Uusimmat viitteet

 • Asukkaan näkökulma kiinteistön hoitoon ja huoltoon 

  Kuniala, Harri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaisten kansallisvarallisuudesta kuusikymmentä prosenttia on kiinteistöissä. Omaisuus muodostuu tonteista ja niille rakennettavista rakenteista ja rakennuksista. Rakennuskannasta yli puolet on asuinrakennuksia. ...
 • Kontti osana Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää 

  Kurki, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka kontti ja merikontti soveltuvat logistiikkaket-juun Puolustusvoimien uudistuneessa taistelutavassa. Tutkimuksessa hyödynnettiin Puolustusvoimien koko Logistiikkakenttää. Tutkimus ...
 • Myyntieräpakkauksen merkitys päivittäistavarakaupan arvoketjussa : Pakkausohje S-ryhmän jalostetuille tuoretuotteille 

  Plattonen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pakkauksilla on entistä suurempi rooli S-ryhmän uudessa päivittäistavaralogistiikkakeskuksessa Sipoossa, johtuen pitkälle automatisoiduista prosesseista. Logistiikkakeskuksessa käsiteltävien sekundääri- ja tertiääripakkausten ...
 • Johtamisen vaikutus LEAN-menetelmän käyttöönoton onnistumiseen 

  Manninen, Jarmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimusten mukaan monet tuotannolliset laitokset ottavat lean-johtamisfilosofian käyttöön, mutta suurin osa yrityksistä ei koe saavuttaneensa asetettuja tavoitteita. Tutkimuksen tavoitteen oli tutkia, miten esimerkkiyrityksissä ...
 • Preliminary report for a PLM project 

  Pelkonen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  A need for a better document management system was becoming imminent within Stresstech, and Product Lifecycle Management (PLM) was selected as a preferred approach. There was a real need to plan things first to ensure an ...
 • Joukkoliikenteen linjastosuunnittelun tuotantostrategian muodostaminen 

  Räty, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Joukkoliikenne on yksi yhteiskunnan peruspalveluista, mutta sen lisäksi se luo edellytyksiä kaupunkiseutujen elinvoimalle ja taloudelliselle kasvulle. Korkeatasoisiin joukkoliikennepalveluihin panostaminen vaatii yhteiskunnalta ...
 • Jakeluvaraston lähetystoiminnan läpimenon kehittäminen 

  Jokinen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön taustalla olivat Valio Oy Jyväskylän lähetystoiminnan läpimenoon liittyvät ongelmat, jotka vaikuttivat yksikön toimitusvarmuuteen ja -aikatauluihin. Tehtävänä oli parantaa jakeluvaraston lähetysprosessia, ...
 • Total cost ownership in global sourcing 

  Tyni, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to determine how to calculate the total cost of ownership (TCO) when purchasing valve parts from Asia and Eastern Europe to Europe and the United States. Another goal of the thesis was to help ...
 • Investointihankintojen kokonaiskus-tannusymmärrys ja sen kehittäminen : Case: Sampo 

  Kiljunen, Markku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitkä ovat Sampon investointihankintojen kokonaiskustannukset ja kuinka ne muodostuvat. Opinnäytetyössä nousee esiin keskeisenä asiana kokonaiskustannusajattelu, Total cost of ...
 • Materiaalinhallintajärjestelmän määrittely 

  Jokela, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylään rakennetaan uutta sairaalaa, jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2020. Samanaikaisesti eduskunnassa on menossa läpi ns. sote-laki, joka muuttaa julkisen terveydenhuollon kenttää. Opinnäytetyön tavoitteena on ...
 • Jousan lapusta JS Digiin : Paikallislehti murroksien ja muutoksen kynnyksellä 

  Huikko, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lehdistö on ollut voimakkaassa murroksessa 2010-luvulla. Digitalisaatio on vaikuttanut asiakaskäyttäytymiseen sekä luonut uusia asioita mahdolliseksi teknologian kehittyessä. Median murros on haastanut lehtien perinteiset ...
 • Mikkelin kaupungin konserniyhtiöiden välisen yhteistyön kehittäminen 

  Kuvaja, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen kohteena oli Mikkelin kaupungin konserni, tarkemmin keskeiset konserni-yhtiöt ja niiden välinen yhteistyö. Tavoitteena oli tutkia, kuinka yhteistyötä voitaisiin ke-hittää konserniyhtiöiden kesken. Tavoitteena ...
 • Hankintojen johtaminen ja kehittäminen pk-yrityksessä 

  Salminen, Riku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten Kespet Oy voi kehittää ja johtaa hankintoja tu-loksekkaammin nyt ja tulevaisuudessa. Työn tutkimusvaihe toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa tutkittiin hankin-tojen ...
 • Hankintojen johtaminen ja kehittäminen pk-yrityksessä 

  Salminen, Riku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten Kespet Oy voi kehittää ja johtaa hankintoja tu-loksekkaammin nyt ja tulevaisuudessa. Työn tutkimusvaihe toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa tutkittiin hankin-tojen ...
 • Supply chain challenges and how to manage them : AGCO Power: A Logistics perspective 

  Blomqvist, Aki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  AGCO Power is a manufacturer of engines, gearwheels, gearboxes and engine spare parts to the world's leading manufacturers of tractors and other agricultural machinery. In order to be successful in today’s global market ...

Näytä lisää