Uusimmat viitteet

 • Ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa 

  Mutanen, Tiina; Sallisalmi, Marika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kolonoskopia- ja gastroskopia -tutkimukset ovat ensisijaisia tutkimuksia useissa maha-suolikanavan oireissa. Suomessa tehdään vuosittain noin 100 000 kappaletta kumpaakin. Tulehduksellisten suolistosairauksien määrä on ...
 • Psykoedukaation merkitys lastensuojelun perhehoidossa 

  Laitala, Alice (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen taustana toimi Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön pilottihanke, sijaisvanhempien psykoedukatiivinen vertaistukiryhmä. Ryhmä järjestettiin Jyväskylässä ensimmäistä kertaa keväällä 2018, kohderyhmänä noin ...
 • Äidinmaidon terveyshyödyt ja imetyksen edistäminen keskosilla 

  Sorri-Kelamo, Katja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Imetyksen edistäminen on yksi hoitohenkilökunnan tärkeimmistä tehtävistä, kun vauva joutuu sairaalahoitoon syntymän jälkeen. Ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla imetyksen aloittamiseen liittyy erityispiirteitä, esimerkiksi ...
 • Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille elektrogardiografian, eli EKG:n ottamisesta 

  Ahola, Kirsi; Heikkilä, Helena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sairaanhoitajan kliininen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, vahvaan teoreettiseen ja käytännön osaamiseen. Kliiniset hoitotyön taidot edellyttävät sairaanhoitajalta vahvaa ammattitaitoa, tietoa ja ...
 • Käsikirjoitukset ohjausvideoille raskaus- ja lapsivuodeajan liikunnasta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön 

  Seppänen, Sofia; Salo, Minja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Säännöllinen kohtuullisesti kuormittava liikunta edistää äidin terveyttä ja hyvinvointia niin raskaus kuin lapsivuodeaikanakin. Raskausaika tuo omat erityispiirteensä liikunnan harrastamiseen ja usein äidit tuntevatkin ...
 • Alle kouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto 

  Talka, Iina; Dillström, Hannaleena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lasten ylipainon esiintyvyys on viime vuosina kasvanut huolestuttavalle tasolle ympäri maailman ja tämä kehitys näkyy myös Suomessa. Lasten ylipainoon tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä lapsuusiän ...
 • Hoitotyön kuormittavuus muistisairaita hoitavissa palveluasumisen yksiköissä 

  Taipale, Tiina; Jakobsson, Jutta; Ruuska, Tuire; Haveri-Heikkilä, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muistisairauksia sairastavia ihmisiä on maassamme yhä enemmän ja muistisairauksiin liittyviä käytösoireita ilmenee lähes jokaisella jossakin sairauden vaiheessa. Käytösoireet aiheuttavat muistisairaille psyykkistä pahoinvointia ...
 • Hoitotyön kirjaaminen vuodeosastolla hoitajien kokemana – kyselytutkimus 

  Ylinampa, Annina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitotyön kirjaamisen tarkoitus on helpottaa hoitotyötä ja sen jatkuvuutta sekä edistää potilasturvallisuutta. Laadukkaasti tehdyt kirjaukset hoidon tarpeesta sekä hoitosuunnitelmasta helpottavat vuoron vaihtuessa seuraavan ...
 • Päihteitä käyttävien naisten tuke-minen raskausaikana : Kirjallisuuskatsaus 

  Tuovinen, Kati (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Raskaudenaikainen päihteiden käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja päihteiden käytön haitat sen mukana lisääntyneet. Päihteet aiheuttavat syntyvälle lapselle sikiövaurioita ja Suomessa syntyykin ...
 • Äitien kokemuksia synnytyspettymyksestä ja tuen tarpeesta 

  Kaurtola, Kia; Sillanpää, Kia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Synnytys on perheelle ainutlaatuinen tapahtuma, johon liittyy paljon odotuksia sekä toiveita. Kuitenkin osa synnyttäjistä kokee synnytyspettymyksen, joka on yleinen ja laaja-alainen ongelma ja sillä voi olla hyvinkin ...
 • Työilmapiiritutkimus eräässä kotihoidon yksikössä 

  Valkeinen, Suvi; Ahola, Erika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kotihoidon hoitohenkilökunnan yleistä työilma- piiriä ja näkemyksiä kotihoidon työntekijöiden työtyytyväisyydestä. Tavoitteenamme oli työilmapiirikyselyn avulla selvittää ne tekijät, ...
 • Ikääntyneen ihmisen seksuaalisuus hoitotyössä : Integroiva kirjallisuuskatsaus 

  Varis, Marjut; Körkkö, Inka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalisuus on koko ihmiselämän kestävä prosessi ja jokaisen ihmisen perusoikeus. Seksuaalisuuden säilyminen nähdään ikääntyessä voimavarana, joka ei häviä mihinkään. Ikääntymisprosessin myötä seksuaalisuus kuitenkin ...
 • Ravitsemuksen merkitys masennuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa 

  Peura, Annu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Masennuksesta kärsii Suomessa vuosittain 4-5% väestöstä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tuoreinta tutkimustietoa ravitsemuksen merkityksestä masennuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tavoitteena on, että ...
 • Lääkeaineiden päätyminen ympäristöön - hoitotyön näkökulma 

  Rantalainen, Minna-Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sairauksien ja niiden oireiden hoidossa käytettyjä lääkkeitä päätyy erilaisten hoitolaitosten ja kotita-louksien jätevesien mukana jatkuvasti ympäristöön. Ongelma on alettu tiedostaa kasvavissa määrin viimeisen kymmenen ...
 • Työyhteisön merkitys yksilön työhyvinvoinnille : Yhdessä eteenpäin terveyttä edistäen 

  Pelho, Maija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi jäsen sekä yhteiskunnalle että työnantajalle. Työhyvinvoinnin ollessa hyvin yksilöllinen kokemus hyvinvoivassakin työyhteisössä voi olla yksilöitä, jotka eivät koe olevansa hyvinvoivia. ...

Näytä lisää