Uusimmat viitteet

 • Yrityksen sisäisen logistiikan kehittäminen : Case Suomen Sanser 

  Kärkinen, Ilari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Suomen Sanser Oy:n Tampereen toimipisteen sisäistä logistiikkaa. Suomen Sanser Oy on mainos- ja fanituotteita valmistava yritys. Tampereen toimipisteessä on Sanserin tuotanto sekä ...
 • Työturvallisuuden kehittäminen Postin terminaalin piha-alueella 

  Hokkanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö toteutettiin Posti Group Oyj Jyväskylän terminaalille kevätkesällä 2016. Terminaalin sisätiloihin tehtiin työturvallisuuskartoitus keväällä 2015, ja sille luontevana jatkumona oli tehdä kartoitus myös terminaalin ...
 • Volyymituotteiden varastoinnin ja hankinnan tehostaminen : Laattapiste Oy 

  Pihkala, Aimo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laattapiste Oy kaipasi kehitysehdotuksia Vantaan keskusvaraston volyymituotteiden hankintaan ja varastointiin. Kehitysehdotuksia lähdettiin etsimään opinnäytetyön kautta. Tutkimustyö perustui aiempiin tutkimuksiin, ...
 • Lentokonemoottorin kuljetusohjeet : PP Kuljetuslinja Oy 

  Ijäs, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia lentokonemoottoreiden kuljettamiseen liittyvä ohjekirja, joka tulisi toiminaan toimeksiantajan ja sen alihankkijoiden kuljettajien työkaluna kansainvälisissä ...
 • Key Performance Indicators of transportation category management : On-time delivery performance 

  Juntunen, Sanna-Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Thesis was carried out for Valmet Oy whose transportation team manages standard cargo transportation network and agreements in the company’s internal and external processes. To manage, analyse, develop and follow processes, ...
 • Varastopaikoituksen suunnittelu ja keräysprosessin tehostaminen 

  Sisso, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajalla PERI Suomi Oy:llä on suunnitteilla toimistorakennuksen laajennus pää-konttorilla Hyvinkäällä. Toimistorakennuksen laajennuksen seurauksena varastolayout tulee muuttumaan. Toimeksiantaja halusi suunnitella ...
 • Korjausrakentamisen logistiikan toimintaohje 

  Pyhälammi, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Logistiikan rooli rakentamisessa on erittäin tärkeä. Tilaus-toimitusketju, materiaalien hallinta, suunnittelu, aikataulut jne. ovat kaikki korjausrakentamisessa yleisesti käytettyjä logistiikan prosesseja. Opinnäytetyön ...
 • Layoutsuunnitelma - Case Finn-Jiit Oy 

  Tuominen, Vili (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Finn-Jiit Oy:lle layoutsuunnitelma heidän laajeneviin toimitiloihin. Tämän layoutin tuli ottaa huomion yrityksen tuleva kasvu sekä kasvava varastoinnin tarve. Toimeksiantajalla ...
 • Asiakaspalvelun kehittäminen laitehuoltoyrityksessä 

  Rontti, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
 • HCT- yhdistelmät ja soveltuvuus kiviaineskuljetuksiin 

  Kuukasjärvi, Iiris (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää HCT- yhdistelmän käyttöönottoon johtavia syitä, kuvata HCT- yhdistelmien liikennöimisen ilmiötä ja tarkastella HCT- yhdistelmän liikennöimiseen edellytettävän poikkeusluvan hankinnan ...
 • Jäljitettävyysprojektin tuomat muutokset ja niiden hallinta puheohjatussa keräilyssä 

  Ahola, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla oli Valio Oy:llä käynnissä ollut jäljitettävyysprojekti, jonka tavoitteena oli saavuttaa täydellinen jäljitettävyys kaikissa Valio Oy:n varastoissa. Opinnäytetyön tarkastelun kohteena olivat ensimmäisen ...
 • Toimittajayhteistyön kehittäminen tilaus-toimitusprosessissa 

  Kuusniemi, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritys ja sen toimittajat toimivat yhteisessä tilaus-toimitusketjussa. Yrityksetkään eivät siis kilpaile pelkästään keskenään vaan myös muiden tilaus-toimitusketjujen kanssa. Siten toimittajayhteistyön kehittäminen on ...
 • Bioterminaalin sijainnin määritys 

  Korpela, Mikko; Salomaa, Miro (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli määrittää pohjoisesta Keski-Suomesta kannattava sijainti bioenergiaterminaalitoiminnalle. Sijainnin määritys toteutettiin osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biopooli-hanketta. Kolmivuotisen hankkeen ...
 • Keräilymenetelmien vertailu 

  Laakkonen, Erkka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maintpartner Oy on suomalainen käyttö- ja kunnossapitopalveluja tuottava yritys, jonka asiakkaita toimii energiateollisuudessa. Maintpartner Oy:llä on useita toimipisteitä ympäri Suomea ja sen tavoite on olla pohjoismaiden ...
 • Lämmönsäätölaitteiden käyttö- ja kunnossapito-opas 

  Riitamaa, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yleinen teollisuusliitto YTL on päättänyt tehdä korjausoppaat luokiteltujen elintarvike-kuormatilojen korjaamisesta ja niiden lämmönsäätölaitteiden kunnossapidosta. Tämän opinnäytetyön tehtävänä on luoda Lämmönsäätölaitteen ...

Näytä lisää