Uusimmat viitteet

 • Weave Design 

  Manninen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main goal of the thesis was to implement a web application where artisans would be able to make necessary drawings easier than when using traditional pen and paper. These drawings are used when weaving with a loom. It ...
 • Audiovirtojen joustava ohjaus verkkoympäristössä 

  Saukonoja, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa järjestelmä, joka pystyy autonomisesti määrittämään audiolähteen lähettämälle audiovirralle määränpään, ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ...
 • Audiostreamien puskurointi ja tallennus verkkoympäristössä 

  Hakala, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Combitech Oy:lle opinnäytetyön aiheesta toimiva prototyyppiratkaisu, josta olisi mahdollisesti hyötyä tulevissa toimeksiantajan asiakasprojekteissa. Tehtävänä oli toteuttaa ...
 • DIY-Platformer : Kuvasta kentäksi 

  Paasonen, Topias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektissa kehitettiin tasoloikkapeli, jossa pelimekaniikat ovat yksinkertaiset. Pohjatutkimukset keskittyivät selvittämään, miten paperipiirroksia ja piirto-ohjelmilla piirrettyjä kuvia voidaan hyödyntää kenttien luomisessa. ...
 • Lennokilla ja kopterilla tuotetun LASdatan hyödyntäminen metsäalalla : Ongelmia, vertailua sekä ratkaisumahdollisuuksia LAS-datan käytöstä taimikon ja nuorenmetsän hoidossa 

  Räisänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maaseutu 2.0 -projektissa pyritään parantamaan maaseudun, metsänhoidon ja palveluntarjoajien välistä viestintää sekä lisäämään tuottavuutta uudella teknologialla. Näihin uusiin teknologioihin kuuluu kaukokartoituksen käyttö ...
 • TeeMs: Projektinhallintasovellus 

  Kuukkanen, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli luoda Microsoftin .NET-pohjainen verkkosovellus, jolla voitaisiin hallita käynnissä olevia projekteja ja niitä työstäviä ryhmiä, jotka olisivat myös sovelluksen pääasiallisia käyttäjiä. Sovelluksella ...
 • Implementing modern DevOps development environment for training : Case: N4SJAMK 

  Pekki, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis was assigned by N4S@JAMK-project, which was a part of the DIMECC’s Need for Speed-program (N4S). The Need for Speed research program focused on creating the foundation for Finnish software businesses by finding ...
 • Difs-sovellusten toimituskäytänteiden analysointi ja kehitys : Case: Digia Financial Solutions 

  Puskala, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistojen jatkuvaa ja automatisoitua toimittamista pidetään tänä päivänä yhtenä laadukkaan ja kilpailukykyisen ohjelmistokehityksen mittareina. Tehtävänä oli lähteä historiallisen katsauksen kautta tutkimaan yleisesti ...
 • Performance Testing Smart Metering Systems : Tools, Automated Tests and Reporting 

  Kortelainen, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Landis+Gyr’s R&D department in Jyskä had a need for high-level, automated performance tests for the Gridstream AIM smart metering system. Landis+Gyr assigned a task to develop a set of automated tests and a way to store ...
 • Pelimekaniikoiden vertailu ja sovittaminen Android-pelissä 

  Heinonen, Arttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä tehtiin Android-peliprototyyppi, jonka avulla pystyisi esittelemään toimi-via pelimekaniikoita mobiilialustalla pienille pelistudioille. Lisäksi peli ja tutkielmatulokset toimivat pohjana tulevaisuuden ...
 • Automaatiotestauksen kontitus ja käyttöönotto 

  Siloaho, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sovellusten kontittaminen on kevyempi variaatio virtualisoinnista, jonka suosio on kasvanut räjähdysmäisesti tietotekniikan yritysten ja niiden ylläpitämien järjestelmien keskuudessa. Kontittamalla sovelluksista voidaan ...
 • Automatisoitu Android hyväksymistestaus : Sovelluksessa Figi.fm 

  Lehtinen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Figi.fm Android-sovellukselle järjestelmä, jolla sovelluksen hyväksymistestaus onnistuisi automatisoidusti. Tutkimusten perusteella arvioitiin eri työkalujen soveltuvuutta ...
 • Dependency Injection in Unity3D 

  Parviainen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective was to find out how software design patterns and principles are applied to game development to achieve modular design. The tasks of the research were to identi-fy the dependency management problem of a modular ...
 • Kunnossapitokustannusten seuranta 360°tools-sovellukseen 

  Mustonen, Toivo-Veikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda seurantanäkymä ePlant360°-sovelluksen tehtyjen huoltotehtävien lukumäärien (ja kustannusten) esittämiseen. ePlant360° käyttäjän tehdyt tehtävät summataan valmistumisajan, työntekijän ja ...
 • Mobiilipelin versioinnin automatisointi : Peliprojektin vienti Unitystä iOS-alustalle 

  Kyttä, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Zaibatsu Interactive Oy:lle järjestelmä, joka automatisoisi mobiilipelin testiversioiden kääntämisen, jakamisen ja raportoinnin. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan vastaaville ...

Näytä lisää