Uusimmat viitteet

 • Kohti ylivertaista asiakaspalvelua : Asiakaspalvelukokemus Paytrailillä 

  Linnera, Emilia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaiseksi Paytrailin yritysasiakkaat kokevat heille tarjotun asiakaspalvelun ja tunnistaa tekijöitä, jotka tekevät asiakaspalvelukokemuksesta asiakkaalle ylivertaisen. Lisäksi ...
 • Kasvisruokailu lounasravintoloissa : Ruokailuun vaikuttaminen nudge-mallin avulla 

  Grön-Parkkila, Leila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Jyväskylän Seppälän kaupunginosan lounasravintoloiden kasvisruoan osuutta kokonaistarjonnasta sekä mahdollisuutta lautasmallin mukaiseen kasvisruokailuun lounasravintoloissa. Opin ...
 • Innovaationa brändistrategia : Case: Himoslomat Oy 

  Lohva-Laitinen, Annika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa Himoslomat Oy:lle innovatiivinen brändistrategia, joka kasvattaa yrityksen arvoa. Toisena tavoitteena oli tutkia, millaisia ominaisuuksia uudella brändistrategialla on ja kuinka ...
 • Kouluruokailusuositusten ja ruokakasvatukseen liittyvien tukimateriaalien hyödyntäminen perusopetuksessa 

  Eskola, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksia sekä muita ruokakasvatukseen liittyviä tukimateriaaleja on hyödynnetty perusopetuksen ruokakasvatuksessa. ...
 • Luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa : Case: Luontovoiman osaamisen kehittäminen 

  Yrölä-Jussila, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaista osaamista tarvitaan tuotettaessa Green Care -palveluita ja miten osaamista voidaan kehittää. Green Care on luonnossa tapahtuvaa hyvinvointia edistävää toimintaa. ...
 • Päivittäistavarakauppa osatyökykyisten työllistäjänä 

  Heimo, Margit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työantajan näkökulmasta päivittäistavarakaupan mahdollisuutta työllistää osatyökykyisiä. Tutkimuskysymykset olivat: Mikä on päivittäistavarakaupan rooli ja mahdollisuudet osatyökykyisten ...
 • Erityistä tukea tarvitsevat palvelualalla : Työllistymisen kulmakiviä 

  Viitala, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa erityistä tukea tarvitsevien työllistymisestä ja työstä. Tutkimuksen tilaajana toimi Ammattiopisto Luovin Tampereen yksikkö. Tutkimuksen kohteena oli erityistä tukea ...
 • Green Caren tuottama lisäarvo osaksi ammatillisen erityisoppilaitoksen vastuullista toimintaa 

  Uusitalo, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä lisäarvoa Green Care -toiminta voi tuoda ammatillisten erityisoppilaitosten vastuulliseen toimintaan. Tutkimuskysymykset koskivat Green Care -toiminnan lisäarvoa eri kohderyhmille ...
 • Palvelukanavien suosio eri palvelun tarpeeseen 

  Niiranen, Paula (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen taustalla oli selvittää suositaanko vakuutusyhtiön palvelukanavia tiettyjen palvelun tarpeiden täyttämiseen. Tehtävänä oli nimenomaisesti keskittyä verkkopalveluiden suosioon ja näiden käytön aktiivisuuteen. ...
 • Haltuunottoprosessin kehittäminen ruokapalveluissa 

  Oksanen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sopimusruokailupalvelu perustuu tilaaja-asiakkaan ja ruokapalvelun tuottajan väliseen sopimukseen. Tyypillisiä esimerkkejä sopimusruokailusta ovat opiskelijaravintolat tai yritysten henkilöstöravintolat, mutta myös kuntien ...
 • Kohti uutta strategiaa : Ostopäätöksen tehneiden yritysasiakkaiden brändimielikuva Ravintola Priimuksessa 

  Tiainen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on meneillään iso organisaatiouudistus. Tammikuussa 2018 Jyväskylän ammattiopisto jää historiaan ja tilalle tulee Gradia Jyväskylä. Sen vuoksi myös ao Ravintola Priimuksen brändi on ...
 • Työhyvinvointi henkilöstöravintolassa 

  Reponen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli saada käsitys siitä, miten Tampereella henkilöstöravin-toloiden esimiehet kokevat työhyvinvoinnin merkityksen, kuinka työhyvinvoinnista huolehditaan käytännössä ja voidaanko johtamisella vaikuttaa ...
 • Hankkeen vaikuttavuuden arviointi : Case: Sujuvat työnhakumarkkinat -hanke 

  Härkönen, Birgit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata Sujuvat työnhakumarkkinat -hankkeen (ESR) vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitavia asioita. ESR -rahoitteisten hankkeiden arviointivelvoitteen mukaisesti selvitettiin, miten Ammatillinen ...
 • Lyhytkurssien kehittäminen : Case Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 

  Järvilahti, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ratkaisuja tulevaisuuden koulutustoiminnan haasteisiin. Haasteet kohdistuvat ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös koulutuksen rahoitukseen ja ohjaukseen. Laki astuu voimaan ...
 • Ravitsemuspassi ammatin opettamisen työkaluna 

  Siimesvaara, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia hotelli-, ravintola-, ja cateringalan perustutkinnossa opiskelevien nuorten ravitsemusosaamisen tasoa Ravitsemuspassitestin avulla. Tutkimus tehtiin hotelli-, ravintola- ja cateringalan ensimmäisen ...

Näytä lisää