Uusimmat viitteet

 • Sairaanhoitajan ammatti-identiteetin muodostuminen monimuotokoulutuksessa 

  Majuri, Anne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata sairaanhoitajan ammatti-identiteetin muodostumista monimuotokoulutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa monimuotokoulutuksen kehittämiseksi ja ammatti-identiteetin kasvun ...
 • Lääkkeettömän kivunhoidon menetelmät traumapotilaan hoitotyössä 

  Paavola, Salla; Laajalahti, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Traumapotilaan hoitotyössä kivunhoito on tärkeässä asemassa. Potilaan vammat, siirrot, mittaukset ja hoitotoimenpiteet aiheuttavat kipua. Kivunhoidossa ensisijaisesti käytetään lääkkeellisiä menetelmiä, mutta tässä ...
 • Opas endometrioosia sairastavan nuoren vanhemmille 

  Virkkala, Saija; Luoma-aho, Emmi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toistuvista alavatsakivuista kärsivillä nuorilla jopa 50-60 prosentilla on taustalla endometrioosia. Kuitenkaan nuorten endometrioosista ei juurikaan löydy tietoa tai puhuta, koska viive oireiden alusta sairauden diagnosointiin ...
 • Seksuaalisuus, sukupuolielämä ja niiden muutokset synnytyksen jälkeen : Kirjallisuuskatsaus 

  Syväjärvi, Meline (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella seksuaalisuutta ja sukupuolielämää sekä niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia synnytyksen jälkeen. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä aiheesta ja tuottaa näyttöön perustuvaa ...
 • Raskauden aikaisen huumeiden käytön vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen 

  Puranen, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Huumeet ovat globaali ongelma ja niihin liittyy vakavia terveysriskejä. Huumeiden käyttöä esiintyy myös Suomessa ja sikiön altistuminen päihteille on yleistynyt. Ensisijainen tavoite raskauden aikana on täysi päihteettömyys. ...
 • Pneumoniapotilaan hoitoprosessi Jyväskylän kotisairaalassa 

  Mäkinen, Katri; Vepsäläinen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuuden palvelurakenne tulee suunnitella uudella tavalla, sillä ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän palveluja. Sairaalatasoinen hoito on osittain siirtynyt kotiin. Tämä on ollut kannattavaa niin paikallisesti kuin ...
 • Vuorovaikutuksen merkitys yhteistyösuhteessa skitsofreniaa sairastavan kuntoutujan kanssa 

  Niemi-Mara, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mielenterveyskuntoutujat ovat asumispalveluyksiköissä asukkaita, joiden kuntoutumista ohjaa yksilölliset kuntoutumissuunnitelmat. Hoitajan ja kuntoutujan välinen yhteis-työsuhde on keskeinen osa kuntouttavaa mielenterveystyötä. ...
 • Ravitsemuksen merkitys kirurgisen haavan paranemisessa 

  Lehtonen, Emma-Sofia; Kärnä, Sanna; Pollari, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ravitsemuksen vaikutusta kirurgisen haavan paranemiseen on tutkittu paljon. Nykyään sairaalassaoloaikoja pyritään minimoimaan ja tekijät, jotka vaikuttavat potilaan nopeaan kotiutumiseen korostuvat. Tästä syystä ravitsemuksen ...
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys kätilökoulutuksessa oppikirjojen valossa 

  Korpela, Mia; Jormakka, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kätilö on ensimmäinen ammatti Suomessa, johon nainen on saanut kouluttautua. Vuonna 2016 kätilökoulutus Suomessa täytti 200 vuotta. Juhlavuonna toteutettiin Kätilökoulutus 200 vuotta projekti, johon opinnäytetyö kuuluu. ...
 • Opas seksuaali- ja lisääntymisterveysteeman puheeksi ottamisesta maahanmuuttajien kanssa 

  Jaatinen, Marleena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lisääntynyt maahanmuutto luo tarpeen seksuaalisuuden aktiivisemmalle puheeksiotolle erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä. Seksuaalisuuden puheeksiotto koetaan kuitenkin vaikeaksi, jolloin sen toteuttaminen ...
 • Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitomenetelmiä nuorella potilaalla 

  Haarala, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yleinen ahdistuneisuushäiriö on ahdistuneisuushäiriön alaluokka. Nuorten ahdistuneisuushäiriöitä oli tutkittu suhteessa vähän verrattaen aikuisten ahdistuneisuushäiriöön. Opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää, miten 12–22 ...
 • Yläkoululaisten käsityksiä kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa 

  Peltola, Riina; Heikkinen, Telma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vaajakosken yhtenäiskoulun kanssa syksyllä 2016. Sen tarkoituksena oli tutkia Vaajakosken yhtenäiskoulun 7.-9.- luokkalaisten käsityksiä sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta ...
 • Yhdessä perheen kanssa- vastasyntyneiden perhehoitotyön kehittäminen kohti potilasturvallista perheosastoa 

  Pihlainen, Heli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja yhtenäistää perhehoitotyön käytänteitä sekä lisätä yhteistyötä vastasyntyneitä hoitavien yksiköiden kesken. Selkiyttämällä perhehoito-työn käytänteitä ja periaatteita voidaan ...
 • Leiriolosuhteiden ensiaputaitoja –koulutussuunnitelma 12-15 –vuotiaille partiolaisille 

  Luoma-Lammi, Sofia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olennaisena osana partiolaisten perustaitoihin ovat aina kuuluneet ensiaputaidot. Leirit, vaellukset ja erilaiset yön yli järjestettävät retket ovat olleet merkittävä osa partio-ohjelmaa jo partioliikkeen alkuajoista ...
 • Parisuhteen ja vanhemmuuden voimavarojen tukeminen perhevalmennuksessa 

  Tuominen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onnistuneeseen perhevalmennukseen sisältyy lasta odottavien pariskuntien voimavarojen vahvistaminen, koska ne vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Keski‐Suomen seututerveyskeskus. ...

Näytä lisää