Uusimmat viitteet

 • Tuulivoimalavaihteiden huoltotoiminnan materiaalinhallinnan analyysi ja kustannusselvitys 

  Valtonen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moventas Gears Oy:llä oli tarve selvittää tuulivoimavaihteistojen huoltotoiminnan materiaalihallinnan prosesseja ja kustannuksia erityisesti romuosien käsittelyssä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon ...
 • Tuotannon työnopastusprosessin tehostaminen : Inex Partners Oy 

  Nevalainen, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Inex Partners Oy on alkanut rakentaa uutta logistiikkakeskusta Sipooseen vuonna 2013. Uudessa logistiikkakeskuksessa tuotannon työntekijöiden osaaminen on ollut vaihtele-vaa, eikä nykyisen työnopastusviikon jälkeen työn ...
 • Selvitys pakkauksista toimitusketjussa 

  Räihä, Johannes (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää pakkauksien ominaisuuksia ja yhdistää niitä toimitusketjun vaiheisiin. Työn tarkoituksena oli myös selvittää pakkausten nykytilanne, sillä pakkauksista julkaistua ...
 • Jäljitettävyyden ja varastonhallinnan kehittämishanke 

  Manninen, Topias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Oy SKF Ab valmistaa erilaisia voitelujärjestelmiä teollisuuden tarpeisiin. Opinnäytetyön toimeksiantona oli Multilube-pumpun ja sen sisältämän pumppuelementin jäljitettävyyden mahdollistaminen toimitusketjun ...
 • Asiakasräätälöityjen sähkökeskusten kokoonpano-osaston kehittäminen 

  Rummukainen, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityskaupan myötä Casemet Oy:n asiakasräätälöityjen sähkökeskusten kokoonpano-osaston toiminnan tehostaminen oli välttämätöntä, jotta yrityksen, muille kasvaville toiminnoille saataisiin tilaa. Tarkoituksena oli lyhentää ...
 • Selvitys metsäbiomassan logistiikan tiedonkeruun ja käsittelyn mahdollisuuksista 

  Siljoranta, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää metsäbiomassan logistisiin toimintoihin liittyviä tietotarpeita. Tavoitteena oli myös selvittää, kuinka tietoja automatisoidaan tai käsitel-lään metsäbiomassan toimitusketjussa, ja ...
 • ”Eihän näiden liinojen tarvitse olla Venäjälläkään niin hyvässä kunnossa” : Selvitys raskaan liikenteen lastiturvallisuuden nykytilasta Nuijamaan tullitoimipaikalla 

  Pynnönen, Lasse (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen ja Venäjän välinen raskas liikenne on vähentynyt viime vuosien aikana, mutta rajan ylittävällä liikenteellä on silti merkittävä vaikutus Suomen teillä tapahtuviin kuljetuksiin. Liikenneturvallisuuden kannalta on ...
 • Varastokirjanpito-ohjelma 

  Palasmaa, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja helppokäyttöisen varastokirjanpitoohjelma Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun Salmirannan varastolle. Salmirannan varasto toimii välivarastona purkujen ja muuttojen ...
 • Sisälogistiikan ja tiedonkeruun kehittäminen 

  Pihlainen, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rye rye oy eli Kyrö Distillery Company tarvitsi tuotteiden siirtoihin tuotantolaitoksen ja varaston välille selkeytystä. Tuotteiden siirrot kirjattiin aikaisemmin käsin ja liitettiin sen jälkeen toiminnanohjausjärjestelmään. ...
 • Varastoalan alueellisten osaamistarpeiden kartoitus 

  Salo, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Tampereen seudun ammattiopiston logistiikan koulutusala. Koulutusalalla on mahdollista opiskella varastonhoitajan ammattitutkinto, joka on yksi kolmesta tutkintonimikkeestä logistiikan ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen 

  Luomi, Jori (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä nopeasti, ja ne ovatkin tänä päivänä yksi tärkeimmistä yrityksen johtamistyökaluista. Järjestelmien hankinta sekä käyttöönottoprojektit ovat merkittäviä ...
 • Yrityksen sisäisen logistiikan kehittäminen : Case Suomen Sanser 

  Kärkinen, Ilari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Suomen Sanser Oy:n Tampereen toimipisteen sisäistä logistiikkaa. Suomen Sanser Oy on mainos- ja fanituotteita valmistava yritys. Tampereen toimipisteessä on Sanserin tuotanto sekä ...
 • Työturvallisuuden kehittäminen Postin terminaalin piha-alueella 

  Hokkanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö toteutettiin Posti Group Oyj Jyväskylän terminaalille kevätkesällä 2016. Terminaalin sisätiloihin tehtiin työturvallisuuskartoitus keväällä 2015, ja sille luontevana jatkumona oli tehdä kartoitus myös terminaalin ...
 • Volyymituotteiden varastoinnin ja hankinnan tehostaminen : Laattapiste Oy 

  Pihkala, Aimo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laattapiste Oy kaipasi kehitysehdotuksia Vantaan keskusvaraston volyymituotteiden hankintaan ja varastointiin. Kehitysehdotuksia lähdettiin etsimään opinnäytetyön kautta. Tutkimustyö perustui aiempiin tutkimuksiin, ...
 • Lentokonemoottorin kuljetusohjeet : PP Kuljetuslinja Oy 

  Ijäs, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia lentokonemoottoreiden kuljettamiseen liittyvä ohjekirja, joka tulisi toiminaan toimeksiantajan ja sen alihankkijoiden kuljettajien työkaluna kansainvälisissä ...

Näytä lisää