Uusimmat viitteet

 • Jään alle -sukelluskurssin elämyksellistäminen palvelumuotoilun avulla 

  Haapalainen, Anniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää jääsukelluskurssista uudenlainen elämyksellinen palvelukokonaisuus palvelumuotoilun ja elämyskolmio-mallin avulla, joita hyödyntämällä pystytään tuottamaan asiakkaalle kokonaisvaltainen ...
 • Myynnin esteiden tunnistaminen verkkosivustoilla : Case: Houseboat 

  Hakala, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Bellamer Oy Ltd yritykselle, jonka alla toimii Houseboat. Houseboat yritys tarjoaa matkailijoille majoituspalveluita asuntoveneissä Jyväskylän satamassa. Tarkoituksena oli selvittää ...
 • Kasvu Open Karnevaali, Seminaarista verkostotapahtumaksi 

  Seppälä, Ulla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kasvu Open Karnevaali on Jyväskylän Paviljongissa vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen ympäri Suomea tuhansiin kasvaneen Kasvu Open -kasvunsparrausohjelman kasvuyritysverkoston. Tapahtuman tavoitteena on ...
 • Työhyvinvoinnista matkailutuote 

  Markkanen, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia TYHY-mieltymyksiä yritysasiakkailla on ja millaisia markkinointikanavia he haluavat käyttää, joidenka perusteella toimeksiantaja voi hankkia uusia asiakkaita ja tuotteistaa ...
 • Olavinlinna Ravintoloiden tunnettuuden lisääminen sosiaalisen median avulla 

  Hassinen, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Olavinlinna Ravintoloiden tunnettuutta saataisiin lisättyä sosiaalisen median avulla. Tarkoituksena oli tutkia, mitä eri sosiaalisen median kanavia potentiaaliset asiakkaat ...
 • Sisältömarkkinoinnin kehittäminen Karelia á la cartelle 

  Auer, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kehittää Karelia á la carte -ruokamatkailuverkoston digitaalista sisältömarkkinointia, jotta sen nettisivut ja sosiaalisen median kanavat palvelisivat asiakkaita paremmin. Karelia á la carte -verkosto ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma majoituspalvelussa : Case: Original Sokos Hotel Alexandra 

  Ojala, Iida-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimusongelma oli, että Original Sokos Hotel Alexandralla oli tarve kehittyä sosiaalisen median hyödyntämisessä. Suunnitelmallisuuden ja paremman hyödyntämisen tueksi tavoitteena oli laatia yritykselle ...
 • Muistoista matkoihin : Kysely asiakaslähtöisen palvelukokemuksen sekä elämyksellisyyden luomiseen 

  Järvinen, Reetta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö sisältää asiakaslähtöisen palvelukartoituksen Jasolle eli Jyväskylässä sijaitsevalle varttuneiden asumisoikeusyhdistykselle. Tutkimus toteutettiin laadullisen eläytymismenetelmän mukaisesti, joka pilotoitiin ...
 • Mainosvideo osana matkailuyrityksen markkinointia 

  Hakala, Lotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli selvittää digitaalisen markkinointimateriaalin ja mainosvideon hyötyjä osana yrityksen markkinointia. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, onko mainosvideo hyvä matkailumarkkinoinnin keino. Tutkimuksen ...
 • Leirintäalueesta TYKY-toimijaksi : Case: Taulaniemen leirintäalue 

  Ruonela, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Taulaniemen leirintäalueen palveluja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin TYKY-asiakkaiden tarpeisiin. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, millaisia palveluja ...
 • Lisämyynnin edistäminen hotellin vastaanotossa Case: Cumulus City Hotelli Jyväskylä ja Kylpylähotelli Cumulus Resort Laajavuori 

  Mäkinen, Saara; Varis, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kehittää Jyväskylän Cumulus-hotellien lisämyyntikäytänteitä ja tarjoomaa RAMP-tuotteiden osalta. RAMP on Restelin uusi myynti -ja palvelukampanja. Tutkimuksilla selvitettiin asiakkaiden tuotteisiin ...
 • Ylivertaisen asiakaskokemuksen kirkastaminen : Case: Solo Sokos Hotel Paviljonki 

  Timonen, Mirella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ylivertaisen asiakaskokemuksen muodostavia elementtejä ja selvittää, huomioivatko toimeksiantajan, Solo Sokos Hotel Paviljongin, työntekijät nämä elementit jokapäiväisessä työssään. Työ ...
 • Kuuro asiakas hotellissa : Kokemuksia majoituspalveluista Suomessa 

  Jurvanen, Aino (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuuron tai viittomakielisen asiakkaan erityistarpeita hotellipalveluiden käyttäjinä. Työssä tutkittiin myös, miten kyseiset asiakkaat ovat kokeneet saamansa palvelun hotellissa. ...
 • Asiakkuudenhallinta hotelli-ravintolassa : Case: Mäntän Klubi 

  Olin, Daniela; Honkanen, Moona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona hotelli-ravintola Mäntän Klubille. Tavoitteena oli suunnitella, miten Mäntän Klubi voisi kehittää asiakkuudenhallintaa ja siihen liittyvää palveluprosessia. Mäntän Klubi on Mäntässä ...
 • "It is kind of puzzle" : Hostellien yhteisöllisyys 

  Tuominen, Taina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mitä yhteisöllisyys tarkoittaa ja minkälainen hostelli tukisi yhteisöllisyyttä hostellivieraiden mielestä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka menetelmänä ...

Näytä lisää