiinteistövalvomon laitteistoihin ja järjestelmiin sekä miettiä, miten niitä olisi mahdollista kehittää. Kehityssuunnitelmassa oli tarkoitus miettiä, kuinka kiinteistövalvomon ...
  • Älyohjauksella toimivat valaisinkohtaiset ohjausmenetelmät taajamavalaistuksessa 

   Pulliainen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin C2 Information Systems Oy:lle. C2 Information Systems Oy on ulkovalaistuksen suunnitteluun erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tuote C2 SmartLight on älykkäiden katuvaloohjausjärjestelmien markkinajohtaja ...
  • Ristikytkentäjärjestelmän Kehitys 

   Sillanpää, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on kehitystehtävä. Opinnäytetyön toimeksiantaja Vaasa Engineering Oy sai tilauksen kahden lämpövoimalaitoksen sähköistämisestä ja automatisoinnista ruotsiin. Tarkoituksena oli toteuttaa asiakkaiden ...
  • MIKROKONTROLLERIPOHJAISEN PROTOTYYPIN VALMISTUS OSANA TUOTEKEHITYSTÄ : Atmel AVR mikrokontrolleriperheelle 

   Laine, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Mikrokontrolleritekniikka tarjoaa useita mahdollisuuksia kehittää erilaisia sulautettuja järjestelmiä. Tutkimuksen kohteena oli tutkia erilaisten menetelmien mahdollisuuksia nopeuttaa prototyypin valmistusta osana ...
  • Hydraulilaitteistojen testausyksikön suunnittelu 

   Mikkonen, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli suunnitella hydrauliikkalaitteistojen testausyksikkö Hytar Oy:n Jyväskylän yksikön konepajalle. Testaamisella pyritään vähentämään tuotepalautuksia ja takuuhuolto ongelmia. Yksiköllä testataan ...
  • Hydraulisten venttiilien testausjärjestelmä 

   Vuotila, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin CMT Solutions Oy:lle. CMT Solutions Oy tekee yksityisiä mittaus- ja analyysipalveluja koneiden, laitteiden ja niihin liittyviä järjestelmien ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi sekä ongelmien ...
  • Paperitehtaan valaistus- ja instrumenttisähkönsyöttöverkon uusinta 

   Karpeeki, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli suunnitella uusi valaistus- ja instrumenttisähkönsyöttöverkko Metsä-Tissue Oyj:lle. Työssä perehdyttiin vanhan valaistus- ja instrumenttisähkönsyöttöverkon selvitykseen ja sen uudelleen ...
  • Symbolikirjastojen luonti WINCC -ympäristöön 

   Tolonen, Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli luoda teollisuuden komponentteja käsittävä symbolikirjasto WinCC –ohjelmistoon, tilaavan yrityksen sovellussuunnitteluvaiheen tehostamiseksi ja kustannussäästöjä silmällä pitäen. Tilaajana toimi ...
  • Siemens S7 demolaitteiston kehittäminen 

   Kalminen, Lassi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Tervakoski OY:lle demolaitteisto koulutuskäyttöön. Laitteiston tuli koostua Siemens S7-300 -logiikasta, taajuusmuuttajalla ohjatusta moottorista ja hallintalaitteista. Taajuusmuuttajan ...
  • Betonituotteiden valmistuslaitteiston käyttöohjeistus 

   Eronen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli HB-Betoniteollisuus Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käyttöohjeet betonituotteiden valmistuslaitteiston ohjaamiseen. Työ perustui tehtaan työntekijöiden jokapäiväisessä työssään ...
  • Erikoistermovaa'an kunnostus ja ohjelmointi 

   Aho, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Jyväskylän yliopiston uusiutuvan energian – koulutusohjelma käyttöön hankittiin VTT:ltä vanha erikoistermovaaka, jolle opinnäytetyönä suoritettiin laitepäivitys ja mittausohjelmiston luonti. Laite toimitettiin yliopistolle ...
  • PELLETTIPOLTTIMEN OHJAUS 

   Parviainen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli sunnitella pellettipolttimen ohjaus, joka perustuu nykyaikaisen sulautetun mikroprosessorin käyttöön. Toteutus tapahtui tuotekehityksen hengessä ja ohjaukseen suunniteltiin valmiuksia tulevia ...
  • AV-JÄRJESTELMÄN OHJELMOINTI 

   Niemelä, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen AV-alan yritys Visusek Oy, joka on AV-järjestelmien johtava toimittaja Suomessa. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat AV-järjestelmät avaimet käteen -periaatteella, aina ...
  • Automaation toimintakaavioiden laatiminen Microsoft Visio 2010 -ohjelmalla 

   Hyvärinen, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda generointiohjelma automatisoimaan toimintakaavioiden laatimisprosessia Microsoft Visio 2010-ohjelmalla. Generointiohjelman lisäksi opinnäytetyössä tuli luoda toimintakaavioiden pohjakuvien ...
  • Korkeapainevesileikkurin ohjausjärjestelmän muutostyö 

   Masalin, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli suunnitella korkeapainevesileikkurin ohjausjärjestelmän muutostyö. Tavoitteena oli modernisoida vanha korkeapainepumpun ohjelmoitava logiikka uuteen logiikkaan ja lisätä järjestelmään myös ...
  • Automatisoidun ilmanvaihdon koelaiteympäristön suunnittelu, rakennus ja testaus 

   Veijonen, Juha; Aalto, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli rakentaa koelaiteympäristö, jossa tarkastellaan moottoroidusti ohjattujen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilien toimintaa. Työhön asetettiin tavoitteeksi valita koelaiteympäristöön ...
  • Polttokoelaitteiden tiedonkeruujärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Häkkinen, Jouni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kansainväliset ilmastosopimukset asettavat merkittäviä haasteita energiasektorin kehittämiselle lähivuosikymmenten aikana. Työn toimeksiantajan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n leijupolton prosessikehitys- ja monipolttoa ...
  • PUUNTYÖSTÖKONEIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 

   Kulmala, Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tilattiin Jyväskylän Pupuhuhdassa sijaitsevaan kouluun. Toimeksiantajana työssä on Are Oy Jyväskylän kiinteistöpalveluyksikkö. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja suunnitella ohjausjärjestelmä käsityöluokassa ...
  • AUTOMATIC TEST CREATION ENVIRONMENT WITH AN INDUSTRIAL ROBOT 

   Valkeapää, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Thesis reports the actual project carried out when creating a mechanical test creation environment for EADS Secure Networks. EADS Secure Networks develops professional mobile radios that operate in TETRA Network. With the ...
  • Opetuskäyttöön tulevan teollisuuskeskuksen loppusuunnittelu ja käyttöönotto 

   Martikainen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kuormamoottorin sähköinen kytkentä ja ACSM1:n sovellusohjelmointi, jolla voidaan simuloida erilaisia moottorin kuormitustyyppejä. Käytön suureiden tarkkailu tapahtui ABB:n DriveStudion ...