• Sormijatkoslinjan laiterekisteri ja huoltosuunnitelma 

   Minkkinen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kurikka Timber Oy tuottaa ikkuna-aihioita ikkunateollisuudelle sekä pellettiä teollisuuteen ja kotitalouksiin. Uusin Kurikan tuotantolinjoista on sormijatkoslinja, jonka tarkoituksena on parantaa puun laatua ja lujuutta ...
  • Koeajolaitteiden huoltosuunnittelu ja kriittisyysanalyysi 

   Lyytikkä, Mikael (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön kohteena oli traktoritehtaan kokoonpanolinjan päässä oleva erillinen koe-ajohuone. Koeajohuone sisältää traktorin lopputestaukseen vaadittavat laitteet. Työn tavoitteena oli tehdä traktorin lopputestaukseen ...
  • Komponenttien yksilötietojen tallennusprosessin kehittäminen 

   Lehtoväre, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Santasalo Gears Oy:llä oli ollut pitkään tarve tehostaa ja parantaa teollisuusvaihteiden kokoonpanoon käytettyjen komponenttien jäljitettävyyteen liittyvää yksilötietojen tallentamisprosessia. Jäljitettävyystietojen ...
  • Konepajan laitteiden ennakkohuoltosuunnitelma 

   Rantanen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi John Crane Safematic Oy Muuramesta. Työn tavoitteena oli laatia konepajassa oleville laitteille käyttäjäkohtaiset ennakkohuoltosuunni-telmat. Ennakkohuoltosuunnitelmien tavoitteena oli ...
  • Jyrsinpäiden ennakkohuollon kehittäminen konepajalla 

   Väätäinen, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy Rautpohjan konepaja ja työn aiheena oli kehittää ennakkohuoltoa suurten jyrsinkoneiden jyrsinpäille. Työn tavoitteena oli muuttaa jyrsinpäiden kunnossapidon strategiaa ...
  • Varaosavaraston organisointi ja kehittäminen 

   Päätalo, Tino (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön lähtökohtana oli, ettei varaosavarastoa oltu lisätty toiminnanohjausjärjestelmään sekä varasto oli epäjärjestyksessä. Tehtävänä oli selvittää varaosatilaushistoriaa ja sen perusteella lisätä ...
  • Havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmän ennakkohuollon suunnittelu 

   Rytkönen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn toimeksiantajana oli Quant Finland Oy. Tavoitteena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmälle. Aiempaa kirjallista ennakkohuoltosuunnitelmaa ei ollut, vaan kunnossapitoa ...
  • Lean-filosofian työkalujen käyttöönotto alihankintakonepajassa 

   Siiriäinen, Jonne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toimeksiantaja oli aloittanut lokakuussa 2017 5S-projektin, jossa pyrittiin poistamaan tuottavuutta häiritseviä tekijöitä tuotannosta. Projektin taustalla oli tuottavuuden nostaminen koko yksikön tasolla sekä konekohtaisesti. ...
  • Magneettijauhetarkastuksen käyttöönotto yrityksessä 

   Lähdekorpi, Otto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli jyväskyläläinen tuuliturbiinivaihdevalmistaja Moventas Gears Oy. Materiaaleille asetettujen vaatimusten kasvaessa syntyi Moventaksella tarve ottaa käyttöön uusi NDT- tarkastusmenetelmä ...
  • Tuotekehitysprosessin kuvaaminen ja kehittäminen 

   Liimatainen, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Moisio Forest Oy on muun muassa metsäkonealan tuotekehitykseen ja konepajatoimintaan orientoitunut yritys. Opinnäytetyö käsitteli tuotekehitysprosessia ja sen primäärinen tavoite oli prosessien kuvaus ja kehittäminen ...
  • Survey on the Possibilities of Utilizing Metal Additive Manufacturing at an Industrial Company 

   Kuikka, Jasperi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   The assignment for the bachelors’ thesis was given by Valmet Jyväskylä. The topic was to survey the possibility of utilizing metal additive manufacturing at the company. The goal was to find potential applications, evaluate ...
  • Karamurskaimen kiertovoiteluöljyn seuranta 

   Ajanko, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli YIT Infra Oy kiviainesdivisioona ja työn tavoitteena oli tehdä selvitys menetelmästä, jolla voitaisiin valvoa karamurskainten kiertovoitelujärjes-telmän öljyn kuntoa reaaliaikaisesti. ...
  • Käyttäjäkunnossapidon kehittäminen tuotantolaitoksessa 

   Järvi, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja toimi Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehdas. Työn tavoitteena oli laatia selkeä ja helposti toteutettavissa oleva käyttäjäkunnossapitoprosessi ja käyttäjäkunnossapito-ohjeistus kartonkikonelinjan ...
  • Ennakkohuoltojen kehittäminen 

   Vinkki, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ennakkohuoltoreittien ja ohjeistuksien nykytilanne, ja päivittää ne tarvittaessa Jyväskylän Energiantuotannon Rauhalahden voimalaitokselle Maximo toiminnanohjausjärjestelmään. Selvitys ...
  • Kuumanauhavalssauslinjan sitomakoneiden käyntivarmuuden parantaminen 

   Heikka, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi SSAB Europe Oy:n Raahen terästehdas. Tavoitteena oli selvittää kuumanauhavalssaamon sitomakoneiden nykytilaa kunnossapidollisesta näkökulmasta, sekä kehittää toimenpiteitä, joilla ...
  • Viilun saumauslinjojen ennakkohuoltojen nykytilan kartoitus ja optimointi 

   Peltomäki, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyölle saatiin toimeksianto UPM Plywood Jyväskylältä, Jyväskylän vaneritehtaan mekaaniselta kunnossapidolta. Tavoitteena oli kartoittaa viilun saumaus- ja jatkosaumauslinjojen ennakkohuoltojen nykytila, sekä ...
  • OC-Pro kuivatusviirapesurin huoltopalvelun tuotteistaminen 

   Laine, Jesse (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Valmet Oyj on maailman johtavia yrityksiä paperi- sellu ja energiateollisuuden aloilla. Yrityksellä oli tarpeena saada parannuksia tarjottavan OptiCleaner Pro -kuivatusviirapesurin huoltopalvelun tarjous-, myynti- sekä ...
  • Konepajan työkalunhallintajärjestelmän kehittäminen 

   Jääskeläinen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tilaajana oli jyväskyläläinen tuulivoimalavaihteiden valmistaja Moventas Gears Oy. Työn tilaajalla ei ollut käytössään kunnollista käsin käytettävien työkalujen hallintajärjestelmää. Niinpä tilaaja halusi ...
  • Energiapuun katkaisu- ja karsintalaite : Tuotekehitys 

   Vainio, Kevin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli energiapuun kasvava hakkuumäärä sekä Nokka Oy:n tavoite saada ATV-metsäperävaunumallistoon enemmän lisävarusteita, minkä pohjalta alettiin kehitellä ATV-kokoluokan energiapuun katkaisu- ja ...
  • Jauhimen akseliston vaihto-ohjeen laatiminen ja akselistohuollon selvitys 

   Lahtinen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi UPM Paper ENA Oy:n Kaipolan tuotantolaitos. Työn tavoitteena oli laatia Kaipolan hiertämöllä käytössä olevien SD-65 tyyppisten hierrejauhinten akseliston vaihto-ohje ja suorittaa ...