Uusimmat viitteet

 • Rivitalo kuntoarviota vailla 

  Kuorelahti, Aki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuntoarvio tehtiin työelämälähtöisesti. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 1980- luvulla rakennetun rakennuksen rakennustekninen kunto. Arvioinnissa käytettiin apuna kyselytutkimusta, rakennusaikaiseen rakennustapaan ...
 • Suunnittelunohjaus metallilasirakenteiden hankinnassa 

  Mikkonen, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään suunnittelunohjausta rakennuskohteiden julkisivuihin asennettavien metallilasirakenteiden hankinnassa. Työn tilaajana toimi NCC Suomi Oy. Metallilasirakenteiden lisääntyvä ostovolyymi ...
 • Kaukolämpöelementtien läpivientien tiivistys- ja vedeneristysvaihtoehtojen kehittäminen 

  Teränen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaukolämpö on Suomessa käytetyin rakennusten lämmitysmuoto. Vuosittain useita kau-kolämpöelementtien läpivientejä rikkoutuu aiheuttaen korjaustoimenpiteitä ympäröiville rakenteille ja itse kaukolämpöelementille. Opinnäytetyön ...
 • Rakennusten ilmatiiviysmittausten kehitys 

  Maula, Mia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tilaajan toimi Inmeco Oy. Kyseessä on Jyväskyläläinen rakennuskonsulttitoiminnan yritys, jonka liiketoiminnan yksi osa-alue ovat ilmatiiviysmittaukset. Tavoitteena oli selvittää tutkimuksen tilaajalle, onko ...
 • Kerrostalon peruskorjaustarveselvitys 

  Mustikkamäki, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaatimustaso rakennuksille ja korjausrakentamista kohtaan on kasvanut muuttuneiden määräysten sekä rakennuskannan ikääntymisen mukanaan tuomien ongelmien johdosta. Tarpeet asumisolosuhteiden muuttamisesta ihmiselle ...
 • Kosteuden hallinta paikallavaluisessa toimitilarakennuksessa 

  Hokkanen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö liittyy Peab Oy:n rakentamaan keskisuureen sairaalan rakennushankkeeseen. Julkisten hankkeiden sisäilmaongelmien motivoimana, pääroolissa oli hankkeen rakentamisaikainen kosteuden hallinta ja siinä onnistuminen, ...
 • Mastopilarihallin kehien rakenneanalyyseja FEM-ohjelmilla 

  Heikkinen, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli vertailla eri betonirakenteiden analyysimenetelmiä ja niiden antamia tuloksia mastopilarikehän suunnittelussa. Tutkimuksen pääpaino oli betonirakenteiden toisen kertaluvun vaikutuksien ...
 • Kiviainespohjaisten asuinkerrostalojen julkisivukorjaukset 

  Tiihonen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen rakennuskanta asuinkerrostalojen osalta koostuu suurelta osin betonielementtitaloista, joista ensimmäiset rakennettiin 1960-luvun lopussa. Elementtirakentamisen alkuaikoina tietotaito ja työmenetelmät olivat vielä ...
 • Suunnitteluohjeet rakennushankkeen palosuunnitteluun : Vuonna 2018 voimaan tullut uusi paloasetus 

  Järvenpää, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Tämä asetus korvasi vanhan Suomen rakentamismääräyskokoelman E1-osan. Opinnäytetyössä vertailtiin uutta ja vanhaa asetusta rakennusten ...
 • Kuivaketju10 rakennushankkeen kosteudenhallinnan toimintamallina 

  Mikkola, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Asetus koskee uudisrakentamista, ...
 • Perehdyttämisen kehittäminen 

  Suuronen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän turvalliseen työs-kentelyyn. Skanskalla onkin ollut tavoitteena nolla tapaturmaa. Hyvin toteutetulla pereh-dyttämisellä pystytään ehkäisemään työtapaturmien ...
 • Talotekniikkatöiden laadunvarmistamisen todentaminen valvojalle ja tilaajalle 

  Tuovinen, Jesse (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylään rakennetaan uutta Keski-Suomen keskussairaalaa. Pääurakoitsijana tässä rakennushankkeessa on SRV Rakennus Oy, joka on myös opinnäytetyön toimeksiantaja. Kyseinen hanke on lähtenyt käyntiin entisen sairaalan ...
 • Paalun kapasiteetti ja paaluanturan mitoitus 

  Ilén, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaupungistumisen myötä halutaan rakentaa mahdollisimman lähelle kaupunkien keskuksia maaperän kelpoisuudesta välittämättä. Kantavan kerroksen ollessa syvällä maanpinnan alla, on paalutus mahdollinen perustamistapa. Tukipaalu ...
 • Rakennustoimiston laatujärjestelmän kehittäminen : Kerrostalotyömaan sisävalmistusvaiheen laadunvarmistusmatriisi 

  Kantola, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennustyömaiden koventuneet laatuvaatimukset ovat vaikuttaneet niin, että laadun-varmistamisesta on tullut entistä tärkeämpää työmaakohteissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa kerrostalotyömaan sisävalmistusvaiheen ...
 • Ontelolaattalinjan työnopastusmateriaali 

  Valve, Ville-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kertoo ontelo- ja kuorilaattojen valmistuksesta, asennuksesta ja käyttötarkoituksesta. Työssä kerrotaan myös oleellisesti valmistukseen liittyen koneista ja välineistä, laadunvarmistuksesta ja työturvallisuudesta.

Näytä lisää