Uusimmat viitteet

 • Integration of GPS tracking tool for facility maintenance software 

  Pakkanen, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elomatic Process Consulting Oy antoi toimeksiannon, jossa tehtävänä oli toteuttaa GPS-paikannus moduulina jo olemassa olevaan kaukolämpöverkoston kunnossapito-ohjelmistoon nimeltä 360°tools. GPS-paikannusmoduuli suunniteltiin ...
 • Weather API 

  Paappanen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Creating a Weather API was a project assigned by Enegia Consulting Oy, a subsidiary of Enegia Group Oy. Enegia Group’s business idea is to offer services to customers helping them to reduce energy related costs. The objective ...
 • Tehokas siirtyminen järjestelmän kehityksestä ylläpitoon 

  Huttunen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli siirtyä mahdollisimman tehokkaasti järjestelmän kehityksestä ylläpitoon. Yksi työnantajan ohjelmistojen osa-alueista oli jäämässä aktiivisesta kehityksestä pois, ja se oltiin siirtämässä ylläpitomoodiin, ...
 • Ohjelmistokehitys Angular- ja Symphony-sovelluskehyksillä 

  Kivistö, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajan asiakkaalle järjestelmä, jolla käyttäjien onnistui lähettämään asiakkailleen kutsuja erilaisiin tapahtumiin. Järjestelmässä tuli olla toiminnot järjestelmän ylläpitäjille, ...
 • Managing software project with GitLab : How it is done at Sparta Consulting Oy 

  Lehtovirta, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to create initial base of GitLab process documentation for the Sparta Consulting Oy and to give suggestion to improve current process. Initial base means short introduction of different ...
 • Weave Design 

  Manninen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main goal of the thesis was to implement a web application where artisans would be able to make necessary drawings easier than when using traditional pen and paper. These drawings are used when weaving with a loom. It ...
 • Audiovirtojen joustava ohjaus verkkoympäristössä 

  Saukonoja, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa järjestelmä, joka pystyy autonomisesti määrittämään audiolähteen lähettämälle audiovirralle määränpään, ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ...
 • Audiostreamien puskurointi ja tallennus verkkoympäristössä 

  Hakala, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Combitech Oy:lle opinnäytetyön aiheesta toimiva prototyyppiratkaisu, josta olisi mahdollisesti hyötyä tulevissa toimeksiantajan asiakasprojekteissa. Tehtävänä oli toteuttaa ...
 • DIY-Platformer : Kuvasta kentäksi 

  Paasonen, Topias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektissa kehitettiin tasoloikkapeli, jossa pelimekaniikat ovat yksinkertaiset. Pohjatutkimukset keskittyivät selvittämään, miten paperipiirroksia ja piirto-ohjelmilla piirrettyjä kuvia voidaan hyödyntää kenttien luomisessa. ...
 • Lennokilla ja kopterilla tuotetun LASdatan hyödyntäminen metsäalalla : Ongelmia, vertailua sekä ratkaisumahdollisuuksia LAS-datan käytöstä taimikon ja nuorenmetsän hoidossa 

  Räisänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maaseutu 2.0 -projektissa pyritään parantamaan maaseudun, metsänhoidon ja palveluntarjoajien välistä viestintää sekä lisäämään tuottavuutta uudella teknologialla. Näihin uusiin teknologioihin kuuluu kaukokartoituksen käyttö ...
 • TeeMs: Projektinhallintasovellus 

  Kuukkanen, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli luoda Microsoftin .NET-pohjainen verkkosovellus, jolla voitaisiin hallita käynnissä olevia projekteja ja niitä työstäviä ryhmiä, jotka olisivat myös sovelluksen pääasiallisia käyttäjiä. Sovelluksella ...
 • Implementing modern DevOps development environment for training : Case: N4SJAMK 

  Pekki, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis was assigned by N4S@JAMK-project, which was a part of the DIMECC’s Need for Speed-program (N4S). The Need for Speed research program focused on creating the foundation for Finnish software businesses by finding ...
 • Difs-sovellusten toimituskäytänteiden analysointi ja kehitys : Case: Digia Financial Solutions 

  Puskala, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistojen jatkuvaa ja automatisoitua toimittamista pidetään tänä päivänä yhtenä laadukkaan ja kilpailukykyisen ohjelmistokehityksen mittareina. Tehtävänä oli lähteä historiallisen katsauksen kautta tutkimaan yleisesti ...
 • Performance Testing Smart Metering Systems : Tools, Automated Tests and Reporting 

  Kortelainen, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Landis+Gyr’s R&D department in Jyskä had a need for high-level, automated performance tests for the Gridstream AIM smart metering system. Landis+Gyr assigned a task to develop a set of automated tests and a way to store ...
 • Pelimekaniikoiden vertailu ja sovittaminen Android-pelissä 

  Heinonen, Arttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä tehtiin Android-peliprototyyppi, jonka avulla pystyisi esittelemään toimi-via pelimekaniikoita mobiilialustalla pienille pelistudioille. Lisäksi peli ja tutkielmatulokset toimivat pohjana tulevaisuuden ...

Näytä lisää