Uusimmat viitteet

 • Toiminnanohjausjärjestelmän ja kasvustrategian tutkiminen ja yhteensovittaminen 

  Tissari, Risto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksen myynnin kasvun sekä tulevaisuuden kasvustrategian myötä Sleipner Finland Oy tarvitsee välttämättä uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä on vääjäämättä vanhentunut, ja sen käytettävyys ...
 • Kehitettävän laitteen tuotteistaminen ja kaupallistaminen 

  Miinalainen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin ja kartoitettiin tekijän ideoiman sekä kehittämän laitteen kaupallisia mahdollisuuksia sisälogistisien haasteiden ratkaisemiseksi. Uuden laitteen tuomat toimintatavan edut ja mahdolliset haasteet olivat ...
 • Hyllyttämisen ja keräilyn tehostaminen 

  Melgin, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Vähälä Logistics Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia Vähälän varaston hyllyttämisen ja keräilyn tehokkuutta sekä löytää mahdollisia kehitysideoita tehostamaan varastointipalveluita. Työn tavoitteena oli ...
 • Hampaallisten komponenttien hankintojen kehittäminen 

  Paunu, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Santasalo Gears Oy:n hampaallisten komponenttien, kuten hammaspyörien- ja akseleiden, hankintoja. Santasalo Gears Oy on voimansiirtoratkaisuja teollisuuden käyttöön valmistava yritys, ...
 • Lähettämön layoutsuunnittelu ja keräilyn kehittäminen 

  Titov, Pavel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Salico Oy on kotimainen salaattitehdas, joka keskittyy vihanneksien ja hedelmien jalostukseen. Tilauksien kasvaessa yrityksellä on ollut tilanpuutetta ja vaikeuksia tuotteiden säilytyksessä ja keräilyssä. Asiakastarpeisiin ...
 • RFID-paikannustekniikan ja älylasien käyttöönoton kannattavuus 

  Ruotsalainen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, olisiko RFID-paikannustekniikan ja älylasien käyttöönotto kannattavaa toimeksiantajayrityksen logistiikkakeskuksen lähettämötiloissa. Kehitystyöllä yritys pyrkii vastaamaan alan ...
 • Pinnanmittauksen seurannan kehittäminen Case: Samat Nordic Oy 

  Härkönen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Samat Nordic Oy toimii nestemäisten kemikaalien tavarantoimittajana useille eri tehtaille Pohjois-Euroopassa. Joissakin tehtaissa toiminta on VMI-mallin mukaista, eli toimittaja vastaa varastotasojen seurannasta ja ...
 • Työelämälähtöisen ammatillisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen 

  Tervo, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat voimakkaassa kasvussa, mutta samanaikaisesti rahoitusta on leikattu ja tullaan jatkossa leikkaamaan yhä enemmän. Koulutusaikoja olisi saatava lyhyemmäksi, koska rahoitusmalli ...
 • Runkokuljetusten täyttöasteen parantaminen mittaustapaa kehittämällä 

  Lahti, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Posti haluaa tehostaa kuljetuksiaan vähentääkseen kuljetuskustannuksia ja ympäristön kuormitusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusi mittausmenetelmä Postin runkokuljetusten täyttöasteen mittaamiseen ja tehdä selkeä ...
 • Simulation-based analysis of performance of automated storage and retrieval system : S/R crane's performance 

  Kudryavtseva, Renata (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automated storage and retrieval system is one of the major material handling systems, which are extensively used in automated productions and distribution centers. AS/RS has been utilized as a part of advanced manufacturing ...
 • Kuljetusten hallinta palveluyrityksessä : Lassila & Tikanoja Oyj 

  Pyykkö, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lassila & Tikanoja tuottaa viemärihuollon palveluita valtakunnallisesti koko Suomen alueella. Palveluiden kasvanut ja syklinen kysyntä asettaa haasteita viemärihuollon palveluiden tuotannolle, joka pakottaa yrityksen ...
 • Laatumittariston suunnittelu ja käyttöönotto kuljetusyrityksessä : Case Kuljetus Eklöf Oy 

  Münster, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jotta yritys voi kehittää toimintojaan, se tarvitsee mitattavaa tietoa keskeisistä toiminnoistaan. Kuljetus Eklöf Oy:n tarve mitata toimintojaan on lisääntymässä, joten yritys tarvitsi avainlukumittariston. Sen tarkoituksena ...
 • Keskusvaraston sisäiset prosessit ja layoutsuunnitelma 

  Velakoski, Tero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pohjolan LVIturva Oy:lle tuli tarve kehittää omaa materiaalinhallintaa uuden keskusvaraston sisällä, koska tarkoituksena on palvella yrityksen asentajia tarpeen mukaan mahdollisemman vaivattomasti. Siksi opinnäytetyön ...
 • Kaukomaiden vientitoimituksien toi-mintamallin kehittäminen : Case: Oy Lunawood Ltd. 

  Kokkonen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Oy Lunawood Ltd:n merikontin käytön laajentamisen mahdollisuuksia aikaisemmassa vaiheessa yrityksen toimitusketjua kaukomaiden vientitoimituksissa ja selvittää mahdollisen uuden ...
 • Materiaalivirtojen tehostaminen ja sisäisten siirtojen automatisointi vihivaunujärjestelmällä havuvaneritehtaassa 

  Oinonen, Teiko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsä Woodin Suolahden vaneritehtaiden havuvaneritehtaalla on lähivuosina poistumassa vanha vanerin paloittelusaha. Opinnäytetyössä tutkittiin poistuvan sahan ansiosta vapautuvalle lattiapinta-alalle materiaalivirtoja ...

Näytä lisää