Uusimmat viitteet

 • Peurungan yritysasiakkaiden asiakaskokemukset 

  Kinnunen, Essi; Lehto, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia asiakaskokemuksia Kylpylähotelli Peurungan yritysasiakkaille tällä hetkellä muodostuu, ja tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kokemuksista on mahdollista tehdä entistä ...
 • Nuori urhelija yrityksen yhteistyökumppanina : Urheiluakatemian stipendijärjestelmä 

  Räsänen, Veli-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian stipendijärjestelmän toteuttamista ja yhteistyökumppaneiden ensimmäisen sopimusvuoden kokemuksia siitä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää stipendikumppaneilta ...
 • Tuotemyynnin kehittäminen kauneushoitolassa 

  Lautiainen, Tytti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kauneushoitola Beauty Salon & Shop Satu voisi lisätä tuotteidensa myyntiä. Kauneushoitolassa oli säännöllinen asiakasvirta, joka koostui pääsääntöisesti kauneushoidoissa käyvistä ...
 • Esimiesten kokemuksia tiimityöstä 

  Jämsen, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty erilaista tiimityötä vuosien ajan. Sairaala työympäristönä aiheuttaa omat haasteensa tiimityön tekemiseen ja sisältöön. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ...
 • Valikoiman vastaavuus asiakkaiden odotuksiin 

  Passinmäki, Sara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Bik Bokin valikoiman vastaavuutta asiakkaiden odotuksiin. Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin, millaisena asiakkaat pitivät Bik Bokin nykyistä tuotevalikoimaa, mitkä tuotevalikoiman ominaisuudet ...
 • Asiakaspalvelu ostopäätöksessä : Case: JYSK Seppälä 

  Numminen, Reeta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun vaikutusta asiakkaan ostopäätöksessä. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, mitkä muut tekijät vaikuttivat asiakkaiden ostopäätöksen muodostumiseen sekä millainen ...
 • Pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittavien rahastojen kannattavuus sijoituskohteena 

  Välilehto, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pienyhtiöt jäävät usein suurten pörssiyhtiöiden varjoon esimerkiksi ammattimaisten sijoittajien seurannassa ja analyyseissa, mutta samaan aikaan ne ovat usein tarjonneet korkeampaa tuottoa kuin osakemarkkinat keskimäärin. ...
 • Brändi-imagon rakentaminen sosiaalisessa mediassa : Case: Z-Style Finland Oy 

  Rinnetmäki, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten vaatebrändi Zizzi voi rakentaa brändi-imagoaan sosiaalisessa mediassa. Toimeksiantajana toimi plusvaatekauppa Z-Style Finland Oy. Tavoitteena oli selvittää Zizzin brändi-imagon ...
 • Opiskelijalähettiläät osana Jyväskylän kaupunkimarkkinointia ja mainetyötä 

  Lindeman, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä kansainvälisillä opiskelijoilla on opiskelijalähettiläisyydestä ja miten heidän mielestään tehtävää tulisi hoitaa. Lisäksi selvitettiin, mitkä ovat motiivit ...
 • Osallistujien kokemuksia visuaalisen ajattelun valmennuksista 

  Kaura-aho, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia osallistujien kokemuksia visuaalisen ajattelun valmennusten hyödyllisyydestä heidän oman ajattelun ja toiminnan suhteen. Tavoitteena oli selvittää, millaisena valmennustapahtuma ...
 • Tavoitteena molempia hyödyttävä yhteistyökumppanuus : RoKi Hockeyn sponsorisuhteiden nykytila ja kehitysideat 

  Juopperi, Suvi-Päivikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten RoKi Hockeyn sponsoriyhteistyöt toimivat ja millaisia tarpeita yhteistöiden kehittämiselle on. Tavoitteena oli selvittää, millaisena yhteistyökumppanina nykyiset sponsorit kokevat ...
 • Pankkiasiakkaan tunteminen asiakaskokemuksena 

  Rautiainen, Anette; Teikari, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pankkitoiminta perustuu luottamukseen. Suomen lainsäädäntö velvoittaa kaikkia rahalaitoksia tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Henkilötietojen lisäksi pankeilla tulee olla riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta, ...
 • Esimiesten kokemuksia eettisesti johtamisesta 

  Kari, Sini (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka esimiehet kokevat eettisyyden johtamistyössään ja millä tavoin se esimiestyössä ilmenee. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka vahvasti eettiset tekijät ohjaavat esimiesten ...
 • Yhdenvertaisuuskartoitus juoma-alan konserniyritykselle : Yhdenvertaisuuden edistäminen liiketoiminnassa 

  Pyy, Anna-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten juoma-alan konserniyrityksessä toteutuu yhdenvertaisuus, esiintyykö työyhteisössä syrjintää ja miten yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää yli ...
 • Kalustemyynnin tukimateriaaliprosessin kehittäminen 

  Korhonen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kiintokalustealan yritykselle toimiva ja yrityksen muihin toimintoihin integroituva mallituoteprosessi lean-johtamisen periaatteita apuna käyttäen. Yrityksellä oli lähtötilanteessa ...

Näytä lisää