Uusimmat viitteet

 • Tuotannonohjausjärjestelmän kehitys : Tuotanto- ja varastokuittaukset viivakoodilla 

  Shemeikka, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hydrauli-sylintereitä valmistava, sekä niiden korjaamiseen erikoistunut konepaja-yritys, halusi alkaa kehittämään omaa Tuotanto- ja varastokuittaukset viivakoodillaä nykyaikaiseen ja paremmin hallittavaan suuntaan. ...
 • Sähköisen moottorisuojan avausmekanismin kehittäminen 

  Maksimainen, Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tana Oy suunnittelee ja myy jätteenkäsittelyyn tarkoitettuja raskaita työkoneita. Tuotteita ovat kaatopaikkajyrät, jäterepijät sekä jäteseulat. Tana tarjoaa myös älykkäitä digitaalisia palveluita jätteitä käsittelevien ...
 • Lean-keskeinen kokoonpanosolun layoutsuunnittelu ja puristimen konseptisuunnittelu 

  Väisänen, Viljo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Valtra Oy:n Suolahden voimansiirtotehtaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää voimansiirtotehtaan alikokoonpanon solun layout-suunnitelmaa ja suunnitella uusi puristin samaan soluun. Uuden ...
 • Tutkimus traktorin sähköisen etuakselin konstruktioista ja eduista 

  Rautiainen, Mika Pellervo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisten työkoneita koskevien päästömääräyksien tiukentuminen korostaa hybridijärjestelmien tutkimustarvetta, jossa osa traktorin tehontarpeesta tuotettaisiin sähkömoottorilla. Voidaan olettaa että tulevaisuudessa ...
 • Kunnossapidon tietojärjestelmän päivitys Arrow Noviin 

  Uusitalo, Roope (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kunnossapidon tietojärjestelmät ovat osa toimivaa kunnossapitoa. Niillä tuetaan ja hallitaan päivittäistä kunnossapidon toimintaa ja sen organisaatiota. Näiden järjestelmien avulla kunnossapidon tehokkuutta voidaan ...
 • OptiConcept-mallin jälkikäsittelylaitteiden kunnonvalvontamenetelmien optimointi 

  Viiankorpi, Aapo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy:n kunnossapitoyksikkö. Organisaation suuren koon ja eri liiketoiminta-alueisiin, yksiköihin ja osastoihin hajautettujen työtehtävien vuoksi vertailemalla analysoitua ...
 • Sormijatkoslinjan laiterekisteri ja huoltosuunnitelma 

  Minkkinen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kurikka Timber Oy tuottaa ikkuna-aihioita ikkunateollisuudelle sekä pellettiä teollisuuteen ja kotitalouksiin. Uusin Kurikan tuotantolinjoista on sormijatkoslinja, jonka tarkoituksena on parantaa puun laatua ja lujuutta ...
 • Koeajolaitteiden huoltosuunnittelu ja kriittisyysanalyysi 

  Lyytikkä, Mikael (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohteena oli traktoritehtaan kokoonpanolinjan päässä oleva erillinen koe-ajohuone. Koeajohuone sisältää traktorin lopputestaukseen vaadittavat laitteet. Työn tavoitteena oli tehdä traktorin lopputestaukseen ...
 • Komponenttien yksilötietojen tallennusprosessin kehittäminen 

  Lehtoväre, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Santasalo Gears Oy:llä oli ollut pitkään tarve tehostaa ja parantaa teollisuusvaihteiden kokoonpanoon käytettyjen komponenttien jäljitettävyyteen liittyvää yksilötietojen tallentamisprosessia. Jäljitettävyystietojen ...
 • Havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmän ennakkohuollon suunnittelu 

  Rytkönen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Quant Finland Oy. Tavoitteena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmälle. Aiempaa kirjallista ennakkohuoltosuunnitelmaa ei ollut, vaan kunnossapitoa ...
 • Lean-filosofian työkalujen käyttöönotto alihankintakonepajassa 

  Siiriäinen, Jonne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantaja oli aloittanut lokakuussa 2017 5S-projektin, jossa pyrittiin poistamaan tuottavuutta häiritseviä tekijöitä tuotannosta. Projektin taustalla oli tuottavuuden nostaminen koko yksikön tasolla sekä konekohtaisesti. ...
 • Magneettijauhetarkastuksen käyttöönotto yrityksessä 

  Lähdekorpi, Otto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli jyväskyläläinen tuuliturbiinivaihdevalmistaja Moventas Gears Oy. Materiaaleille asetettujen vaatimusten kasvaessa syntyi Moventaksella tarve ottaa käyttöön uusi NDT- tarkastusmenetelmä ...
 • Tuotekehitysprosessin kuvaaminen ja kehittäminen 

  Liimatainen, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moisio Forest Oy on muun muassa metsäkonealan tuotekehitykseen ja konepajatoimintaan orientoitunut yritys. Opinnäytetyö käsitteli tuotekehitysprosessia ja sen primäärinen tavoite oli prosessien kuvaus ja kehittäminen ...
 • Survey on the Possibilities of Utilizing Metal Additive Manufacturing at an Industrial Company 

  Kuikka, Jasperi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The assignment for the bachelors’ thesis was given by Valmet Jyväskylä. The topic was to survey the possibility of utilizing metal additive manufacturing at the company. The goal was to find potential applications, evaluate ...
 • Konepajan laitteiden ennakkohuoltosuunnitelma 

  Rantanen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi John Crane Safematic Oy Muuramesta. Työn tavoitteena oli laatia konepajassa oleville laitteille käyttäjäkohtaiset ennakkohuoltosuunni-telmat. Ennakkohuoltosuunnitelmien tavoitteena oli ...

Näytä lisää