Uusimmat viitteet

 • Korkeakouluopiskelijan rahojen riittävyys 

  Katajala, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää korkeakouluopiskelijoiden taloudellista tilannetta ja erityisesti kiinnittää huomio opintososiaalisten etuuksien riitettävyyteen. Korkeakoulu- opiskelijoiden tuet ovat olleet ...
 • Monikulttuurinen työyhteisö : Monikulttuurisuuden luomat haasteet ja vahvuudet työyhteisössä Suomessa 

  Matveinen, Aino (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Globalisaation ja siitä syntyvän maahanmuuton myötä monikulttuuristen työyhteisöjen määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Pysyäkseen mukana monikulttuuristuvan maailman kehityksessä organisaatioiden, yritysten ja työyhteisöjen ...
 • Perceived Image and Member Value Profile of the Finnish Triathlon Association 

  Karjalainen, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis was to determine how the brand image of a sports organization was perceived by its members and what kind of values the members possessed. Furthermore, the differences in value profiles according ...
 • High-end-muoti kulutustrendinä 

  Kaskismaa, Konsta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä saa suomalaiset kuluttajat ostamaan high-end-muotia. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös selvittämään, mikä on brändin merkitys suomalaisten high-end-muodin kuluttajien ostopäätöksessä ...
 • Sijoittajien kokemuksia listaamattomaan asuntosijoitusyhtiöön sijoittamisesta 

  Salo, Jussi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miksi sijoittajat sijoittavat listaamattomaan asuntosijoitusyhtiöön eivätkä osta asuntoa suoraan itse. Sijoittajilta pyritään saamaan vastauksia listaamattomaan asuntosijoitusyhtiöön ...
 • Kasvattajakauppiastoiminnan ensisijaiset kehityskohteet K-Ruokakauppiasvalmennuksessa 

  Venetvaara, Katja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  K-ruokakauppiasvalmennus on väylä K-ruokakauppiuuteen. Tutkimuksen toimeksiantaja Kesko Oyj PT Kauppiastoimintojen organisoima kauppiasvalmennus koostuu alueellisista ja valtakunnallisista lähijaksoista, kasvattajakauppiaan ...
 • Asiakaskokemus puutarha-alan yrityksessä 

  Koivula, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaskokemuksia puutarha-alan yrityksessä. Päätavoite oli kartoittaa asiakaskokemuksien nykytila. Tämän lisäksi asiakkaista haluttiin saada perustietoja, joita toimeksiantajalla ei ...
 • Asunto-osakeyhtiöiden taloushallintopalveluiden hinnoittelu 

  Pellinen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dextili Oy on vuonna 1997 perustettu keskisuomalainen tilitoimisto, joka on erikoistunut kiinteistö- ja rakennusalan taloushallintoon. Dextili Oy on kasvanut läpi historiansa, ja yritys hakee kasvua aktiivisesti myös ...
 • Urheilutapahtuman markkinointiviestintä 

  Heinonen, Roosa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää laadullisen menetelmän keinoin, mitkä ovat onnistuneen urheilutapahtuman markkinointiviestinnän avaintekijöitä. Tavoitteena oli mallintaa urheilutapahtuman markkinointiviestinnän malli, ...
 • Tuen tarve kirjanpidon asiantuntijaksi kasvamisessa 

  Säilävaara, Siina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, millaista tukea uransa alussa oleva kirjanpitäjä tarvitsee kehittyessään kirjanpidon asiantuntijaksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin alalla alle viisi vuotta olleiden ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen rakennusalan pk-yrityksen tarvikkeiden hankinnassa 

  Huvila, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa toimeksiantajalle tietoa järjestelmän kehittämisen ja markkinoinnin tueksi tutkimalla toiminnanohjausjärjestelmä Adminetin hankintaprosessin toimivuutta rakennusalalla. Toimeksiantajana ...
 • Vaatetusliike Aaron's Oy:n brändimielikuvat 

  Paakkonen, Jaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena Vaatetusliike Aaron’s Oy:n brändi koetaan yrityksen sosiaalisen median seuraajien keskuudessa ja vastaavatko brändimielikuvat tavoitebrändiä. Yritys on toiminut perustamisestaan ...
 • Pankin strategiset asiakaskeskeiset toimenpiteet EPSI Rating -tutkimusten taustalla 

  Ruokolainen, Annina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi POP Pankki Keuruun Osuuspankki, joka kuuluu POP Pankki -ryhmään. POP Pankit ovat viime vuosina menestyneet pohjoismaisessa EPSI Rating -tutkimuksessa, joka tutkii eri toimialoilla ...
 • Yrityksen sosiaalisen median strategia valituissa kanavissa 

  Vuori, Katri; Leppämäki, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimusaiheena oli yrityksen sosiaalisen median strategia valituissa kanavissa. Tavoitteena oli selvittää, millainen sosiaalisen median strategia sopii kohdeyritykselle, missä sosiaalisen median kanavissa ...
 • Ostopäätösprosessi ja arvokentät custom-kitaran hankinnassa : Case: Asgard Guitars Oy 

  Suojansalo, Seppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin custom-kitaran ostopäätösprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työ eteni prosessin rakenteesta ja ominaisuuksista ostopäätöksen kriittisiin tekijöihin. Tutkimuksen toimeksiantaja ...

Näytä lisää