Uusimmat viitteet

 • EU:n tietosuoja-asetus : EU:n tietosuoja-asetuksen huomioonottaminen ja noudattaminen yrityksen salassapitosopimuksissa 

  Elo, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa analysoitiin yrityksen sisäistä toimintajärjestelmää. Toimintajärjestelmään oli tehtävä korjauksia vastaamaan 25.5.2018 käyttöön otettavaa uutta EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Toimintajärjestelmän analysoinnin ...
 • Ikäjohtaminen ja sen haasteet vähittäiskaupan näkökulmasta : Case: Yritys X 

  Viitanen, Petra; Vänskä, Emma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ikäjohtamisen nykytilaa ja siinä esiintyviä haasteita. Tämän lisäksi selvitettiin mahdollisia kehitysehdotuksia, miten toimintaa voisi parantaa ikäjohtamisen näkökulmasta. Tutkimustulosten ...
 • Itsensä johtaminen hajautetussa organisaatiossa 

  Ihalainen, Pinja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella itsensä johtamista hajautetussa organisaatiossa toimeksiantajayrityksen kautta. Toimeksiantajana toimi markkinatutkimusalan kasvuyritys. Tutkimuksella kartoitettiin kokemuksia ja ...
 • Jääkiekkomailan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

  Eisto, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat jääkiekkomailan ostopäätökseen. Tavoitteena oli kerryttää syvällistä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät ovat ratkaisevassa osassa, kun jääkiekkoilija ostaa ...
 • LähiTapiola Areenan palveluiden markkinointiviestintä ja tunnettuus 

  Hyvölä, Olli-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka hyvin JYPin nykyiset asiakkaat sekä JYPiä seuraavat henkilöt tuntevat LähiTapiola Areenan palvelut sekä mitä markkinointiviestintävälineitä JYPin tulisi hyödyntää tavoittaakseen ...
 • Muotialan pienyrityksen verkkokaupan toimivuus : Case: NOUKI 

  Isotalo, Rosa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pienyrityksen verkkokaupan käytettävyyttä ja etsiä tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätöksen tekemiseen. Alateemana toimi asiakkaiden ostokäyttäytyminen verkossa. Tavoitteena ...
 • Yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi : Toiminimi X:n muutoksen perusteltavuus 

  Kujala, Jouni; Toppinen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkia, onko toiminimen X perusteltua muuttaa yritysmuoto osakeyhtiöksi. Tutkimus toteutetaan toimeksiantajan toiveesta tehdä selvitys mahdollisen yritysmuodon muutoksen tuomista hyödyistä. ...
 • Yritysten logojen vertailu 

  Karinko, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia saman alan logojen yhteneväisyyttä. Tutkimuksessa tutkailtiin eri alojen logoja keskenään ja pyrittiin löytämään sieltä toistuvia seikkoja logon muodossa, värissä tai fontissa. Tämän ...
 • EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset : Jyväskylän kaupungin perusopetus 

  Nokipii, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimusaihe syntyi vuoden 2017 lopussa, kun Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa alettiin valmistautumaan EU:n tietosuoja-asetukseen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) suurimmat muutokset koskivat henkilötietojen ...
 • Yrityksen kokemuksellisuus ja verkkokaupan sisältö : Case: Weecos Oy 

  Halme, Salla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia asiakkaiden näkemyksiä yrityksen kokemuksellisuudesta ja verkkokaupan sisällöstä. Tarkoituksena oli selvittää muun muassa, tarvitseeko vain verkossa toimiva yritys kokemuksellisia tapahtumia ...
 • Tuomioistuinsovitteluprojekti Keski-Suomen käräjäoikeus 

  Lappalainen, Anne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli koota tietoa ja kokemuksia Keski-Suomen käräjäoikeudessa vuonna 2016 alkaneen sovitteluprojektin ensimmäisen vuoden ajalta. Projekti oli kestoltaan kaksi vuotta. Tavoitteena projektilla oli ...
 • Näytteilleasettajien osallistaminen messutapahtumien markkinointiin 

  Ojanen, Hilma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli messuorganisaation ja näytteilleasettajien välisen yhteistyön tehostaminen messutapahtumien markkinoinnin kehittämiseksi. Toimeksiantajana toimi Jyväskylän Messut Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Kirjanpitäjien pätevyys muuttuvien osaamisvaatimusten edessä 

  Kallinen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjanpitäjän työnkuvan odotetaan muuttuvan digitalisaation myötä tallentavasta rutiinityöstä kohti talousinformaation analysointia ja asiakkaiden konsultointia. Muuttuva työnkuva asettaa kirjanpitäjien osaamiselle uudenlaisia ...
 • Jyväskylän Urheiluakatemian markkinointiviestintä eri sidosryhmille 

  Marttinen, Miikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Jyväskylän Urheiluakatemian sidosryhmien mediankäyttöä ja viestinnän sisältöön liittyviä odotuksia. Saatujen tietojen avulla haluttiin saada selville, mitä tiedotus- ja mainontakanavia ...
 • Ottelutapahtuman kehittäminen : Case: KeuPa Hockey Oy 

  Kumpulainen, Joni; Pitkänen, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi Keuruulla KeuPa HT:n yleisömäärät ovat laskeneet. Kartoitettiin myös, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että keuruulaiset eivät käy ottelutapahtumissa. Lisäksi tutkittiin ...

Näytä lisää