Uusimmat viitteet

 • Mekaanisten karjaharjojen käyttö lihasonneilla : Case-tutkimus ritiläpohjaisessa lämminkasvattamossa 

  Patama, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin maitorotuisten sekä maito- ja liharoturisteytyssonnien karjaharjan käyttöä. Lisäksi havainnoitiin kehonhoitotoimenpiteitä. Tutkimuksen menetelmänä käytettiin suoraa havainnointia. Tulosten käsittely ...
 • Mistä ruoka tulee? : sekä muita kysymyksiä ruoan alkuperästä 

  Laukkanen, Salla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruoan alkuperän tuntemus on muuttunut voimakkaasti muutamassa vuosikymmenessä. Samaan aikaan, kun ravitsemusoppi on kasvanut yhä merkittävämmäksi tekijäksi ihmisten arjessa, yleinen ymmärrys ruoan alkuperästä on huomattavasti ...
 • Budjettipohja kasvinviljelytilalle 

  Jurkka, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tehtiin budjettipohja, joka on tehty kasvinviljelytilojen käyttöön. Budjettipohjan tarkoitus on olla hyödyllinen, helppokäyttöinen sekä monipuolinen työkalu yrittäjän tilikauden budjetin suunnitteluun. Tavoitteena ...
 • Excel-laskuri konekustannusten laskentaan 

  Seppänen, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Konekustannukset ovat merkittävä menoerä peltoviljelyssä, ja niiden laskenta on työlästä ilman laskentaan suunniteltua työkalua. Konekustannusten laskenta jätetään tämän vuoksi useilla tiloilla kokonaan tekemättä. Työn ...
 • Case Santunmäki : Erikoiskasveista kannattavuutta pientilalle? 

  Kuusela, Marianna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen maatalous on käymässä läpi murrosta, jossa tilojen määrä vähenee, keskikoko kasvaa ja automatiikka lisääntyy. Tämä on asettanut haasteita erityisesti pienemmille tiloille, joilla ei ole mahdollisuutta laajentua tai ...
 • Monimuotoisen kosteikon suunnittelu ja rahoitus : Lahdenpohjan tila 

  Sundvall, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle kosteikkosuunnitelma Lahdenpohjan tilalle Saarijärvelle sekä malli joukkorahoituksen hyödyntämiseen kosteikon rahoituksessa. Opinnäytetyöraportissa paneudutaan ...
 • Työturvallisuus nuorkarjan kasvatuksessa 

  Laitala, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maatalous on tapaturma-altis ammatti jossa työturvallisuusriskit ovat suuret. Nautakarjatiloilla työskennellään isojen työkoneiden ja eläinten kanssa, jolloin pienestäkin virheestä voi seurata vakava työtapaturma. Naudoille ...
 • Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen 

  Ahonen, Jaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Saarijärven Kalmarissa sijaitsevan, rehevöityneen Kuorejärven valuma-alueella oli maas-tokartoituksen ja vesinäytteiden mukaan havaittu vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kuorejärven valuma-alueelle ...
 • Maatilan sopimukset : Urakointi, rakennuttajan, eläin- ja kasvinviljelytilojen väliset sopimukset 

  Janhonen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maatilojen omistajilla on useita erilaisia sopimuksia. Sopimusten merkitys on kasvamassa ja ne ovatkin lähes välttämättömiä maatilojen toiminnassa. Urakoinnista, yrittäjyydestä ja maatilojen välisestä yhteistyöstä on tehty ...
 • Lammastalouden kehittämissuunnitelma Mäentalon tilalle 

  Huuskola, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli tehdä kehittämissuunnitelma Mäentalon lammastilan tuotannolle. Työssä vertailtiin tuotteiden myynti ja markkinointivaihtoehtoja ja laskettiin vaihtoehtoihin katelaskelmat. Työn tilaaja oli Mäentalon ...
 • Lihanautojen ruokintalaskuri 

  Kauppinen, Vesa-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli laatia toimiva yksinkertainen tietokoneohjelma lihanautojen ruokinnan opetuksen apuvälineeksi. Lihanautojen ruokintalaskuri on tehty Excel-ohjelmalla, josta on pyritty tekemään mahdollisimman ...
 • Maatalouslomittajien työtapaturmat 2007-2015 : Sastamalan lomituspalvelut 

  Pyykkö, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin maatalouslomittajille tapahtuneita työtapaturmia Sastamalan Lomituspalvelujen alueella vuosina 2007-2015. Tilastojen perusteella analysoitiin millaisia ja minkälaisissa työpaikoissa työtapaturmia ...
 • Energiapaalien luonnonkuivaamisen tehostaminen aurinkoenergialla 

  Pöyhönen, Arttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiapuun kosteus vaikuttaa siihen, kuinka hyvää polttoainetta kaadetuista puista saa-daan. Fixteri-paali teknologialla paalatut energiapuupaalit ovat olleet ongelmallisia kui-vumisen kannalta. Työn tavoitteena oli ...
 • Kattilantestauslaboratorion huolto- ja kunnossapitosuunnitelma 

  Muurikainen, Matias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoululla on kattilantestauslaboratorio Biotalousinstituutissa Saarijärvellä. Biotalousinstituutilla ei ollut viralliselle kattilantestauslaitteistolle huolto- ja kunnossapitosuunnitelmaa. Opinnäytetyön ...
 • Koskenkylän Pvy:n hankintarenkaan toiminta v. 2003-2015 ja toiminnan kehittämismahdollisuudet 

  Niinikoski, Marianne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tilaaja, Koskenkylän pienviljelijäyhdistys ry, on pyörittänyt Saarijärvellä ja lähikunnissa yhteishankintarengasta vuodesta 2003. Yhteishankintarenkaan toiminta on laajentunut viime vuosina, joten oli tarpeen ...

Näytä lisää