• Arkkileikkurin vianhaun helpottaminen logiikan käännöstyöllä 

   Häkkinen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa arkkileikkurin logiikan käännöstyö. Toimeksiantajat olivat PCS-Engineering Oy, sekä M-Real/Metsä Board Äänekosken tehdas. Tavoitteena oli helpottaa arkkileikkuri-koneen käyttäjien ...
  • Aurinkopaneeleiden liittäminen energianhallintajärjestelmään 

   Salmela, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkaudessa sijaitseva Proxion Solutions Oy. Yrityksen pääasiallinen tuote on energianhallintajärjestelmä, jolla taataan telekommunikaatiolaitteiden sähkönsaanti maissa joissa sähköverkon ...
  • Autoliikkeen energiatehokkuuden parantaminen valaistuksen avulla 

   Kalliomäki, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn kohteena oli Etelä-Savon Auto Mikkelissä. Kiinteistön nykyisen valaistuksen uusiminen tuli ajankotaiseksi siellä tehdyn sisätilojen saneerauksen johdosta. Tavoitteena oli löytää nykyistä valaistusta paremmin energiaa ...
  • Automaatiokartoituspalvelun kehittäminen 

   Salmi, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tuotantokoneiden sisältämä automaatio on lisääntynyt ja muuttunut aikaisempaa moni-mutkaisemmaksi. Monella tuotantolaitoksella oma osaaminen ei riitä arvioimaan, milloin tuotantokoneen ohjausjärjestelmä kannattaa modernisoida ...
  • Automaation itsetestausohjelma : Fidelix keskusyksiköt 

   Koivuvirta, Julius (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteina oli määritellä ja ohjelmoida kiinteistöautomaation itsetestausohjelma Fidelix Fx-20xx -säädinperheelle, sekä Fidelix Spider -automaatiosäätimille. Työn tuloksilla haluttiin saavuttaa aikasäästöä ...
  • Automaation toimintakaavioiden laatiminen Microsoft Visio 2010 -ohjelmalla 

   Hyvärinen, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda generointiohjelma automatisoimaan toimintakaavioiden laatimisprosessia Microsoft Visio 2010-ohjelmalla. Generointiohjelman lisäksi opinnäytetyössä tuli luoda toimintakaavioiden pohjakuvien ...
  • Automaatiotekniikan etälaboratorion pilotti 

   Mikkilä, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Jyväskylän ammattikorkeakoululla oli ideoitu automaation opiskeluun etäyhteyden kautta käytettävää laboratoriota, etälaboratoriota, oppimisympäristön kehittämiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ...
  • Automaattisen vanerinsahauslinjan automaatio- ja sähkösaneeraus 

   Hottinen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Pasram Oy on automaatio- ja sähkösuunnitteluyritys, jolla on vankka kokemus vaneriteollisuuden eri laitteistoista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vanhan automaattisen vanerisahan automaatio- ja sähkösaneeraus. Teoriaa ...
  • AUTOMATIC TEST CREATION ENVIRONMENT WITH AN INDUSTRIAL ROBOT 

   Valkeapää, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Thesis reports the actual project carried out when creating a mechanical test creation environment for EADS Secure Networks. EADS Secure Networks develops professional mobile radios that operate in TETRA Network. With the ...
  • Automatisoidun ilmanvaihdon koelaiteympäristön suunnittelu, rakennus ja testaus 

   Veijonen, Juha; Aalto, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli rakentaa koelaiteympäristö, jossa tarkastellaan moottoroidusti ohjattujen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilien toimintaa. Työhön asetettiin tavoitteeksi valita koelaiteympäristöön ...
  • AV-JÄRJESTELMÄN OHJELMOINTI 

   Niemelä, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen AV-alan yritys Visusek Oy, joka on AV-järjestelmien johtava toimittaja Suomessa. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat AV-järjestelmät avaimet käteen -periaatteella, aina ...
  • Betonituotteiden valmistuslaitteiston käyttöohjeistus 

   Eronen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli HB-Betoniteollisuus Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käyttöohjeet betonituotteiden valmistuslaitteiston ohjaamiseen. Työ perustui tehtaan työntekijöiden jokapäiväisessä työssään ...
  • Biokaasulaitoksen sähköverkon mitoitus ja ohjaus 

   Mäkinen, Jarno (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   PCS-Engineering Oy tekee sähkö- ja automaatiosuunnittelua BioGTS Oy:n valmistamiin biokaasulaitoksiin. Opinnäytetyö toteutettiin Jyväskylän jäteasemalle tulevaan biokaasulaitokseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ...
  • Data Acquisition as Industrial Cloud service 

   Stankevichus, Ivan (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this thesis was to develop a practical solution for industrial remote monitoring of automation equipment including real-time data acquisition from Siemens automation devices and storage of the obtained data to ...
  • Datan kerääminen Siemensin Comfort-paneeleilla 

   Kataja-aho, Joona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajalle systeemi, jolla kerätään ja prosessoidaan teollisuusprosesseista saatavaa dataa. Opinnäytetyön tuloksena muodustunutta ohjelmistoa olisi tarkoitus markkinoida ...
  • DCS-automaatioprojektien analysointi ja kehitys 

   Neittaanmäki, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   DCS-, eli automaatiojärjestelmäsuunnitteluprojekteissa törmätään toistuvasti samankaltaisiin ongelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi versionhallinnalliset ongelmat sekä ongelmat aikataulutuksessa ja kommunikaatiossa. ...
  • Digitaalinen dokumentointi 3D-käyttöliittymällä 

   Hokka, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   ProSolve Oy on insinööritoimisto, joka tuottaa asiakkailleen konesuunnittelu, 3D-skannaus- ja kiinteistöpalveluita. ProSolvella on herännyt kiinnostus käyttää 3D-skannauslaitteillaan tuottamaa dataa kunnossapidon apuna ...
  • Domotics-kotiautomaatiojärjestelmä : Rakennusautomaatiolaboratorion laite- ja käyttöharjoitus 

   Karhunen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaatioteknologian ratkaisuja tekevät yritykset ovat huomanneet helposti muokattavien avoimen lähdekoodin toteutuksien edut, kun niitä verrataan isojen laitevalmistajien tarjoamiin kokonaisratkaisuihin. Tähän liittyen ...
  • Elektrokemiallisen generaattorin automaatiosovellus ja testaus laboratorioympäristössä 

   Rantalainen, Perttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   XerChem Oy on mukana Euroopan unionin Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittamassa SpotView-projektissa. Yrityksen tavoitteena SpotView-projektissa on rakentaa pilottilaite, joka tuottaa natriumhypokloriittia ...
  • Energy process’ sequence control system using Metso DNA FbCAD & Sequence CAD engineering tools 

   Garedew, Teshome (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   The thesis was assigned by JAMK University of Applied Sciences to be part of a resource material for automation and energy technology students. The objective of the thesis was two-fold. The first objective was to prepare ...