Uusimmat viitteet

 • Järviuinti elämyspalveluna 

  Poutanen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuotteistaa järviuintia ja luoda uusi palvelupaketti KeskiSuomeen.Tavoitteena oli kehittää Järvi-Suomen liikuntamatkailua ja hyödyntää lukuisia puhtaita järviä. Luontomatkailu on ajankohtainen ...
 • Storification in Global Wellbeing Tourism Marketing 

  Lahtinen, Emmi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Wellbeing tourism is a trending mode of tourism, and it is predicted to keep growing in the following decade, because of the global aging, increasing stress in everyday life, and the continuing movement to bigger cities ...
 • Kohti elämyksellisempiä VIP-palveluita, case: N.C.D. Production Oy 

  Toivonen, Jessica (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tuotannon näkökulmat festivaalien VIP-palveluista sekä löytää menetelmiä ja ideoita, joiden avulla voidaan kehittää VIP-palveluiden laatua, case -yrityksenä N.C.D. Production Oy. ...
 • Työntekijöiden näkemyksiä johtajuudesta palvelualoilla 

  Kauhanen, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden näkemyksiä johtajuudesta ja siitä millaista on hyvä johtajuus. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta siitä, millaista esimiestyötä palvelualalla kaivataan ...
 • Hotelli Alban imago 

  Roslakka, Rosa; Häkämies, Jutta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen imago Hotelli Alballa on nykyisten asiakkaiden näkökulmasta. Opinnäytetyössä verrattiin hotellin imagoa työn vuoksi ja vapaa-aikana matkustavien välillä sekä muuttuiko ...
 • Eurooppalaisten vapaa-ajan matkustajien motiivit ja mielikuvat : Case: Hotelli Verso 

  Ritanen, Almaz (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Hotelli Verso. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eurooppalaisten vapaa-ajan matkustajien motiivit majoitusta valitessa sekä sitä, vastaako markkinointiviestinnän antama mielikuva ...
 • Matkailun mahdollisuudet opiskelijoiden yksinäisyyden ehkäisemisessä 

  Räsänen, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, onko matkailulla mahdollisuuksia opiskelijoiden yksinäi-syyden kokemusten vähentämisessä ja ehkäisemisessä. Aihe syntyi kiinnostuksesta selvittää, onko esimerkiksi matkailun mahdollistamilla ...
 • Etelä-Konneveden kansallispuistokävijän asiakasarvo 

  Tornberg, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Etelä-Konneveden kansallispuisto on yksi Suomen uusimmista kansallispuistoista. Kävijämäärät kasvavat vuosittain, mutta kävijöiden tarpeita ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä ...
 • Liikuntahaastevideot markkinointikeinona liikunta- ja hyvinvointimatkailun edistämiseksi 

  Kirjavainen, Sanni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Visit Jyväskylän yhtenä kärkivalintana matkailun edistämiseksi on liikunta- ja hyvinvointiteemoilla erottautuminen kilpailijoista. Liikuntahaastevideot ovat Visit Jyväskylän kehittelemä markkinointikeino, joiden tarkoituksena ...
 • Laadukas kokouspalvelu Valkeisen Lomassa 

  Peltonen, Elli-Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten maaseutumatkailuyritys Valkeisen Loman kokouspalveluja voisi kehittää laadukkaammiksi. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä asiakkaat odottavat maaseudun kokouspalveluilta. ...
 • Revenue managementin kehittäminen : Case: Kylpylähotelli Peurunka 

  Kataja-aho, Petra (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli ketjuun kuulumattoman hotellin revenue managementin kehittäminen. Tavoitteena oli kartoittaa Kylpylähotelli Peurungan revenue managementin nykytila ja verrata sitä ketjuhotellien revenue managementiin. ...
 • Brändi sisäisten sidosryhmien näkökulmasta 

  Kopsa, Saija; Veltheim, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli tehdä brändikartoitus hotelli Alban henkilöstön näkökulmasta. Tutkimusongelmana oli selvittää, millainen hotelli Alban brändi-identiteetti on tällä hetkellä sisäisten sidosryhmien näkökulmasta. ...
 • Facebook-markkinointikampanja Etelä-Konneveden kansallispuistolle 

  Juvakka, Janita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsähallitus. Työn tavoitteena oli markkinoida EteläKonneveden kansallispuistoa Facebookissa ja sitä kautta saavuttaa uutta potentiaalista kansallispuiston kävijäryhmää. Metsähallituksella ...
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomen talvimatkailussa 

  Nurkka, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ilmastonmuutos, joka aiheuttaa globaalin ilmaston lämpenemisen, on matkailualalla haaste erityisesti talvimatkailuyrityksille, sillä talvet lyhentyvät ja muuttuvat yhä lämpimämmiksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, ...
 • Harrasteryhmät maaseutumatkailuyrityksen asiakkaina : Case: Niipalan tila 

  Hankilanoja, Taija-Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ovatko harrasteryhmät potentiaalinen asiakasryhmä maaseutumatkailuyritykselle. Toimeksiantajana toimi hollolalainen toimintansa talvella 2017 käynnistävä Niipalan tila. Tutkimuksessa ...

Näytä lisää