Uusimmat viitteet

 • UI-sovelluskehysten vertailu ASP.NET-ympäristössä 

  Kerttula, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tehtiin Proof of Concept (PoC), kuinka modernisoida tuotteen teknolo-gioita ja niiden potentiaalia vanhojen menetelmien korvaajina. Samalla tutkittiin vaihto-ehtoisia tapoja siirtää dataa sovelluskerrosten ...
 • Spring Security -kehyksen autentikointi- ja autorisointiratkaisujen implementointi 

  Malm, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Spring Securityn autentikointi- ja autorisointiratkaisujen implementoinnista olemassa olevaan ympäristöön. Selvityksellä haluttiin tuottaa Combitech OY:lle dokumentaatiota ...
 • Modern Business Analysis : Case Study for Koodain Solutions Oy 

  Tommila, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Koodain Solutions assigned a technical business analysis for a software project that would perform as a service for communal skills and knowledge tracking. The objectives were to research the best practices of technical ...
 • Jyvälä.fi - Verkkosivuston toteutus 

  Vertainen, Vesa-Tapani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli toteuttaa Jyvälän Setlementti ry:lle uudet verkkosivut. Tärkeää oli saada sivusto selkeäksi vierailijan kannalta ja toisaalta mahdollisimman helpoksi sivuston päivittäjille. Vanhan sisällönhalli ...
 • Käyttöliittymällä ohjattava sykegeneraattori 

  Jokipalo, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Firstbeat Technologies tarvitsi vanhan sykegeneraattorin tilalle uuden, paremmin hallittavan toteutuksen kehitystyön helpottamiseksi. Tarpeena oli mahdollisuus jo aiemmin nauhoitetuista, tiedostoihin tallennetuista aidoista ...
 • Firstbeat Sports Admin Client -työkalun suunnittelu ja toteutus 

  Tuomela, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen Firstbeat Technologies Oy. Firstbeatin sydämen sykevälivaihteluun perustuvaa teknologiaa käytetään hyvinvointiin, kuluttajatuotteisiin sekä huippu-urheiluun. Firstbeat ...
 • Korkean saatavuuden tietokantaratkaisu 

  Autio, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyajan maailmassa digitalisaation kehittyessä loppukäyttäjät vaativat palveluilta enemmän kuin koskaan ennen. Palveluiden täytyy olla nopeita, helppokäyttöisiä sekä aina saatavilla. Näiden lisäksi palvelujen odotetaan ...
 • Saunaxio : Sauna monitoring and remote-control platform 

  Korte, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The assignment came from a private person. The assignor needed a monitoring and remote-control solution for sauna environment, which he had built in his leisure time. The said sauna is an independent structure fitted with ...
 • CallTracker 

  Sydänmaa, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis was to create an Android application for detecting telephony events, and send information about the events to the client’s server. The application should also be able to enable and disable call ...
 • Developing and Optimizing Artificial Intelligence in Zero-sum Games 

  Järvensivu, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Artificial Intelligence makes actions to complete a specific goal and it is important that it makes an optimal choice. Game theory provides a mathematical framework that helps to build an optimal Artificial Intelligence. ...
 • Funktionaalisen ohjelmoinnin edut : Case: Mairion 

  Jokela, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli selvittää, mitä etuja funktionaalisella ohjelmoinnilla väitetään olevan ja miten nämä edut tulevat ilmi käytännön projektissa. Kyseisenä käytännön projektina toteutettiin REST-rajapinta tehtävien- ja ...
 • Tactilon Dabat and commercial applications 

  Ohra-Aho, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this project was to inspect and document what is needed to port already commercial applications from Google Play Store to be compatible with Tactilon Dabat device. This project was assigned by Versine Oy, a ...
 • Trac-projektin siirto GitLabiin 

  Pudas, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä pyrittiin etsimään korvaaja Betty-projektin hallintaan käytetylle Trac-järjestelmälle, jota ylläpidettiin JAMK:n palvelimilla. Työssä vertailtiin erilaisia Trac-järjestelmää vastaavia järjestelmiä, esiteltiin vertailun ...
 • Moottoroitu time lapse-ohjain 

  Leppänen, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä time lapse-ohjain, joka muuttaisi kameran paikkaa ja kulmaa ja käskisi kameraa ottamaan kuvia tasaisin välein. Käyttäjä voisi ottaa yhteyttä laitteeseen älypuhelimella weppikäyttöliittymän ...
 • CNC-koneen tiedostonhallinointi 

  Nissinen, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa CNC-koneen tiedoston hallinnointijärjestelmä Yes Neon Oy:lle. Sovellus suunniteltiin vähentämään materiaalihävikkiä, lisäämään työtehokkuutta, vähentämään manuaalisia ...

Näytä lisää