• 3D-suunnittelun hyödyntäminen laivavaihteiden suunnittelussa 

   Minkkinen, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Santasalo Gears Oy. Yritys suunnittelee ja valmistaa teollisuusvaihteita sekä tarjoaa niille huoltopalveluja. Yrityksen tuotteisiin ovat aiemmin kuuluneet myös laivavaihteet, mutta viime ...
  • 3D-tulosteesta tarkkuusvalukappaleeksi 

   Linna, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli ProSolve Oy. ProSolve on jyväskyläläinen suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt koneensuunnitteluun, mutta on jo monta vuotta tarjonnut 3Dtulosteita prototarkoitukseen. Yritys halusi ...
  • 5S-auditointitulosten analysoinnin kehittäminen 

   Vauhkonen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toimeksiantajana toimi VR-Yhtymä Oy Pieksämäen konepaja. Yrityksessä oli otettu käyttöön vuonna 2012 5S-menetelmä, jolla parannettiin konepajan tuotannon osastojen siisteyttä ja järjestystä. 5S-toimintaan kuului osastojen ...
  • 6L tuote- ja raaka-ainevaraston tilankäytön optimointi 

   Östman, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin CP Kelcon Äänekosken tehtaalle ja sen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja yrityksen varastotilojen tilankäytön optimoimiseksi. Yrityksellä on ollut ongelmana tilanpuute varastoissa, josta on seurannut ...
  • Alihankittujen tuotteiden laadun ohjauksen ja valvonnan kehittäminen 

   Hänninen, Jori-Asser (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy:n hankinnan laadunvalvontatoimi. Valmet toimittaa ja kehittää teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Laadunvalvontatoimen ...
  • Alumiinilaattojen valmistusprosessin kehittäminen 

   Salminen, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Komas Oy:n alumiinilaattojen valmistusprosessia. Valmistusprosessin kehittämiseen liittyivät alatavoitteina prosessin hukkien vähentäminen, kokoonpanosolun ja -työohjeiden kehittäminen ...
  • API 650 -standardin mukaisen säiliön 3D-mallin parametrisoiminen 

   Sironen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli parametrisoida API 650 -standardin mukaisen säiliön kokoonpanomalli. Parametrisoinnilla pyrittiin tehostamaan toimeksiantajan suunnitteluprosessia, joka lähtötilanteessa sisälsi paljon ...
  • ATV-metsäperävaunun optimointi ja kehittäminen 

   Kantonen, Benjam (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin muuramelaiselle Nokka Oy:lle, joka on pitkänlinjan maa- ja metsäkoneita valmistava perheyritys. Opinnäytetyössä pyrittiin kehittämään Nokka Forest Pro -metsäperävaunua sen eri osa-alueilla. Tavoitteina ...
  • Automatisoidun valmistusyksikön suunnittelu RamonEdge Oy:lle 

   Rämö, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin RamonEdge Oy:lle automatisoitu valmistusyksikkö rakenteineen jääkiekkoluistimen terien valmistamiseksi. Valmistusyksikön toiminta käsittäisi terän valmistuksen aihiosta valmiiksi lopputuotteeksi. ...
  • Auton sähkökonversion tuotteistaminen 

   Saarinen, Lasse (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä auton sähkökonversio vaatii ja olisiko sähkökonversiota mahdollista hyödyntää kaupallisesti. Auton sähkökonversio on auton voimanlähteen muuttamista sähköksi. Opinnäytetyössä ...
  • Autonvalmistuksessa käytettävien tuotanto-osien hyväksymismenettelyn dokumentointi ja selvitys 

   Risunen, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön taustalla olivat Valmet Automotive Oy:n uusien toimittajalaatuinsinöörien rekrytointi ja tuotantoon tulevat uudet tuotteet. Autonvalmistuksessa käytettävät tuotanto-osat tulee hyväksyä ennen niiden käyttöönottoa. ...
  • Calculation Tool for Engineering 

   Lampinen, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   The Study was conducted as qualitative research for K-S Konesuunnittelu Oy. The company provides mechanical engineering for technology suppliers in the Finnish export industries. The main objective was to study if the ...
  • Constitution of an Agile Project Management Framework Managing Internet of Things Innovations 

   Schwan, Philipp (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   The fourth industrial revolution, the so-called digital transformation, shows its impact on a wide range of industries. Next to big data, the Internet of Things is one of the main drivers of digitalizing industrial processes ...
  • Cost Calculation model for work related accidents 

   Sormunen, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   The Bachelor´s Thesis is a study of the models for calculating the costs of accidents. The main aim was to customize a cost calculation model for the use of the target company. The solution was searched for by looking ...
  • Creon työkokoonpanojen ja konfiguraatioiden hallinta globaalissa tuotekehitysympäristössä 

   Halttunen, Jaakko-Petteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Valtra Oy Ab:lle ja siinä oli mukana MP Soft Oy. Tarkoituksena oli kehittää työkokoonpanojen ja konfiguraatioiden hallintaa meneillään olevassa globaalissa tuotekehitysprojektissa. Tavoitteina oli ...
  • Development of a demonstration device for vibrations 

   Gengenbach, Jonathan (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Unbalanced rotors vibrate while turning. This effec t can be described on a simplified model, the Laval-Rotor. The Laval-Rotor consists of a pin-supported massless shaft and a centric attached disk. The Laval-Rotor can ...
  • Dieselmoottorin pakokaasun jäähdytysjärjestelmän suunnittelu 

   Jutila, Sipi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Tana Oy:lle osana uuden, vähäpäästöisen TIER 4/Euro 4 -moottorimoduulin suunnittelua. Työssä suunniteltiin järjestelmä, jolla varmistetaan, että uuden dieselmoottorin kuuma pakokaasu ei aiheuta ...
  • Energiapuun katkaisu- ja karsintalaite : Tuotekehitys 

   Vainio, Kevin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli energiapuun kasvava hakkuumäärä sekä Nokka Oy:n tavoite saada ATV-metsäperävaunumallistoon enemmän lisävarusteita, minkä pohjalta alettiin kehitellä ATV-kokoluokan energiapuun katkaisu- ja ...
  • Ennakkohuoltojen kehittäminen 

   Vinkki, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ennakkohuoltoreittien ja ohjeistuksien nykytilanne, ja päivittää ne tarvittaessa Jyväskylän Energiantuotannon Rauhalahden voimalaitokselle Maximo toiminnanohjausjärjestelmään. Selvitys ...
  • Havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmän ennakkohuollon suunnittelu 

   Rytkönen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn toimeksiantajana oli Quant Finland Oy. Tavoitteena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmälle. Aiempaa kirjallista ennakkohuoltosuunnitelmaa ei ollut, vaan kunnossapitoa ...