Uusimmat viitteet

 • Mainosnäyttöjärjestelmän suunnittelu 

  Lahti, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä otettiin selvää, millasilla tekniikoilla on mahdollista saada mainoskuvat näkymään isossa monitorissa. Työssä tutkittiin erilaisten monitorivaihtoehtojen etuja ja haittoja kyseisessä sovelluksessa. ...
 • OBD2-datan siirto matkapuhelimeen 

  Turtiainen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Mectronic Oy. Työn tarkoituksena oli tutustua ajoneuvojen vikadiagnostiikkaan, rakentaa ajoneuvojen diagnostiikkaa tulkitseva lukulaite ja ohjelmoida matkapuhelimelle sovellus, joka yhdistää ...
 • Akkujen testausympäristö 

  Lahti, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa Ixonos Finland Oy:n akkujen testausympäristö. Akkujen testausympäristön pääasiallisena vaatimuksena oli, että sillä kyettiin testaamaan mobiililaitteisiin tarkoitettujen akkujen ...
 • Paperinpäällystykoneen logiikan uusinta 

  Lahtinen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Toimeksiantaja halusi yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa paperinpäällystyskoneen logiikkaa, jota oli entisellä laitteistolla vaikea käyttää. Mahdollisia vikoja oli vaikea etsiä, koska samalla koneella oli erillään toimivat ...
 • Kallistuman mittaaminen kiihtyvyysanturilla järjestelmän asennon säätämiseksi 

  Pursiainen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tavoitteena oli kehittää mittaus- ja säätöjärjestelmä tason kaltevuuden määrittämiseksi. Järjestelmää käytettäisiin esimerkiksi asuntovaunun kallistuman korjaamiseen. Taso kallistuma mitataan kiihtyvyysanturilla ja asemointi ...
 • Ohjauskortin suunnittelu ja toteutus 

  Vahteri, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella ja toteuttaa Mikro-Väylä Oy:n uusiutuvaan lainausautomaattijärjestelmään nykyistä ohjauspiirikorttia paremmin sopiva ohjauspiirikortti. Piirikortin suunnittelussa tärkeysjärjestyksessä ...
 • VNT-ahtimen ohjainlaite 

  Kovanen, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin muuttuvageometrisen eli VNT-turboahtimen elektroninen ohjainlaite. Olin asentanut omaan autooni nykyaikaisen muuttuvageometrisen ahtimen, jota auton oma elektroniikka ei ...
 • Elektroniikan T&K&I-palveluiden tuotteistaminen 

  Hokkanen, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työn toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun elektroniikkatiimi ja sen koulutusvastaava Matti Mieskolainen. Elektroniikkatiimi on asiantuntijatiimi, joka tuottaa sähkö- ja elektroniikka-alan perusopetusta ...
 • Sulautetun ohjelmiston suunnittelu ja toteutus WSN-ratkaisuissa 

  Pihlainen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin langattomiin sensoriverkkoihin sulautettu ohjelmisto, jonka tarkoituksena oli mitata kiihtyvyysantureilta tuleva tieto ja lähettää se vastaanottimeen tai vaihtoehtoisesti käyttää lähettimen ...
 • Uuden elektronisen tuotteen myynti- ja markkinointistrategia 

  Kemppainen, Henrikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän Vaajakoskella trukkien elektronisiin lisälaitteisiin erikoistunut asiantuntijayritys Hymatic Oy. Yrityksen tuotteet ovat elektronisia mittaus- ja ohjauslaitteita, joilla ...