Uusimmat viitteet

 • Nyhjää tyhjästä! : Aloitteleva jazzpianisti sointuhajotusten maailmassa 

  Hentunen, Aurora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli etsiä tutkimuksen avulla pedagogista mallia, joka helpottaa voicingien haltuunottoa. Tässä aloittelevilla jazz-pianisteilla on usein vaikeuksia. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia ...
 • Itsetunnon vaikutus laulunopiskelijoiden esiintymiseen 

  Meltoranta, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa keskityttiin laulunopiskelijan itsetuntoon ja siihen, kuinka itsetunto ilmenee esiintymistilanteessa. Opetustyössään opettajan on hyödyllistä tiedostaa itsetunnon vaikutus laulunopiskelijan esiintymistilant ...
 • Videomuskarit - Hyötyä ja iloa perhepäivähoitajien työhön? 

  Korpi, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perhepäivähoidossa olevat lapset jäävät usein paitsi esimerkiksi päiväkodin lapsille järjestettävistä muskareista. Perhepäivähoitajat työskentelevät yksin ja toisinaan myös kaukana toisista hoitajista. Lisäksi kaikki ...
 • Harmonikka ja musiikin perusteet : Soitinkohtaisten ominaispiirteiden hyödyntäminen musiikin hahmottamisessa 

  Hansson, Julia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millä tavoin harmonikan ominaispiirteet voivat toimia voimavarana musiikin perusteiden oppimisessa ja opettamisessa. Aiheesta on alan kirjallisuudessa saatavilla hyvin niukasti tietoa, ...
 • Teini laulutunnilla : Haasteet murrosikäisen laulajan yksilöopetuksessa 

  Luoma, Miia; Pellinen, Elisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli tutkia, miten murrosikä näkyy laulutunneilla opetustilanteissa. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin viittä laulupedagogina työskentelevää asiantuntijaa, joilla on runsaasti ...
 • Ääntelyä yhdessä : Ryhmäopetuksen kehittäminen pop/jazz-laulun sivuinstrumenttiopetuksessa 

  Hanhisalo, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia malli laulun ryhmäopetuksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelman pop/jazz-laulun sivuinstrumenttiopetukseen. Sivuinstrumenttiopetuksessa ongelmana on vähäiset ...
 • Nokkahuilu – Hoveista muskareihin : Ideoita varhaisiän musiikinopettajille 

  Pirhonen, Eerika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vaikka nokkahuilu on monille tuttu soitin alakoulun musiikintunneilta, valitettavasti harva tietää, kuinka monipuolinen soitin nokkahuilu oikeastaan on. Opinnäytetyön tavoite oli antaa soitintuntemusta nokkahuilusta ja ...
 • Reisiintaputtelijat : Rumpujen soittamisen harjoitteleminen ilman rumpusettiä 

  Rahko, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli tutkia laadullisen tutkimuksen avulla miten rumpalit pystyvät kehittämään soittotekniikkaansa ilman rumpusettiä, harjoitus-padia tai rumpukapuloita. Lisäksi tavoite oli tutkia mitkä tekijät vaikuttavat ...
 • Työ tekijäänsä opettaa : Pianopedagogien näkemyksiä instrumenttididaktiikasta 

  Kuisma, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pianonsoiton instrumenttididaktiikkaa on tutkittu vähän ja sen opetuksen sisällöissä ei ole yhtenäisiä käytäntöjä. Oppiaine on kuitenkin musiikkipedagogille ammattitaidon kehittymisen kannalta tärkeä. Tutkimuksen tarkoituksena ...
 • Tunneilmaisun ja tulkinnan opetus pop/jazz-laulunopetuksessa 

  Korhonen, Susanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä hyvä tunneilmaisu ja tulkinta ovat ja mitä näiden opettaminen voisi pitää sisällään pop/jazz-laulunopetuksessa. Lisäksi haluttiin selvittää, millainen laulunopetuksen ilmapiiri ...
 • Laulunkirjoittamisen opettaminen 

  Mäki-Reini, Ossi; Kortesoja, Eero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen taustalla oli kiinnostus laulunkirjoittamista kohtaan ja tarve selvittää laajemmin sen prosessia ja metodiikkaa sekä kartuttaa entisestään omaa osaamista säveltämisen ja sanoittamisen saralla. Tavoitteena oli ...
 • Rytmien taikaa : Rumpuvelhot -oppimispelin kehittämisprosessi 

  Taavila, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää uusi oppimispeli rumpujensoiton alkeisopetukseen. Omassa työssäni rumpujensoiton opettajana koin varhaiskasvatusiässä olevien lasten opetuksen haasteelliseksi ikäryhmälle sopivan ...
 • Nuorten soitonopiskelijoiden motivointi peli- ja elokuvamusiikin avulla 

  Niininen, Touko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin peli- ja elokuvamusiikin motivoivia vaikutuksia nuorten klassisen musiikin soittoharrastukseen. Työn päätavoitteina olivat uuden tutkimustiedon saaminen sekä nuorten soittomotivaation tutkiminen ...
 • Laulaen synnyttämään! Synnytyslaulukurssin suunnittelu ja toteutus 

  Alho, Emilia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on järjestää synnytyslaulukurssi ja lisätä kiinnostusta synnytyslaulumetodia kohtaan. Opinnäyteyön tarkoituksena on selvittää miten osallistujat kokevat kurssin, miten synnytyslaulun käyttö vaikuttaa ...
 • Musiikin perusteiden integrointi viulunsoiton alkeisopetukseen 

  Tervamäki, Taru; Vuorenmaa, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toimintatutkielmana toteutetun opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli etsiä ratkaisuja viulunsoiton ja musiikin perusteiden erillisyyden ongelmaan. Jopa ammattiin tähtäävillä viulisteilla on näissä tiedoissa puutteita, ...

Näytä lisää