Uusimmat viitteet

 • Työympäristö palveluna -malli palvelujen hankinnan näkökulmasta 

  Wallin, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Martela Oyj on tuomassa markkinoille Työympäristö palveluna -mallia, jonka tavoitteena on mahdollistaa yrityksille uudenlainen tapa hankkia ja ylläpitää työympäristöjä. Osana palvelumallin kehitystyötä haluttiin saada ...
 • Alaistaitojen merkitys johtamisessa 

  Pohjosaho, Sanna-Maarit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella alaistaitojen merkitystä esimiehen johtamistyöskentelyssä sekä selvittää, kuinka esimiehet pystyvät johtamisellaan vaikuttamaan alaistai-toihin palvelualalla. Opinnäytetyö ...
 • Elintarvikkeiden ravintoainesisältöjen vertailu ravitsemuksellisen laadun kehittämisen työkaluna 

  Parviainen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullisuus liitetään vahvasti osaksi tämän päivän liiketoimintaa. Vastuullisen yrityksen toiminnassa on tärkeää, että sen arvot ja teot kohtaavat toisensa. Yhä useammin vastuullisuuden tavoitteet määritellään jo yrityksen ...
 • Villiyrttien hankinta ravintoloissa 

  Leinonen, Suvi-Tuulia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä ajankohtaista tietoa villiyrttien kaupallisesta käytöstä, jotta hyvin hajanainen tieto villiyrttien käytön perusasioista löytyisi aiheesta kiinnostuneelle yhdestä paikasta. Aiheen ...
 • Maabrändin merkitys elintarvikeviennissä : Suomi-brändi ja elintarvikevienti Saksan markkinoille 

  Liukkonen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maabrändin merkitystä elintarvikeviennissä. Tutkimuksessa keskityttiin Suomen maabrändin näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen Saksan elintarvikemarkkinan näkökulmasta. Tutkimusongelma ...
 • Viini Suomessa : Historiasta nykypäivään 

  Vuolio, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön keskeinen tavoite oli selvittää kuluttajien asenteiden ja kulutustottumuksien muutoksia viinin suhteen itsenäisen Suomen aikana, vuosina 1917-2017. Tavoitteena oli löytää viinin asenne- ja kulutustottumuksien ...
 • Kodin ja kotitalousopetuksen vaikutus nuorten aikuisten ruoanvalmistustaitoihin 

  Hautala, Pauliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaupoissa on nykyään laaja valikoima valmisruokia, jotka voi helposti lämmittää mikroaaltouunissa, joten ilman ruoanvalmistustaitojakin pärjää. On myös helppo käydä ravintoloissa syömässä, koska niiden tarjonta ja monipuolisuus ...
 • Esimiestyön tehostaminen palveluyrityksessä 

  Tornberg, Lassi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lassila & Tikanoja Oyj, ja tutkimuksen kohteena olivat Tampereen kiinteistönhuoltoyksikön esimiehet. Tutkimuksessa pyrittiin tehostamaan esimiestyötä kohdeorganisaation yksikössä ...
 • Myynnin johtaminen arjessa : Tapaustutkimus eräässä Altia Oyj:n asiakasyrityksessä 

  Torikka, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erään Altia Oyj:n asiakasyrityksen myynnin johtamista ja kartoittaa sen mahdollisia kehitystarpeita asiakasyrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin myynnin, ...
 • Erityisruokavalio leivontatuotteiden reseptiikan kehittäminen : Hyödyntäen aistinvaraista laadunarviointia 

  Kurkkula, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajana toimii Seinäjoen koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden Osuuskunta, KAMP Ähtärin Ahertajat. Tavoitteena oli kehittää neljä erilaista erityisruokavalioleivonta reseptiä, jotka sopivat maidotonta, kananmunatonta ...
 • Jokaisessa meissä asuu erilaisuus : Lähiesimies asenteiden muokkaajana vajaakuntoisen nuoren työllistymiseksi 

  Mustonen, Anu; Uusitalo, Arja-Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vajaakuntoisten nuorten työllistymistä ja mahdollisia negatiivisia asenteita sitä kohtaan sekä lähiesimiehen keinoja työllistää vajaakuntoinen nuori työyhteisöönsä. Tarkoituksena oli ...
 • Kankaan Piippurannan asukastyytyväisyys 

  Hämäläinen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän kaupunki. Jyväskylään rakennutetaan uutta kaupunginosaa nimeltään Kangas, jonka ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuoden 2017 alussa Kankaan Piippurannan alueelle. ...
 • Riistan taloudellisen hyödyntämisen haasteet maanomistajien näkökulmasta 

  Pöntiö, Eeva (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää riistan taloudellisen hyödyntämisen haasteita maan-omistajien näkökulmasta. Tarkoituksena oli löytää vastaus siihen miksi riistan taloudellinen arvo jää Suomessa lähes hyödyntämättä. Tutkimus ...
 • Asuntosijoitusstrategiat Jyväskylässä 

  Nyyssönen, Samuli; Kosunen, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Jyväskylässä toimivien asuntosijoittajien strategioiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkimuksen aihe oli ajankohtainen, sillä asuntosijoittaminen Jyväskylässä on jatkanut suosiotaan ...
 • Ateriapalveluiden tuottamisen sujuvuus yhteistyökumppanin kanssa 

  Ylönen, Marika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ateriapalveluiden tuottaminen on sujunut Mikkelin ABC:n sekä Mikkelin Esperi-hoivakodin välillä. Tulevaisuudessa liikeideaa saatetaan laajentaa muillekin ABC-liikenneasemille ...

Näytä lisää