Uusimmat viitteet

 • ATEX-direktiivin mukainen suunnittelu : Case: bulk-kuljetin 

  Vatula, Juha-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Räjähdysvaarallisia tiloja ovat kaikki tilat, joissa palavat nesteet, kaasut tai pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Räjähdysvaarallisia tiloja voi esiintyä mm. puunjalostusteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja ...
 • Ohjelmistosuunnittelun tuotekehitysprosessin kehittäminen 

  Riekkinen, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vision Development Oy tarjoaa monipuolisia ohjelmistosuunnittelupalveluita eri teollisuudenaloille ja on vahvasti mukana asiakkaidensa tuotekehityksessä. Pieniä ja keskisuuria asiakkuuksia voi olla samaan aikaan aktiivisena ...
 • Laboratorion tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen 

  Luhtamäki, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valmet Technologies Oy:n tuotekehitysosaston Jyväskylässä sijaitsevalla koelaitoksella havaittiin tarve kehittää laboratorion tiedonkeruuta ja raportointia. Projektin laajuuden selvittämiseksi ja eri ratkaisumallien ...
 • Sähkö- ja automaatioalan opetuksen kehittäminen : Jyväskylän ammattiopisto 

  Toivanen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Jyväskylän ammattiopiston, sähkö- ja automaatiotekniikan ala. Kehittämistehtävän tavoitteena oli selvittää opetuksen nykytila sekä kehittämisen tarve. Tutkimuksessa tehtiin kyselytutkimus kolmelle ...
 • Savukaasupesurin automaation tuotekehitys 

  Silander, Tero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Caligo Industrian Oy:n kehittämään ja markkinoimaan savukaasupesurijärjestelmään päätettiin tehdä automaatiojärjestelmän tuotekehityshanke. Hankkeen tarkoituksena oli modernisoida olemassa olevan tuotteen ohjaustekniikka ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto : Laitteiden kunnossapito oppilaitoksessa 

  Virtanen, Jyri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Jyväskylän aikuisopiston logistiikka- ja maarakennusosastoilla. Järjestelmä hankittiin opetuksessa käytettävien laitteiden kunnossapidon seurannan ...
 • 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus 

  Pietarila, Seppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla oli tarve kehittää nuorisopuolen koulutusta 3Dmallintamisen ja -tulostamisen osalta. Kehitystarpeen ohessa toimeksiantajalla oli tahtotila saada nykytilannekuva nopeasti kehittyvästä ...
 • Talotekniikan oppimisympäristöjen kehittäminen 

  Hattunen, Keijo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Rakennusautomaatio on nykyään voimakkaasti yleistymässä paitsi isoissa julkisissa kiinteistöissä myös asuin- ja lomarakennuksissa. Talotekniikan aloille suuntautuvat opiskelijat tarvitsevat koko ajan enemmän tietoa erilaisten ...
 • ARVOVERKOSTOKUMPPANEIDEN TYYTYVÄISYYS LOGISTIIKASSA : Käsipäätelaitteen vaikutus tyytyväisyyteen 

  Kauppinen, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä oli tutkimuksen kohteena arvoverkostokumppaneiden tyytyväisyys. Toimeksiantaja on toiminut vuodesta 2010 kuljetus- ja logistiikka-alalla. Asiakaskunta on vakiintunut ja uusia asiakkaita hankintaan koko ajan. ...
 • OHJELMISTOPROJEKTINHALLINNAN KEHITTÄMINEN SCRUM-MENETELMÄLLÄ 

  Vuori, Panu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Perinteisesti ohjelmistoprojektit ovat toteutettu hyödyntäen 1970-luvulla kehitetty vesiputousmallia. Tässä mallissa projekti viedään lävitse lineaarisesti etukäteen määriteltyjen vaiheiden mukaisesti. Vaiheet ovat: ...
 • Konetoimittajasta ylivoimainen palveluorganisaatio : Strategiset 2 + 8 askelta 

  Utoslahti, Jussi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Maailman voimakas muutos on vienyt konetoimittajia ahtaalle. Voisivatko tulevat vuodet tarjota jotain huomattavasti parempaa talouden taantumasta huolimatta? Asiakkaiden haastattelut ja monet muut luotettavat tietolähteet ...
 • TELARAVISTIMEN AUTOMAATION PÄIVITTÄMINEN 

  Koskinen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlerkoncernen-yhtiötä. Yhtiö on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita teollisuudelle, energiatoimialalle, rakentamiseen sekä infrapuolelle. ...
 • PAPERIKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN OHJELMIEN YHDENMUKAISTUKSELLA 

  Virtanen, Aki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyössä yhdenmukaistetaan automaatio-ohjelmia ja niiden käyttöä. Päämääränä oli alentaa paperi- tai kartonkikoneen rakentamisen projektikohtaisia kustannuksia. Paperi- ja kartonkikoneen rakennus on erikoisala. ...
 • INSTRUMENTOINTISUUNNITTELU JA SEN TUNNUSLUVUT 

  Manninen, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tarkoitus oli parantaa ja kehittää instrumentointisuunnitteluun kuluvan työajan arviointia. Aluksi työssä käsiteltiin instrumentointiin liittyviä aiheita. Näitä olivat instrumentoinnin kenttäväylät, standardit ja ...
 • Bulkkikuljettimen automatisointi 

  Siltanen, Tuomo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tarkoituksena oli automatisoida vanha kontaktoriohjattu kuljetinjärjestelmä. Kuljetinjärjestelmää käytettiin opetustarkoitukseen. Järjestelmän oli tarkoitus säilyä ulkoisesti samanlaisena kuin ennen automatisointia. ...

Näytä lisää