Uusimmat viitteet

 • Lammastilojen työnkäyttö ja työmenetelmät 

  Sikanen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalainen lammastalous on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta 2006 lähtien. Lammastilat ovat ammattimaistuneet ja lammastuotteilla kuten lihalla, villalla ja taljoilla on kysyntää kuluttajamarkkinoilla. Valtakunnallisesti ...
 • Luomukananmunan tuotanto Euroopassa 

  Hämäläinen, Krista (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Euroopan ruoantuotannossa on ollut meneillään niin sanottu luomubuumi. Luonnonmukai-sen tuotannon osuus ruoantuotannosta on kasvanut ja luomutuotteille on kysyntää. Yksi kuluttajille helpoimmin saatavilla olevista ...
 • Saarijärven Hankkija Oy:n tuotteiden ja palveluiden vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin 

  Karjalainen, Eero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Saarijärven Hankkija Oy:n tuotteiden ja palveluiden vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena oli myös etsiä kilpailukeinoja sekä kehittämiskohteita, jotka auttavat myymälää ...
 • Maatalousyrittäjien asenne henkilönsuojainten käyttöön 

  Helminen, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatalous on yksi vaarallisimmista työaloista Suomessa. Eläinten kanssa työskentely, konetöiden paljous, vaihtelevat työolosuhteet ja kiire tekevät alasta erittäin riskialttiin. Työtapaturmat aiheuttavat sairauspoissaoloja, ...
 • Hyönteisistä hyödyksi 

  Heinsola, Otso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyönteistaloudella on yhteiskunnallisia edellytyksiä ja taloudellista potentiaalia Suomen biotalouden osana. Hiljattain myös Suomessa laillistettu hyönteistuotanto on uutta ja vasta muotoutumassa. Hyönteisalalle on nopeasti ...
 • Laurinmäen luonto- ja kulttuurialueen merkitys ja vetovoima 

  Mikkolainen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Janakkalassa, Kanta-Hämeessä sijaitsee Laurinmäen luonto- ja kulttuurialue. Alueelta löytyvät torpparimuseo, luonto- ja kulttuuripolku sekä kesäkahvila. Aluetta ympäröi valtakunnallisesti arvokas maisema-alue linnavuorineen, ...
 • Metsätuotteiden hyödyntäminen oluen mausteena 

  Rissanen, Juho-Erik (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Panimo Hiisi antoi aiheen, jossa tarkastellaan metsätuotteita oluen valmistuksessa. Oluen valmistuksessa voidaan hyödyntää erilaisia luonnontuotteita mausteena. Metsätalouden tuotteisiin päädyttiin, koska Suomessa metsäala ...
 • Kuivikeopas : RUTI-kuivikkeet 

  Sormunen, Annika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvin toimivan kuivituksen on todettu parantavan eläinten hyvinvointia. Tarkoitus oli selvit-tää, millainen on hyvin toimiva kuivitus eri eläinlajeilla. Millaisia laatuvaatimuksia eläinten kuivikkeisiin kohdistuu ja mitä ...
 • Liharoturisteytysten käyttö lypsykarjatiloilla 

  Nieminen, Jussi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalainen lihantuotanto kattaa noin 80 % markkinoiden vaatimasta kysynnästä, ja loput joudutaan tuomaan ulkomailta kuten Puolasta, Saksasta ja Tanskasta. Suurin osa naudanlihantuotannosta perustuu maitorotuisten nautojen ...
 • Osakaskuntien käsitykset nykytilastaan : Saarijärven ja Pääjärven kalastusalueet 

  Moisio, Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin Saarijärven ja Pääjärven kalastusalueiden osakkaiden mielipiteitä.Tutkimuksen taustalla on tällä hetkellä voimassa oleva vuoden 2016 kalastuslaki ja sen myötä tulevat muutokset kalastusalueiden ...
 • Luomumansikan viljelyopas 

  Häkkinen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -hanke kehittää ja edistää keskisuomalaista luomutoimintaa ja yhteistyötä koulutuksien avulla. Opinnäytetyö on tehty osaksi hankkeen koulutusmateriaalia. Työn aiheena oli ...
 • Nautakarjan myyntiopas 

  Eteläaho, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisen karjatalouden kehityksen trendinä on ollut, että tilalliset laajentavat tuotantoaan. Samalla eläinten myyntiä suunnittelevat tilalliset joutuvat miettimään, kuinka saada mah-dolliset asiakkaat kiinnostumaan juuri ...
 • Hevosen ylipaino ja siitä johtuvat yleisimmät sairaudet 

  Saarijärvi, Annika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Suomessa yleisimpiä elintasosairauksia hevosilla ja niiden yleisyyttä. Työssä eriteltiin hevosten terveydentila nykypäivänä ja hevosen luonnollista ravintoa ja syömiskäyttäytymistä. Työn tavoitteena ...
 • Haarasenmäen eri-ikäisrakenteisten metsiköiden kasvillisuus Saarijärvellä 

  Oinonen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2014 voimaan tulleet metsälain muutokset mahdollistavat eri-ikäisrakennekasvatuksen metsien kasvatusmuotona. Kumminkin eri-ikäisrakenteisiin pyrkivien hakkuiden vaikutuksista kasvillisuuteen on vähemmän tietoa kuin ...
 • Uusien lypsykarjarotujen käyttö Suomessa 

  Hietanen, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää karjanomistajille tehtävällä kyselytutkimuksella, kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä uusia lypsykarjarotuja joko puhdasrotuisina tai risteytyksinä. Tutkimuksen uusiksi ...

Näytä lisää