Uusimmat viitteet

 • Turvallisuutta ajoneuvon katolla työskentelyyn tuotannossa 

  Tuumanen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Saurus Oy Jyväskylän Säynätsalon tehtaassa työskennellään ajoneuvojen katolla tuotannon erilaisissa työvaiheissa yli kahden metrin korkeudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille korkealla työskentelyn ongelmat ja ...
 • Kuntokatsastus-palvelun käyttäjäkokemuksen kehittäminen 

  Lahtiharju, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tavoitteena on liikunnan ja terveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen. Yksi sen hankkeista on maksuton kuntotestauspalvelu Kuntokatsastus, jonka voi suorittaa ...
 • Web-pohjaisen sovelluksen hyväksymistestauksen automatisointi 

  Väyrynen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyväksymistestauksen tarkoituksena on varmistaa, että sovellus toimii niin kuin on määritetty. Onnistuneen hyväksymistestauksen jälkeen sovellus, tai sen uusi versio, voidaan julkaista asiakkaan käytettäväksi. Joensuulainen ...
 • EMFI-anturin soveltuvuus sisäpelikenttien raja-anturointiin 

  Huttunen, Ilkka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Urheilussa käytetään nykyään yhä enemmän tietotekniikkaa ja antureita, joilla saadaan tarkempia ja luotettavampia tuloksia urheilusta kuin mihin ihmiset pystyvät. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää voisiko EMFI-anturia ...
 • Huoltovaunun tuotekehitys : prototyyppi älyviherseinien huollolle 

  Uuttu, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  NaturVention Oy:n tuotteina ovat luonnonmukaiseen sisäilmanpuhdistukseen tarkoitetut älyviherseinät. Yrityksen toiminta on laajentumassa käsittämään suurkaupunkialueita, joissa yhtenä vaihtoehtona on viherseinien huollon ...
 • Asiakkaan terveysdatan hyödyntäminen etälääkäripalvelussa : Terveyttä mittaavien laitteiden kartoitus 

  Oksanen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa terveyttä mittaavia laitteita, joita etälääkäripalvelua käyttävä asiakas voi käyttää kotonaan. Samalla tutkitaan mahdollisuutta saada asiakkaan mittaamaa tietoa hyödynnettäväksi ...
 • EKG-elektrodimallien vertailu Firstbeat Hyvinvointianalyysi -mittauksissa 

  Vesala, Miro-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Firstbeat on kehittänyt edistyksellisen sykevälivaihteluun perustuvan analyysimenetelmän ja terveys- ja hyvinvointiteknologian alan kasvaessa on Firstbeatin pyrittävä vas-taamaan myös kasvaviin asiakasvaatimuksiin. Firstbeat ...
 • Firstbeat Hyvinvointianalyysin palautteenannon kehittäminen 

  Salminen, Mikke (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Oman terveydentilan mittaaminen eli biohakkerointi yleistyy koko ajan kehittyvän teknologian myötä. Teknologian avulla ihminen saa tietoa kehostaan entistä enemmän. Firstbeat Technologies Oy on jyväskyläläinen yritys, joka ...
 • Älyviherseinän ulkoasun kehitys : Kansainväliset trendit toimistoympäristöissä 

  Ruokola, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tuotekehitysprojektin tavoitteena oli kehittää Naturventionin älykkäästä Naava-aktiiviviherseinästä modulaarisesti valmistettava Naava Custom -malli, jonka mitat ja ulkoasu ovat paremmin muokattavissa kulloiseenkin ...
 • Respecta Oy:n asiakkuudenhallintajärjestelmän käytettävyyden kehittäminen 

  Latva, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Laadukkaalla asiakkuuksien hallinnalla voidaan hoitaa tehokkaasti asiakassuhteita ja kehittää asiakaskokemusta. Yhä useammat yritykset kehittävät tänä päivänä toimintaansa asiakaslähtöisempään suuntaan tuotelähtöisyyden ...
 • Optikon työergonomia näöntutkimuksessa 

  Laukka, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa ergonomian toteutumista optikon työssä. Opinnäytetyössä kehitettiin ergonomian tarkistusmenetelmiä ja tehtiin ergonomiatarkastelu kahteen toimeksiantajan näöntutkimustilaan. ...
 • Quuppa-paikannusjärjestelmän paikannustarkkuuden määrittäminen ja käyttöohje 

  Saloranta, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Quuppa-paikannusjärjestelmän paikannustarkkuus sekä laatia yksinkertainen ja selkeä käyttöohje järjestelmälle. Toimeksiantajana oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU. ...
 • Vanhusten palvelutalo videolääkäripalvelun käyttöympäristönä 

  Kervinen, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lookinno Oy on jyväskyläläinen tietoverkkoympäristöön liittyviä terveydenhuollon laitteita, palveluita ja järjestelmiä tuottava yritys. Lookinno Oy on kehittänyt Medics24-nimisen online-videolääkäripalvelun, jonka avulla ...
 • Pyörätuolin harjoitusvastus 

  Pirkola, Henrikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toimeksiantajan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille mahdollisuuksia ja olosuhteita liikunnan harrastamiseen ja kilpailemiseen. ...
 • Älyviherseinän testaus ilman epäpuhtauksien pienhiukkasten suodatuksessa 

  Kangas, Tuomo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ilman epäpuhtaudet ja niissä ilmenevät pienhiukkaset ovat kasvava ongelma ihmisten terveydelle. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin 7 miljoonaa ihmistä kuoli ilman epäpuhtauksiin vuonna 2012. Ilman epäpuhtaudet ...

Näytä lisää