Uusimmat viitteet

 • Sidosryhmien näkemys Salibandyliigan imagosta 

  Lavonen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää salibandyn sidosryhmien näkemys lajin pääsarjan Salibandyliigan imagosta. Tavoitteena oli myös tutkia sitä, eroavatko eri tavoin salibandyyn sitoutuneiden ihmisten näkemykset Salibandyliigan ...
 • Henkilöstön työssä jaksamisen mittaaminen kasvuyrityksessä 

  Viitala, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata työssä jaksamisen taso toimeksiantajan yhtiössä. Tavoitteena oli myös tehdä toimiva mittari myöhemmin tehtäviä kyselyitä varten niin, että sitä voidaan käyttää myös yhtiön kasvaessa ja ...
 • Verkkokaupan ja sen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen : Case: JYP-Fanshop 

  Niemelä, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tehdä kiekkoyhtiö JYP Jyväskylä Oy:n verk-kokaupasta entistä houkuttelevampi toiminnallisuudeltaan ja tarjonnaltaan sekä kehittää sen digitaalista markkinointiviestintää niin, ...
 • Customer Relationship Management in Finnish Ice-hockey League organizations 

  Junkala, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main objective of the thesis was to examine the current state of customer relationship management (CRM) and the possible future development needs in Finnish Ice-Hockey League organizations. The topic has been studied ...
 • Kuulutusmenettely -takavarikoidun omistajattoman omaisuuden menettämisseuraamus 

  Airaksinen, Aki; Kuitunen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen aiheena oli takavarikoidun omistajattoman omaisuuden kuulutusmenettely. Kuuluttamista säätelevä laki on säädetty vuonna 1925 ja takavarikoitua omaisuutta koskeva pakkokeinolaki vuonna 2014. Tavoitteena oli ...
 • Arvonluonti tilitoimiston asiakkaalle 

  Kananen, Tiia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee tilitoimiston henkilöstön näkemyksiä arvonluonnista asiakkaalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Keski-Suomen alueella sijaitseva tilitoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keinoja, ...
 • Yrityksen sairauspoissaolot hallintaan työergonomiaa johtamalla 

  Rönn, Teija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Osuuskauppa Keskimaan työergonomian ja sairaspoissaolojen johtamisen nykytilasta ja tarpeista keskijohdon näkökulmasta. Tutkimusongelman lähtökohtana olivat yrityksen kohonneet ...
 • Omat merkit päivittäistavarakaupassa : Keskiössä Pirkka, K-Menu ja Euro Shopper 

  Puolijoki, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä K-ruokakauppojen omat tuotemerkit merkitsevät K-ruokakaupalle juuri sen omasta näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkoituksena oli saada vastaukset kysymyksiin, minkälaisia elementtejä ...
 • Lakiassistenttipalvelun luominen assistentti- ja viestintätoimistolle 

  Timonen, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda lakiassistenttipalvelu toimeksiantajayritys Avitas Oy:n käyttöön, sillä yritys pyrkii erikoistumaan lakitoimistojen asiantuntevaan palvelemiseen. Avitas tarjoaa muun muassa ...
 • Pientalojen gryndauksen markkina- ja kilpailija-analyysi 

  Paavolainen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajalla oli halu selvittää pientalojen gryndausmarkkinoita ja -kilpailijoita. Näin ollen tarkoituksena oli pyrkiä löytämään spesifiä tietoutta markkinoista ja kilpailijoista. Tavoitteena oli löytää riittävän ...
 • Kuinka tuotteistaa oma osaaminen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijapalveluksi? 

  Rytkönen, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa oma osaaminen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijapalveluksi ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena oli selvittää, millaiset harjoitukset ja toimintamallit toimivat parhaiten ja ...
 • Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelmien hyödyntäminen vertailutietona 

  Laitinen, Otto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli kiinteistö ja rakennusalan taloushallintoon erikoistunut Dextili Oy. Yrityksessä laadituista sadoista asunto osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä oli kahden viime vuoden ajan kerätty Excel ...
 • Sisäinen motivaatio osana myynnin johtamista 

  Ylönen, Sanni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää myyntityön motivaation johtamiseen liittyviä esimiestason näkemyksiä ja kokemuksia toimeksiantajayrityksessä. Toimeksiantajayrityksen Järvi-Suomen alueen henkilöstön myyntityöhön ...
 • Improving wellness solution sales through successful B2B partnerships in the UK : Case Firstbeat Technologies Oy 

  Pönkänen, Silja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the thesis was to examine the factors affecting the UK market sales figures of a professional coaching solution provided by assignor company, the Firstbeat Technologies Oy. In addition, the study described ...
 • Rekin valikoimaan kuuluvien brändien asemoituminen 

  Nieminen, Mira (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Omnichannel Retail Services Oy:n eli Rekin valikoimaan kuuluvat brändit asemoituvat yrityksen asiakkaiden mielissä. Rekki myy verkkokaupassaan kuluttajilta ostettuja vähän ...

Näytä lisää