Uusimmat viitteet

 • Ikääntyneiden ruokalistasuunnittelun kehittäminen hyvinvointikeskus Viitakodissa 

  Lahtinen, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, vakioida ja toteuttaa Viitakodin keittiölle neljän viikon kiertävä ruokalista. Reseptiikan testaaminen tapahtui toukokuussa 2018 toimeksiantajan puolesta. Uuden ruokalistan ...
 • Ruokatrendien vaikutus opiskelijoiden ruokailutottumuksiin ja ostokäyttäytymiseen : Case: Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat 

  Muhonen, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttavatko ruokatrendit opiskelijoiden ruokailutottumuksiin ja ostokäyttäytymiseen ruokaravintoloissa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella menetelmällä, ja populaationa ...
 • Kuluttajamarkkinoinnin tehostaminen blogin avulla 

  Kujansuu, Samppa; Mikkonen, Salla-Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kuluttajille kohdistettua markkinointia voidaan tehostaa blogin avulla. Markkinoinnin tehostaminen rajattiin käsittelemään tekijöitä, joilla kuluttajia saadaan lukemaan blogia ...
 • Hotellin identiteetti työntekijän näkökulmasta Solo Sokos Hotel Paviljongissa 

  Karvonen, Kristiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea toimeksiantajayrityksessä toteutettavaa brändi- ja identiteettityötä selvittämällä hotellin identiteettiä työntekijöiden näkökulmasta ja miten identiteetti näkyy asiakaskohtaamisissa. ...
 • Työhyvinvoinnin edistäminen Sonaatti Oy:ssä 

  Mustapirtti, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään Sonaatti Oy:n henkilökunnan työhyvinvointia sitä, miten he kokevat saavansa vaikuttaa työhyvinvoinnin tilanteeseen. Tavoitteena oli lisäksi saada tietoa henkilökunnan halukkuudesta osallistua ...
 • Karjatalouden vaikutukset ympäristöön 

  Reponen, Ella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutos on aikakautemme vakavimpia uhkia, ja karjatalouden rooli ilmastonmuutoksen kiihdyttämisessä on merkittävä. Opinnäytetyössä pyrittiin kokoamaan eri tutkimusten tulokset karjatalouden ympäristövaikutuksista. ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Opettajan Tietopalvelussa 

  Ahonen, Karoliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalisuus on muuttanut palveluorganisaatioiden toimintatapoja, ja asiakkaiden odotukset palveluita kohtaan ovat kasvaneet. Asiakkaiden kokemuksia on yhä tärkeämpää tutkia, jotta palveluita voidaan kehittää ja uudistaa. ...
 • Asiakkaan kokemus pop up -ravintolassa : Case: Love Local Brands Cafe & Bar 

  Isoniemi, Iina; Lehtonen, Iina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Love Local Brands Cafe & Bar oli kesän 2018 ajan toiminut pop up -ravintolakokonaisuus Jyväskylässä, Toivolan Vanhalla Pihalla. Tehtävänä oli selvittää, kuinka asiakkaat kokivat uuden ravintolan ja miten he löysivät paikan ...
 • Työympäristö palveluna -malli palvelujen hankinnan näkökulmasta 

  Wallin, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Martela Oyj on tuomassa markkinoille Työympäristö palveluna -mallia, jonka tavoitteena on mahdollistaa yrityksille uudenlainen tapa hankkia ja ylläpitää työympäristöjä. Osana palvelumallin kehitystyötä haluttiin saada ...
 • Alaistaitojen merkitys johtamisessa 

  Pohjosaho, Sanna-Maarit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella alaistaitojen merkitystä esimiehen johtamistyöskentelyssä sekä selvittää, kuinka esimiehet pystyvät johtamisellaan vaikuttamaan alaistai-toihin palvelualalla. Opinnäytetyö ...
 • Elintarvikkeiden ravintoainesisältöjen vertailu ravitsemuksellisen laadun kehittämisen työkaluna 

  Parviainen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullisuus liitetään vahvasti osaksi tämän päivän liiketoimintaa. Vastuullisen yrityksen toiminnassa on tärkeää, että sen arvot ja teot kohtaavat toisensa. Yhä useammin vastuullisuuden tavoitteet määritellään jo yrityksen ...
 • Villiyrttien hankinta ravintoloissa 

  Leinonen, Suvi-Tuulia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä ajankohtaista tietoa villiyrttien kaupallisesta käytöstä, jotta hyvin hajanainen tieto villiyrttien käytön perusasioista löytyisi aiheesta kiinnostuneelle yhdestä paikasta. Aiheen ...
 • Maabrändin merkitys elintarvikeviennissä : Suomi-brändi ja elintarvikevienti Saksan markkinoille 

  Liukkonen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maabrändin merkitystä elintarvikeviennissä. Tutkimuksessa keskityttiin Suomen maabrändin näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen Saksan elintarvikemarkkinan näkökulmasta. Tutkimusongelma ...
 • Viini Suomessa : Historiasta nykypäivään 

  Vuolio, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön keskeinen tavoite oli selvittää kuluttajien asenteiden ja kulutustottumuksien muutoksia viinin suhteen itsenäisen Suomen aikana, vuosina 1917-2017. Tavoitteena oli löytää viinin asenne- ja kulutustottumuksien ...
 • Kodin ja kotitalousopetuksen vaikutus nuorten aikuisten ruoanvalmistustaitoihin 

  Hautala, Pauliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaupoissa on nykyään laaja valikoima valmisruokia, jotka voi helposti lämmittää mikroaaltouunissa, joten ilman ruoanvalmistustaitojakin pärjää. On myös helppo käydä ravintoloissa syömässä, koska niiden tarjonta ja monipuolisuus ...

Näytä lisää