Uusimmat viitteet

 • Betonilaboratorio elementtitehtaaseen : Perustaminen, työohjeet ja määritykset 

  Honkala, Eero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Suoraman Elementti Oy on perustamassa uutta modernia betonielementtitehdasta lähiaikoina. Opinnäytetyö käsittelee tehtaan uuden betonilaboratorion perustamista. Betonilaboratorion suunnitelmaan sisältyi pohjakuva, kalusteiden ...
 • BIOPOLTTOAINEET JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

  Saavalainen, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Euroopan unioni on asettanut tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi 10 %:iin liikenteen energian kulutuksesta kaikissa jäsenmaissa vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä osassa ovat ...
 • Kuusentaimien mykorritsasienten tunnistaminen kolonnisaatiokokeissa 

  Uutela, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Metsäntutkimuslaitokselle. Opinnäytetyössä tunnistettiin kuusen juurista mykorritsoja eli symbioottisia juuristosieniä. Opinnäytetyö on osa tutkimusta, jossa selvitetään kuusen kasvun parantamista ...
 • PAH-yhdisteiden määrittäminen GC-MS/MS menetelmällä savukalasta 

  Olkkola, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tutkimuksen päämääränä oli tutkia eroja PAH-yhdisteiden määrässä eri tavoin valmistettujen savukalojen välillä. Tutkittavia kohteita olivat erot lämmin- ja kylmäsavumenetelmien välillä sekä perinteisen savustuksen ja ...
 • Varian CP-490 Micro GC -laitteiston käyttöönotto polttotukimuksessa 

  Soini, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tavoitteena oli suorittaa käyttöönottovalidointi VTT:lle hankitulle Varianin CP-490 mikrokaasukromatografille. Kaasukromatografin käyttökohteena oli rikkivedyn, karbonyylisulfidin, metyylimerkaptaanin, hiilisulfidin ...
 • ALPPIRUUSUJEN SIEMENTEN JA SIITEPÖLYN KRYOSÄILYTYS 

  Milja, Rantanen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää nestetyppipakastusmenetelmä suomalaisten alppiruusujen siementen ja siitepölyn pitkäaikaissäilytykseen. Työn tilaaja oli Maa‐ ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Laukaan ...
 • Kryosäilytysmenetelmän kehittäminen pensashanhikeille 

  Miettinen, Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
  Työn tavoitteena oli kehittää käyttökelpoinen kryosäilytysmenetelmä pensashanhikeille (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.). Opinnäytetyö tehtiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella (MTT) Laukaassa. Laukaan toimipaikka ...
 • Kuusen lahottajasieniyhteisön tutkiminen DNA-menetelmillä 

  Häyrynen, Matias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin metsäntutkimuslaitoksella Vantaan toimipisteessä metsäpatologian osastolla. Tarkoituksena oli tutkia Padasjoen kuntaan kuuluvan Vesijaon luonnonsuojelualueen lahottajasienilajien monimuotoisuuden ...
 • Tunturimaan bakteerien lipidimarkkerit 

  Eilola, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Fosfolipidirasvahappomenetelmää (PLFA) käytetään yleisesti analysoitaessa mm. maaperän mikrobiyhteisöjä. Sillä etsitään markkereita ilmaisemaan tiettyjä lajeja ja ryhmiä tai sitä voidaan käyttää sormenjälkenä vertailtaessa ...
 • Valkosipulin lisäys ja virustestaus in vitro 

  Toivonen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lämpökäsitellyn valkosipuliaineiston virustestaus ja lisäys. Työ tehtiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Laukaan toimipisteessä. MTT:ltä työn oli tilannut suomalainen ...
 • Lakkasuon mikrobiyhteisön määrittäminen fosfolipidirasvahappomenetelmällä 

  Koudelia, Valentina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö suoritettiin Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuskeskuksessa Vantaalla 18.1.–15.5.2010. Työn tarkoituksena oli tutkia luonnontilaisen suon mikrobiyhteisöä. Tutkimuksessa selvitettiin ravinteisuudeltaan ...
 • Kasvualustan hormonitason ja valon vaikutus syringa vulgariksen lisääntymiseen ja juurtumiseen in vitro 

  Natri, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää MTT Laukaan käyttöön sopiva ja hyvä syreenien lisäysalusta tai vaihtoehtoisia alustoja, joita voisi käyttää uusien syreenikantojen lisäyksessä. Ongelmana oli syreenien heikko lisääntyminen ...
 • Monipaikkaisen minifermentorin validointi mikrobiologisiin määrityksiin 

  Hakonen, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyö tehtiin Samplion Oy:n toimeksiannosta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kemian laboratorion tiloissa. Työn tavoitteena oli validoida putkimenetelmän sovelluksena kehitetty PMEU-laitteisto (Portable Microbe ...
 • a2b1-INTEGRIINISPESIFISTEN ENDOSOMAALISTEN RAKENTEIDEN ERISTYS 

  Korhonen, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän yliopistossa, echovirus 1:tä tutkivassa tutkimusryhmässä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää menetelmä, jossa a2b1-integriini-spesifisiä endosomaalisia rakenteita saataisiin eristettyä ...
 • Mikrobien cDNA:n synteesin automatisointi ribosomaalisesta RNA:sta 

  Vainionpää, Marianna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle. Työ oli osana laa-jempaa projektia, jonka tavoitteena on kehittää automatisoitu mikrobiologinen laadunvalvontatesti teollisuusprosesseihin. ...

Näytä lisää