Uusimmat viitteet

 • Endometrioosin yhteys parisuhteeseen : Kirjallisuuskatsaus 

  Kalliomäki, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Endometrioosi on krooninen tauti, jota sairastaa noin 10 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Endometrioosi laskee elämänlaatua aiheuttamalla kipuja ja lapsettomuutta. Yksilötasolla endometrioosin vaikutukset heijastuvat ...
 • Vaihdevuodet ja seksuaaliterveys - miten tulla toimeen muutosten kanssa? 

  Elomaa, Katariina; Turunen, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaihdevuosista ja seksuaaliterveydestä löytyy luotettavaa, tutkittua tietoa, mutta sitä viedään vähän käytäntöön. Vaihdevuosi-ikäisiä naisia askarruttavat muutokset seksuaaliterveydessä. Naiset kaipaavat tietoa ja tukea ...
 • Äitien kokemuksia imetyspettymyksestä ja tuen tarpeesta 

  Kaukotie, Laura; Niskanen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Niin äiti, lapsi ja perhe kuin myös yhteiskunta sekä ympäristö hyötyvät imetyksestä ja sen terveysvaikutuksista. Useat äidit kuitenkin pettyvät imetykseen. Imetyspettymystä ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, ...
 • Hoitajien kokema työhyvinvointi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 

  Paloniemi, Iina; Jokitalo, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi on osa jokapäiväistä organisaation toimintaa. Se muodostuu kokonaisuudesta, johon liittyvät työtekijä, työ, työyhteisö ja johtaminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa Jyväskylän Kaupungin ...
 • Anestesiahoitaja ja EEG-pohjainen unen syvyyden arviointi : Kirjallisuuskatsaus 

  Pehkomaa, Pinja; Vesanen, Auli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli koota tutkimustietoa unen syvyyden arvioinnista EEG:n avulla tuoden sii-hen anestesiahoitajan näkökulman. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda tietoa, miten anestesiahoi-taja voi tulkita ja arvioida ...
 • Hoitotyöntekijöiden käyttökokemukset mobiililaitteista ja niihin perehdyttämisestä kotihoidossa 

  Sattanen, Riia; Haikka, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeista 2017, oli yhtenä muun muassa kotihoidon kehittä- minen. Hankkeessa painotettiin muun muassa palveluiden digitalisointia. Tähän liittyen on tullut esimerkiksi uusia mobiileja ...
 • Aikuispotilaan perhekeskeinen mielenterveyshoitotyö - estävät ja edistävät tekijät : Kirjallisuuskatsaus 

  Lehtoranta, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu, että aikuispotilaat nähdään mieluummin yksilöinä kuin perheyhteisöön kuuluvina jäseninä. Mielenterveys-ja päihdeongelmia kohdataan tavanomaisesti yksilötasolla, jossa vain sairastunut henkilö ...
 • Sairaanhoitajan antama tuki perheelle lapsen joutuessa tehohoitoon : Kirjallisuuskatsaus 

  Haapanen, Heidi; Heinonen, Iida (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kriittinen sairaus ilmestyy tyypillisesti varoittamatta jättäen perheen kokemaan avuttomuutta ja epätietoisuutta koskien sairastuneen perheenjäsenen toipumista. On tärkeää, että perhe saa riittävästi tukea jaksaakseen ...
 • Lastensuojelun jälkihuoltoon tulevan varhaisaikuisen terveystietolomake 

  Jakosuo, Marjukka; Kyrö, Ruusa; Räty, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lastensuojelun jälkihuolto on lastensuojelun viimeinen vaihe, jonka tavoitteena on ylläpitää avo- ja sijaishuollon palveluissa saadut positiiviset tulokset. Tavoitteena on valmistaa varhaisaikuinen itsenäiseen elämään. ...
 • Akupunktio migreenin ennaltaehkäisyssä : Kirjallisuuskatsaus 

  Heino, Eeva; Helkala, Katriina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Migreeni on yleinen työikäisten sairaus, jota esiintyy naisilla yleisemmin kuin miehillä. Migreeniä on tutkittu paljon, mutta sen syntymekanismi ei ole vieläkään täysin selvinnyt. Migreenin ennaltaehkäisyssä on tärkeää ...
 • Akupunktio migreenin ennaltaehkäisyssä : Kirjallisuuskatsaus 

  Helkala, Katriina; Heino, Eeva (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Migreeni on yleinen työikäisten sairaus, jota esiintyy naisilla yleisemmin kuin miehillä. Migreeniä on tutkittu paljon, mutta sen syntymekanismi ei ole vieläkään täysin selvinnyt. Migreenin ennaltaehkäisyssä on tärkeää ...
 • Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön hoito : Kirjallisuuskatsaus 

  Kurkkio, Mirjam (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkoituksena oli kuvata traumaperäisen dissosiaatiohäiriön hoitoa, joka sisälsi myös sairauden tunnistamisen ja arvioimisen. Tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajien kiinnostusta ja osaamista traumaperäiseen dissosiaatiohäiriöön, ...
 • Opas maahanmuuttajavanhemmille lasten tunne- ja turvataidoista 

  Huovinen, Emmi; Kallioniemi, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mauste eli Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistämisen hanke. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota opas lasten tunne- ja turvataidoista maahanmuuttajavanhemmille. ...
 • Sinivalohoidossa olleiden lasten vanhempien kokemuksia hoitohenkilökunnalta saamastaan tuesta ja ohjauksesta 

  Kortesalmi, Annastiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Keltaisuus on vastasyntyneillä tavallista ja viisi prosenttia suomalaislapsista saa sinivalohoitoa. Vanhempien kokemuksia ja toiveita hoitohenkilökunnalta saamastaan tuesta ja ohjauksesta lapsensa sinivalohoidon aikana ei ...
 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen kotihoidossa : Kirjallisuuskatsaus 

  Eklin, Vilma; Kuukka, Paula; Lehtonen, Janina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuratiivisesta hoidosta on luovuttu. Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on tutkittu paljon Suomessa sekä kansainvälisesti. Kotona toteutettava ...

Näytä lisää