• Cost Calculation model for work related accidents 

   Sormunen, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   The Bachelor´s Thesis is a study of the models for calculating the costs of accidents. The main aim was to customize a cost calculation model for the use of the target company. The solution was searched for by looking ...
  • Köysitelalinjan ohjauslogiikan kehitys 

   Salminen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Konecranes Oy on yksi maailman suurimmista nosturin toimittajista. Konecranesin on omalla esimerkillään näytettävä tietä sen tytäryhtiöille. Toimitusvarmuus ja -luotettavuus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. Myöhästymät ...
  • Typetyslaitteen automatisointi 

   Valkonen, Otto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli typetyslaitteen automatisoinnin suunnittelu ja toteuttaminen prototyyppitasolla. Automatisoinnilla pyrittiin vähentämään typetykseen käytettäviä henkilöstöresursseja, joita nykyisin käytössä ...
  • ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen 

   Vanhatalo, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäyte toteuttaa ISO 9001 -laadunhallintastandardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän rakentamisen pienikokoiseen konepajayritykseen. Opinnäytetyössä käytetään pohjatietona standardeja: ISO 9000, ISO 9001, ISO ...
  • Liftro takalaitanostin : Yksittäishyväksyntä vai tyyppihyväksyntä 

   Tulokas, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Liftron valmistamien kuorma-auton takalaitanostimien ja takaalleajosuojien rekisteröintiin liittyviä vaihtoehtoja. Rekisteröintiä koskevat vaatimukset muuttuivat rekisteröintikatsastuksen ...
  • Paalutuskoneen kokoonpanotyön tutkimus ja loppukokoonpanon vaiheistus Junttan Oy:lle 

   Moilanen, Perttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää paalutuskoneen loppukokoonpanon, keilin sekä järkäleen vaiheistettu kokoonpano. Vaiheistuksen avulla työmenetelmät sekä kokoonpanojärjestys saadaan vakioitua parhaaseen ...
  • Sinkkifosfatoinnin jätevesien puhdistus 

   Issakainen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli selvittää Valtran Suolahden traktoritehtaaseen suunnitellun uuden runkomaalaamon ympäristövaikutukset jätevesiin. Nykyisin käytössä oleva runkojen rautafosfatointikäsittely on tarkoitus korvata ...
  • Tuotekehitysprojektien sekä Stage-Gate-mallien toteutus PLM-ohjelmisto TeamCenterillä 

   Rannila, Jouni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäytetyö kuului osana Moventas Wind Oy:n PLM (Product Lifecycle Management) -projektiin. Opinnäytetyö keskittyi tuotekehitysprojektien hallintaan sekä sitä ohjaavan Stage-Gate-mallin toteuttamiseen ...
  • Virtaviivaistettu RCM-metodiikan pilotointi Oy Kontino Ab:lle 

   Hokkanen, Ilari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on virtaviivaistetun RCM-metodiikan pilotointi Kontinolla. Työn avulla on tarkoitus tuoda RCM-metodiikan perusteet tutuksi Kontinolla sekä soveltaa käytännössä virtaviivaistetusti RCM:ää Kontinon ...
  • Kaksoisnivelsauvamittaus työstökoneen geometrian analysoinnissa 

   Ahonen, Veli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa työstökoneen laaduntuottokykyä. Työssä kehitettiin menetelmä kaksoisnivelsauvamittauksen avulla työstökoneen geometriamuutoksien hallintaan. Kaksoisnivelsauvamittaus oli kunnossapidossa ...
  • Koevalujen laadunvarmistuksen kehittäminen 

   Koskela, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Moventas Wind Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää tuuliturbiinivaihteisiin käytettävien koevalujen laadunvarmistusta ja ennen kaikkea koevalujen valmistuksen aikaista raportointia. Opinnäytetyössä ...
  • PLM-järjestelmän tarvekartoitus 

   Kauhanen, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytteen tavoitteena on tehdä selvitys yritykselle kartoitus tuotteen elinkaaren hallinnasta, sen tuomista eduista sekä kuinka eri tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan tukena. Kehityskohteiden ...
  • PK10 ennakkohuollon nykytilan selvitys ja laitteiden kriittisyysanalyysi 

   Peltola, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty Metsä Tissue Oyj:n Mäntän paperitehtaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tehtaan paperikonelinja 10 ennakkohuollon nykytila ja tehdä konelinjan laitteille kriittisyysanalyysi. Kriittisyysanalyysin ...
  • Viilunsorvauslinjan kunnonvalvontatarpeen määrittäminen kriittisyysanalyysin avulla 

   Hintikka, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sain opinnäytetyölleni aiheen Finnforestin vaneritehtailta Suolahdesta. Finnforest kuuluu Metsäliitto-konserniin ja se toimii noin 30 eri maassa. Suolahden vaneritehtailla valmistetaan sekä koivu- että havuvaneria. Työni ...
  • Polttomoottorien kehittyminen ensimmäisen maailmansodan länsirintaman hävittäjälentokoneissa 

   Kristiansson, Jesper (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aihe on Polttomoottorien kehittyminen ensimmäisen maailmansodan länsirintaman hävittäjälentokoneissa, ja se on tehty yhteistyössä Keski-Suomen Ilmailumuseon kanssa. Lähteinä on käytetty Ilmailumuseon kirjastosta ...
  • RUISKUVALUKONEEN PALVELUN AUTOMATISOINNIN SUUNNITTELU 

   Paukku, Joona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Osakeyhtiö Juho Jussilalle silloisen ruiskuvaluprosessin automatisointivaihtoehdot, automatisoinnin kustannukset sekä takaisinmaksuaika. Työssä tutkittiin myös yrityksestä jo löytyvän ...
  • Varastonhallinnan kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän tuotantomoduulin käyttöönotolla 

   Sievilä, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäyte tehtiin paineilmamittareita valmistavalle HK Instruments Oy:lle. Työn lähtökohtana oli kehittää varastonhallintaa ottamalla käyttöön HansaWorld-ohjelmaan liitettävä tuotantomoduuli. Moduulin käyttöönotto oli ...
  • 6L tuote- ja raaka-ainevaraston tilankäytön optimointi 

   Östman, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin CP Kelcon Äänekosken tehtaalle ja sen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja yrityksen varastotilojen tilankäytön optimoimiseksi. Yrityksellä on ollut ongelmana tilanpuute varastoissa, josta on seurannut ...
  • Ruuviliitosten voiteluaineiden kitkakertoimien selvitys 

   Laurikainen, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Metso Paper Oyj:n Rautpohjan telatuotannossa haluttiin selvittää löytyisikö käytössä olevalle ruuviliitosten kiinnileikkautumista estävälle voiteluaineelle korvaajaa. Käytössä oleva voiteluaine haluttiin korvata uudella ...
  • Prototyyppien dokumentoinnin kehittäminen 

   Korpiaho, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Multimek Oy:ssä oli havaittu puutteita valmistettavista prototyyppituotteista asiakkaalle raportoitavissa tiedoissa. Oli myös esiintynyt tilanteita, että tietoja havaituista ongelmista tuotteen valmistettavuudessa ei ...